Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)

2 Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ಖ [ΣΤ εξαμήνου] ಖ ಖ [ΣΤ εξαμήνου] ಖ Ρασσιά Θεοδώρα,Β2003031 Μανωλάτου Μαρία,Β2003040 Κέρκυρα Κέρκυρα 2006  2006  Ι Ο Ν Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία θα ακολουθήσει μία παρουσίαση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, των συλλογών που περιέχει, της χρησιμότητάς της και της χρηστικότητάς της. Στην παρούσα εργασία θα ακολουθήσει μία παρουσίαση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, των συλλογών που περιέχει, της χρησιμότητάς της και της χρηστικότητάς της. Αρχικά, θα γίνει αναφορά στον όρο «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη» και μία γενικότερη απαρίθμηση των προτερημάτων και των μειονεκτημάτων αυτού του είδους βιβλιοθηκών. Αρχικά, θα γίνει αναφορά στον όρο «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη» και μία γενικότερη απαρίθμηση των προτερημάτων και των μειονεκτημάτων αυτού του είδους βιβλιοθηκών. Έπειτα,μετά την παρουσίαση της ίδιας της Βιβλιοθήκης, θα παρουσιασθούν τα μειονεκτήματα και τα προτερήματα της συγκεκριμένης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, με την βοήθεια διαφανειών,τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε ως παραδείγματα και για να τεκμηριώσουμε τα όσα θα περιγραφούν παρακάτω. Έπειτα,μετά την παρουσίαση της ίδιας της Βιβλιοθήκης, θα παρουσιασθούν τα μειονεκτήματα και τα προτερήματα της συγκεκριμένης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, με την βοήθεια διαφανειών,τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε ως παραδείγματα και για να τεκμηριώσουμε τα όσα θα περιγραφούν παρακάτω.

4 Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π. Α.) περιλαμβάνει συλλογές οι οποίες αποτελούνται Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π. Α.) περιλαμβάνει συλλογές οι οποίες αποτελούνται από 150.000 έντυπα (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια) και από 150.000 έντυπα (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια) και από οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή CD- ROMs, μικροκάρτες και δισκέτες. από οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή CD- ROMs, μικροκάρτες και δισκέτες. Για να είναι ευκολότερη η πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις συλλογές αποφασίστηκε η ψηφιοποίηση ενός μέρους αυτού του υλικού. Για να είναι ευκολότερη η πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις συλλογές αποφασίστηκε η ψηφιοποίηση ενός μέρους αυτού του υλικού. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) http://www.lib.aueb.gr βρίσκεται ένα τμήμα του υλικού της βιβλιοθήκης ψηφιοποιημένο,το οποίο αφορά συγκεκριμένα τμήματα και τομείς. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) http://www.lib.aueb.gr βρίσκεται ένα τμήμα του υλικού της βιβλιοθήκης ψηφιοποιημένο,το οποίο αφορά συγκεκριμένα τμήματα και τομείς. http://www.lib.aueb.gr Βασικός στόχος της είναι η είναι η επιστημονική υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας (των μελών ΔΕΠ και φοιτητών) για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους στις επιστήμες Βασικός στόχος της είναι η είναι η επιστημονική υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας (των μελών ΔΕΠ και φοιτητών) για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους στις επιστήμες της Οικονομίας, της Οικονομίας, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής, της Πληροφορικής, της Στατιστικής, της Στατιστικής, του Μάρκετινγκ, του Μάρκετινγκ, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

5 Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες είναι μηχανές αναζήτησης που έχουν τον έλεγχο ποιότητας των προσκτήσεών τους. Ασχολούνται με τη δημιουργία και την διαχείριση των πληροφοριακών πόρων, τη μεταφορά της πληροφορίας ανάμεσα σε καθολικά δίκτυα και την αποτελεσματική χρήση αυτής της πληροφορίας από ένα μεγάλο εύρος χρηστών. Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες είναι μηχανές αναζήτησης που έχουν τον έλεγχο ποιότητας των προσκτήσεών τους. Ασχολούνται με τη δημιουργία και την διαχείριση των πληροφοριακών πόρων, τη μεταφορά της πληροφορίας ανάμεσα σε καθολικά δίκτυα και την αποτελεσματική χρήση αυτής της πληροφορίας από ένα μεγάλο εύρος χρηστών.

