Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α» Σεμινάριο Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α» Σεμινάριο Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α» Σεμινάριο Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούνιος 23, 2004 Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης - WebExam Μιχάλης Μαλιάππης Πληροφορικός Ε.Ε.ΔΙ.Π. Εργαστήριο Πληροφορικής

2 Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Τι είναι η αξιολόγηση; Επίσημη δοκιμασία (υποχρεωτική η εγγραφή) Δίδεται τελική βαθμολογία Τι είναι η αυτοαξιολόγηση; Ανεπίσημη δοκιμασία (χωρίς εγγραφή) Αποσκοπεί στην εξοικείωση του εξεταζόμενου με την ύλη εξέτασης και με τους διαφορετικούς τρόπους που τίθενται οι ερωτήσεις, αναδεικνύει τυχόν αδυναμίες κατανόησης και προετοιμάζει τον εξεταζόμενο για την επίσημη δοκιμασία

3 Μειονεκτήματα Εξετάσεων με Χρήση Η/Υ Οι φοιτητές δεν αισθάνονται οικείοι με τη χρήση Η/Υ. Ο φόβος για τη χρήση Η/Υ προστίθεται στο άγχος των εξετάσεων. Οι φοιτητές με μικρή εμπειρία στη χρήση υπολογιστών συνήθως παίρνουν χαμηλότερη βαθμολογία. Παρατήρηση Τα παραπάνω μειονεκτήματα αντιμετωπίζονται με τη χρήση των δοκιμασιών της αυτοαξιολόγησης.

4 Στόχος WebExam Η ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο να επιτρέπει την ηλεκτρονική (online), μέσω Διαδικτύου, αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, και βαθμολόγηση των φοιτητών. Το σύστημα, στην τελική του μορφή, θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα σπουδών (stud) και θα ενσωματωθεί στο portal υπηρεσιών του Γ.Π.Α.

5 Βασικά Χαρακτηριστικά Δημιουργία δοκιμασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης από τους διδάσκοντες Δημιουργία δοκιμασιών με ερωτήσεις τύπου Πολλαπλών Επιλογών ή / και Σωστού – Λάθους Ενσωμάτωση φωτογραφιών και εικόνων τόσο στις ερωτήσεις όσο και στις απαντήσεις Αξιολόγηση φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή Αυτοαξιολόγηση των φοιτητών με ελεύθερη πρόσβαση Πρόσβαση στην εφαρμογή με τη χρήση κωδικού διαμέσου διαδικτύου

6 Κατηγορίες Χρηστών Διδάσκοντες –Διαχείριση μαθημάτων –Καταχώρηση ερωτήσεων –Δημιουργία δοκιμασιών Διδασκόμενοι –Συμμετοχή σε δοκιμασίες Διαχειριστής –Διαχείριση χρηστών

7 Δημιουργία Μαθήματος Καταχώρηση ονομασίας Δημιουργία ενοτήτων Τροποποίηση / διαγραφή μαθήματος Επεξεργασία ερωτήσεων –Προσθήκη και διαγραφή ερωτήσεων στο μάθημα –Προσθήκη και διαγραφή απαντήσεων σε ερώτηση Επεξεργασία Δοκιμασιών

8 Επεξεργασία Ερωτήσεων Λειτουργίες –Εισαγωγή / Μεταβολή / Διαγραφή ερώτησης –Εισαγωγή / Μεταβολή / Διαγραφή απαντήσεων Χαρακτηριστικά ερωτήσεων –Κείμενο ή/και εικόνα ερώτησης –Τύπος ερώτησης: Πολλαπλών επιλογών, Σωστό /Λάθος –Ενότητα –Δυσκολία: Εισαγωγικό, Μεσαίο, Προχωρημένο –Κατηγορία: Ενεργή, Ανενεργή, Αυτοαξιολόγηση

9 Επεξεργασία Δοκιμασιών Δημιουργία, μεταβολή και διαγραφή δοκιμασίας Χαρακτηριστικά –Ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης –Διάρκεια –Αριθμός ερωτήσεων –Ερωτήσεις ανά ενότητα Η επιλογή των ερωτήσεων γίνεται τυχαία από το σύνολο των ερωτήσεων που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων ξεχωριστά για κάθε εξεταζόμενο. Η σειρά εμφάνισης των ερωτήσεων, όπως και των απαντήσεων είναι πάλι τυχαία.

10 Συμμετοχή σε Δοκιμασία Επιλογή απαντήσεων με τη χρήση του ποντικιού. Δυνατότητα αλλαγής απάντησης κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας. Αυτόματη διόρθωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Παρουσίαση των ερωτήσεων, των απαντήσεων του εξεταζόμενου και των σωστών απαντήσεων με την ολοκλήρωση μιας δοκιμασίας. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μιας δοκιμασίας των εξεταζόμενων παρουσιάζονται στον διδάσκοντα.

11 Επίδειξη Εφαρμογής Με κωδικό πρόσβασης http://kbms.aua.gr:8080/WebExam Χωρίς κωδικό πρόσβασης http://kbms.aua.gr:8080/WebExam/listFreeQuestions.do?assesmentId=1 &lessonId=1000

12 Συμπεράσματα Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικουρική στην αξιολόγηση των φοιτητών για ορισμένο τύπο ερωτήσεων. Πρόσβαση από παντού χωρίς περιορισμό χώρου και χρόνου. Η εφαρμογή μπορεί να συνδυαστεί με το e- Class

13 Επεκτάσεις Σύνδεση με το σύστημα σπουδών του ΓΠΑ. Προσθήκη νέων τύπων ερωτήσεων και απαντήσεων –Ιεράρχηση Εννοιών –Αντιστοίχηση Εννοιών και Εικόνων Εμπλουτισμός των επιλογών στις δοκιμασίες –Ενότητες –Διαβάθμιση Δυσκολίας Παρακολούθηση της Προόδου του Φοιτητή


Κατέβασμα ppt "«Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α» Σεμινάριο Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google