Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΤΜΑΝΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΔΟΥΚΙΔΗΣ Γ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ Π. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ Α. ΣΑΜΙΩΤΗΣ Κ. Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

2 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ;
Γρήγορη αλλαγή Ανταγωνισμός Μεγάλη πολυπλοκότητα Αυξημένες απαιτήσεις Αναζήτηση ενός διατηρήσιμου πλεονεκτήματος Χρησιμοποίηση και αξιοποίηση της γνώσης Γιατί επιλέγεται η γνώση: Η γνώση παραμένει, ενώ οι άνθρωποι, η τεχνολογία, τα προϊόντα και τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι όλο και περισσότερα πολύπλοκα και έχουν μια σημαντική συνιστώσα γνώσης Υπάρχει ανάγκη για δια βίου μάθηση για οργανισμούς και άτομα Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

3 ΓΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
Γνώση: Πολύτιμη πληροφορία που έχει εμπεδωθεί ως πνευματικό αγαθό, από βιβλία, εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο, διαισθήσεις, κρίση και αντίληψη. Τυπική (explicit) Εμπεδώνεται σε έγγραφα και αποθηκευτικούς χώρους Άτυπη (tacit) Εμπεδώνεται σε επιχειρηματικές ρουτίνες, διαδικασίες, πρακτικές και κανόνες. Διαχείριση Γνώσης: Διαδικασίες δημιουργίας, αποθήκευσης και διάχυσης της γνώσης Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Με τη Διαχείριση της Γνώσης οι εταιρίες θα μπορούν: Να κατασκευάσουν προϊόντα τα οποία θα είναι αποδεκτά αλλά και ανταγωνιστικά Να τοποθετηθούν στην αγορά και να τιμολογούν για καλύτερες και πιο επικερδείς επιχειρήσεις Να βρουν ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούν να κάνουν την επιχείρηση περισσότερο δυνατή Να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους Να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των αλλαγών Να επαναλάβουν την επιτυχία ή τουλάχιστον να αποφύγουν τα λάθη Πώς η Τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της Διαχείρισης Γνώσης; Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Δυνατότητες Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης: Συγκεντρώνει και ολοκληρώνει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση της γνώσης και την επικοινωνία μέσα στον οργανισμό. Συμβάλλει στην απόκτηση και την επαύξηση της υπάρχουσας γνώσης ή στη δημιουργία νέας Επιτρέπει να εξάγεται και να δομείται η γνώση μιας ομάδας ή ενός ατόμου Δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύεται, αφού πρώτα κωδικοποιηθεί Βοηθάει να χρησιμοποιείται από άλλα μέλη μέσα στην επιχείρηση ή ακόμα και από συνεργάτες έξω από αυτήν. Η τεχνολογία λειτουργεί μόνο υποστηρικτικά, δε θα πρέπει να υπονοηθεί ότι μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Στην έρευνά μας: Εστιάσαμε στη δυνατότητα αποθήκευσης των συστημάτων Ωστόσο, εξετάσαμε τα συστήματα όσον αφορά τις λειτουργίες που προσφέρουν σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της Διαχείρισης Γνώσης Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δύο προσεγγίσεις: βιβλιογραφική (περιοδικά και βιβλία)
έρευνα αγοράς εργαλείων (Internet) Κριτήρια επιλογής εργαλείων: γνωστά και χρησιμοποιούνται ευρέως από μεγάλους και επιτυχημένους οργανισμούς προτεινόμενα στη βιβλιογραφία που εξετάσθηκε Τρόπος εξέτασης: στοιχεία που οι εταιρίες διαθέτουν στο ευρύ κοινό στοιχεία και από προσωπική επαφή με το εργαλείο (NetMeeting) Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

7 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Ανοιχτά και κατανεμημένα Παραμετροποιήσιμα Μετρήσιμα Ασφαλή Προσβάσιμα Εύρωστα Χωρητικότητα Ταχύτητα Δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης Δυνατότητα εισαγωγής γνώσης από όλους τους εργαζόμενους Υποστήριξη Application Development Tools Υποστήριξη Multimedia Βάσεων Δεδομένων Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Κοινή επιφάνεια εργασίας Αποθήκευση και διαχείριση περιεχομένου που αλλάζει συνεχώς Προώθηση μη φιλτραρισμένης πληροφορίας από τον εξυπηρετητή στο σταθμό εργασίας σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις Διαχείριση εγγράφων διαμέσου του κύκλου ζωής τους σε τοπικά και ευρείας ζώνης δίκτυα Σύγκριση συμπτωμάτων με περιπτώσεις στην βάση δεδομένων και επιλογή αντιστοιχίας Βάση γνώσης που περιέχει την λογική του πώς οι ειδικοί παίρνουν μια εξειδικευμένη απόφαση Έλεγχος αποφάσεων πριν την τελική ενεργοποίησή τους Δυνατότητα διαχείρισης συσχετισμένων μεταβλητών Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (2)
Αναζήτηση με βάση τη φυσική γλώσσα Αποτελέσματα από όλο το σύστημα και όχι τοπικά Χρήστες από διαφορετικές ομάδες εργασίας συνεργάζονται μεταξύ τους Τυποποίηση των διαδικασιών μεταφοράς γνώσης Ανταπόκριση στις αιτήσεις για παροχή πληροφοριών Μετατροπή της άτυπης σε τυπική γνώση Δεδομένα από πολλές πηγές και σε πολλές μορφές Ανακάλυψη υπονοούμενων σχέσεων Video conference Μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

