Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου (πλησίον μετρό Ακρόπολης)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου (πλησίον μετρό Ακρόπολης)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου (πλησίον μετρό Ακρόπολης)

2 Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. Ιδρύθηκε το 1951 και ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί, ετησίως, ένα πλήθος προγραμμάτων υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού, μέσω των οποίων Έλληνες, ομογενείς, αλλοδαποί, μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές και καλλιτέχνες ενισχύονται οικονομικά, προκειμένου να αποκτήσουν ανώτερους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να διακριθούν επιστημονικά και επαγγελματικά. Από το 1987 έχει την ευθύνη της διάδοσης, της διαχείρισης, του συντονισμού και της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση (1987 Erasmus, 1990 Lingua, 1995-1999 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι, 2000-2006 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ). Το 2007 ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013).

3 Εθνικές Υποτροφίες Υποτροφίες σε μαθητές Τ.Ε.Ε. Βραβεία και υποτροφίες εισαγωγής και επίδοσης σε φοιτητές Πανεπιστημίων – Τ.Ε.Ι. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Ελλήνων αποφοίτων Πανεπιστημίων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) Υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα Ελλήνων διδακτόρων στην Ελλάδα Ενίσχυση ερευνητικής συνεργασίας ελληνικών και γερμανικών επιστημονικών ομάδων (IKYDA)

4 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση 2007-2013

5 Υποτροφίες και Βραβεία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Η υποτροφία για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση ποσού 1.467,35 €. Τo βραβείο συνίσταται σε χορήγηση ειδικού διπλώματος και εφάπαξ πόσου 293,47 €. Ειδικότερα προκηρύσσονται: Πρόγραμμα Βραβείων και Υποτροφιών εισαγωγής για πρωτοετείς φοιτητές. Πρόγραμμα Βραβείων και Υποτροφιών επίδοσης κατά τα εξάμηνα σπουδών φοίτησης.

6 Για Περισσότερες Πληροφορίες (προϋποθέσεις, τρόπος επιλογής και δικαιολογητικά) Στις γραμματείες των τμημάτων των Πανεπιστήμιων-ΤΕΙ. Στο τμήμα προπτυχιακών υποτροφιών του ΙΚΥ- κ. Ε. Χόρτη 210-3726359, κ. Π. Βασιλακοπούλου 210-3726360.

7 Erasmus - Αποκεντρωμένες Δράσεις διαχείριση από Ε.Μ.Σ. Κινητικότητα Φοιτητών - Για σπουδές - Τοποθετήσεις για πρακτική εξάσκηση Κινητικότητα προσωπικού - Διδασκαλία - Διδασκαλία - Κατάρτιση - Κατάρτιση Εντατικά Προγράμματα (Intensive programmes - IP) Υποστήριξη της κινητικότητας Οργάνωση Κινητικότητας (OM) Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILC)

8 Erasmus – Κεντρικές Δράσεις Πολυμερή Σχέδια Σχέδια ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών (Curriculum development – CD) Σχέδια ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών (Curriculum development – CD) Συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων Συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων Προγράμματα εκσυγχρονισμού (Modernisation Agenda for Universities) Προγράμματα εκσυγχρονισμού (Modernisation Agenda for Universities) Εικονικά Πανεπιστήμια (Virtual campuses) Εικονικά Πανεπιστήμια (Virtual campuses) Θεματικά Δίκτυα Συνοδευτικά Μέτρα

9 Προϋποθέσεις Συμμετοχής Φοιτητών Στο Πρόγραμμα Erasmus Να έχουν τελειώσει το Α΄έτος σπουδών Ελληνική υπηκοότητα ή συμμετέχουσας Χώρας Καλή γνώση της Ξένης Γλώσσας

10 Στόχοι Προγράμματος Erasmus Ενίσχυση ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αύξηση της ευρωπαϊκής κινητικότητας μέσω της κινητικότητας φοιτητών, καθηγητών. Αύξηση κινητικότητας φοιτητών για πρακτική Άσκηση.

11 Τι κερδίζω με τη συμμετοχή μου; Θα γνωρίσω ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, μία άλλη μεθοδολογία εργασίας. Επαναπροσδιορίζω τη σχέση μου με το αντικείμενο σπουδών που έχω επιλέξει. Προσανατολίζομαι προς μεταπτυχιακές σπουδές. Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες και αποκτώ αυτοπεποίθηση. Βελτιώνω τη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Γίνομαι ανεκτικός και μαθαίνω να σέβομαι διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες, έθιμα...

12 Μηνιαία οικονομική ενίσχυση φοιτητών για το Erasmus (σε ευρώ)

13 Μηνιαία Επιχορήγηση φοιτητών για πρακτική άσκηση ανά χώρα υποδοχής (σε ευρώ)

14 Για Περισσότερες Πληροφορίες (Υποβολή Αιτήσεων κλπ.) Στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματος σας Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. – κ. Ελ. Καμενοπούλου 210- 3726350. Στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- programme/doc80_en.htm

15 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Μεταπτυχιακές υποτροφίες για master και διδακτορικό στην Ελλάδα και το εξωτερικό Χορηγούνται κατόπιν εξετάσεων σε αποφοίτους πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Τα γνωστικά πεδία, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η ύλη και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων περιλαμβάνονται στην προκήρυξη που δημοσιεύεται ετησίως (περίπου το μήνα Νοέμβριο)

16 Διάρκεια Υποτροφίας  Υποτροφίες Εξωτερικού: α) 12 μήνες για την απόκτηση τίτλου σπουδών επιπέδου Master β)12-24 μήνες για την κατηγορία των καλλιτεχνικών ειδικεύσεων γ)πάνω από 24 μήνες για την απόκτηση τίτλου σπουδών επιπέδου διδακτορικού  Υποτροφίες Εσωτερικού: α)12-24 μήνες για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή για την εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου β)12-36 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

17 Οικονομικές Παροχές Για το Εξωτερικό Έξοδα πρώτης εγκατάστασης (εφάπαξ 450 ευρώ) Μηνιαία τροφεία διαφέροντα ανά χώρα (Αγγλία: 580 λίρες). Πανεπιστημιακά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα (Αγγλία: 3.000 λίρες). Εφάπαξ ποσό για εργαστηριακά υλικά (σε ειδικεύσεις που απαιτούν). Έξοδα ασφάλισης. Για Ελλάδα Μηνιαία τροφεία (450 ευρώ) Αναλώσιμα εργαστηριακά για PhD (εφάπαξ 300 ευρώ)

18 Για περισσότερες πληροφορίες Στο τμήμα διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ., κ. Μ. Κόττη 210-3726395, κ. Σ. Μπικάκη 210-3726346, κ. Αικ. Γιάννου 210-3726394

19 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ι.Κ.Υ. http://www.iky.gr


Κατέβασμα ppt "Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου (πλησίον μετρό Ακρόπολης)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google