Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ανάλυση Ευαισθησίας Ανάλυση Νεκρού Σημείου Προσομοίωση Monte Carlo Επιχειρησιακή Ευελιξία, Επιχειρηματικά Δικαιώματα (Real Options) και Δένδρα Αποφάσεων

2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis) αναλύονται οι επιδράσεις μεταβολών στις πωλήσεις τα κόστη κλπ στην αξία ενός Ε.Σ. Ανάλυση Σεναρίου (Scenario Analysis) αναλύεται η μεταβολή στην αξία ενός σχεδίου υπό το καθεστώς εναλλακτικών υποθέσεων. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Εύρεση του επιπέδου των πωλήσεων ή άλλης μεταβλητής στο οποίο τα κέρδη είναι μηδέν. 6

3 Sensitivity Analysis Παράδειγμα έστω οι εκτιμήσεις για τις ταμειακές ροές της Otobai Motor για το ΕΣ Scooter. Να υπολογίσετε την ΚΠΑ του ΕΣ για κάθε μεταβολή στις συνιστώσες των ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας σαν κόστος κεφαλαίου 10%. Υποθέστε ότι όλες οι άλλες μεταβλητές μένουν σταθερές εκτός αυτής που μεταβάλλεται ( μία κάθε φορά). 7

4 Sensitivity Analysis OTOBAI SCOOTER NPV= billion Yen 8

5 Sensitivity Analysis OTOBAI Πιθανά Αποτελέσματα 9

6 Sensitivity Analysis Example - continued
NPV για το Αισιόδοξο Σενάριο για το Μέγεθος της Αγοράς NPV= bil yen 10

7 Sensitivity Analysis Πιθανά NPV (Δις Yen) 11

8 NPV Break Even Analysis
400 200 19.6 Break even NPV=0 PV Δις (Yen) PV Εκροών Scooter, 000’s

9 Break Even Analysis Το λογιστικό νεκρό σημείο είναι μικρότερο αλλά λάθος. Γιατί; 60 40 20 Πωλήσεις Break even Κέρδη =0 Λογιστικά έσοδα και κόστη (Yen) Billions Κόστη Πωλήσεις scooter 000’s

10 Προσομοίωση Monte Carlo
Διαδικασία Μοντελοποίησης Βήμα 1: Μοντελοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου Βήμα 2: Προσδιορισμός Πιθανοτήτων για τα Λάθη των Προβλέψεων Βήμα 3: Υπολογισμός της κατανομής των Ταμειακών Ροών και της ΚΠΑ

11 Monte Carlo Simulation

12 Δένδρα Αποφάσεων, Επιχειρηματικά (Πραγματικά) Δικαιώματα και η Ευελιξία στα Επενδυτικά Σχέδια
Δένδρα Αποφάσεων – Διαγράμματα συνδεδεμένων αποφάσεων και πιθανά αποτελέσματα. Τα Δ.Α. βοηθούν τις επιχειρήσεις στον καθορισμό των κομβικών επιλογών τους (Options) συνδέοντας τις με τα πιθανά αποτελέσματα. Η επιλογές (Options) για αποφυγή ζημίας ή τον προσπορισμό μεγαλύτερου κέρδους έχουν αξία για την επιχείρηση. Η δυνατότητα για δημιουργία επιλογών (ευελιξίας) εμπεριέχει αξία που αποτιμάται στην αγορά. 19

13 Δένδρα Αποφάσεων ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ $200,000)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ NPV=$2million ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ NPV=0 ΟΧΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ NPV=0

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 19

15 Decision Trees -550 NPV= ? Turboprop or -250 NPV= ? Piston 960 (.8)
220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) +150(.6) +30(.4) -550 NPV= ? Turboprop -150 +100(.6) +50(.4) or -250 NPV= ? Piston

16 Decision Trees -550 NPV= ? Turboprop or -250 NPV= ? Piston 960 (.8)
220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) 812 456 660 364 148 +150(.6) +30(.4) -550 NPV= ? Turboprop -150 +100(.6) +50(.4) or -250 NPV= ? Piston

17 Decision Trees -550 NPV= ? Turboprop or -250 NPV= ? Piston 960 (.8)
220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) 812 456 660 364 148 +150(.6) +30(.4) -550 NPV= ? Turboprop -150 +100(.6) +50(.4) or -250 NPV= ? Piston

18 Decision Trees -550 NPV= ? Turboprop or -250 NPV= ? Piston 960 (.8)
220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) 812 456 660 364 148 +150(.6) +30(.4) -550 NPV= ? Turboprop *450 -150 +100(.6) +50(.4) or 331 -250 NPV= ? Piston

19 Decision Trees -550 NPV= ? Turboprop or -250 NPV= ? Piston 960 (.8)
220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) NPV=888.18 812 456 660 364 148 +150(.6) +30(.4) -550 NPV= ? NPV=444.55 Turboprop *450 -150 NPV=550.00 +100(.6) +50(.4) or 331 -250 NPV= ? NPV=184.55 Piston

20 Decision Trees -550 NPV= ? Turboprop or -250 NPV= ? Piston 960 (.8)
220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) NPV=888.18 812 456 660 364 148 +150(.6) 710.73 +30(.4) -550 NPV= ? NPV=444.55 Turboprop *450 -150 NPV=550.00 +100(.6) 403.82 +50(.4) or 331 -250 NPV= ? NPV=184.55 Piston

21 Decision Trees Turboprop -550 NPV=96.12 or Piston -250 NPV=117.00
960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) NPV=888.18 812 456 660 364 148 +150(.6) 710.73 +30(.4) Turboprop -550 NPV=96.12 NPV=444.55 *450 -150 NPV=550.00 +100(.6) 403.82 +50(.4) or Piston 331 -250 NPV=117.00 NPV=184.55

22 Decision Trees Turboprop -550 NPV=96.12 or Piston -250 NPV=117.00
960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) NPV=888.18 812 456 660 364 148 +150(.6) 710.73 +30(.4) Turboprop -550 NPV=96.12 NPV=444.55 *450 -150 NPV=550.00 +100(.6) 403.82 +50(.4) or Piston 331 -250 NPV=117.00 NPV=184.55

23 Web Resources Web Links www.jaxworks.com www.decisioneering.com
Click to access web sites Internet connection required


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google