Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθημερινή Διοικητική Πρακτική στο Νηπιαγωγείο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθημερινή Διοικητική Πρακτική στο Νηπιαγωγείο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθημερινή Διοικητική Πρακτική στο Νηπιαγωγείο
Αρχείο, Βιβλία και Έντυπα

2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Φ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Φ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Φ.3     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Φ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Φ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ   Φ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΚΕΔΔΥ/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ Φ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Φ.9    ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ Φ.10    ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Φ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΠΑ   Υπάρχουν φάκελοι με διαφορετικό πάχος. Εκκαθάριση αρχείου τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Προσωπικός Φάκελος/ντοσιέ Προϊσταμένης με σημειώσεις για τη διεκπεραίωση των διοικητικών καθηκόντων.

3 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά αφορά μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς π.χ. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρόταση για τα Νηπιαγωγεία: Προτείνεται να γίνεται εκκαθάριση των φακέλων του Αρχείου με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς Προσοχή στα έγγραφα, μέχρι πότε πρέπει να διατηρούνται Προσοχή: Τα βιβλία διατηρούνται “Εις το διηνεκές” Από τα βιβλία μπορεί ένας ερευνητής να συλλέξει στοιχεία για την ιστορία της σχ. μονάδας. Αρχεία του Κράτους.

4 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ/ΕΓΓΡΑΦΑ
Εγκύκλιοι : Καθ' όσο χρόνο ισχύουν Υπηρεσιακές μεταβολές & αναλήψεις υπηρεσίας προσωπικού: 5 έτη μετά τη συνταξιοδότησή του Μελέτες διδακτηρίου, εγκαταστάσεων, τοπογραφικά :“Εις το διηνεκές” Πρωτόκολλα : 10 έτη Αιτήσεις και απαντήσεις σε αναφορές, υπομνήματα πολιτών, βεβαιώσεις : 3 έτη Πιστοποιητικά-αποδεικτικά Πρώτης Εγγραφής : 2 έτη / 3 έτη Άδειες Προσωπικού : 5 έτη Α.Δ.Υ.Μ. (απόρρητο) : 2 έτη και επιστρέφεται στο γονέα (στη λήξη του έτους) Η εγκύκλιος με τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου

5 Πρωτόκολλο (Εμπιστευτικό) Βιβλίο Μητρώου Νηπίων
ΒΙΒΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Πρωτόκολλο(Κοινό) Πρωτόκολλο (Εμπιστευτικό) Βιβλίο Μητρώου Νηπίων Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής Βιβλίο Παιδαγωγικού & Εποπτικού Υλικού Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου διδασκόντων Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου Βιβλίο Βιβλιοθήκης* Μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο Βιβλίο Παιδαγωγικού και Εποπτικού Υλικού 9. (Βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένης)** Δεν είναι απαραίτητο Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.): 15 Ιουνίου δηλ. με τη λήξη των δραστηριοτήτων των νηπίων(μαθημάτων) Όλα τα άλλα 31/ Εκτός των βιβλίων Υλικού και Βιβλιοθήκης

6 ΣΕΛΙΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Άρθρο 6 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161 Α') Το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε και βρέθηκε να έχει πενήντα(50) φύλλα και θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο Πράξεων του Σχολικού Συμβουλίου του 10ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. Ηράκλειο, * Ο/Η Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου ΤΣΥ * Η ημερομηνία δεν είναι δεσμευτική. Η θεώρηση γίνεται στην τελευταία σελίδα από την Προϊσταμένη/ο του Νηπιαγωγείου ΣΕΛΙΔΟΜΕΤΡΗΣΗ , ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ στο οπισθόφυλλο. 50 ΦΥΛΛΑ = 100 ΣΕΛΙΔΕΣ

7 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Κλείνεται το παρόν Βιβλίο Πράξεων του Σχολικού Συμβουλίου του Νηπιαγωγείου Χερσονήσου, με σύνολο Πράξεων ……… και τελευταία ημερομηνία ……………… Χερσόνησος, ….* Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου ΤΣΥ ………………………….. * Λόγω των θερινών διακοπών, η πράξη κλεισίματος μπορεί να γίνει με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου.

