Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δημήτρης Λιάρος Δάσκαλος - συγγραφέας

2 ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ Α) ΑΡΧΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ Α) ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΚΕΛΟΙ : Φ (Εγκύκλιοι γραφείου) Φ (Εγκύκλιοι Δ-νσης) Φ (ΥΠΕΠΘ) Φ (Εξερχόμενα) Φ (Σχολικός Σύμβουλος) Φ (Μετεγγραφές προς άλλο σχολείο) Φ (Μετεγγραφές από άλλο σχολείο) Φ (Εγγραφές) Φ (Ατομικών Δελτίων Υγείας ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ)

3 ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ Α) ΑΡΧΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ Α) ΑΡΧΕΙΟ Φ (Δήμου-κοινότητας-Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) Φ (Συλλόγου Δασκάλων) Φ (Προγραμμάτων) Φ (Π.Δ ) Φ (Μεταφοράς μαθητών,αν υπάρχουν) Φ (Ωρομισθίων) Φ (Εντύπων) Φ (Στατιστικών και Απογραφικών στοιχείων ) Φ (Δικαιολογητικών λήξης διδ. Έτους )

4 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Φ1 (Οργάνωσης Ολοήμερου) Φ2 (Οικονομικών)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΚΕΛΟΙ Φ1 (Οργάνωσης Ολοήμερου) Φ2 (Οικονομικών) Φ3 (Εγκυκλίων) Φ4 (Αιτήσεων γονέων) Φ5 (Ανάληψης υπηρεσίας – Συμβάσεις) Φ6 (Δικαιολογητικά πληρωμής)

5 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
Β) ΒΙΒΛΙΑ 1 .ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ (Β.Μ.Π) 2 .ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ (Β.Π.Σ.) 3. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 4. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 5 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (κοινό) 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 7. ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 8. ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 9. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 10. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

6 ΕΝΤΥΠΑ 1. Πιστοποιητικό Σπουδών 2. Αποδεικτικό Μετεγγραφής
3. Τίτλος Προόδου, σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα 4. Τίτλος Σπουδών, σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα 5. Φύλλο Ελέγχου 6. Έλεγχος προόδου (καρτέλα) 7. Διαβιβαστικό 8. Διάφορα Έντυπα (Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας, Πίνακας Μαθητικού Δυναμικού, Αίτηση Άδειας κ.λ.π)

7 ΘΕΩΡΗΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Η θεώρηση γίνεται από το Διευθυντή 2. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνεται ΜΟΝΟ το πρωτόκολλο αλληλογραφίας. 3. Στις 31 Αυγούστου κλείνονται:Το Β.Π.Σ., το Ημερολόγιο σχολικής ζωής, το βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων, το βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου. 4. Το Β.Μ.Π. θα κλείσει το 2010 μαζί με το αλφαβητικό ευρετήριο. 5. Δεν κλείνονται το βιβλίο βιβλιοθήκης και εποπτικών μέσων, εκτός αν δώσει εντολή ο προϊστάμενος.

8 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2. ΠΡΟΣΟΔΟΙ (επιχορηγήσεις – ενοίκια - κυλικείο) 3. ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ α) ΜΕΛΗ β) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

9 ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.ΦΑΚΕΛΟΙ Φ1.(εισερχόμενα ) Φ2.(εξερχόμενα) Φ3.(συγκρότηση-μέλη) Φ4.(δικαιολογητικά δαπανών-βιβλίο ταμείου - τιμολόγια) Φ5.(κυλικείο) Φ6.(καθαρίστρια) Φ7.(διδακτηρίου)

10 ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ 1. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ
3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4. ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 6. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 8. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

11 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ υποβολής στο Δήμο Φωτοαντίγραφο βιβλίου ταμείου Ετήσιο συνοπτικό πίνακα απολογισμού Πρακτικό έγκρισης απολογισμού σχ. Επιτροπής Πόρισμα ορθής διαχείρισης του Δήμου Αντίγραφο ορισμού σχ. Επιτροπής Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης σε σώμα Δικαιολογητικά δαπανών Βεβαίωση μετρητών ταμία Βεβαίωση υπολοίπου προηγούμενου έτους Βεβαίωση τμημάτων δικαιοδοσίας σχολ. Επιτροπής Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Φωτοαντίγραφο συμβάσεων καθαρίστριας Αντίγραφα πρακτικών που αφορούν την οικονομική διαχείριση Διπλότυπο είσπραξης Υπεύθυνη δήλωση ταμία πως δεν έχει άλλη οικονομική διαχείριση Πρωτόκολλο ελέγχου χρηματικής διαχείρισης

12 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
υποβολή στον Επίτροπο Ετήσιος πίνακας απολογισμού Πόρισμα ορθής διαχείρισης του Δήμου Πρωτόκολλο ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Φωτοαντίγραφο βιβλίου ταμείου Πρακτικό έγκρισης απολογισμού σχ. Επιτροπής ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΕΝΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google