Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ » Ομοσ π ονδία Ελληνικοί Σύνδεσμοι Νέων Ε π ιχειρηματιών Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009 Χρήστος Γιορδαμλής Διευθύνων Σύμβουλος Πρίσμα Ηλεκτρονικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ » Ομοσ π ονδία Ελληνικοί Σύνδεσμοι Νέων Ε π ιχειρηματιών Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009 Χρήστος Γιορδαμλής Διευθύνων Σύμβουλος Πρίσμα Ηλεκτρονικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ » Ομοσ π ονδία Ελληνικοί Σύνδεσμοι Νέων Ε π ιχειρηματιών Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009 Χρήστος Γιορδαμλής Διευθύνων Σύμβουλος Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

2 « Η Θράκη Ε π ιχειρεί » Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ Η Ε π ιχείρηση σήμερα Ο Νέος σήμερα AGENDA «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

3 Κύκλος Εργασιών το 2008 : 3.890.000 € Α π ασχολεί σήμερα : 40 με Μισθωτή σχέση εργασίας 18 Μόνιμους Εξωτερικούς Συνεργάτες «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

4 Ίδια Κεφάλαια το 2008 : 1.390.000 € Κέρδη : 110.000€ Ε π ενδύσεις σε R&D : 550.000€ «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

5

6 CERN / ΓΕΝΕΥΗ 100 μέτρα κάτω από το έδαφος

7 « Πρόσφατα ε π ιτεύγματα » Η Κατασκευή για το CERN Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Η Υλο π οίηση ΜΑΝ – WLAN στην π εριοχή Η υλο π οίηση μικροκυματικού Ανακλασίμετρου για την ESA «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

8 « Προϊόντα της ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ Το σύστημα π αρουσίασης π εριεχόμενου XENAGOS PRISMASENSE σύστημα συλλογής δεδομένων α π ό αισθητήρες με ασύρματη μετάδοση PRISMALED Ηλεκτρονικές Πινακίδες μυνημάτων «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

9 « Η ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ » Ιδρύθηκε το 1991 Ξεκίνησε να ανα π τύσεται το 1994 Μεγάλωσε το 1999 Εξελίχθηκε το 2004 Α π ό το 2008 διαθέτει νέα π ροϊόντα «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

10 « Οι βοήθειες της Πολιτείας » Ο Ανα π τυξιακός Νόμος Οι Περιφερειακές Ενισχύσεις Τα ερευνητικά Πρόγραμματα Ειδικές Ενισχύσεις ( ΟΑΕΔ – ΤΕΜΠΜΕ..) «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

11 Η συνταγή της ε π ιτυχίας Η διαφορετικότητα στην εξυ π ηρέτηση του Πελάτη Η Ε π ένδυση σε ανθρώ π ους – Η Ομάδα – Το π εριβάλλον δημιουργίας Η Αξιο π οίηση των ευκαιριών της π εριοχής Η συνεργασία και η σκληρή π ροσ π άθεια «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

12 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

13 ΜΥΘΟΙ Όλες οι Επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες Κάθε μήνα θα παίρνω τα λεφτά που θέλω από το ταμείο Θα γίνεται ότι λέω εγώ Θα φεύγω ότι ώρα θέλω Δεν θα δίνω σε κανέναν λογαριασμό Θα βρω έναν εργαζόμενο με 700 ευρώ Οπότε θέλω μπορώ να κλείσω την επιχείρηση Ο Συνεταίρος μου είναι φίλος. Υπάρχει εμπιστοσύνη «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

14 ΑΛΗΘΕΙΕΣ Πολλές επιχειρήσεις σήμερα είναι μη κερδοφόρες Μπορείς να παίρνεις χρήματα μόνο όταν τα έσοα είναι περισσότερα από τά έξοδα Νομίζω ότι γίνεται ότι λέω εγώ Θα φεύγω ότι ώρα θέλω αργά το βράδυ Δίνω σε όλους λογαριασμό (πελάτες – εφορία – ΙΚΑ..) Θα βρω έναν εργαζόμενο που θα παίρνει 900 ευρώ αλλά σε εμένα θα κοστίζει 1700 ευρώ «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

15 ΑΛΗΘΕΙΕΣ Οπότε θέλω μπορώ να κλείσω την επιχείρηση εφόσον Πληρώσω όλες τις υποχρεώσεις μου και αφού περάσουν 2-3 χρόνια Ο Συνεταίρος μου είναι φίλος. Μόνο οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους Προσοχή στά κρυμμένα κόστη Προσοχή στις λεπτομέρειες Ο δικός σου χρόνος κοστίζει ακριβότερα «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

16 Ο ΝΕΟΣ ΣΗΜΕΡΑ «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

17 Ε π ιχειρώ = ρισκάρω «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

18 Οι Εμ π ειρείες «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

19 Πελάτης = Ο λόγος ύπαρξης «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

20 Έξοδα «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

21 Εμ π ιστοσύνη = αναγκαία ε π ιλογή «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

22 Μόχλευση = αξιο π οίηση άλλων «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

23 Ανταγωνισμός = Διαφορο π οίηση «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

24 Τα π λεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ε π ιχειρείν στην Θράκη Οι άνθρωποι Η Περιοχή Οι Υποδομές Η Απόσταση Τα κίνητρα Η εγγύτητα με Βαλκάνια Ο μικρός Πληθυσμός Η απόσταση Η απουσία υποδομών Η εγγύτητα με φθηνές χώρες Η συχνή μεταβολή των όρων Η λήψη των αποφάσεων στην Αθήνα Η αλληλουποστήριξη «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»

25 Ευχαριστώ Χρήστος Γιορδαμλής Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ «Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»


Κατέβασμα ppt "« Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ » Ομοσ π ονδία Ελληνικοί Σύνδεσμοι Νέων Ε π ιχειρηματιών Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009 Χρήστος Γιορδαμλής Διευθύνων Σύμβουλος Πρίσμα Ηλεκτρονικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google