Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επένδυση στις περιφέρειες: Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επένδυση στις περιφέρειες: Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επένδυση στις περιφέρειες: Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020
Παρουσίαση από European Commission = Ευρωπαϊκή Επιτροπή Cohesion policy = Πολιτική συνοχής 1

2 Τα βασικά στοιχεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ
Τα βασικά στοιχεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2

3 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποικιλόμορφη …
Κατά κεφαλή ΑΕγχΠ Χάρτης της περιόδου Μέχρι το τέλος 2014 η Μαγιότ δεν ήταν καταχωρημένη ως περιοχή NUTS 2, για αυτό δεν σημειώνεται στο χάρτη. Μεγάλες ανισότητες μεταξύ των Κρατών Μελών, καθώς και εντός του κάθε Κράτους Μέλους Οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες αυξήθηκαν σημαντικά μετά τη διεύρυνση το 2004 – σε περιφερειακό δε επίπεδο είναι ακόμα πιο αυξημένες Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των πλουσιότερων περιοχών, όπως είναι το Λονδίνο και, για παράδειγμα, η φτωχότερη περιφέρεια στη Ρουμανία Υψηλότερο ΑΕγχΠ/κεφαλή στις Σκανδιναβικές χώρες, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία, σε περιοχές της Ιταλίας Χαμηλότερο ΑΕγχΠ/κεφαλή στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (CEEC) 3

4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποικιλόμορφη …
Ανεργία Χάρτης της περιόδου Μέχρι το τέλος 2014 η Μαγιότ δεν ήταν καταχωρημένη ως περιοχή NUTS 2, για αυτό δεν σημειώνεται στο χάρτη. Τα ποσοστά απασχόλησης ποικίλλουν σημαντικά, όχι μόνο μεταξύ όλων των Κρατών Μελών, αλλά και εντός των Κρατών Μελών Ωστόσο στις Κάτω Χώρες, υπάρχει μικρή απόκλιση – πάνω κάτω το ίδιο ποσοστό σε όλες τις περιφέρειες Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη νότια Ιταλία, τα Βαλτικά κράτη (χώρες επηρεασμένες από την κρίση) Χαμηλή ανεργία σε Αυστρία, Γερμανία 4

5 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποικιλόμορφη …
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Χάρτης της περιόδου Μέχρι το τέλος 2014 η Μαγιότ δεν ήταν καταχωρημένη ως περιοχή NUTS 2, για αυτό δεν σημειώνεται στο χάρτη. Υψηλότερα ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΗΒ, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία. Χαμηλότερα σε Πορτογαλία, νότια Ιταλία Αυτές οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών θέτουν σε κίνδυνο δυο βασικές πολιτικές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την εσωτερική αγορά και τη νομισματική ένωση. 5

6 Γιατί χρειάζεται η ΕΕ μια πολιτική συνοχή;
Ανώτερο Κατώτερο Αναλογία ΑΕγχΠ ανά άτομο (% μέσου όρου ΕΕ-28) Λουξεμβούργο 266% Βουλγαρία 47% 5,7* Ποσοστό απασχόλησης (%, ηλικίες 20-64) Σουηδία 79,8% Ελλάδα 53,2% 1,5 ΑΕγχΠ ανά άτομο: δεδομένα 2011 Ποσοστά απασχόλησης: δεδομένα 2013 : το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης είναι περίπου 50% ψηλότερα από το χαμηλότερο. Η πολιτική συνοχής στοχεύει να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη. * Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διαφορά είναι μόνο 2,5 και στην Ιαπωνία 2 6

7 Η πολιτική συνοχή πηγάζει από τη Συνθήκη της Ρώμης
Προοίμιο στη Συνθήκη της Ρώμης (1957): ανάγκη «ενίσχυσης της ενότητας των οικονομιών τους και διασφάλισης της αρμονικής ανάπτυξής τους μέσω της μείωσης των υφισταμένων διαφορών μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και της οπισθοδρόμησης των λιγότερο προνομιούχων περιοχών». Άρθρο174 Συνθήκη της Λισαβόνας (2010): «Με το σκοπό να προωθήσει τη συνολική της αρμονική ανάπτυξη, η Ένωση θα αναπτύξει και θα επιδιώξει τις ενέργειες που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Ιδιαιτέρως, η Ένωση θα στοχεύσει τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και της οπισθοδρόμησης των λιγότερο προνομιούχων περιοχών». 7

