Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δρ Γεώργιος Δ. Πανόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος MANAGEMENT FORCE Αθήνα 23/2/2011

2

3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
MANAGEMENT FORCE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
MANAGEMENT FORCE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

5

6

7

8 ΚΙΝΗΤΡΑ Τρία είναι τα βασικά κίνητρα για την συμμόρφωση – βελτίωση/βελτιστοποίηση του επιπέδου ασφάλειας Ηθικά Νομικά Οικονομικά

9 ΗΘΙΚΗ Σχετικές προβλέψεις ή και θεμελιώδεις/καταστατικές αρχές βρίσκονται σε θρησκείες, συντάγματα, καταστατικούς χάρτες, χάρτες δικαιωμάτων, διακηρύξεις κλπ Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Εργαζόμενοι Ιδιώτες Προμηθευτές Οδηγοί λεωφορείων Διευθυντές σχολείων Διευθυντές εκδηλώσεων Γονείς ΕΡΩΤΗΣΗ: «Ποιου η συμπεριφορά, ως φυσικού προσώπου, δεν θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους;»

10 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ στην Ελλάδα Από το 1920 Περισσότερα από 250 νομοθετήματα
Περισσότερες από 50 Ευρωπαϊκές Οδηγίες

11 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) ... ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, … (N 1568/85) Οι, κατά το άρθρον 67 του παρόντος οριζόμενοι έλεγχοι…(ΠΔ 1073/81) … Eκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν… (ΠΔ 17/96) … της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και …(ΠΔ 305/96)

12 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (2) ... ο εργοδότης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας (N 1568/85) Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής & διάσωσης από τους χώρους εργασίας...(Ν 1568/85) Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του γιατρού εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων δεν θίγουν την αρχή ευθύνης του εργοδότη (ΠΔ 17/96)

13 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (3…) ... Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας... (N 1568/85)
… Συντονιστής κατά το στάδιο της μελέτης …(ΠΔ 305/96) … Συντονιστής κατά το στάδιο της κατασκευής… (ΠΔ 305/96) … εκπόνηση ΣΑΥ... (ΠΔ 305/96) … εκπόνηση ΦΑΥ... (ΠΔ 305/96)

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Συμμόρφωση εξ ανάγκης (π.χ. αδειοδότηση)
Συμμόρφωση λόγω κόστους (π.χ. προστίμων) Συμμόρφωση λόγω βελτιστοποίησης του αποτελέσματος (π.χ. παραγωγικότητα)

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΦΗΜΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΖΩΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

16 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Y SC =PC + AC + MfwoAC SC =aS2 + bS + c dSC/dS = 2aS – b If dSC/dS = 0 then SC = min SC=PC+AC+MFwAC+RC (1') SCmin Κόστος Ασφάλειας (SC) SC1 Επιστροφές Ασφάλειας (RC) ΚΟΣΤΟΣ Κόστος Πρόληψης (PC) New SCmin AC1 Κόστος Ατυχήματος (AC) MfwnAC1 Κόστος κακής διαχείρισης χωρίς ατύχημα(MFwAC) PC1 SP1/IR1 X Αριθμός ατυχημάτων Επίδοση ασφάλειας

17 Βασική υπόθεση «safety pays»
Βέλτιστο κόστος ασφάλειας Βασική υπόθεση «safety pays» Κόστος 100% του βέλτιστου κόστους πρόληψης για μηδέν ατυχήματα ισούται με το 100% του βέλτιστου κόστους ασφάλειας για μηδέν ατυχήματα Μέσο κόστος ατυχήματος στον κλάδο για το βέλτιστο κόστος πρόληψης Βέλτιστο κόστος πρόληψης Το κόστος ασφάλειας συνεχώς αυξάνεται Μέσο κόστος κακής διαχείρισης χωρίς ατύχημα του κλάδου για το βέλτιστο κόστος πρόληψης Αριθμός ατυχημάτων (αθροιστική σοβαρότητα ατυχημάτων)

