Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ;.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ;."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ;

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ Πρόκειται για ένα ειδικό έντυπο, υπο τον τύπο επιταγής, με μοναδικό αριθμό, που εκδίδεται από τον εργοδότη με τη χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ Οι αμειβόμενοι με εργόσημο ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και Επικουρικό.

3 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ
Η έκδοση και η εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής (Τράπεζες – ΕΛΤΑ). Το εργόσημο εκδίδεται σε διπλότυπο ή σε 2 αποκόμματα κατά το χρόνο αγοράς του, φέρει μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό που εξασφαλίζει την γνησιότητά του και αποτελεί τίτλο αξίας από τη στιγμή της έκδοσής του Το 1ο αντίτυπο ή απόκομμα του εργοσήμου αφορά τον εργοδότη και το 2ο τον εργαζόμενο Το εργόσημο μπορεί να εκδοθεί και να εξαργυρωθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης (Τράπεζες – ΕΛΤΑ)

4 ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ
Το εργόσημο μεταβιβάζεται ονομαστικώς από τον εργοδότη στον εν λόγω εργαζόμενο, ως αμοιβή για την παρασχεθείσα εργασία και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

5 ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ
Συγκεκριμένα: Ο εργοδότης απευθύνεται στο φορέα έκδοσης (Τράπεζες – ΕΛΤΑ) του εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εν προκειμένω ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και το είδος της παρεχόμενης εργασίας (Ιδιαίτερα Μαθήματα) και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζομένου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

6 ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ
Στο αντίτυπο – απόκομμα για τον εργοδότη αναγράφονται: Φορέας έκδοσης Φορέας κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) Μοναδικός αριθμός Εργοσήμου ΑΜΚΑ εργοδότη Ονομαστικά στοιχεία εργοδότη Ποσό εργοσήμου Ασφαλιστικές εισφορές Ημ. έκδοσης Εργοσήμου Ημ. λήξης Εργοσήμου Θέση για αναγραφή Ονομ/μου εργαζομένου

7 ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ
Στο αντίτυπο – απόκομμα για τον εργαζόμενο αναγράφονται: Όλα τα προηγούμενα στοιχεία Ημ. πληρωμής Bar Code για την εξαργύρωση

8 ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ;
Οι αμειβόμενοι  με εργόσημο, δικαιούνται τόσες ημέρες ασφάλισης όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών. Οι ημέρες ασφάλισης, δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα, ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά έτος.

9 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ;
Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου υπολογίζονται σε ποσοστό 25%

10 ΠΑΡΟΧΕΣ Οι αμειβόμενοι με εργόσημο θα πρέπει να συμπληρώσουν :
100 ημέρες ασφάλισης, για παροχές ασθένειας σε είδος 120 ημέρες ασφάλισης, για παροχές ασθένειας σε χρήμα (Ισχύς από ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4144/2013) 200 ημέρες ασφάλισης, τα δύο(2) προηγούμενα έτη για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας.

11 ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ;
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εργόσημο ονομαστικής αξίας 100 ευρω Οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση είναι: 100 € Χ 25% = 25 €  Συνεπώς:  25 € : 11,63 = 2,14  2 Ημέρες Ασφάλισης

12 ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ;
Πολλαπλασιάζεται το προσυμφωνηθέν ποσό με τον συντελεστή 1,333 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν για την παρεχόμενη εργασία έχει συμφωνηθεί καθαρό ποσό αμοιβής 600 €, τότε:  600 € Χ1,333 = 800 € (Ονομαστική Αξία Εργοσήμου ) 800 € Χ 25% (Ποσοστό Ασφάλισης) = 200 € (Ασφαλιστικές Εισφορές) 200 € / = 17 μέρες ασφάλισης

13 ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ;
ΘΕΤΙΚΑ EIMAI ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΡΓΟΣΗΜΟ vs ΤΕΒΕ) ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΧΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΝΙΔΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΑΡΔΑΛΙΑ –


Κατέβασμα ppt "ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ;."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google