Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις με Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού και Διεθνείς Δράσεις του Α.Π.Θ. Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις με Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού και Διεθνείς Δράσεις του Α.Π.Θ. Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις με Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού και Διεθνείς Δράσεις του Α.Π.Θ. Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις με Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού και Διεθνείς Δράσεις του Α.Π.Θ. Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου-Κωτσάκη Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Α.Π.Θ.

2 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - Αρμοδιότητες  Η ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με την διεθνή Πανεπιστημιακή Κοινότητα με σκοπό την προβολή και ανάδειξή του σε ένα από τα πρωτοπόρα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.  Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον διεθνή χώρο σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του ιδρύματος και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αξιοποίησή τους.  Η επιμέλεια της σύναψης, της προώθησης, του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας με ιδρύματα της αλλοδαπής με σκοπό την μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών σε ακαδημαϊκό επίπεδο προς όφελος των μελών ΔΕΠ και φοιτητών.  Η σύνταξη και υλοποίηση ετησίων προγραμμάτων εργασίας, η φροντίδα για την υλοποίηση ετησίων ανταλλαγών επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών.  Η ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για γενικότερα διεθνή θέματα.  Η παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου ως μέλος διεθνών οργανισμών.  Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, η διοργάνωση διεθνών συναντήσεων, η φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών που άπτονται των δράσεων της Πρυτανείας

3 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τμήμα Διασύνδεσης Τμήμα Σπουδών Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

4 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες - Στόχοι  Στην ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, μέσω ανταλλαγής επισκέψεων επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών.  Στην αμοιβαία μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών, ώστε να προκύπτουν ουσιαστικά επιστημονικά οφέλη για τους συμμετέχοντες επιστήμονες και φοιτητές, αλλά και για τα Ιδρύματα από τα οποία προέρχονται. Τέτοια επιστημονικά οφέλη νοούντα:  - Κοινές Δημοσιεύσεις ή Ανακοινώσεις  - Συνδιοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων  - Από κοινού παρακολούθηση μεταπτυχιακών Διατριβών  - Υποβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων

5 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Εργαλεία επίτευξης στόχων  ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και  οι ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Εγκρίσεις Συγκλήτου Α.Π.Θ.

6 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  Καθιέρωση :  στερεότυπου κειμένου συνεργασίας και φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μέλους ΔΕΠ  φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μελών ΔΕΠ (σχετ.1) φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μελών ΔΕΠ (σχετ.1)  φόρμας έκθεσης αξιολόγησης της μετακίνησής τους (σχετ.2) φόρμας έκθεσης αξιολόγησης της μετακίνησής τους (σχετ.2)  Προϋποθέσεις για σύναψη νέων συμφωνιών  Προϋποθέσεις για ανανέωση παλαιοτέρων Συμφωνιών  Διαδικασίες για έγκριση σύναψης από την Σύγκλητο  Ορισμός Συντονιστών – ρόλος και υποχρεώσεις  Διαδικασία συμμετοχής μελών ΔΕΠ στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας  Θέσπιση προκαθορισμένης ημερομηνίας για : ετήσια προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβολή αίτησης, αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή μελών ΔΕΠ για μετακίνηση για το σύνολο των Συμφωνιών  Σύνταξη ετησίων Προγραμμάτων Εργασίας – επιλογή μελών ΔΕΠ

7 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  Φιλοσοφία και Μεθοδολογία σύναψης ΣΕΣ  Καταγραφή υφιστάμενης διασποράς ανά γεωγραφική θέση  Ανάδειξη προτεραιοτήτων συγκεκριμένης στρατηγικής  Τρόπος λειτουργίας Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων

8 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΑΨΗ νέων Συμφωνιών με πρωτοβουλία της Πρυτανείας  Ελληνική Ομογένεια και ‘Εδρες Ελληνικών Σπουδών  Πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση - κατάταξη  Πανεπιστήμια με μοναδικό επιστημονικό ενδιαφέρον  Πανεπιστήμια γειτονικών χωρών - Ν.Α. Ευρώπης - Παρευξείνειες χώρες  Πανεπιστήμια Άπω Ανατολής – Αραβικού κόσμου

9 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Παρελθόν - Η πρώτη Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  ‘Ετος 1977 με το St. Kliment Ohridski University της Σόφιας Βουλγαρίας.  Εκατοντάδες μέλη ΔΕΠ συμμετείχαν στα Ετήσια Προγράμματα Εργασίας.  35 χρόνια μετά και η Συμφωνία λειτουργεί ακόμη, με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.  Τελευταία ανανέωση της Συμφωνίας έγινε σε επίσημη τελετή κατά την διάρκεια του πρόσφατου Συμποσίου για τις Διεθνείς Σχέσεις του Α.Π.Θ. τον Μάρτιο του 2012.

10 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

11  Έκτοτε το Α.Π.Θ., ως αποδέκτης πολλών προτάσεων, είτε από Ιδρύματα του εξωτερικού είτε με πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ και Σχολών/Τμημάτων του, αύξησε σταδιακά τον αριθμό των Σ.Ε.Σ.  Αρκετές διατηρούνται και ανανεώνονται τακτικά ανά 3ετία για πάνω από 10 χρόνια και πολλές αδράνησαν και αντικαταστάθηκαν από νέες.

