Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών: απόπειρα μελέτης της κοινωνικής επανένταξης μιας ομάδας απεξαρτημένων γυναικών» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κωνσταντίνα Μπαρδάκη

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η εξάρτηση από ουσίες ορίζεται συνήθως ως μία συμπεριφορά κατά την οποία το άτομο έχει χάσει τον έλεγχο των πράξεών του με επιβλαβείς συνέπειες. Κατά το ICD: «πρόκειται για μια δέσμη φυσιολογικών και νοητικών εκδηλώσεων ή εκδηλώσεων της συμπεριφοράς στις οποίες η χρήση κάποιας ουσίας ή ομάδας ουσιών για ένα συγκεκριμένο άτομο αποκτά πολύ πιο άμεση προτεραιότητα σε σχέση με άλλες συμπεριφορές οι οποίες κάποτε είχαν μεγαλύτερη αξία για το άτομο αυτό». Το στάδιο κατά το οποίο το άτομο αναλαμβάνει πάλι τον έλεγχο των πράξεων του και ανασυγκροτεί την ζωή του είναι η απεξάρτηση και στην συνέχεια η κοινωνική επανένταξη. σ

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κοινωνική επανένταξη θα μπορούσε να οριστεί οποιαδήποτε προσπάθεια που αφενός άρει τα θεσμικά εμπόδια πλήρους συμμετοχής των ατόμων της Ομάδας Στόχου στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική ζωή και αφετέρου υποστηρίζει ενεργά τα ίδια τα άτομα της Ομάδας Στόχου στη διαδικασία πλήρους και βιώσιμης ενσωμάτωσης.

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΧΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΧΟΙ Εκπαίδευση – Κατάρτιση Επαγγελματική Αποκατάσταση Οικογενειακή Θεραπεία Στέγαση Πρόληψη της Υποτροπής Αντιμετώπιση νομικών θεμάτων και θεμάτων υγείας

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΚΑΝΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α 18 Άνω Ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ψυχιατρική κλινική του Παν/μιου Αθηνών Δημόσια Νοσοκομεία σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ Σωματείο Θησέας Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Εάν αποτρέπεται η πλήρης συμμετοχή των ατόμων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή και/ή όταν η πρόσβασή τους σε εισοδήματα και άλλους πόρους (προσωπικούς, οικογενειακούς ή πολιτισμικούς) είναι τόσο ανεπαρκής, ώστε να τους αποκλείει από το να απολαμβάνουν ένα επίπεδο διαβίωσης που θεωρείται αποδεκτό από την κοινωνία στην οποία ζουν, τότε τα άτομα θεωρούνται κοινωνικά αποκλεισμένα.

7 ΕΡΕΥΝΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΕΙΓΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση του βαθμού της κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων χρηστών τοξικών ουσιών Δείγμα: 12 γυναίκες στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, από τους φορείς ΚΕ.Θ.Ε.Α και 18 Άνω Μεθοδολογία: Ποιοτική μέθοδος διερεύνησης – ατομική ημι-δομημένη συνέντευξη

8 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Ένταξη στο πρόγραμμα: Δυσκολία αποδοχής προβλήματος – Εξαρτητική σχέση με το άλλο φύλο – Δυσκολία να ζητήσουν βοήθεια Εκπαίδευση – Κατάρτιση: Ολοκλήρωση εκπαίδευσης – Κατάρτιση σε επιμέρους τομείς Επαγγελματική Αποκατάσταση: Υπάρχει στην πλειοψηφία, αλλά σε χώρους μη σχετικούς με το αντικείμενο κατάρτισης Σχέση με την οικογένεια: Στις περισσότερες περιπτώσεις η σχέση πριν την ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης ήταν προβληματική, μετά υπάρχει βελτίωση – Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ομάδες οικογένειας Ρατσισμός: Βίωναν ρατσισμό ως χρήστριες – βιώνουν και ως πρώην χρήστριες – τον αποδίδουν στην άγνοια και τον φόβο του κόσμου Δυσκολίες- Φόβοι: Δυσκολία να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά προβλήματα – Δυσκολία στην εύρεση εργασίας – Φόβος ανεργίας – Φόβος μοναξιάς – Φόβος υποτροπής

9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Είναι εμφανές ότι τα προγράμματα επανένταξης παίζουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω κοινωνικοποίηση των απεξαρτημένων ατόμων Για να επανεντάσσονται ισότιμα τα απεξαρτημένα άτομα, αλλά και για να μειώνεται ο κίνδυνος υποτροπής, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν φορείς απασχόλησης, οι οποίοι να βοηθούν την ένταξη αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας. Τέλος, χρέος του κάθε ενεργού πολίτη είναι να δώσει την μάχη του ενάντια στον κοινωνικό στιγματισμό και αποκλεισμό

10 Ευχαριστώ πολύ!!!


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google