Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοστολόγηση Μάθημα 15.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοστολόγηση Μάθημα 15."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοστολόγηση Μάθημα 15

2 Κοστολόγηση μερίδας φαγητού
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο/η μαθητής/τρια να είναι ικανός/η να: Ονομάζει τα στοιχεία κόστους και πωλήσεων φαγητών και ποτών. Ορίζει και να υπολογίζει με μαθηματικές πράξεις το μεικτό κέρδος. Λύει ασκήσεις εφαρμόζοντας την σχέση μεικτού κέρδους και κόστους τροφίμων

3 Στοιχεία κόστους: είναι το συνολικό κόστος των τροφίμων και ποτών που παρασκευάζονται και πωλούνται στους πελάτες σε μια επισιτιστική επιχείρηση (κουζίνα, εστιατόριο και μπαρ) και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1. Κόστος τροφίμων: είναι το κόστος των υλικών ή ποτών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενός φαγητού ή ποτού που προορίζεται για πώληση. 2. Κόστος εργατικών: περιλαμβάνει το σύνολο των μισθών του προσωπικού, τις συνεισφορές του εργοδότη προς τα διάφορα ταμεία (Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Πρόνοιας και Υγείας κλπ.) καθώς και το κόστος του φαγητού που παίρνει το προσωπικό. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει και το κόστος διαμονής του προσωπικού στην περίπτωση που αυτή προσφέρεται από την επιχείρηση. Περιλαμβάνει επίσης τις αμοιβές του έκτακτου προσωπικού.

4 3. Γενικά έξοδα: Είναι το σύνολο των εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης όπως ενοίκια, υγραέριο, ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, εκτυπωτικά, γραφική ύλη, έξοδα διαφημίσεων, πλυντηρίου, υλικών καθαρισμού, συντήρησης, ασφαλειών, τηλεφώνων.

5 ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ Ορισμός:
Είναι το κέρδος (μεικτό κέρδος)που αποκομίζει ο επιχειρηματίας όταν αφαιρέσει από την τιμή πώλησης φαγητών και ποτών της ημέρας το κόστος παραγωγής των φαγητών. Ορισμός 1: Είναι το κόστος των εργατικών εξόδων +το κόστος των γενικών εξόδων+ το καθαρό κέρδος της επιχείρησης. Ορισμός 2: Είναι το ποσό που απομένει στον επιχειρηματία όταν αφαιρεθεί από τη τιμή πώλησης το κόστος των τροφίμων.

6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ+ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ+ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2. ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

7 Παράδειγμα 1 υπολογισμού μεικτού κέρδους:
Οι πωλήσεις ενός εστιατορίου για το 2004 ήταν €24,000 και το κόστος των υλικών ήταν €9,600 πόσο είναι το μεικτό κέρδος; ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ =€24,000-€9600=€14,40 Παράδειγμα 2 υπολογισμού μεικτού κέρδους: Τα εργατικά έξοδα ενός εστιατορίου για το 2004 ήταν €7,200 και τα γενικά έξοδα €4,320 ενώ το καθαρό κέρδος υπολογίστηκε στις €2,880. Πόσο είναι το μεικτό κέρδος; ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ + ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ + ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ =€2,880+€7,200+€4,320=€14,400

8 Παράδειγμα 3 υπολογισμού μεικτού κέρδους:
Οι πωλήσεις ενός εστιατορίου για το μήνα Αύγουστο 2005 ήταν €10,000 και το κόστος τροφίμων €3,200. Πόσο είναι το μεικτό κέρδος; ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ = €10,000- €3,2000=€ 6,800 Παράδειγμα 4 υπολογισμού μεικτού κέρδους: Οι πωλήσεις ενός εστιατορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2005 ήταν €16,000 και το κόστος τροφίμων €6,000. Πόσο είναι το μεικτό κέρδος; ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ=€16,000- €6,000= €10,000

9 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ:
Ονομάζει τα στοιχεία κόστους και πωλήσεων φαγητών και ποτών. Ορίζει και να υπολογίζει με μαθηματικές πράξεις το μεικτό κέρδος. Λύει ασκήσεις εφαρμόζοντας την σχέση μεικτού κέρδους και κόστους τροφίμων

10 Εργασία στο σπίτι: Απαντήστε τις ερωτήσεις......

11 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: Φύλλο εργασίας


Κατέβασμα ppt "Κοστολόγηση Μάθημα 15."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google