6 Με πιο απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως ένα σύνολο υπηρεσιών αναφέρεται στην πρόσκτηση,αποθήκευση, πρόσβαση και διακίνηση πληροφορίας και υλικού,το οποίο είναι σε ψηφιακή μορφή. Με πιο απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως ένα σύνολο υπηρεσιών αναφέρεται στην πρόσκτηση,αποθήκευση, πρόσβαση και διακίνηση πληροφορίας και υλικού,το οποίο είναι σε ψηφιακή μορφή. Το υλικό που μας ενδιαφέρει είναι οι συλλογές εγγράφων,οργανωμένων σε ηλεκτρονική μορφή,που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Το υλικό που μας ενδιαφέρει είναι οι συλλογές εγγράφων,οργανωμένων σε ηλεκτρονική μορφή,που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Σε αυτές ακριβώς τις συλλογές που έχει ψηφιοποιήσει η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναφερθούμε, καθώς και στις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει στο χρήστη. Σε αυτές ακριβώς τις συλλογές που έχει ψηφιοποιήσει η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναφερθούμε, καθώς και στις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει στο χρήστη. Η ψηφιοποίηση των συλλογών αυτών προήλθε εμμέσως Η ψηφιοποίηση των συλλογών αυτών προήλθε εμμέσως από την ανάγκη των φοιτητών,των ερευνητών και κάθε είδους χρήστη που έχει ερευνητικό, και όχι μόνο, ενδιαφέρον να έχουν πρόσβαση σε συλλογές εγγράφων που σχετίζονται με τη πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς στη προκειμένη περίπτωση μελετάμε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. από την ανάγκη των φοιτητών,των ερευνητών και κάθε είδους χρήστη που έχει ερευνητικό, και όχι μόνο, ενδιαφέρον να έχουν πρόσβαση σε συλλογές εγγράφων που σχετίζονται με τη πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς στη προκειμένη περίπτωση μελετάμε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Τα τελευταία χρόνια, η Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. έχει αρχίσει διάφορα ψηφιακά προγράμματα για να καταστήσει τις συλλογές της πιο προσιτές στο κοινό και έχει ήδη χρησιμοποιήσει ευρύτερα στην έρευνα και την εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, η Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. έχει αρχίσει διάφορα ψηφιακά προγράμματα για να καταστήσει τις συλλογές της πιο προσιτές στο κοινό και έχει ήδη χρησιμοποιήσει ευρύτερα στην έρευνα και την εκπαίδευση. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης έχει συμμετάσχει στη δημοσίευση των προτύπων και των οδηγιών για αυτήν την γρήγορα εξελισσόμενη τεχνολογία, και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί έχουν χρηματοδοτηθεί από τα μέχρι τώρα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.

7 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ψηφιακής βιβλιοθήκης Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα 1. Στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες μπορούμε να έχουμε μεγάλο όγκο πληροφοριών και μεταδεδομένων,τα οποία να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα γνώσης, αλλά άμεση και απομονωμένη πρόσβαση στο τεκμήριο, με το ιδιαίτερα ευέλικτο σύστημα καταλογογράφησης και αναζήτησης. 2. Μείωση κόστους: Με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες έχουμε μείωση κόστους για έκδοση, πρόσβαση και συντήρηση των βιβλίων. 3. Μείωση χώρου και χρόνου. Τα τεκμήρια τοποθετούνται σε Βάσεις Δεδομένων και ο χρήστης μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτά μέσω του υπολογιστή του. Μειονεκτήματα Μειονεκτήματα 1. Πνευματικά Δικαιώματα. Στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι κατοχυρωμένα τα πνευματικά δικαιώματα συγγραφέων, αφού πολλές φορές είναι δύσκολη η ανεύρεση του ονόματος του συγγραφέα, καθώς συχνό είναι το φαινόμενο της λογοκλοπής ψηφιακών τεκμηρίων. 2. Ψηφιακή διατήρηση. απαιτείται η συντήρηση αυτών στο δικτυακό τόπο και η συνεχής ανανέωση τους. 3. Διαλειτουργικότητα. Ενδεχομένως το σύστημα στο οποίο βρίσκεται το ψηφιακό τεκμήριο, να μην είναι συμβατό με άλλα συστήματα τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει παράλληλα ο χρήστης.