8 Τι αποτελεί μια περιοχή;
Η Eurostat έχει δημιουργήσει μια ταξινόμηση εδαφικών μονάδων για στατιστικές (NUTS). Η πολιτική συνοχής λαμβάνει υπόψη τις περιοχές NUTS 2 που περιλαμβάνουν από έως κατοίκους. Τρεχόντως υπάρχουν 274 περιοχές NUTS 2 στην ΕΕ.

9 Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020: 1/3 του προϋπολογισμού της ΕΕ
Πολιτική συνοχής της ΕΕ : 1/3 του προϋπολογισμού της ΕΕ Οι αναθεωρήσεις που συμφωνήθηκαν για την περίοδο έχουν σχεδιαστεί να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της διαθέσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ. 1 082 δις € Συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο Άλλες πολιτικές της ΕΕ, γεωργία, έρευνα, εξωτερικές, κλπ. 730,2 δις € 67,5% 32,5% 351,8 δις € Χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής Ανάπτυξη Έξυπνη Βιώσιμη Χωρίς περιορισμούς Η πολιτική συνοχής υλοποιεί τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

10 Η πολιτική συνοχής υλοποιεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η πολιτική συνοχής υλοποιεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» Έναρξη το Μάρτιο 2010: Η συνέχιση της ατζέντας της Λισαβόνας (2000 και 2005). Μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη» τα επόμενα 10 χρόνια. Έξυπνη ατζέντα: καινοτομία, εκπαίδευση, ψηφιακή κοινωνία. Βιώσιμη ατζέντα: κλίμα, ενέργεια, και κινητικότητα. Χωρίς περιορισμούς ατζέντα: απασχόληση και δεξιότητες, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 8 φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για το 2020 : Απασχόληση: Το 75% των ατόμων ηλικίας ετών να έχουν απασχόληση Ε&Α/ Καινοτομία: Το 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ (συνδυασμός δημοσίου και ιδιωτικού) να επενδύεται στην Ε&Α/καινοτομία Κλιματική αλλαγή/ενέργεια: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% από τις τιμές του 1990, το 20% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης Εκπαίδευση: Μείωση κάτω από το 10% του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας ετών Φτώχεια/ κοινωνικός αποκλεισμός: Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια λιγότερα άτομα να υφίστανται ή να κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 10

11 3 ταμεία για επένδυση στην ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ 3 ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 351,8 δις EUR ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΠΙΘΑΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 500 δις EUR +

12 Επένδυση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ
Προσαρμοσμένο στο Όλες οι περιφέρειες της ΕΕ ωφελούνται Επίπεδο επενδύσεων Επίπεδο ανάπτυξης 182 δις € για λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ΑεγχΠ < 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27 27 % του πληθυσμού της ΕΕ για περιφέρειες μετάβασης ΑεγχΠ 75-90% του μέσου όρου της ΕΕ-27 12 % του πληθυσμού της ΕΕ 35 δις € για πιο αναπτυγμένες περιφέρειες ΑεγχΠ > 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27 61 % του πληθυσμού της ΕΕ 54 δις € 50,5 % 9,9 % ΑΕγχΠ/κεφαλή 15,1 % 12

13 Χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής 2014-2020 (351,8 δις EUR)
182,2 δις € 35,4 δις € 54,3 δις € 10,2 δις € 0,4 δις € 3,2 δις € 63,3 δις € 1,6 δις € 1,2 δις € Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Περιφέρειες μετάβασης Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία Αστικές καινοτόμες δράσεις Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (πρόσθετη) Ταμείο συνοχής Ειδική χρηματοδότηση για απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες Τεχνική βοήθεια 13

