Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ *

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ *"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ *
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ * Υπεύθυνος Λειτουργός: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Τήλ: Γραφείο Εκπαίδευσης Γεωργία Νεοκλέους Γραφείο Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Κλύσα Χαραλάμπους Γραφείο Ωφελημάτων Μαρία Συρίμη Ευγενία Παπαδοπούλου Άντρη Ευαγόρου * Σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου για το Οργανόγραμμα

2 Καθήκοντα Γραφείου Ωφελημάτων
ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΟΡΟΥ Άδειες ανάπαυσης, Ασθενείας: Διοικητικού Προσωπικού Συμβασιούχων Ωρομισθίων Παρακολούθηση Ιατροσυμβουλίου: Ακαδημαϊκού Προσωπικού Ωρομισθίου Προσωπικού Μειωμένα Ωράρια Μητρότητα (Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Συμβασιούχου προσωπικού) Παράταση Κρίσεων λόγω Μητρότητας Γονική Άδεια μετ’ απολαβών (70%) Τερματισμός Υπηρεσιών / Ωφελήματα (όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου) Νόμοι / Κανονισμοί / Οδηγίες Ενημέρωση Λογισμικού Προγράμματος Πληρωμή Ωρομίσθιων Φοιτητών/Ώρα Πληρωμή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Υλοποίηση Αποφάσεων Πρυτανικού Συμβουλίου για Σαββατικές Άδειες Ακαδημαϊκού Προσωπικού Υλοποίηση Αποφάσεων Πρυτανικού Συμβουλίου για Άδειες Άνευ Απολαβών Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού Υπερωρίες – Time Off Μόνιμου και Συμβασιούχου Προσωπικού Πληρωμές Διοικητικού / Ωρομίσθιου Προσωπικού για υποστήριξη σε διάφορες Εκδηλώσεις/Συνέδρια Πληρωμές υπερωριών Διοικητικού Προσωπικού Πληρωμές παροχής πρόσθετων υπηρεσιών Διοικητικού Προσωπικού Οδοιπορικά Επίδομα Τηλεφώνου & ADSL Ωρομέτρηση Βάρδιες / Επιφυλακή - Ασφάλειας & Τεχνικών Έλεγχος Παρουσιολογίων: Εκτάκτων Ωρομισθίων Πληρωμή Ωρομίσθιου Προσωπικού Συντάξεις: Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού Συντάξεις Διοικητικού Προσωπικού Μεταφορά συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων προς το Π.Κ. Μεταφορά Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων από το Π.Κ. Πρόωρες Αφυπηρετήσεις Τήρηση Μητρώου Συντάξεων Τήρηση προσωπικού φακέλου συνταξιούχων

3 Καθήκοντα Γραφείου Εκπαίδευσης και Γραφείου Ανάπτυξης και Αξιολόγησης
ΚΛΥΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Γενικά Διοικητικά Θέματα Αλληλογραφία Επιστολές Εντολές πληρωμής Πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων Προσφορές από διάφορους Οργανισμούς Διεκπεραίωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Αναγκών Διεκπεραίωση διαδικασιών Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών σε θέματα Εκπαίδευσης Υποτροφίες Διοικητικού προσωπικού Ετήσιες Αξιολογήσεις Διοικητικού Προσωπικού Σύστημα Ανατροφοδότησης 360ο Αρχείο Εκπαίδευσης Ιστοσελίδα Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αίτηση για έγκριση προγράμματος Εσωτερικού Αίτηση για έγκριση προγράμματος Εξωτερικού Αίτηση για καταβολή χορηγήματος Εσωτερικού Αίτηση για καταβολή χορηγήματος Εξωτερικού Έντυπα ΑνΑΔ για πολυεπιχειρησιακά προγράμματα Αλληλογραφία ΑνΑΔ Κρατήσεις Αιθουσών Εκπαίδευσης Β105 και Β109 Δείκτες Εκπαίδευσης Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αξιολογήσεις Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κατανομή Κονδυλίου Εκπαίδευσης 3/343 Χειρισμός Περιπτώσεων χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας: Διοικητικού Προσωπικού Συμβασιούχου Προσωπικού

4 Ωφελήματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Απουσία μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού Σαββατική Άδεια Γονική Άδεια Μετ’απολαβών (70%) Γονική Άδεια Άνευ απολαβών Άδεια Μητρότητας Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξωτερικού

5 Κανόνες Απουσίας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Απουσία μέχρι και μία εβδομάδα, γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Απουσία πέραν της μίας εβδομάδας και μέχρι δύο εβδομάδες, γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος και από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Απουσία πέραν των δύο και μέχρι τέσσερις εβδομάδες, γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος, από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και από τον Πρύτανη. Απουσία πέρα των τεσσάρων εβδομάδων μόνο με έγκριση της Συγκλήτου, και σε περίπτωση που η απουσία διαρκέσει πέραν του ενός ακαδημαϊκού έτους χρειάζεται και η σύμφωνος γνώμη του Συμβουλίου. Όσον αφορά στις Άδειες Ασθενείας ισχύουν οι ίδιοι Κανονισμοί που διέπουν τις άδειες ασθενείας του Διοικητικού Προσωπικού (δηλ. 42 ημερολογιακές ημέρες ανά έτος, με την εξάντληση των 42 ημερών, ιατροσυμβούλιο με παράταση 6 μηνών με πλήρεις απολαβές και με την εξάντληση των 6 μηνών, ιατροσυμβούλιο για παράταση για πρόσθετους 6 μήνες με μισές απολαβές.) Άδεια για συμμετοχή σε συνέδρια ή άλλες ερευνητικές δραστηριότητες προγραμματίζονται στην αρχή του εξαμήνου από τα Τμήματα.

