Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Εθνική Χαρτοθήκη συναντά τους μαθητές. Η Εθνική Χαρτοθήκη ιδρύθηκε το 1997 ως Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Εθνική Χαρτοθήκη συναντά τους μαθητές. Η Εθνική Χαρτοθήκη ιδρύθηκε το 1997 ως Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Εθνική Χαρτοθήκη συναντά τους μαθητές

2 Η Εθνική Χαρτοθήκη ιδρύθηκε το 1997 ως Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική Χαρτοθήκη με νόμο που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή. Η Χαρτοθήκη είναι ένα κέντρο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό, μερικά αυτοχρηματοδοτούμενο, με κύριους σκοπούς του την ανάπτυξη και διάδοση της χαρτογραφίας και των χαρτών στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την καθημερινή ζωή και τη διοίκηση. Ασχολείται επίσης με τη σύνταξη ψηφιακού αρχείου χαρτών και με την ανάπτυξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και την παροχή τεχνογνωσίας.

3 Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του είναι οι εκθέσεις, οι εκδόσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, τα σεμινάρια και οι συναφείς εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες.

4 Συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής και τεχνολογικής διάστασης της Χαρτογραφίας και των Χαρτών, σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση, την πληροφορία και την επικοινωνία. Χρησιμοποιεί γι’ αυτό τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες ψηφιακές προσεγγίσεις στην εθνική και παγκόσμια Χαρτογραφική Κληρονομιά.

5 Η ιστορική και πολιτιστική διάσταση των χαρτών και η ανάδειξή τους καλλιεργείται συστηματικά από την Εθνική Χαρτοθήκη. Μέχρι σήμερα έχει οργανώσει και πραγματοποιήσει συνολικά 25 εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνεργασία με σημαντικά εθνικά και διεθνή ιδρύματα. Η δραστηριότητα του Κέντρου συνεχίζεται με νέες εκθέσεις, σε συνεργασία με φορείς και συλλέκτες. Εκθέσεις

6 Το Κέντρο επιμελείται και εκδίδει με ίδια μέσα ή σε συνεργασία, σε έντυπη ή σε ψηφιακή μορφή, ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, λευκώματα και μονογραφίες, που βασίζονται και συνοδεύουν εκθέσεις χαρτών ή αποτελούν ανεξάρτητες εκδόσεις. Μέχρι τώρα, από την ίδρυση του Κέντρου το 1997, έχουν εκδοθεί συνολικά 31 τίτλοι. Η δραστηριότητα του Κέντρου συνεχίζεται με νέες εκδόσεις. Εκδόσεις

7 Η Χαρτοθήκη έχει στόχο να συμβάλλει στην εισαγωγή της χαρτογραφικής παιδείας και πρακτικής στο εκπαιδευτικό και μορφωτικό σύστημα Α. με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στους φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Β. με την οργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς Γ. με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονική διδασκαλία, πολυμέσα κλπ.) με εξειδικευμένο χαρτογραφικό χαρακτήρα στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαίδευση

8 Στα πλαίσια αυτά το Κέντρο προσφέρει μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ξεναγήσεων για μαθητές, εκπαιδευτικούς ή ενήλικες, με σκοπό τη γνωριμία με τον κόσμο των χαρτών.

9 Το Κέντρο συνεργάζεται με συλλέκτες χαρτών και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν συλλογές. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Χαρτοθήκη ψηφιοποιεί και τεκμηριώνει στην ψηφιακή χαρτοθήκη της τους χάρτες μεγάλων συλλογών: Μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με φορείς όπως η Αγιορειτική Χαρτοθήκη, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), ο Δήμος Θεσσαλονίκης (Αντιδημαρχία Αρχιτεκτονικού και Τοπογραφίας) και ιδιωτικές συλλογές. Επιπλέον, στο Κέντρο τεκμηριώνονται ηλεκτρονικά, σε ψηφιακά αρχεία και οι σημαντικότεροι χάρτες της Ιστορίας της Χαρτογραφίας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανεύρεσή τους από ενδιαφερόμενους μελετητές και ερευνητές. Συλλογές

10 Ψηφιοποίηση Η Χαρτοθήκη έχει ιδρύσει, τηρεί και αναπτύσσει αρχείο χαρτών, σε δύο επίπεδα: Α. Το κλασσικό έντυπο αρχείο χαρτών Β. Το ψηφιακό χαρτογραφικό αρχείο Στη Χαρτοθήκη συλλέγονται χάρτες κάθε τύπου, με ελληνικό και διεθνές ενδιαφέρον, που καλύπτουν διάφορες περιόδους και φάσεις της ιστορίας των χαρτών.

11 Το Κέντρο αναπτύσσει σύγχρονη ψηφιακή τεχνογνωσία σύνταξης "παράγωγων" χαρτών. Με σύγχρονες χαρτογραφικές μεθόδους και τεχνικές και ιδιαίτερη φροντίδα για τη χαρτογραφική αισθητική, προετοιμάζει πρότυπους "παράγωγους" χάρτες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και των συνεργασιών του, αλλά και για λογαριασμό τρίτων. Μέχρι τώρα, από την ίδρυση του Κέντρου το 1997, έχουν συνταχθεί πάνω από τριάντα πρωτότυποι χάρτες και έχουν ανατυπωθεί πολλά ανάτυπα ιστορικών χαρτών. Παραγωγή

12 Στη Χαρτοθήκη διεξάγεται έρευνα σε τομείς όπως: Γεωμετρικό και θεματικό περιεχόμενο των ιστορικών χαρτών Τοπωνύμια Συγκρίσεις ιστορικών χαρτών Χαρτογραφικό ανάγλυφο Χάρτες Αφής για τυφλούς Χάρτες στη διδασκαλία της Ιστορίας Χάρτες και σχολείο Χάρτες και Τέχνη Έρευνα

13 Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας! powerpoint! www.maplibrary.gr


Κατέβασμα ppt "Η Εθνική Χαρτοθήκη συναντά τους μαθητές. Η Εθνική Χαρτοθήκη ιδρύθηκε το 1997 ως Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google