18 Βασική υπόθεση «Η ασφάλεια δεν πληρώνει πάντα»
Βασική υπόθεση «Η ασφάλεια δεν πληρώνει πάντα» Βέλτιστο κόστος ασφάλειας 100% του βέλτιστου κόστους πρόληψης για μηδέν ατυχήματα ισούται με το 100% του βέλτιστου κόστους ασφάλειας για μηδέν ατυχήματα Περιοχή αυξανόμενου κόστους ασφάλειας Μέσο κόστος ατυχήματος στον κλάδο για το βέλτιστο κόστος πρόληψης Κόστος Βέλτιστο κόστος πρόληψης Περιοχή βέλτιστου κόστους ασφάλειας Μέσο κόστος κακής διαχείρισης χωρίς ατύχημα του κλάδου για το βέλτιστο κόστος πρόληψης Αριθμός ατυχημάτων (αθροιστική σοβαρότητα ατυχημάτων)

19 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ “ΚΕΡΔΟΥΣ”
Το κέρδος ως έννοια διαφέρει μεταξύ των χωρών ανάλογα με το σκαλί που βρίσκονται οι χώρες στην πυραμίδα του Maslow

20 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Οι μεγάλες εταιρείες λειτουργούν στις αναπτυγμένες χώρες Οι μεγάλες εταιρείες στοχεύουν συνεχώς στη βελτιστοποίηση Από τις μεγάλες εταιρείες αναδεικνύονται οι γκουρού, οι leaders και οι καλές πρακτικές Οι Γκουρού εξηγούν τις μεθοδολογίες που εφάρμοσαν στο δρόμο προς την επιτυχία σε εταιρείες κολοσσούς σήμερα Οι καλές πρακτικές επιβεβαιώνονται για την αποτελεσματικότητά τους Οι μεθοδολογίες και οι καλές πρακτικές γίνονται αποδεκτές ευρέως Οι μεθοδολογίες και οι καλές πρακτικές γίνονται απαιτήσεις, πρότυπα και νομοθεσίες

21 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Η νομοθεσία γεννιέται δυτικά και ταξιδεύει ανατολικά Η συμμόρφωση ξεκινά στην ανατολή όταν η δύση προετοιμάζει το επόμενο πακέτο απαιτήσεων

22 Η νέα αντίληψη Επίπεδο ασφάλειας Δύση Ανατολή
Δύση Ανατολή Κολοσσοί ΜΜΕ Εφαρμογή της νέας αντίληψης Εταιρικό κόστος ασφάλειας Κοινωνικό κόστος ασφάλειας

23 Η νέα αντίληψη για την ασφάλεια
Η προστασία τη ζωής Η ασφάλεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στις επιχειρήσεις Η ασφάλεια είναι σημαντική παράμετρος σχεδιασμού Υιοθετείται η ολιστική προσέγγιση

24 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ολιστική προσέγγιση
Προμηθευτές Πελάτες ΔΣ Διευθυντές/Διοικητές concenssionners εργολάβοι Μεσαία στελέχη και επιστάτες Εργατοτεχνικό προσωπικό

25 ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ

26 ΣυΔιΑ ΣυΔιΑ 1 μέτρα σοβαρό ασφαλείας 10 κανονισμός ελαφρά 30
Bird, 1969 Practical loss control leadership F.E.Bird Jnr and G.L.Germain, 1985 1 σοβαρό μέτρα ασφαλείας 10 ελαφρά κανονισμός 30 υλικές ζημιές διαδικασίες 600 περιστατικά ΣυΔιΑ

27 Που είμαστε?

28 Που θα πάμε Εσείς το επιλέγετε Εσείς το σχεδιάζετε Εσείς το εφαρμόζετε

29 Η ασφάλεια είναι πολιτισμός Management Force Group


Κατέβασμα ppt "ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google