Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ομάδα διαχείρισης έργου: Δρ. Α. Γιαννακουλόπουλος, Σ. Κοδέλλας, Ν. Παπασταύρου Έκθεση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ομάδα διαχείρισης έργου: Δρ. Α. Γιαννακουλόπουλος, Σ. Κοδέλλας, Ν. Παπασταύρου Έκθεση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ομάδα διαχείρισης έργου: Δρ. Α. Γιαννακουλόπουλος, Σ. Κοδέλλας, Ν. Παπασταύρου Έκθεση αποτελεσμάτων: Δρ. Α. Γιαννακουλόπουλος, Λ. Λημνιάτη, Σ. Οικονόμου Αθήνα, Οκτώβριος 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 Οκτώβριος 2006 1. Περιγραφή της Έρευνας Στάδια Ανάπτυξης  Σχεδιασμός  Ανάπτυξη ερευνητικού εργαλείου  Συγκρότηση και εκπαίδευση ερευνητικής ομάδας  Πιλοτική έρευνα  Έρευνα πεδίου  Επεξεργασία δεδομένων και έκθεση αποτελεσμάτων

3 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Οκτώβριος 2006 2. Μεθοδολογία Δομή Ερωτηματολογίου  Πρακτικές εφαρμογές  Στάσεις και απόψεις  Δυσκολίες και προβλήματα  Θέματα ενημέρωσης Επιλογή Δείγματος ( 300 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ) Στατιστική Επεξεργασία

4 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 4 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (Ι) Δράσεις Ε.Κ.Ε. Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

5 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (ΙI) Αποδοχή Πρακτικών Ε.Κ.Ε. από Εργαζόμενους

6 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 6 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (ΙII) Ορισμός Ε.Κ.Ε.

7 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 7 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (ΙV) Τομείς Ε.Κ.Ε. κατά σημαντικότητα

8 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (V) Οφέλη από την εφαρμογή πρακτικών Ε.Κ.Ε.

9 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 9 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (VI) Πρακτικές Ε.Κ.Ε. στην Ελλάδα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

10 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (VII) Ανασταλτικοί Παράγοντες

11 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 11 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (VIII) Οικονομικό κόστος

12 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 12 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (IX) Κίνητρα και Άμεσα Οφέλη

13 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 13 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (X) Κίνητρα και Έμμεσα Οφέλη

14 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 14 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (XI) Ενημερωτικές Ανάγκες και Φορείς

15 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 15 Οκτώβριος 2006 3. Αποτελέσματα (XΙI) Γνωστοποίηση Πρακτικών και Προγραμμάτων Ε.Κ.Ε.

16 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 16 Οκτώβριος 2006 4. Στάσεις και Απόψεις Δυσκολίες Εφαρμογής  Οικονομικό κόστος  Έλλειψη χρόνου Κίνητρα και Προσδοκίες  Απλοποίηση γραφειοκρατίας  Άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη Καλές Πρακτικές  Ανθρώπινο δυναμικό  Περιβάλλον

17 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 17 Οκτώβριος 2006 5. Συμπεράσματα Επικέντρωση σε θέματα εσωτερικής Ε.Κ.Ε. Έμφαση σε ανθρώπινο δυναμικό και αγορά Κόστος: υψηλό, αλλά όχι αποτρεπτικό Έλλειψη χρόνου για εφαρμογή καλών πρακτικών Ανεπαρκής ενημέρωση Ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση

18 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 18 Οκτώβριος 2006 6. Επίλογος « Τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε αποτυπώνουν μια πρώτη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την Ε.Κ.Ε. και το ρόλο που διαδραματίζει σήμερα στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την πλήρη σκιαγράφηση του τοπίου θα χρειαστεί περαιτέρω μελέτη με νέα κάθε φορά ερευνητικά ερωτήματα και πολύπλευρες προσεγγίσεις».

19 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. - Πανεπιστήμιο Αθηνών 19 Οκτώβριος 2006 Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε


Κατέβασμα ppt "Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ομάδα διαχείρισης έργου: Δρ. Α. Γιαννακουλόπουλος, Σ. Κοδέλλας, Ν. Παπασταύρου Έκθεση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google