14 Κατανομές προϋπολογισμού ανά Κράτος Μέλος (2014-2020)
AT 12,35 BE 22,84 BG 75,88 CY 7,36 CZ 219,83 DE 192,35 DK 5,53 EE 35,90 EL 155,22 ES 285,59 FI 14,66 FR 158,53 HR 86,09 HU 219,06 IE 11,89 IT 328,23 LT 68,23 LU 0,60 LV 45,12 MT 7,25 NL 14,04 PL 775,67 PT 214,65 RO 229,94 SE 21,06 SI 30,75 SK 139,92 UK 118,40

15 Η μέθοδος: Προγραμματισμός, Εταιρική σχέση και Κοινή διαχείριση
Κοινό στρατηγικό πλαίσιο Συμβάσεις εταιρικής σχέσης Επιχειρησιακά προγράμματα Διαχείριση προγραμμάτων/ Επιλογή έργων Παρακολούθηση/ Ετήσιες αναφορές Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο μετατρέπει τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε προτεραιότητες των ΕΔΕΤ -Κοινή διαχείριση: Αρχικά κοινή ανάληψη ευθυνών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και μεταξύ του κράτους και των περιφερειών (όπου ισχύει). Μέχρι το 1987 η Επιτροπή διαχειριζόταν όλα τα προγράμματα. -Σύμβαση εταιρικής σχέσης: μια πρωταρχική στρατηγική σε εθνικό επίπεδο Προτείνεται από το Κράτος Μέλος, τελική έγκριση από την Επιτροπή Καλύπτει τα 5 Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Ευθυγραμμισμένο με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, καθορίζει τη σχεδιασμένη υλοποίηση των ταμείων Συνεκτική με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις σχετικές ειδικές κατά χώρα συστάσεις Συντονισμένη για τη διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης Βασικά στοιχεία: Στρατηγικές επιλογές= επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι, χρηματοδοτήσεις, κύρια αποτελέσματα κατάλογος των προγραμμάτων Συντονισμός μεταξύ ταμείων και με άλλες πολιτικές Δεσμεύσεις ως προς την διοικητική επάρκεια και τη μείωση του διοικητικού φόρτου Επιχειρησιακά προγράμματα: Προτείνονται από το Κράτος Μέλος, τελική έγκριση από την Επιτροπή Καθορίζουν μια συνεκτική παρεμβατική στρατηγική για την περιοχή/τους τομείς Επιλογή των θεματικών στόχων, των επενδυτικών προτεραιοτήτων, των ειδικών στόχων, των κατανομών και της δικαιολόγησης – λογικής της παρέμβασης Σχέδιο χρηματοδότησης και κατάλογος των μεγάλων έργων Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη, συγκεκριμένες ανάγκες και δημογραφικές προκλήσεις Εκ των προτέρων προϋποθέσεις Πλαίσιο απόδοσης Σύντομα, συνοπτικά προγράμματα με σαφή επικέντρωση στα αποτελέσματα. Κύρια πλατφόρμα για τις εκ των προτέρων προϋποθέσεις. Διαχείριση των προγραμμάτων/Επιλογή των έργων: Τα έργα που επιλέγονται από τα Κράτη Μέλη και/ή τις περιφέρειες θα είναι υπό «κοινή διαχείριση». Τα μεγάλα έργα αποφασίζονται από την Επιτροπή (συνολικές δαπάνες 50 εκατομμύρια EUR και 75 εκατομμύρια EUR 75 για έργα μεταφορών) Παρακολούθηση/Ετήσιος διάλογος: από το εαρινό Ευρωπαϊκό συμβούλιο βάσει της ετήσιας αναφοράς της Επιτροπής και των Κρατών Μελών 15

16 3 αρχές για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής
Μια διαχειριστική αρχή για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και μια επιτροπή παρακολούθησης για την επίβλεψή του. Ένας φορέας πιστοποίησης για την επαλήθευση της δήλωσης των δαπανών και των αιτήσεων πληρωμών πριν την αποστολή τους στην Επιτροπή. Ένας ελεγκτικός φορέας σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα για την επίβλεψη της αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης. Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές.