8 ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 1 Χαριτάκη Νίκη κορίτσι 2 Παπαδάκης Βασίλης
Α/Α ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ή ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 Χαριτάκη Νίκη κορίτσι 4562/4 2 Παπαδάκης Βασίλης Παπαδάκης Βασίλειος αγόρι 74/ /3 3 Γκέκα Νικόλαος Γκέκα αβάπτιστο (Νικόλαος) Αριθμός: Τόμος: Έτος: 2008 ● Τα ονόματα γράφονται όπως είναι στα επίσημα πιστοποιητικά. Αν πρόκειται για αλλοδαπό χωρίς επίσημα μεταφρασμένα έγγραφα ή για αβάπτιστο μαθητή γράφουμε τα στοιχεία με μολύβι τη λέξη αβάπτιστο με μολύβι έως ότου έρθουν τα επίσημα μεταφρασμένα έγγραφα. Τα Πιστοποιητικά των αλλοδαπών που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ελληνικό Δήμο μεταφράζονται από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο. Διόρθωση στο Μητρώο: Διαγραφή με κόκκινο στυλό και υπογραφή της Προϊσταμένης και σφραγίδες. Αν έχετε βάλει διορθωτικό δίπλα σ’ αυτό υπογραφή της Προϊσταμένης και σφραγίδα. Γενικά το διορθωτικό απαγορεύεται.

9 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15 5/10/2014 Αίτηση χορήγησης άδειας…… Χορηγήθηκε 6/10/2014 16 7/10/2014 Αποστολή ………….. Διεκπεραιώθηκε Το σωστό είναι κάθε έγγραφο να παίρνει άλλο Αριθμό Πρωτοκόλλου. Για λόγους όμως οικονομίας και για έγγραφα χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα μπορεί το εκδοθέν έγγραφο να έχει τον ίδιο Αριθμό Πρωτοκόλλου με την αίτηση και στη στήλη ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ να γράφουμε την ανάλογη λέξη.

10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Καμία έλλειψη δικαιολογητικού, δεν μπορεί να απορρίψει εγγραφή μαθητή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η αντίθετη περίπτωση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

11 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ Προς την Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου του/ης ____________________ __________________________ Παρακαλώ όπως δεχθείτε το παιδί μου του_______________________ …………………………………………………… και της ____________________ για να φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο σας κατά το Α.Δ.Τ.:_____________________ σχ. έτος κατοίκου___________________ οδός ______________________ τηλ: _______________________ _______________________ ΘΕΜΑ: “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο” Ηράκλειο, / /2014 Ο/Η Αιτ………. Συνημμένα: Μπορείτε να τις πρωτοκολλάτε σε ένα αριθμό;

12 ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Προς του/ης ____________________
ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Προς του/ης ____________________ __________________________ Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε του_______________________ _________________________________ και της ____________________ _________________________________ Α.Δ.Τ.:_____________________ _________________________________ κατοίκου___________________ _________________________________ οδός ______________________ _________________________________ τηλ: _______________________ _________________________________ _________________________________ ΘΕΜΑ ____________________ Ηράκλειο, / / Ο/Η Αιτ………. Μετά την κατάθεση της αίτησης σ’ εμάς βάζουμε πάνω Αριθμό Πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου είτε χειρόγραφα είτε με σφραγιδάκι αν υπάρχει

13 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΝΗΠΙΟΥ/ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ Σχ. έτος: 2014-15
Επώνυμο (νηπίου/ προνηπίου) Όνομα (νηπίου/ προνηπίου) Ονοματεπώνυμο πατέρα Ονοματεπώνυμο μητέρας Φύλο Τόπος Γέννησης Ημερομηνία Γέννησης Ιθαγένεια Επάγγελμα πατέρα Γραμματικές γνώσεις πατέρα Επάγγελμα μητέρας Γραμματικές γνώσεις μητέρας Διεύθυνση κατοικίας Τηλέφωνα: Σταθερό σπιτιού → Κινητό πατέρα → Εργασίας πατέρα → Κινητό μητέρας → Εργασίας μητέρας → Άλλο _____________ → Το παιδί μπορούν να παραλαμβάνουν κατά την αποχώρησή του από το Νηπ/γείο εκτός των γονέων, ο παππούς ____________________________ και η γιαγιά _____________________________ ή …….