8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο.Π.Α. Για ένα χρήστη, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη του φορά την ιστοσελίδα, καλό είναι, πριν αρχίσει την περιήγηση μέσα στις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης, Για ένα χρήστη, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη του φορά την ιστοσελίδα, καλό είναι, πριν αρχίσει την περιήγηση μέσα στις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης, να επισκεφθεί πρώτα την αρχική ιστοσελίδα με σκοπό να ενημερωθεί για το τι ακριβώς είναι και περιέχει η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών· έτσι μέσα σ’ αυτήν την σελίδα ο χρήστης θα λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες: να επισκεφθεί πρώτα την αρχική ιστοσελίδα με σκοπό να ενημερωθεί για το τι ακριβώς είναι και περιέχει η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών· έτσι μέσα σ’ αυτήν την σελίδα ο χρήστης θα λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

9 Στη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: Στη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: Τμήμα Αναγνωστηρίου Τμήμα Αναγνωστηρίου Τμήμα Βιβλίων Τμήμα Βιβλίων Τμήμα Περιοδικών Τμήμα Περιοδικών Τμήμα Κυβερνητικών Εκδόσεων Τμήμα Κυβερνητικών Εκδόσεων Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Κέντρο Τεκμηρίωσης ΟΟΣΑ Κέντρο Τεκμηρίωσης ΟΟΣΑ Κέντρο Τεκμηρίωσης ΟΟΣΑ Κέντρο Τεκμηρίωσης ΟΟΣΑ

10 Κ.Ε.Τ - Ο.Ο.Σ.Α. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) όσο και το Κέντρο Τεκμηρίωσης ΟΟΣΑ αποτελούν για τη ψηφιακή βιβλιοθήκη συνεργαζόμενους φορείς που παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους αλλά και σε πληροφοριακό υλικό που βοηθά στο ερευνητικό τους έργο. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) όσο και το Κέντρο Τεκμηρίωσης ΟΟΣΑ αποτελούν για τη ψηφιακή βιβλιοθήκη συνεργαζόμενους φορείς που παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους αλλά και σε πληροφοριακό υλικό που βοηθά στο ερευνητικό τους έργο.

11 Μπαίνοντας στην παραπάνω ιστοσελίδα βλέπουμε την αρχική σελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης: Δημόσιος Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC) Δημόσιος Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC) Δημόσιος Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC) Δημόσιος Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC) Ξενόγλωσσα Ηλεκτρονικά Περιοδικά μέσω "HEAL-Link« Ξενόγλωσσα Ηλεκτρονικά Περιοδικά μέσω "HEAL-Link«Ξενόγλωσσα Ηλεκτρονικά Περιοδικά μέσω "HEAL-Link«Ξενόγλωσσα Ηλεκτρονικά Περιοδικά μέσω "HEAL-Link« On-Line Βάσεις Δεδομένων On-Line Βάσεις Δεδομένων On-Line Βάσεις Δεδομένων On-Line Βάσεις Δεδομένων Αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω Ebsco A-to-Z Ενοποιημένη αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών Αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω Ebsco A-to-Z Ενοποιημένη αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών Αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω Ebsco A-to-Z Ενοποιημένη αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών Αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω Ebsco A-to-Z Ενοποιημένη αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών Ελληνοαγγλικό Λεξικό Οικονομικών Όρων Ελληνοαγγλικό Λεξικό Οικονομικών Όρων Ελληνοαγγλικό Λεξικό Οικονομικών Όρων Ελληνοαγγλικό Λεξικό Οικονομικών Όρων Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος Στατιστικής Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος Στατιστικής Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος Στατιστικής Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος Στατιστικής Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Συχνές Ερωτήσεις & Χάρτης Πλοήγησης Συχνές Ερωτήσεις & Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ΕρωτήσειςΧάρτης Πλοήγησης Συχνές ΕρωτήσειςΧάρτης Πλοήγησης

12 Οι ψηφιοποιημένες συλλογές που υπάρχουν και πρόκειται να εξετάσουμε είναι οι εξής: Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος Στατιστικής Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος Στατιστικής Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος Στατιστικής Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος Στατιστικής Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

13 Κάνοντας κλικ στις Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος Στατιστικής: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Διδάκτορες Διδάκτορες Διδάκτορες Απόφοιτοι M.Sc. (Full-Time) Απόφοιτοι M.Sc. (Full-Time) Απόφοιτοι M.Sc. (Full-Time) Απόφοιτοι M.Sc. (Full-Time) Απόφοιτοι M.Sc. (Part-Time) Απόφοιτοι M.Sc. (Part-Time) Απόφοιτοι M.Sc. (Part-Time) Απόφοιτοι M.Sc. (Part-Time)

