Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καλή και δημιουργική χρονιά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καλή και δημιουργική χρονιά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καλή και δημιουργική χρονιά.
Καλώς ήρθατε. Καλή και δημιουργική χρονιά. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Επικοινωνία: Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

4 Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα…
τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη αυτής της χρονιάς, να περιηγηθούμε το νέο σχολικό βιβλίο, να αναφέρουμε τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την καλύτερη κατανόηση της καινούριας ύλης. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Α. Θέματα φετινής ύλης Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Εισαγωγή Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη, Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), Πυκνότητα, Μεταβολή φυσικού μεγέθους, Γραφικές παραστάσεις. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η (του υλικού σημείου) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Προσδιορισμός της θέσης σημειακού αντικειμένου, Η έννοια της ταχύτητας, Η έννοια της επιτάχυνσης Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

10 1.2 Δυναμική σε μία διάσταση
1.2 Δυναμική σε μία διάσταση Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Η έννοια της δύναμης, 1ος και 2ος νόμος του Newton, Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
1.3 Δυναμική στο επίπεδο Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
3ος νόμος του Newton, Τριβή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

14 2.1 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας
2.1 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Η έννοια του Έργου, Η Δυναμική και η Κινητική Ενέργεια, Η Μηχανική Ενέργεια. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

17 2.2 Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση της ενέργειας
2.2 Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση της ενέργειας Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Εσωτερική ενέργεια, Θερμότητα, Μηχανές και ενέργεια. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

20 3.1 Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα
3.1 Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

21 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Ηλεκτρικές πηγές, Ηλεκτρικό ρεύμα, Αντιστάσεις – Νόμος του Ohm, Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

22 Β. Η μορφή του περιεχομένου του βιβλίου
Β. Η μορφή του περιεχομένου του βιβλίου Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

23 Γ. Προαπαιτούμενες γνώσεις από τα Μαθηματικά
Γ. Προαπαιτούμενες γνώσεις από τα Μαθηματικά Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

24 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Αλγεβρικές πράξεις 1. Να σημειώσεις το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων: α) 0,5 . 0,2=……, β) 0,20 : 0,4=……, γ) ,01=……, δ) 100 : 0,1=……, Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

25 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Πράξεις με δυνάμεις του 10 2. Να σημειώσεις το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων: α) β) γ) δ) = …… ε) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

26 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων 1ου και 2ου βαθμού ως προς κάποιον άγνωστο 3. Να λύσεις τις παρακάτω εξισώσεις ως προς τον άγνωστο x. α) 5x = 30 β) 3x + 6 = 15 γ) δ) 2x2 + 6 = 14 ε) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

27 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Τριγωνομετρικοί αριθμοί σε ορθογώνιο τρίγωνο 4. Για το παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ να βρεις: α) συνΓ = …… β) ημΒ = …… σε συνάρτηση με τις πλευρές του τριγώνου. Α Β Γ Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

28 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων Συνάρτηση y = α Συνάρτηση y = α.x Συνάρτηση y = α.x + β Συνάρτηση y = α.x2 Συνάρτηση y = α.x + β.x2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

29 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
5. Να χαρακτηρίσεις κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με το Σ αν είναι Σωστή και με το Λ αν είναι Λάθος. α) Η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και δεν αλλάζει ποτέ. β) Για να μπορεί να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα, πρέπει να ασκείται σε αυτό σταθερή δύναμη. γ) Η δράση και η αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα. δ) Αν η ταχύτητα ενός σώματος είναι μηδέν, σίγουρα δεν δρα καμία δύναμη στο σώμα. ε) Ο αέρας δεν έχει βάρος. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

30 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
ζ) Η ενέργεια είναι μια δύναμη. η) Υπάρχουν τρία είδη ηλεκτρικών φορτίων, το θετικό, το αρνητικό και το ουδέτερο. θ) Στην ελεύθερη πτώση τα βαρύτερα σώματα πέφτουν πιο γρήγορα. ι) Η θερμότητα και η θερμοκρασία είναι το ίδιο πράγμα. ια) Στο κενό αέρος όπως και στο διάστημα δεν υπάρχει βαρύτητα. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός


Κατέβασμα ppt "Καλή και δημιουργική χρονιά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google