10 ΤΥΠΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
INTRANETS Αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για τη μεταφορά και κατανομή γνώσης που είναι δυναμική και με πολλές συνδεδεμένες αναφορές. WEB SITES Επιτρέπουν την αποθήκευση και διαχείριση περιεχομένου που αλλάζει συνεχώς και πρόσβαση σε σχετική γνώση μέσω υπερσυνδέσμων. PUSH TECHNOLOGIES Μία μορφή ηλεκτρονικών εκδόσεων που σπρώχνει μη φιλτραρισμένη πληροφορία από τον εξυπηρετητή (server) στο σταθμό εργασίας, παρέχοντας πληροφορία σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις. ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Είναι βάσεις σημαντικών επιχειρηματικών εγγράφων και αποτελούν σημαντικές αποθήκες τυπικής (explicit) γνώσης. ΕΜΠΕΙΡA ΣΥΣΤΗΜΑTA (Decision Support Tools) Αιχμαλωτίζουν τη γνώση του ειδικού για τη λήψη απόφασης Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

11 ΤΥΠΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
CASE-BASED REASONING (Decision Support Tools) Παρέχουν δυνατότητες για διατήρηση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση παλιών λύσεων ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ(Decision Support Tools) Επιτρέπει τον έλεγχο αποφάσεων πριν την τελική ενεργοποίησή τους ΝΕΥΡΩΝΙΚA ΔΙΚΤΥA Είναι εργαλεία που μετατρέπουν τα δεδομένα σε γνώση ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προσφέρουν ταχύτητα και ακρίβεια στην αναζήτηση της πληροφορίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτρέπουν την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ χρηστών που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιτρέπουν τυποποίηση των διαδικασιών μεταφοράς γνώσης Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

12 ΤΥΠΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (2)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ HELP-DESK Ανταποκρίνονται στις αιτήσεις για παροχή πληροφοριών ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ BRAINSTORMING Βοηθούν τη δημιουργική σκέψη με την ανταλλαγή απόψεων μέσα στον οργανισμό ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Είναι μια ηλεκτρονική αποθήκη για δεδομένα από πολλές πηγές και σε πολλές μορφές ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αναγνωρίζουν τις τάσεις και εξάγουν συμπεράσματα για τα αποθηκευμένα δεδομένα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Video conference ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Επιτρέπει την οργάνωση και την ταξινόμηση της γνώσης και των πηγών της Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

13 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΠΑΦΗ Intranets Web Sites Μηχανές Αναζήτησης Help-Desk Συστήματα Συλλογικής Εργασίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ Push Technologies Χάρτες Γνώσης Νευρωνικά Δίκτυα Συστήματα Ροής Εργασιών Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Αποθήκες Δεδομένων Εργαλεία Εξόρυξης Δεδομένων Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

14 ΕΡΓΑΛΕΙΑ Collaboration Suite (Oracle)
Lightobjects  Knowledge Warehouse (IBEX Knowledge Management System) Know-Net Tool  (Know-Net) Hummingbird KM  (Hummingbird Enterprise) Lotus Notes  (ΙΒΜ) Plumtree Document Directory  (Plumtree) e-KM Sharing  (CSC) eKnowledge Suite  (Ηyperwave) eKnowledge Portal  (Ηyperwave) eLearning Suite  (Ηyperwave) Lotus Domino.Doc  (IBM) Lotus Domino  (ΙΒΜ) NetMeeting  (Microsoft) Netscape Compass Server  (Netscape) IntelliSkill  (Skillview & IntelliSkill) e.Centric Platform  (EXODUS Solutions) Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

15

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τομέας Διοίκησης Γνώσης: Σχετικά νέος
Μικρός βαθμός ωριμότητας διαθέσιμων εφαρμογών (συνήθως παραπέμπουν στην Διαχείριση Εγγράφων, με κάποιες μόνο επεκτάσεις στη Διαχείριση Γνώσης) Επιχειρήσεις δεν έχουν αποσαφηνίσει τις ανάγκες τους Σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων IDC, η αγορά Διοίκησης Γνώσης στη Δ. Ευρώπη αναμένεται να φτάσει τα $4,2 δις (ανάπτυξη της τάξεως του 24% από το 2001 έως το 2006). Στο δείγμα εργαλείων: Δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιο από αυτά ολοκληρωμένο. Υπάρχουν εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν βασικές λειτουργίες Knowledge Management (συλλογική εργασία μόνο το 63%, δυναμική αποθήκευση 75%). Πιο ολοκληρωμένα: Collaboration Suite (Oracle), Lotus Domino (IBM) και NetMeeting (Microsoft). Μια «τέλεια» εφαρμογή είναι κάτι το ουτοπικό, δεν πρέπει να παραβλέπεται ο ανθρώπινος παράγοντας, καθώς αυτός είναι ο κύριος κάτοχος της γνώσης. Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

17 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ… ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; Μάθημα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας


Κατέβασμα ppt "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google