14 . Επιλέγοντας κάθε μία από τις ενότητες της έκθεσης μεταφερόμαστε σε νέα σελίδα Επιλέγοντας κάθε μία από τις ενότητες της έκθεσης μεταφερόμαστε σε νέα σελίδα η οποία περιέχει το ψηφιοποιημένο υλικό που αναφέρεται στο εκάστοτε θέμα. Βλέπουμε αναλυτικά σε κάθε κατηγορία τις διδακτορικές διατριβές που υπάρχουν και έχουν ψηφιοποιηθεί προς διευκόλυνσιν των χρηστών. η οποία περιέχει το ψηφιοποιημένο υλικό που αναφέρεται στο εκάστοτε θέμα. Βλέπουμε αναλυτικά σε κάθε κατηγορία τις διδακτορικές διατριβές που υπάρχουν και έχουν ψηφιοποιηθεί προς διευκόλυνσιν των χρηστών. Στην κατηγορία Διδάκτορες

15 ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ( ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) Andrew Nifarta Andrew Nifarta Χρήση νέων στατιστικών τεχνικών στην εκπαιδευτική στατιστική. Χρήση νέων στατιστικών τεχνικών στην εκπαιδευτική στατιστική. Συμβουλευτική επιτροπή: Ι. Πανάρετος, Καθηγητής (Επιβλέπων), Ε. Ξεκαλάκη, Καθηγήτρια, Σ. Ψαράκης, Επίκουρος Καθηγητής Συμβουλευτική επιτροπή: Ι. Πανάρετος, Καθηγητής (Επιβλέπων), Ε. Ξεκαλάκη, Καθηγήτρια, Σ. Ψαράκης, Επίκουρος ΚαθηγητήςΕ. ΞεκαλάκηΣ. ΨαράκηςΕ. ΞεκαλάκηΣ. Ψαράκης --Γεγονός που ισχύει για κάθε μια από τις υπόλοιπες ενότητες αυτής της συλλογής

16 Η παραπάνω συλλογή αποτελεί την μια εκ των δύο ψηφιοποιημένων συλλογών και είναι διατριβές, στη πλειοψηφία τους μελέτες και συγκριτικές αναλύσεις,διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στατιστικής.Κάθε μία εξ αυτών, όχι όμως όλες, δίνεται σε μορφή περίληψης και σε μορφή πλήρους κειμένου. Η παραπάνω συλλογή αποτελεί την μια εκ των δύο ψηφιοποιημένων συλλογών και είναι διατριβές, στη πλειοψηφία τους μελέτες και συγκριτικές αναλύσεις,διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στατιστικής.Κάθε μία εξ αυτών, όχι όμως όλες, δίνεται σε μορφή περίληψης και σε μορφή πλήρους κειμένου. Τα θέματα τα οποία εξετάζονται από τη στατιστική τους πλευρά αφορούν στη πλειοψηφία τους μελέτες επιδόσεων και βαθμολογιών, στο χώρο της εκπαίδευσης,συγκεκριμένων γεωγραφικών τόπων αλλά και για άλλους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη, ο χώρος της χρηματαγοράς. Τα θέματα τα οποία εξετάζονται από τη στατιστική τους πλευρά αφορούν στη πλειοψηφία τους μελέτες επιδόσεων και βαθμολογιών, στο χώρο της εκπαίδευσης,συγκεκριμένων γεωγραφικών τόπων αλλά και για άλλους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη, ο χώρος της χρηματαγοράς.

17 Όσον αφορά τη δεύτερη ψηφιακή συλλογή, η οποία αφορά την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

18 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (πρώην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Σε αυτή τη συλλογή : Σε αυτή τη συλλογή : Δημοσιεύονται στο διαδίκτυο οι σημειώσεις, οι διαφάνειες των διδασκόντων, και οι ασκήσεις με τις λύσεις τους & θέματα εξετάσεων ανά μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διαβαστούν τα αρχεία αυτά, είναι να υπάρχει εγκαταστημένο στον Δημοσιεύονται στο διαδίκτυο οι σημειώσεις, οι διαφάνειες των διδασκόντων, και οι ασκήσεις με τις λύσεις τους & θέματα εξετάσεων ανά μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διαβαστούν τα αρχεία αυτά, είναι να υπάρχει εγκαταστημένο στον υπολογιστή το πρόγραμμα acrobat reader (7.0)

19 Μέχρι στιγμής έχει εισαχθεί εκπαιδευτικό υλικό για 35 μαθήματα. Το υλικό αυτό ενημερώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς ενώ προστίθενται και άλλα μαθήματα με ηλεκτρονικό υλικό. Έπεται ο κατάλογος των κατηγοριών για τα μαθήματα για τα οποία έχει εισαχθεί εκπαιδευτικό υλικό. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

20 . Εν συνεχεία θα απαριθμήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ψηφιακής αυτής Συλλογής όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε, βάσει της προσπάθειάς μας να περιπλανηθούμε στη συλλογή αυτή.

