Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η δυναμική της ελληνικής γλώσσας εκτός Ελλάδας σε περίοδο κρίσης Στόγιος Νικόλαος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η δυναμική της ελληνικής γλώσσας εκτός Ελλάδας σε περίοδο κρίσης Στόγιος Νικόλαος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η δυναμική της ελληνικής γλώσσας εκτός Ελλάδας σε περίοδο κρίσης Στόγιος Νικόλαος

2 Άξονες εισήγησης τα όποια μέτρα για τη διατήρηση, ενίσχυση ή διάδοση της γλώσσας πέραν των συνόρων σε περίοδο κρίσης, αποκτούν αξία μόνο στα πλαίσια στοχευμένων δράσεων στους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς χώρους εντός των οποίων της αναλογούν συγκεκριμένοι ρόλοι και εντός των οποίων δημιουργούνται συνθήκες για χρήση της τα όποια μέτρα για τη διατήρηση, ενίσχυση ή διάδοση της γλώσσας πέραν των συνόρων σε περίοδο κρίσης, αποκτούν αξία μόνο στα πλαίσια στοχευμένων δράσεων στους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς χώρους εντός των οποίων της αναλογούν συγκεκριμένοι ρόλοι και εντός των οποίων δημιουργούνται συνθήκες για χρήση της η δυναμική της ελληνικής ως ασθενούς γλώσσας στα πλαίσια της επαφής με άλλες ισχυρές γλώσσες στην Ευρώπη καθορίζεται από ένα πλήθος παραγόντων, ένας μόνο από τους οποίους είναι η οικονομική επιδότηση των χώρων και των μέσων εκμάθησής της. η δυναμική της ελληνικής ως ασθενούς γλώσσας στα πλαίσια της επαφής με άλλες ισχυρές γλώσσες στην Ευρώπη καθορίζεται από ένα πλήθος παραγόντων, ένας μόνο από τους οποίους είναι η οικονομική επιδότηση των χώρων και των μέσων εκμάθησής της.

3 Δεδομένα οικονομικής κρίσης 1. Μείωση ή διακοπή της χρηματοδότησης των ενοικίων από το ελληνικό δημόσιο των σχολείων της ομογένειας. 1. Μείωση ή διακοπή της χρηματοδότησης των ενοικίων από το ελληνικό δημόσιο των σχολείων της ομογένειας. 2. Διακοπή της χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών των Τ.Ε.Γ. (χαρτί, μελάνι, αναλώσιμα, φαρμακείο…) 2. Διακοπή της χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών των Τ.Ε.Γ. (χαρτί, μελάνι, αναλώσιμα, φαρμακείο…) 3. Περιορισμός στο ελάχιστο, έως και μηδενισμός σε κάποιες περιπτώσεις, των αποσπάσεων εκπαιδευτικών από Ελλάδα. 3. Περιορισμός στο ελάχιστο, έως και μηδενισμός σε κάποιες περιπτώσεις, των αποσπάσεων εκπαιδευτικών από Ελλάδα. 4. Μειωμένες απολαβές εκπαιδευτικών. 4. Μειωμένες απολαβές εκπαιδευτικών. 5. Συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολικών μονάδων. 5. Συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολικών μονάδων.

4 Δυναμική γλώσσας σε Τ.Ε.Γ. Τ.Ε.Γ. Ενταγμένα σχολεία Ενταγμένα σχολεία Διαπολιτισμικά τμήματα Διαπολιτισμικά τμήματα Πανεπιστημιακά ιδρύματα Πανεπιστημιακά ιδρύματα Ιδιωτικά ινστιτούτα Ιδιωτικά ινστιτούτα

