Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ (Stripping) Γ.Ν. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ (Stripping) Γ.Ν. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ (Stripping) Γ.Ν. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 Ορισμός Αποκοπή είναι η πράξη αποχωρισμού ενός ή περισσοτέρων τοκομεριδίων από τον κυρίως τίτλο ενός ομολόγου, σε υλική ή άυλη μορφή. Όταν ένα τοκομερίδιο αποκοπεί από τον κυρίως τίτλο καθίσταται αυτοτελές ανώνυμο χρεόγραφο.

3 ΑΚ - Άρθρο 897 Τα τοκομερίδια του ανώνυμου χρεογράφου, εφόσον δεν ορίζεται σ’ αυτά το αντίθετο, εξακολουθούν να ισχύουν και αν ακόμη αποσβεστεί η κύρια απαίτηση ή αρθεί ή μεταβληθεί η υποχρέωση πληρωμής τόκου.

4 STRIPS Είναι τα αρχικά των λέξεων Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities. Πρόκειται για τη θεσμοθέτηση στις ΗΠΑ του δικαιώματος ξεχωριστής διαπραγμάτευσης του τοκομεριδίου από τον κυρίως τίτλο.

5 Παράδειγμα αποκοπής τοκομεριδίων Ενιαίος τίτλος Πριν γίνει η αποκοπή Τίτλος Euro 1.000.000 Λήξεως 31.12.2017 Κουπόνι γ έτους € 80.000 Λήξεως 31.12.2017 Κουπόνι β έτους € 80.000 Λήξεως 31.12.2016 Κουπόνι α έτους € 80.000 Λήξεως 31.12.2015 80.000 68.587 Οι τέσσερις τίτλοι μετά την αποκοπή Τίτλος Euro 1.000.000 793.832 4 80.000 63.507 3 2 80.000 74.074 1     ΣΥΝΟΛΟ Στον αριθμητή κάθε κλάσματος αναγράφεται η αξία κατά τη λήξη κάθε τίτλου, στον δε παρονομαστή η αξία κατά την ημερομηνία έκδοσης.

6 Λογιστικός χειρισμός αποκοπής τοκομεριδίων α΄ τρόπος: του κόστους κτήσης Χ34.12.10.10Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού793.832 Χ34.12.10.10Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού74.074 Χ34.12.10.10Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού 68.587 Χ34.12.10.10Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού 63.507 Π34.12.10.01Ονομαστική αξία τίτλων με κουπόνια1.000.000

7 Λογιστικός χειρισμός αποκοπής τοκομεριδίων β΄ τρόπος: της ονομαστικής αξίας Χ34.12.10.11Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού1.000.000 Π34.12.10.12Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού206.168 Χ34.12.10.11Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού80.000 Π34.12.10.12Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού5.926 Χ34.12.10.11Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού80.000 Π34.12.10.12Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού11.413 Χ34.12.10.11Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού80.000 Π34.12.10.12Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού16.493 Π34.12.10.01Ονομαστική αξία τίτλων με κουπόνια1.000.0001.240.000

8 Αποκοπή των τοκομεριδίων μετά την ωρίμανση τους Διενεργείται σχετικά η ακόλουθη λογιστική εγγραφή: Χ38.04Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη Π73.10.34.01Τοκομερίδια Τυχόν αναλογούντες τόκοι, που έχουν εν τω μεταξύ εγγραφεί στα αποτελέσματα, αντιλογίζονται.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ (Stripping) Γ.Ν. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google