6 Κανόνες για χορήγηση Σαββατικής Άδειας
Κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δικαιούται Σαββατική Άδεια, ύστερα από έγκριση του Τμήματος, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου ανά τρία δεδουλευμένα έτη ή ενός έτους ανά έξι δεδουλευμένα έτη σύμφωνα με τους Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμούς του (5). Η Σαββατική Άδεια μπορεί να συσσωρευθεί μέχρι την περίοδο των δύο ετών. Τα ακαδημαϊκά εξάμηνα (5 ημερολογιακοί μήνες) καθορίζονται ως εξής: Χειμερινό Εξάμηνο: από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου, Εαρινό Εξάμηνο: από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου

7 Γονική Άδεια Μετ’ απολαβών (70%)
Γονική άδεια δικαιούται όλο το μόνιμο προσωπικό και άλλο προσωπικό που υπηρετεί για τουλάχιστον δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάθε γονέας δικαιούται συνολικά 13 εβδομάδες γονικής άδειας μέχρι συμπλήρωσης του 6ου έτους της ηλικίας του παιδιού, ή σε περιπτώσεις υιοθεσίας, μέχρι συμπλήρωσης του 12ου έτους ηλικίας του παιδιού. Η περίοδος χορήγησης ανά έτος σε κάθε γονέα ανέρχονται από 1 – 4 εβδομάδες.

8 Γονική Άδεια Άνευ Απολαβών
Γονική Άδεια άνευ απολαβών δικαιούται το προσωπικό που έχει συνεχή απασχόληση 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη Κάθε γονέας δικαιούται συνολικά 13 εβδομάδες γονικής άδειας μέχρι συμπλήρωσης του 8ου έτους της ηλικίας του παιδιού, ή σε περιπτώσεις υιοθεσίας, μέχρι συμπλήρωσης του 12ου έτους ηλικίας του παιδιού. Η περίοδος χορήγησης ανά έτος σε κάθε γονέα ανέρχονται από 1 – 5 εβδομάδες.

9 Άδεια Μητρότητας 18 εβδομάδες: 12 υποχρεωτικές, 6 μη υποχρεωτικές
18 εβδομάδες: 12 υποχρεωτικές, 6 μη υποχρεωτικές 14 με πλήρεις απολαβές και 4 μόνο από Κ.Α. Απουσία της μητέρας μία ώρα από την εργασία της για την φροντίδα παιδιού μέχρι το παιδί να κλείσει 9 μηνών και σε περίπτωση υιοθεσίας από την ημέρα που αρχίζει η άδεια μητρότητας. Μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης μητέρας, παραχωρείται από τον οικείο Προϊστάμενο άδεια απουσίας χωρίς απολαβές μέχρι 12 εβδομάδες μετά την εξάντληση της μητρότητας.

10 Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού (1)
Όριο ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης καθορίζεται το 67ο έτος. Καταβολή μηνιαίας σύνταξης (βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας) Καταβολή εφάπαξ ποσού (βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας) Προϋποθέσεις για πρόωρη αφυπηρέτηση μόνιμου Ακαδημαϊκού Προσωπικού: Τουλάχιστον 3ετής ευδόκιμη υπηρεσία Συμπλήρωση 45ου έτους της ηλικίας του Καταβολή μηνιαίας σύνταξης με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους (βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας) Άμεση καταβολή εφάπαξ ποσού (βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας) Το μόνιμο Ακαδημαϊκό Προσωπικό ανάλογα με τους μήνες υπηρεσίας δικαιούται σε εφάπαξ (φιλοδώρημα) και σε μηνιαία σύνταξη, η οποία χωρίζεται σε: Σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σύνταξη γήρατος) δικαιούνται: όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους όσοι έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια από την ημέρα ασφάλισης τους μέχρι την ημέρα που συμπληρώνουν την συντάξιμη ηλικία και στην περίοδο αυτή έχουν καταβάλει εισφορές στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών Σύνταξη Δημοσίου χορηγείται: με την συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (67ο έτος) σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης (62ο έτος)

11 Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού (2)
Ο υπολογισμός της σύνταξης του Δημοσίου και εφάπαξ είναι ως ακολούθως: Ετήσιες Συντάξιμες απολαβές(12 μισθούς) Χ μήνες υπηρεσίας Ετήσια Σύνταξη= =€ 800   Εφάπαξ Ποσό = Ετήσια Σύνταξη Χ 14/3 = € Το μη μόνιμο Ακαδημαϊκό Προσωπικό δικαιούται σε φιλοδώρημα ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων απολαβών για κάθε μήνα υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται ελάχιστος μήνας υπηρεσίας. Όταν μη μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό ανελιχθεί σε μόνιμη θέση τότε δικαιούται σε επιστροφή του ποσοστού κοινωνικών ασφαλίσεων που κατέβαλλε για την χρονική περίοδο που κατείχε μη μόνιμη θέση και έχει την επιλογή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αποδοχής της μόνιμης θέσης να αποφασίσει εάν η σύνταξη του θα είναι μεταβιβάσιμη σε χήρα/χήρο, τέκνα καταβάλλοντας για την χρονική περίοδο που κατείχε μη μόνιμη θέση, 0,75% επί των απολαβών του μέχρι του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών (καθορίζεται και αναθεωρείται από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κράτους) και 1,75% πέραν του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών.

12 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξωτερικού
Δυνατότητα υποβολής αίτησης επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι 50% για Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Συνέδρια στο Εξωτερικό. Προϋποθέσεις και Κριτήρια έγκρισης Η αίτηση πρέπει να παραληφθεί από την ΥΑΔ 4 ημερολογιακές εβδομάδες πριν την προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ανάγκη κατάρτισης, στόχους του προγράμματος, αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφή στο πρόγραμμα.


Κατέβασμα ppt "ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ *"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google