14 Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή ενώ για οποιαδήποτε αλλαγή σ’ αυτά θα ενημερώσω άμεσα το σχολείο. Ν. Αλικαρνασσός __ / __ / Ο ΔΗΛΩΝ Υπογραφή Γονέα:______________________________ Ονοματεπώνυμο _______________________________ Υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας (αλλεργικό, ψυχολογικό…) ή μαθησιακό που έχει διαγνωστεί ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να συμβαίνει; Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να το γνωρίζει η Νηπιαγωγός; Για παιδί αλλοδαπών γονέων να συμπληρωθεί το διπλανό πλαίσιο. Ιθαγένεια πατέρα: ______________________ Ιθαγένεια μητέρας: ______________________ Χώρα προέλευσης μαθητή: _______________ Μητρική Γλώσσα μαθητή: _________________ Παρατηρήσεις Γονέων Παρατηρήσεις Νηπιαγωγού Η καρτέλα μπορεί να διαμορφωθεί όπως εξυπηρετεί καλύτερα το κάθε νηπιαγωγείο. Είναι όμως πολύ λειτουργική, π.χ. σε περίπτωση ολιγοήμερης απουσίας έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί ο αντικαταστάτης . Μπορεί επίσης να εκτυπώνεται και σε Α4 σκληρό

15 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
Οι παρακάτω υπογραφόμενοι: 1. Παπαδάκης Νικόλαος του …………………………………. με Α.Δ.Τ. …………………….. 2. Σαριδάκη Καλλιόπη του …………………………………….. με Α.Δ.Τ. …………………….. γονείς του νηπίου ……………………………………………………………………………………….. Με ατομική μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος, εξουσιοδοτούμε τον ……………………………………………… του ……………… με Α.Δ.Τ. ………… να συνοδεύει το παιδί μου κατά την προσέλευση του στο 5ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου και να το παραλαμβάνει με τη λήξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου όποτε και όταν χρειαστεί, καθ’ όλο το διδακτικό έτος ΌΧΙ δηλώνουμε ότι το παιδί μας μπορεί να παραλαμβάνει ……. Οι εξουσιοδοτούντες Ηράκλειο 11/9/ …………………………………… 2. …………………………………… Αν εξουσιοδοτούν 2 άτομα, αυτά αναγράφονται όπως οι γονείς. Για αλλοδαπούς που δεν έχουν Αστ. Ταυτότητα, οποιοδηποτε άλλο εγκυρο εγγραφο, πχ διαβατηριο εν ισχυι, αδεια παραμονης, κλπ. …. Το πράσινο είναι λάθος……. Η σωστή λέξη είναι Εξουσιοδοτούμε (δεν δηλώνουμε ούτε βεβαιώνουμε)

16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
ΠΡΟΣ: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο παρακάτω υπογραφόμενος γονέας ………………………………………………… του ……………… και της ……………………… με Α.Δ.Τ. …………………………… Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος δηλώνω ότι: επιτρέπω στο παιδί μου ……………………………………………………………………… που φοιτά στο Νηπιαγωγείο σας, να λάβει μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη. Ο ΔΗΛΩΝ Ηράκλειο 9/10/2014 …………………………………… Είναι η μισή δήλωση. Ή θα πρέπει να είναι πλήρης μαζί με το ενημερωτικό ή με επιπλέον στοιχεία όπως είναι στην επόμενη διαφάνεια

17 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
ΠΡΟΣ: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο παρακάτω υπογραφόμενος γονέας ………………………………………………… του ……………… και της ……………………… με Α.Δ.Τ. …………………………… Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος δηλώνω ότι: επιτρέπω στο παιδί μου ……………………………………………………………………… που φοιτά στο Νηπιαγωγείο σας, να λάβει μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 18/10/2014 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου. Η μετακίνηση θα γίνει με … Ο ΔΗΛΩΝ Ηράκλειο 9/10/2014 …………………………………… Απαγορεύεται η μετακίνηση με μεταφορικά μέσα των γονέων.