12 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Η μέχρι τώρα πορεία των ενεργών Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας,  19771  198718  199755  200362  200775  2012107  2013108 35 χρόνια διεθνούς παρουσίας

13 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 110 + διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες  Ευρώπη  Νοτιοανατολική Ευρώπη  Παρευξείνιες χώρες  Ρωσία  Η.Π.Α.  Β. και Ν. Αμερική  Αφρική  Αυστραλία  Εγγύς – Μέση και Άπω Ανατολή Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας

14 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Κατάλογος των ενεργεία Συμφωνιών  Συμφωνίες ανά χώρα Συμφωνίες ανά χώρα  Καλύπτονται οι εξής χώρες:  Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιράν, Ιρλανδία, Ιορδανία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κροατία, Κύπρος, Λευκορωσία, Μαλαισία, Μεξικό, Ομάν, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία.

15 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Καταγραφή υφιστάμενης διασποράς ανά γεωγραφική θέση

16 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Μεταξύ άλλων, Συμφωνίες έχουν υπογραφεί με τα εξής Πανεπιστήμια : La Trobe University, Australia York University, Canada Fudan University Chinese Academy of Social Sciences, China University of Cyprus, Cyprus Arab Academy of Sciences Technology and Maritime Transport, Egypt University of Cologne, Germany University of Okayama, Japan Jordan University of Science and Technology, Jordan National Autonomous University of Mexico, Mexico Institute of Sharia Sciences, Oman Lomonosov State University, Russia Moscow State Institute of International Relations, Russia University of Berkley, U.S.A. New York University, U.S.A.

17 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Πίνακας κινητικότητας μελών ΔΕΠ ετών 2004 έως 2012 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΤΩΝ 2004 ΕΩΣ 2012 ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΣΥΝΟΛΟ 2004 424587 2005 514394 2006 4555100 2007 7149120 2008 6259121 2009 5960119 2010 5357110 2011 315990 2012 265985 ΣΥΝΟΛΟ 440486926

18 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Πίνακας κινητικότητας μελών ΔΕΠ ετών 2004 έως 2012

19 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Απολογισμός επιστημονικών αποτελεσμάτων ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ20072008200920102011Σύνολο Διαλέξεις3842302637173 Έρευνα σε εξειδικευμένο επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο 2760322912160 Προγραμματισμός ερευνητικού προγράμματος 14131011654 Σεμινάρια781271347 Επιμόρφωση12-3-6 Δημοσιεύσεις101717241086969 Διδακτορικά-21328 Μεταπτυχιακά--1337 Ημερίδες επιστημονικές 278121140 Συνέδρια-2581227 Σύνολο9153123112104591

20 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο Συμφωνιών με υποτροφία από τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια  Σύμφωνα με το περιεχόμενο αρκετών Σ.Ε.Σ. δίνεται η δυνατότητα: α) εκπόνησης μέρους των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια π.χ. La Trobe University Αυστραλίας, Υork – Καναδά, Okoyama – Iαπωνίας, Dublin – Ιρλανδίας, Jordan University of Science and Technology, Georgia State University – H.Π.Α κ.λ.π. β) χορήγησης υποτροφιών (αμοιβαίως ή μη) σε φοιτητές για την παρακολούθηση θερινών τμημάτων Γλώσσας και Πολιτισμού, π.χ. York University- Kαναδά, Yerevan State –Aρμενίας, Sofia Kliment Ohridski – Βουλγαρίας, Strasbourg και Montpellier - Γαλλίας, Leipzig – Γερμανίας, Belgrade –Σερβίας, Lviv - Οδησσού – Ταυρίδας της Ουκρανίας κ.λ.π. Υποτροφίες φοιτητών 2012 εισερχόμενοι: 26 εξερχόμενοι : 18

21 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων  Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι μέλος στους εξής 35 Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων: ΔίκτυαΔίκτυα Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων: 1. ΕΜUNI – Euro-Mediterranean University 2. European Centre at Peking University

22 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 1. EMUNI – Euro-Mediterranean Universities Network http://www.emuni.si/en/strani/175/Summer-Semester.html#2 http://www.emuni.si/en/strani/175/Summer-Semester.html#2

23 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Συμμετοχή του Α.Π.Θ. στο European Centre at Peking University – Beijing, China

24 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Διοργάνωση διεθνούς διημερίδας για τις Διεθνείς Σχέσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

25 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Οργανόγραμμα διήμερου Συμποσίου  - Τελετές επίσημων υπογραφών ERASMUS – MUNDUS και Επιστημονικής Συνεργασίας - Θεματικές ενότητες:  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΝ/ΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΤΟ Α.Π.Θ. ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικές-πολιτιστικές συνέργειες, ανθρωπιστικές επιστήμες, υγείας και νέων τεχνολογιών)  Key note speakers : Prof. A. Tamis, University of Notre Dame, Australia  Prof. J. Mifsud, President, Euro-mediterranean University, Slovenia

26 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

27

28 Συμμετέχοντες ομιλητές (σύνολο 52) Φοιτητές Α.Π.Θ. : 2 και 2 φοιτητές από Georgia State University, U.S.A. και York University, Canada Μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ.  34  από τις Σχολές: -Θεολογική -ΝΟΠΕ -Φιλοσοφική -Ιατρική -Πολυτεχνική -Θετικών Επιστημών -Παιδαγωγική Μέλη ΔΕΠ ξένων Παν/μίων  18  Από τις χώρες:  Αυστραλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, H.Π.Α., Ιορδανία, Ιταλία, Καναδά, Κίνα, Ομάν, Πολωνία, Σερβία, Σενεγάλη, Σλοβενία και Τουρκία

29 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Τι έγραψαν τα Μ.Μ.Ε.

30 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Προσφώνηση Δημάρχου Θεσσαλονίκης Επίσημη τελετή υπογραφής ERASMUS- MUNDUS

31 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

32 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις με Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού και Διεθνείς Δράσεις του Α.Π.Θ. Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google