21 Πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α Η εύκολη και άμεση πρόσβαση στο υλικό της, από ερευνητές, διδάσκοντες, φοιτητές και απλούς χρήστες, αλλά και στο υλικό άλλων φορέων μέσω των διάφορων πυλών εισόδου που μπορούν να γίνουν προσπελάσιμες από το διαδίκτυο αλλά και από μηχανές αναζήτησης, που σαν απόρροια θα έχουν την άντληση πληροφοριών και από βιβλιοθήκες διαφορετικού ή όχι χαρακτήρα, με ελάχιστο κόστος Η εύκολη και άμεση πρόσβαση στο υλικό της, από ερευνητές, διδάσκοντες, φοιτητές και απλούς χρήστες, αλλά και στο υλικό άλλων φορέων μέσω των διάφορων πυλών εισόδου που μπορούν να γίνουν προσπελάσιμες από το διαδίκτυο αλλά και από μηχανές αναζήτησης, που σαν απόρροια θα έχουν την άντληση πληροφοριών και από βιβλιοθήκες διαφορετικού ή όχι χαρακτήρα, με ελάχιστο κόστος μεταφορά των πληροφοριών σε καθολικά δίκτυα και η γρηγορότερη διαχείριση των πληροφοριακών πόρων. Πραγματοποιείται εξοικονόμηση χώρου καθώς και η εύνοια μιας μακροπρόθεσμης αρχειοθέτησης. μεταφορά των πληροφοριών σε καθολικά δίκτυα και η γρηγορότερη διαχείριση των πληροφοριακών πόρων. Πραγματοποιείται εξοικονόμηση χώρου καθώς και η εύνοια μιας μακροπρόθεσμης αρχειοθέτησης. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει στο χρήστη να αναζητά γρήγορα και αξιόπιστα το υλικό και να διαχειρίζεται όλο το σύνολο των τεκμηρίων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους Η ψηφιοποίηση επιτρέπει στο χρήστη να αναζητά γρήγορα και αξιόπιστα το υλικό και να διαχειρίζεται όλο το σύνολο των τεκμηρίων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους

22 Μειονεκτήματα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α ο χρήστης δεν έρχεται σε επαφή με το πρωτογενές υλικό και έτσι απαξιώνεται ο ρόλος της συμβατικής βιβλιοθήκης. ο χρήστης δεν έρχεται σε επαφή με το πρωτογενές υλικό και έτσι απαξιώνεται ο ρόλος της συμβατικής βιβλιοθήκης. Για την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων απαιτείται μεγάλο οικονομικό κόστος και εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση της ψηφιοποίησης τεκμηρίων και άνεση στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Για την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων απαιτείται μεγάλο οικονομικό κόστος και εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση της ψηφιοποίησης τεκμηρίων και άνεση στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Το βασικότερο όμως μειονέκτημα της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης είναι ότι έχουν ψηφιοποιηθεί μόνο δύο συλλογές της,γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στο ερευνητικό έργο καθώς δίνεται πρόσβαση στους χρήστες,στη συγκεκριμένη περίπτωση, μόνο στις διατριβές του τμήματος της στατιστικής και του Μάρκετινγκ, και όχι στων υπολοίπων τμημάτων της Οικονομίας, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το βασικότερο όμως μειονέκτημα της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης είναι ότι έχουν ψηφιοποιηθεί μόνο δύο συλλογές της,γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στο ερευνητικό έργο καθώς δίνεται πρόσβαση στους χρήστες,στη συγκεκριμένη περίπτωση, μόνο στις διατριβές του τμήματος της στατιστικής και του Μάρκετινγκ, και όχι στων υπολοίπων τμημάτων της Οικονομίας, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

23 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη έχει όλα τα θεμέλια και την υποδομή ώστε να γίνει ψηφιακή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μία πολύ απαιτητική εποχή και γι’ αυτό είναι εύλογο να ακολουθήσουμε το ρεύμα και την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη έχει όλα τα θεμέλια και την υποδομή ώστε να γίνει ψηφιακή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μία πολύ απαιτητική εποχή και γι’ αυτό είναι εύλογο να ακολουθήσουμε το ρεύμα και την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Κρίνουμε λοιπόν αναγκαία την περαιτέρω δημιουργία των υπολοίπων συλλογών της ψηφιακής βιβλιοθήκης για καλύτερη πρόσβαση αλλά και αύξηση των χρηστών της βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κρίνουμε λοιπόν αναγκαία την περαιτέρω δημιουργία των υπολοίπων συλλογών της ψηφιακής βιβλιοθήκης για καλύτερη πρόσβαση αλλά και αύξηση των χρηστών της βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google