18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 19/9/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς του γονείς ΘΕΜΑ: Μη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Αγαπητοί γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 4/10/2014 το Νηπιαγωγείο δεν θα λειτουργήσει λόγω υποχρεωτικής συμμετοχής των Νηπιαγωγών σε επιμορφωτική ημερίδα με τη Σχολική Σύμβουλο. Η Προϊσταμένη Ηράκλειο 19/9/2014

19 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προς τον κ. Διευθυντή Π. Ε. Ηρακλείου του/της (ονομ/μο)__________________ Νηπιαγωγού στο 2ο Νηπ/γείο Ηρακλείου Σας αναφέρω ότι παρουσιάστηκα σήμερα Εργασιακή σχέση: __________________ Τρίτη 9/9/2014 στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Οργανική θέση: ____________________ Ηρακλείου και ανέλαβα υπηρεσία . Δ/νση κατοικίας:____________________ Τηλέφωνο:_________________________  Ο/Η Νηπιαγωγός Ηράκλειο, ___/__ _/2014 (υπογραφή)___________________________ Θεωρήθηκε ως προς την ακρίβεια και το γνήσιο της υπογραφής. Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου (Τ.Σ. – ΥΠΟΓΡΑΦΗ )    

20 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ή ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ή ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο …/…./……… Συντάκτης: ……………………………………… Αρ. Πρωτ.: ……………. Τηλέφωνο: ………………………………………. ΠΡΟΣ   ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 20ης ΠΕΡΙΦ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετικά με την πρόωρη αποχώρηση του νηπίου …………………………. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Η εισήγηση (θετική ή αρνητική καθώς και οι λόγοι) μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο κείμενο του διαβιβαστικού.

21 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 3η /17-10-2014
ΘΕΜΑ: …………………………………………………………………………. Σήμερα 17/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15 στο Ηράκλειο και στο Γραφείο της Προϊσταμένης του 5ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου με παρόντα μέλη τις: ……………………………………………………………… για να συζητήσει το παραπάνω θέμα. Ο Σύλλογος διδασκόντων μετά την εισήγηση της Προϊσταμένης και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία αποφασίζει ομόφωνα ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα Πράξη, διαβάστηκε και υπογράφεται: Για Νηπιαγωγεία όπου υπηρετούν περισσότερες της μίας Νηπιαγωγοί.

22 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 3η /17-10-2014
ΘΕΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………. Σήμερα 17/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Ηράκλειο και στο Γραφείο του 5ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, η Προϊσταμένη ………………………………………………………………….. αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική με το παραπάνω θέμα νομοθεσία και τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών, αποφασίζουμε ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα Πράξη και υπογράφεται: Για Νηπιαγωγείο όπου υπηρετεί μία Νηπιαγωγός.

23 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/ ) Για το σύνολο των συναλλαγών που έχουν οι πολίτες με τους φορείς γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα(χωρίς θεώρηση): εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δημοσίου που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. ιδιωτικών έγγραφων που φέρουν θεώρηση από Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού Δημοτικού που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

24 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απλή Γλώσσα, όχι δυσνόητες λέξεις, όχι δύσκολες συντμήσεις, σε Ενεργητική κυρίως φωνή Απλό και περιεκτικό. Όχι υπερβολές. Για μεγάλα κείμενα να γίνεται παραγραφοποίηση Να υπάρχουν σωστά περιθώρια και κενά διαστήματα Να έχει σαφήνεια και ακρίβεια, συντομία και πληρότητα Το ύφος να είναι σοβαρό, ευγενικό, χωρίς να προσβάλει Εκφραστικοί τύποι αλληλογραφίας προς υπερκείμενες υπηρεσίες: Σας αναφέρουμε, Σας υποβάλλουμε, Σας ενημερώουμε, Σας διαβιβάζουμε αλλά και Σας υποβάλλω Σας ενημερώνω (κατά περίπτωση) Ούτε «ευπειθέστατος» αλλά ούτε « Δεν μου στείλατε ακόμη ….» αλλά, το ορθό: « Σε αίτημα που απέστειλα στην Υπηρεσίας στις ……… σχετικά με ………….. δεν έχω λάβει ακόμα…» . ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ:Α/ Φράσεις και λέξεις κλισέ που χρησιμοποιούνται όμως κατά κόρον. Β/ μεγάλη έκταση και οι βαρύγδουπες εκφράσεις. Δεν προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στο εγγραφο, ούτε το κάνουν περισσότερο επείγον.