17 Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ
ΒΙΝΤΕΟ

18 Συνεργασία πέντε Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών & επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Κοινοί κανόνες για τα ΕΔΕΤ Απλουστευμένες επιλογές δαπανών. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (E-governance). Κανόνες επιλεξιμότητας. Χρηματοοικονομικά εργαλεία. CLLD- Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης Ταμείο συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης Ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας Απλουστευμένες επιλογές δαπανών: Όπου χρησιμοποιούνται απλουστευμένες δαπάνες, μια κατηγορία δαπανών ενός έργου ή και ολοκλήρου του έργου, υπολογίζεται ανάλογα με μια προκαθορισμένη μέθοδο βασισμένη σε αποδόσεις, αποτελέσματα, ή κάποιες άλλες δαπάνες. Η μέθοδος της παρακολούθησης κάθε ενός ευρώ των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών σε ξεχωριστά δικαιολογητικά δεν αποτελεί πλέον απαίτηση: μετριάζει σημαντικά το διοικητικό φόρτο της διαχείρισης του έργου. E-Governance: Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ δικαιούχων και μιας διαχειριστικής αρχής, μιας αρχής πιστοποίησης, μιας ελεγκτικής αρχής και ενδιαμέσων φορέων πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων αντί μέσω εγγράφων. CLLD – Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων: Αγροτικό ή Αστικό εργαλείο με στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης. Τώρα πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ΕΔΕΤ.

19 11 θεματικοί στόχοι Έρευνα και Καινοτομία Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ Οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων Βιώσιμες μεταφορές Βελτιωμένη δημόσια διοίκηση Βελτιωμένη εκπαίδευση, κατάρτιση Κοινωνική ένταξη Απασχόληση και Κινητικότητα 1 5 8 2 6 9 3 7 10 4 11 Η επένδυση από το ΕΤΠΑ θα στηρίξει και τους 11 στόχους, αλλά οι στόχοι 1-4 αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για επένδυση. Οι κύριες προτεραιότητες για το ΕΚΤ είναι οι στόχοι 8-11, μολονότι το ταμείο συμβάλλει επίσης στους στόχους 1-4/6. Το ταμείο συνοχής στηρίζει τους στόχους 4-7 και 11. Στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη Αυτοί μεταφράζονται σε 11 θεματικούς στόχους (ΘΣ) για όλα τα ΕΔΕΤ – καθορίζονται στον κανονισμό κοινών διατάξεων ΘΣ κατανεμημένοι σε πιο λεπτομερείς στόχους με τη μορφή επενδυτικών προτεραιοτήτων (ΕΠ) – καθορίζονται στους ειδικούς ανά ταμείο κανονισμούς Αντίστοιχοι επιμέρους στόχοι – καθορίζονται από το κάθε πρόγραμμα 19

20 Επικέντρωση των επενδύσεων σε 4 θεματικές προτεραιότητες (ΕΤΠΑ)
15% 20% 12% 50% 60% 80% Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Περιφέρειες μετάβασης Περισσότερο ανεπτυγμένες Σχετικά με την οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα (ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές) υπάρχουν ξεχωριστές υποχρεώσεις για την κατανομή πόρων του ΕΤΠΑ (Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 12%, Περιφέρειες μετάβασης: 15%, Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 20%). Σχετικά με τη στήριξη των ΜΜΕ: μεγαλύτερη χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων Έρευνα και Καινοτομία. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ανταγωνιστικότητα των Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)-ευρύτερη χρήση των Χρηματοοικονομικών Εργαλείων. Μετάβαση σε μια οικονομία με μειωμένες εκπομπές CO2 (ενεργειακή απόδοση & ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 1 2 3 4 20