5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική των γλωσσών στα πλαίσια της επαφής τους με άλλες γλώσσες η εύκολη πρόσβαση στη γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή της η εύκολη πρόσβαση στη γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή της οι γάμοι μεταξύ μελών της κοινότητας οι γάμοι μεταξύ μελών της κοινότητας οι πολιτικές προστασίας των μικρών γλωσσών της Ε.Ε. οι πολιτικές προστασίας των μικρών γλωσσών της Ε.Ε. η κυβερνητική πολιτική της χώρας υποδοχής για τις μη κυρίαρχες γλώσσες η κυβερνητική πολιτική της χώρας υποδοχής για τις μη κυρίαρχες γλώσσες θεσμικοί παράγοντες η κοινωνική τάξη των υποκειμένων θεσμικοί παράγοντες η κοινωνική τάξη των υποκειμένων το εκπαιδευτικό και θρησκευτικό τους υπόβαθρο το εκπαιδευτικό και θρησκευτικό τους υπόβαθρο οι μορφές εγκατάστασης στην κοινωνία όπου ζουν οι μορφές εγκατάστασης στην κοινωνία όπου ζουν οι στάσεις των μελών των ομάδων οι στάσεις των μελών των ομάδων η εκβιομηχάνιση, η αστικοποίηση και διάφοροι ιστορικοί λόγοι, όπως π.χ. η μετανάστευση η εκβιομηχάνιση, η αστικοποίηση και διάφοροι ιστορικοί λόγοι, όπως π.χ. η μετανάστευση η πρόσφατη και συνεχής μετανάστευση η πρόσφατη και συνεχής μετανάστευση η εύκολη πρόσβαση στην πατρίδα η εύκολη πρόσβαση στην πατρίδα η εργασία στην οποία ομιλείται καθημερινά η συγκεκριμένη γλώσσα η εργασία στην οποία ομιλείται καθημερινά η συγκεκριμένη γλώσσα η κοινωνική και οικονομική κινητικότητα η κοινωνική και οικονομική κινητικότητα το μορφωτικό επίπεδο το μορφωτικό επίπεδο τα σχολεία και τα ιδρύματα τα σχολεία και τα ιδρύματα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

6 Ειδικότερα για την Ελληνική παράγοντες που λειτουργούν υπέρ είναι… ικανός αριθμός πρωτευόντων ομιλητών όσο και δευτερευόντων ομιλητών ικανός αριθμός πρωτευόντων ομιλητών όσο και δευτερευόντων ομιλητών μετακινήσεις πληθυσμών από και προς την Ελλάδα για λόγους αναψυχής ή επαγγελματικούς και προσφάτως με το νέο κύμα μετανάστευσης μετακινήσεις πληθυσμών από και προς την Ελλάδα για λόγους αναψυχής ή επαγγελματικούς και προσφάτως με το νέο κύμα μετανάστευσης η καλή γνώση της συνοδεύεται από δυνατότητα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο με τις εξετάσεις των ομογενών η καλή γνώση της συνοδεύεται από δυνατότητα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο με τις εξετάσεις των ομογενών υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε Μ.Μ.Ε. (δορυφορικές συνδέσεις- διαδίκτυο), μουσική κ.τ.λ. υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε Μ.Μ.Ε. (δορυφορικές συνδέσεις- διαδίκτυο), μουσική κ.τ.λ. της αποδίδεται ένα σχετικό κύρος σε κάποιους ακαδημαϊκούς χώρους και ιδιωτικά ινστιτούτα της αποδίδεται ένα σχετικό κύρος σε κάποιους ακαδημαϊκούς χώρους και ιδιωτικά ινστιτούτα υπάρχουν αρκετά πεδία χρήσης που αντιστοιχούν σε αυτήν τη γλώσσα υπάρχουν αρκετά πεδία χρήσης που αντιστοιχούν σε αυτήν τη γλώσσα πυκνά δρομολόγια από και προς την Ελλάδα και δυνατότητα επιστροφής σε αυτήν πυκνά δρομολόγια από και προς την Ελλάδα και δυνατότητα επιστροφής σε αυτήν συχνές επισκέψεις στην Ελλάδα συχνές επισκέψεις στην Ελλάδα Υπουργείο Εκπαίδευσης που χρηματοδοτεί έστω και με πολύ λιγότερα χρήματα την ελληνόφωνη εκπαίδευση στο εξωτερικό Υπουργείο Εκπαίδευσης που χρηματοδοτεί έστω και με πολύ λιγότερα χρήματα την ελληνόφωνη εκπαίδευση στο εξωτερικό ύπαρξη θεσμών και ιδρυμάτων που διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις ύπαρξη θεσμών και ιδρυμάτων που διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις ύπαρξη πολιτισμικών και θρησκευτικών τελετών στην πρώτη γλώσσα ύπαρξη πολιτισμικών και θρησκευτικών τελετών στην πρώτη γλώσσα εθνοτική ταυτότητα στενά συνδεδεμένη με την πρώτη γλώσσα εθνοτική ταυτότητα στενά συνδεδεμένη με την πρώτη γλώσσα έμφαση στους δεσμούς της οικογένειας και της κοινότητας έμφαση στους δεσμούς της οικογένειας και της κοινότητας γάμοι μεταξύ των μελών της κοινότητας γάμοι μεταξύ των μελών της κοινότητας κουλτούρα η οποία, τουλάχιστον στα πιο ηλικιωμένα άτομα, διαφέρει από την αντίστοιχη της πλειονοτικής ομάδας κουλτούρα η οποία, τουλάχιστον στα πιο ηλικιωμένα άτομα, διαφέρει από την αντίστοιχη της πλειονοτικής ομάδας ευρωπαϊκή πολιτική για τις γλώσσες που παρέχει δυνατότητες για χρήση και εκμάθηση πέραν των συνόρων ευρωπαϊκή πολιτική για τις γλώσσες που παρέχει δυνατότητες για χρήση και εκμάθηση πέραν των συνόρων