25 ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Προμετωπίδα (στοιχεία υπηρεσίας και αποστολέα, παραλήπτης, αρ. πρωτ., διαβάθμιση, τόπος, ημερομηνία και έμβλημα της ελληνικής Δημοκρατίας πάνω αριστερά) Κυρίως κείμενο Υπογραφή/ές Σφραγίδα/ες Συνημμένα Παράρτημα Συνυπογραφή στα συστεγαζόμενα αν πρόκειται για κοινό έγγραφο.

26 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………………… 19/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/123 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………………….. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ………………………………… ΠΡΟΣ   Ταχ. Δ/νση: …………………… κ. Δ/ντή Π.Ε …………... Τ. Κ.- Πόλη: ……………………….. Τηλέφωνο: …………………………….. Fax : ……………………………………. Ε-mail :………………………….. ΘΕΜΑ: «Αποστολή Πρακτικών Α.Ε.Ε. » Σας υποβάλλουμε συνημμένα, θεωρημένα φωτοαντίγραφα των υπ’ αρ. 30/ και 1/4-4-14 Πράξεων του Συλλόγου διδασκόντων και της Προϊσταμένης αντίστοιχα, που αφορούν στην έναρξη της διαδικασίας της Α.Ε.Ε. στη σχολική μας μονάδα. Η Προϊσταμένη ονοματεπώνυμο , υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα

27 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………………………….. 19/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/123 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …………………. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ …………………………………… ΠΡΟΣ   Ταχ. Δ/νση: ……………………… ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Τ. Κ.- Πόλη: …………… ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλέφωνο: 2………………………………… (Υπόψη κ. ……….) Fax : …………………………….. Ε-mail : …………………… ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: « Επιβεβαίωση στοιχείων υπαλλήλου» Σχετ.: Αρ. Πρωτ / /Δική σας

28 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ 2
ΘΕΜΑ: « Επιβεβαίωση στοιχείων υπαλλήλου» Σχετ.: Αρ. Πρωτ / /Δήμος Αμαρουσίου Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής, σας βεβαιώνουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο μας, ο υπάλληλός σας ………………….., νομίμως κατέχει το συνημμένο ……………………., τα δε αναγραφόμενα στοιχεία σ’ αυτό είναι ακριβή. Η Προϊσταμένη ονοματεπώνυμο, υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα Ο Τίτλος αναγράφει του Σπυρίδωνος όχι του Σπυρίδωνα;

29 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ 3α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………….19/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/123 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ……………………………….. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: ……………………. κ. Δ/ντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ.- Πόλη: ………………… …………………… Τηλέφωνο: ……………………… Fax : …………………………. Ε-mail : …………………………….. ΘΕΜΑ: « Εγγραφή μαθητή» Α ½ σελίδας

30 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ 3β
Σας αποστέλλουμε τα συνημμένα δικαιολογητικά που αφορούν τον/την μαθητή/τρια ………………………….. του Νηπιαγωγείου μας και σας παρακαλούμε να τον/την εγγράψετε στην 1η τάξη του Δημοτικού σχολείου σας. Η Προϊσταμένη Ονοματεπώνυμο, υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα Συνημμένα: Βεβαίωση Φοίτησης Πιστοποιητικό Γέννησης Ατομικό Δελτίο Υγείας β1/2/ σελίδας «Σας αποστέλλουμε» : όταν στέλνουμε έγγραφο σε παράλληλη υπηρεσία «Σας υποβάλλουμε» όταν η αποστολή εγγράφου γίνεται σε υπερκείμενη υπηρεσία(π.χ. Δ/νση Πρωτοβάθμιας, Περιφερειακή Δ/νση…) Η σφραγίδα σε της Υπηρεσίας μπαίνει στο έγγραφο ως εξής: η δεξιά άκρη της ακουμπά την αριστερή άκρη της υπογραφής.


Κατέβασμα ppt "Καθημερινή Διοικητική Πρακτική στο Νηπιαγωγείο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google