21 Βελτιωμένη επικέντρωση στα αποτελέσματα
Δείκτες Αναφορά Παρακολούθηση Αξιολόγηση Σκοποί και στόχοι Σαφείς Διάφανοι Μετρήσιμοι Επεξήγηση αποθεματικού επίδοσης σε αυτή τη διαφάνεια: Σύνδεση με τα προγράμματα: το 6% όλων των ΕΠ παγώνουν μέχρι το τέλος Μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης στο τέλος Ιουνίου 2019, ή την έκθεση προόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει ποιες προτεραιότητες πέτυχαν ορόσημα, με λεπτομέρειες ανά περιφέρεια/ταμείο στο τέλος Αυγούστου 2019 – κατά την επισκόπηση των προγραμμάτων. Εάν οι άξονες προτεραιότητας του ΕΠ πέτυχαν τα ορόσημα και επομένως είναι στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων μέχρι το τέλος της περιόδου, ξεπαγώνει το 6%. Εάν ο άξονας προτεραιότητας δεν υλοποιείται σωστά, το 6% κατανέμεται σε άλλον άξονα προτεραιότητας, στην ανάγκη σε άλλο ΕΠ που λειτουργεί καλά. Τότε πραγματοποιείται ο απαραίτητος επαναπρογραμματισμός. Αποθεματικό επίδοσης Διάθεση χρηματοδότησης 6% το 2019 σε προγράμματα και προτεραιότητες που έχουν πετύχει 85% των οροσήμων τους. 21

22 Ενισχυμένος ρόλος των εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας στις εταιρικές σχέσεις Μια κοινή σειρά προτύπων για τη βελτίωση της διαβούλευσης, της συμμετοχής και των διαλόγων με τους εταίρους στα στάδια της σχεδίασης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων που χρηματοδοτούνται από όλα τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ). Εταίροι: δημόσιες αρχές, εργατικά συνδικάτα, εργοδότες και ΜΚΟ και φορείς υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Πώς θα υλοποιηθεί: Οι εταίροι μπορούν να είναι πλήρη μέλη στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων Παροχή πληροφόρησης στους εταίρους ως προϋπόθεση μιας σωστής διαδικασίας διαβούλευσης Ενίσχυση της επάρκειας των εταίρων Δημιουργία πλατφορμών για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 22

23 Ανάγκη προϋποθέσεων για μια αποδοτική επένδυση της ΕΕ
Θεματικές εκ των προτέρων προϋποθέσεις συνδέονται με τους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής και εφαρμόζονται σε σχέση με τις επενδύσεις στο συγκεκριμένο θεματικό τομέα: στρατηγικές, κανονιστικές και θεσμικές προϋποθέσεις,διοικητική επιλεξιμότητα. Γενικές εκ των προτέρων προϋποθέσεις συνδέονται με τις οριζόντιες πτυχές της υλοποίησης των προγραμμάτων και εφαρμόζονται σε όλα τα ΕΔΕΤ: πολιτική κατά των διακρίσεων, πολιτική ισότητας των φύλων. Θεματικές εκ των προτέρων προϋποθέσεις: Στρατηγικές: Οι περιφέρειες πρέπει να καθορίσουν στρατηγικές για έξυπνη εξειδίκευση (καινοτομία), επενδύσεις σε υποδομές έρευνας, ενδυνάμωση των ΤΠΕ και ευρυζωνική ανάπτυξη, πρόληψη κινδύνων κλιματικής αλλαγής, υποδομές των τομέων μεταφορών ή ενέργειας. Κανονιστικές: Τα Κράτη Μέλη πρέπει να έχουν μεταφέρει τις οδηγίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τη συμπαραγωγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις επενδύσεις στον υδατικό τομέα, τις επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων Θεσμικές/διοικητικές: π.χ. οι περιφέρειες πρέπει να έχουν θεσπίσει μέτρα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας Μειώνοντας το χρόνο και τα έξοδα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και για την παραλαβή των αδειών και των εγκρίσεων- Καθορίζοντας μηχανισμό παρακολούθησης για την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (SBA) Γενικές προϋποθέσεις: Υλοποίηση της πολιτικής κατά των διακρίσεων, της πολιτικής για την ισότητα των φύλων, την απαλοιφή των διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρίες Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες και τις κρατικές ενισχύσεις, και της νομοθεσίας για τη στρατηγική περιβαλλοντικής αξιολόγησης Διατήρηση στατιστικής βάσης για αξιολογήσεις βασισμένες σε δείκτες αποτελεσμάτων. NB: They do not apply to European Territorial Cooperation. 23