7 Παράγοντες που λειτουργούν κατά η μείωση της κοινωνικής απομόνωσης της ελληνικής κοινότητας η μείωση της κοινωνικής απομόνωσης της ελληνικής κοινότητας η έλλειψη της κοινωνικής ισχύος των Ελλήνων μεταναστών και η έλλειψη των οργανωμένων λόμπυ η έλλειψη της κοινωνικής ισχύος των Ελλήνων μεταναστών και η έλλειψη των οργανωμένων λόμπυ η μικρή συχνότητα παρακολούθησης των μαθητών στα Τ.Ε.Γ. ή και εγκατάλειψη η μικρή συχνότητα παρακολούθησης των μαθητών στα Τ.Ε.Γ. ή και εγκατάλειψη η γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση στην περίπτωση των ομιλητών που ζουν μακριά από τα κέντρα που είναι συγκεντρωμένος ο ελληνισμός η γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση στην περίπτωση των ομιλητών που ζουν μακριά από τα κέντρα που είναι συγκεντρωμένος ο ελληνισμός η μακρόχρονη και σταθερή διαμονή εκτός Ελλάδας στην περίπτωση μεταναστών 2ης και πάνω γενιάς η μακρόχρονη και σταθερή διαμονή εκτός Ελλάδας στην περίπτωση μεταναστών 2ης και πάνω γενιάς η μικρή πρόθεση επιστροφής η μικρή πρόθεση επιστροφής αύξηση του μορφωτικού επιπέδου που προκαλεί κοινωνική και οικονομική κινητικότητα αύξηση του μορφωτικού επιπέδου που προκαλεί κοινωνική και οικονομική κινητικότητα οι μεικτοί γάμοι οι μεικτοί γάμοι

8 Προτάσεις- μέτρα Ενίσχυση της παρουσίας της Ν. Ελληνικής σε πανεπιστήμια Ενίσχυση της παρουσίας της Ν. Ελληνικής σε πανεπιστήμια Εμπορική προώθηση και εκμετάλλευση της γλώσσας Εμπορική προώθηση και εκμετάλλευση της γλώσσας Χορήγηση τίτλων ελληνομάθειας σε Τ.Ε.Γ. Χορήγηση τίτλων ελληνομάθειας σε Τ.Ε.Γ. «Γλωσσικές» συμμαχίες «Γλωσσικές» συμμαχίες


Κατέβασμα ppt "Η δυναμική της ελληνικής γλώσσας εκτός Ελλάδας σε περίοδο κρίσης Στόγιος Νικόλαος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google