Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού

2 Η ευρυζωνική πρόκληση (2005)  Ευρυζωνική αγορά σε εμβρυακή κατάσταση  Χαμηλές ταχύτητες (< 1Mbps).  Υψηλές τιμές (>150 ευρώ/μήνα για σύνδεση 1Mbps στα μέσα 2005).  Έλλειψη ενδιαφέροντος από το αγοραστικό κοινό.  Χαμηλή διείσδυση Διαδικτύου και Η/Υ.  Έλλειψη εναλλακτικών δικτύων  Απουσία καλωδιακής τηλεόρασης και χαμηλή χρήση δικτύων ΣΑΠ.  Ανταγωνισμός αποκλειστικά σε επίπεδο υπηρεσιών  Μερίδιο ΟΤΕ σε απευθείας συνδεδεμένους συνδρομητές > 99%.  Ευρυζωνικές συνδέσεις εναλλακτικών παρόχων σχεδόν αποκλειστικά μέσω πρόσβασης bitstream.  Μόνο 1 Αστικό Κέντρο με Φυσική Συνεγκατάσταση.  Έλλειψη ρυθμιστικών εργαλείων  Καθυστέρηση στην εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

3 Η Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ (6/2005)  Τελευταίοι σε ευρυζωνική διείσδυση  Τελευταίοι σε ετήσια αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης CoCom report 1/7/2005

4 Δράσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού  Έμφαση στην ουσιαστική αποδεσμοποίηση του Τοπικού Βρόχου  Συνεργασία με ΟΤΕ και εναλλακτικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη φυσική συνεγκατάσταση και την παροχή ΑΠΤΒ, μέσα από κοινά αποδεκτές λύσεις.  Δέσμευση ΟΤΕ σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης φυσικών συνεγκαταστάσεων σε >100 Αστικά Κέντρα.  Ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση του RUO.  Συνεχείς έλεγχοι της αποτελεσματικότητας του RUO και βελτιωτικές παρεμβάσεις.  Δημιουργία πλαισίου για την ενθάρρυνση εναλλακτικών υποδομών  Σχέδιο ΚΥΑ για τα Δικαιώματα Διέλευσης Βασικές αρχές: Διαφάνεια, αμεροληψία, διευκόλυνση επενδύσεων.  Εκχώρηση της τελευταίας άδειας ΣΑΠ στα 3.5 GHz (WiMAX)  Άνοιγμα των ζωνών 2.4 και 5.4 GHz, για την προώθηση του Wi-Fi  Χαρτογράφηση δικτύων (σύστημα GIS – σε εξέλιξη)

5 Λοιπές δράσεις  Εποπτικές παρεμβάσεις  Έμφαση τόσο στη χονδρική αγορά (προστασία του ανταγωνισμού) όσο και στη λιανική αγορά (προστασία του καταναλωτή).  Έμφαση στην ποιότητα  Κανονισμός για τη μέτρηση και δημοσιοποίηση Δεικτών Ποιότητας (2008). Στόχος να μπορεί ο καταναλωτής να αξιολογεί τις εναλλακτικές λύσεις βάσει όχι μόνο της τιμής αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, συγκρίνοντας ομοειδείς και ποσοτικοποιημένες παραμέτρους.  Δράσεις ενημέρωσης του κοινού  2007 Έτος Ευρυζωνικότητας

6 Αποτελέσματα  Η ΑΠΤΒ έχει αναχθεί σε κύριο όχημα ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας.  Ποικιλία πακέτων:  ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο  τηλεφωνικές υπηρεσίες  IPTV / Video-on-Demand.  Ραγδαία μείωση τιμών στα πακέτα ευρυζωνικής πρόσβασης  62% - 82% από το τέλος 2005 έως τα μέσα 2008.  Ραγδαία αύξηση ονομαστικών ταχυτήτων πρόσβασης:  Ευρυζωνικές γραμμές με ονομαστική ταχύτητα (download) <1Mbps 12/2005: >94% 6/2008: <1%  Σημαντικά βήματα και στην Περιφέρεια

7 Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών Διείσδυση 11,2%

8 Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ Διείσδυση ~9% επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών

9 Φυσική Συνεγκατάσταση Κάλυψη >60% των συνδρομητών

10 Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών

11 Εξέλιξη τιμών Χαμηλή ταχύτητα: 386 Kbps – 712 Kbps – 1 Mbps Μέση ταχύτητα : 512 Kbps – 1 Mbps – 2 Mbps Υψηλή ταχύτητα: 1 Mbps – 2 Mbps – 4 Mbps

12 Ταχύτητες πρόσβασης 12 / 2005: >80% των γραμμών κάτω από τα 512 Kbps. >94% των γραμμών κάτω από το 1 Mbps 6 / 2008: 0,2% των γραμμών κάτω από το 1 Mbps ~50% των γραμμών στα 2 Mbps και πάνω. Κατανομή γραμμών DSL βάσει ονομαστικής ταχύτητας πρόσβασης 12/2005 <512 Kbps 82,7% 512 Kbps - 1 Mbps 11,5% 1 Mbps 5,8% Κατανομή γραμμών DSL βάσει ονομαστικής ταχύτητας πρόσβασης 6/2008 <1 Mbps 0,2% 1 Mbps 49,9% 2 Mbps 14,9% 2-10 Mbps 8%  10 Mbps 27%

13 Η Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ (12/2007)  Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης. Annual Implementation Report 2007

14 Τα επόμενα βήματα  Η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί της Ευρώπης, αλλά  Η απόσταση μειώνεται.  Η ταχεία ανάπτυξη αποτελεί οδηγό για το μέλλον.  Η ΑΠΤΒ αποτελεί κύριο όχημα για την ευρυζωνική ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό σε επίπεδο υποδομών, αλλά  Δεν αποτελεί το τελευταίο στάδιο στην κλίμακα επενδύσεων.  Ανάγκη επένδυσης σε δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς.  Χρειάζεται περισσότερη και εντατικότερη προσπάθεια.  Επιτάχυνση της ευρυζωνικής ανάπτυξης.  Προώθηση του ανταγωνισμού (ιδίως σε επίπεδο υποδομών).  Έμφαση στην ποιότητα και στην ικανοποίηση του καταναλωτή (2008 Έτος Ποιοτικής Ευρυζωνικότητας).  Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και ει δυνατόν υπερπήδηση σταδίων (leap-frog).

15 www.eett.gr


Κατέβασμα ppt "Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google