24 Παραδείγματα προϋποθέσεων για χρηματοδότηση της ΕΕ
Εθνική στρατηγική μεταφορών Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία Σύστημα δημόσιων προμηθειών Αναθεωρήσεις φιλικές προς τους επιχειρηματίες Στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης» ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δεν αφορούν όλες οι προϋποθέσεις όλα τα προγράμματα Γιατί υπάρχει προϋπόθεση για χρηματοδότηση; Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επένδυσης Για τη διασφάλιση ότι υφίστανται οι απαραίτητες συνθήκες πλαισίου για την αποδοτική υλοποίηση της στήριξης της ΕΕ Αυτές οι συνθήκες είναι: Το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο, τα αποδοτικά πλαίσια πολιτικής (στρατηγικές), και κατάλληλη διοικητική/θεσμική επάρκεια.

25 Ενισχυμένος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Για πρώτη φορά καθορίζεται στην πολιτική συνοχής ένα ελάχιστο μερίδιο για το ΕΚΤ στα 23,1% για το Βασισμένο σε: Εθνικά μερίδια ΕΚΤ για το ? και Επίπεδα απασχόλησης Κρατών Μελών? Το ακριβές μερίδιο θα καθοριστεί στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης βάσει των αναγκών και προκλήσεων? Συνολικό ποσό ΕΚΤ για την ΕΕ 28: 80,3 δισεκατομμύρια EUR. (σε τρέχουσες τιμές).

26 Θεματική επικέντρωση ΕΚΤ
20% των πόρων του ΕΚΤ σε κάθε Κράτος Μέλος για κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των μορφών διακρίσεων. Επικέντρωση της χρηματοδότησης σε 5 το ανώτερο επενδυτικές προτεραιότητες εντός 4 θεματικών στόχων: απασχόληση/κινητικότητα, εκπαίδευση/κατάρτιση, κοινωνική ένταξη & βελτιωμένη δημόσια διοίκηση. 60% Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες 70% Περιφέρειες Μετάβασης Σε περίπτωση που πιέζει το ακροατήριο: Στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 80% του ΕΚΤ πρέπει να δαπανηθεί σε 5 επενδυτικές προτεραιότητες το πολύ (από τις 19) για απασχόληση/κινητικότητα, εκπαίδευση/κατάρτιση, κοινωνική ένταξη & θεσμική επάρκεια. Στις περιφέρειες μετάβασης, το 70% του ΕΚΤ πρέπει να δαπανηθεί σε 5 επενδυτικές προτεραιότητες το πολύ (από τις 19) για απασχόληση/κινητικότητα, εκπαίδευση/κατάρτιση, κοινωνική ένταξη & θεσμική επάρκεια. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 60% του ΕΚΤ πρέπει να δαπανηθεί σε 5 επενδυτικές προτεραιότητες το πολύ (από τις 19) για απασχόληση/κινητικότητα, εκπαίδευση/κατάρτιση, κοινωνική ένταξη & θεσμική επάρκεια. Παραδείγματα επενδυτικών προτεραιοτήτων για το θεματικό στόχο «προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»: - Πρόσβαση σε απασχόληση για άτομα που αναζητούν εργασία και ανενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που είναι μακριά από την αγορά εργασίας, επίσης μέσω τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης και στήριξης για την κινητικότητα των εργαζομένων - Βιώσιμη ένταξη των νέων ατόμων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή καταρτίζονται, συμπεριλαμβανομένων των νέων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, και μέσω της υλοποίησης της δράσης Εγγυήσεις για τη Νεολαία - Δημιουργία εταιρειών αυτοαπασχολουμένων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων - Εκσυγχρονισμός των φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι υπηρεσίες δημόσιας και ιδιωτικής απασχόλησης, και η βελτίωση της αντιστοίχισης των αναγκών της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων μέσω των δράσεων που ενισχύουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων καθώς και μέσω σχημάτων κινητικότητας και βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ φορέων και σχετικών ενδιαφερομένων μερών Παραδείγματα επενδυτικών προτεραιοτήτων για το θεματικό στόχο «προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων»: - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως είναι οι Ρομά - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στην κοινωνική οικονομία και την οικονομία αλληλεγγύης ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε απασχόληση Στρατηγικός ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Παραδείγματα επενδυτικών προτεραιοτήτων για το θεματικό στόχο «επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και δια βίου μάθηση»: - Μείωση και αποτροπή της πρώιμης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών, μη-τυπικών και άτυπων περιόδων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Ενίσχυση της ίσης πρόσβασης στη δια βίου μάθηση Παραδείγματα επενδυτικών προτεραιοτήτων για το θεματικό στόχο «ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας των δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων μερών και αποδοτική δημόσια διοίκηση»: - Επένδυση στη θεσμική επάρκεια και την αποδοτικότητα των δημοσίων διοικήσεων και διοικητικών υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό τις μεταρρυθμίσεις, τον καλύτερο κανονισμό και την καλή διακυβέρνηση(Χώρες ταμείου συνοχής) - Ενίσχυση επάρκειας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που υλοποιούν εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, κατάρτιση και απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές, περιλαμβάνοντας μέσω τομεακών και εδαφικών συμφωνιών την κινητοποίηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 80% Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες

27 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)
Συνολικός προϋπολογισμός 6,4 δισεκατομμυρίων EUR (3,2 δις EUR ειδικός προϋπολογισμός + 3,2 δις EUR προϋπολογισμός ΕΚΤ). Σε περιοχές με ποσοστό ανεργίας νέων άνω του 25%. Ομάδα στόχος: Άτομα «NEET» (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ηλικίας κάτω των 25, ή προαιρετικά κάτω των 30: ανενεργά ή άνεργα (+μακροπρόθεσμα)? εγγεγραμμένα ή μη ως άτομα που αναζητούν εργασία? διαμένοντα στις επιλέξιμες περιοχές. Υιοθέτηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΝ. Γιατί υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία; Περισσότεροι από ένας στους πέντε νέους Ευρωπαίους στην αγορά εργασίας δεν μπορεί να βρει απασχόληση. NEET: Εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 7,5 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη Υπάρχει χάσμα πάνω από 50 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ ΚΜ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων (Γερμανία 7,7%) και των κρατών μελών με το υψηλότερο (Ελλάδα 582%) 27

28 Βιώσιμη αστική ανάπτυξη: Μια προτεραιότητα για το 2014-2020
Τουλάχιστον το 5% του Ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) πρέπει να επενδυθεί στην ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο Οι στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης που αναπτύχθηκαν από τις πόλεις θα υλοποιηθούν ως Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ), έναν πολυθεματικό άξονα προτεραιότητας ή ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τα έργα επιλέγονται από τις πόλεις σε ευθυγράμμιση με τις τρατηγικές Οι δεσμοί μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι εφικτή η χρήση προσεγγίσεων ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD): διαβούλευση με τοπικές οργανώσεις πολιτών. Στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης : αναπτύχθηκε από πόλεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις.mographic and social challenges. Θα υλοποιηθεί ως Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ), έναν πολυθεματικό άξονα προτεραιότητας ή ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα 28

29 ΟΕΕ: Συνδυασμός ταμείων και προγραμμάτων
Περιφερειακό ΕΠ-ΕΤΠΑ Εθνικό ΕΠ-ΕΤΠΑ ΕΠ-ΕΚΤ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ + συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και/ή το ΕΤΘΑ Οι ΟΕΕ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από διαφορετικά ΕΠ και διαφορετικά ταμεία. Αυτή τη χρηματοδότηση διαχειρίζεται ένας ενδιάμεσος φορέας, που μπορεί να είναι πόλεις. (αστική) περιοχή I T I 29

30 Άλλα εργαλεία για αστική ανάπτυξη
Καινοτόμες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη (από το 2015) 0,37 δις EUR για 7 χρόνια για την προώθηση καινοτόμων και πειραματικών έργων. Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ετήσια βάση. Εμπλοκή τουλάχιστον κατοίκων. Δίκτυο αστικής ανάπτυξης Άμεσος διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πόλεων που υλοποιούν ολοκληρωμένες δράσεις αστικής ανάπτυξης και καινοτομιών. Διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχίζεται το URBACT (URBACT III) Πρόγραμμα που εμπεριέχεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, μπορούν όλες οι πόλεις να κάνουν αίτηση. URBACT: Πόλεις από αρκετά Κράτη Μέλη συνεργάζονται για ένα έργο. 30

31 Ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία
3 σκέλη: Διασυνοριακό. Διακρατικό. Διαπεριφερειακό. Προϋπολογισμός για το : 10,2δις EUR 2,9% του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής.

32 Διακρατική Συνεργασία
32

33 Διασυνοριακή Συνεργασία
Περιοχές των διασυνοριακών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ. Η κάθε περιοχή προγράμματος προβάλλεται με συγκεκριμένο χρώμα. Οι γραμμοσκιασμένες περιοχές είναι μέρος δυο ή περισσότερων περιοχών προγραμμάτων ταυτόχρονα. 33

34 Μακροπεριφερειακές στρατηγικές
Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας? την περιοχή του Δούναβη? την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 2014). Μια «μακροπεριφερειακή στρατηγική» είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υιοθετημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που μπορεί να στηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή σχετική με Κράτη Μέλη και τρίτες χώρες που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή οι οποίες έτσι ωφελούνται από την ενισχυμένη συνεργασία συμβάλλοντας στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 34

35 Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Τα βασικά στοιχεία την αναθεώρησης
Σύνδεσμος με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Συντονισμένη χρήση πέντε five Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Στόχευση πόρων προς βασικούς τομείς ανάπτυξης. Καθορισμός σαφών στόχων και μέτρηση αποτελεσμάτων. Διασφάλιση των σωστών συνθηκών για επένδυση. Ενισχυμένος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ενισχυμένος ρόλος για εταίρους στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο. Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.

36 Χάρη στην πολιτική συνοχής…
Μέχρι τώρα, την περίοδο , υλοποιήθηκαν: θέσεις εργασίας– τουλάχιστον το 1/3 σε ΜΜΕ. ΜΜΕ στηρίχθηκαν. 1 800 χλμ νέες ή ανακατασκευασμένες σιδηροδρομικές γραμμές. χλμ νέες ή ανακατασκευασμένες οδικές αρτηρίες. Ευρυζωνική πρόσβαση για 5 εκατομμύρια πολίτες. Πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό για 3 εκατομμύρια πολίτες. ΕΚΤ: 15 εκατομμύρια συμμετέχοντες το χρόνο. 940 χρηματοοικονομικά εργαλεία σε 25 Κράτη Μέλη συγκεντρώνοντας 8,36 δις EUR χρηματοδότηση για μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια και εγγυήσεις. 36

37 Πολιτική συνοχής της ΕΕ και Αλληλεγγύη
Το ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ιδρύθηκε το 2002 κατόπιν των σοβαρών πλημμυρών στην κεντρική Ευρώπη. Οικονομική ενίσχυση για ανακατασκευές. Αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών και εκδήλωση αλληλεγγύης της ΕΕ προς τις κατεστραμμένες περιοχές. Επέμβαση του ΤΑΕΕ σε 56 περιπτώσεις φυσικών καταστροφών μέχρι τώρα (πυρκαγιές δασών, σεισμοί, καταιγίδες, ξηρασία, πλημμύρες). Μέχρι τώρα 23 Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ωφεληθεί με ενίσχυση πάνω από 3,58 δισεκατομμύρια EUR.

38 Παραδείγματα έργων 38

39 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή που δείξατε
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή που δείξατε DG REGIO collaborative platform plus.google.com/+EuropeanCommission Sign up for our «REGIOFLASH» 39


Κατέβασμα ppt "Επένδυση στις περιφέρειες: Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google