Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Απασχολησιμότητα- Τι ζητάει η αγορά εργασίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Απασχολησιμότητα- Τι ζητάει η αγορά εργασίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Απασχολησιμότητα- Τι ζητάει η αγορά εργασίας
Nίκος Παυλάκος Orientum Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

2 Απασχολησιμότητα-Employability
Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι εργοδότες ενώ είναι ικανοποιημένοι με τα προσόντα των υποψηφίων εργαζομένων αλλά έχουν αρκετές επιφυλάξεις όσον αφορά στις μη τεχνικές ικανότητες Μη τεχνικές ικανότητες  ικανότητες απασχολησιμότητας =ικανότητες των εργαζομένων που είναι άσχετες με τα τεχνικά προσόντα, ικανότητες που κάνουν τους εργαζόμενους πολύτιμους για τις επιχειρήσεις Παραδείγματα: ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ικανότητες λήψης αποφάσεων , θετική στάση, επικοινωνία..

3 Απασχολησιμότητα-Employability
Η ίδια έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο κόσμος υποπτευόταν πολλά χρόνια νωρίτερα: Στις entry-level θέσεις οι συγκεκριμένες γνώσεις είναι λιγότερο σημαντικές από άλλες όπως η υψηλού επιπέδου γραφή και ανάγνωση, η υπευθυνότητα απέναντι στη δουλειά, η ικανότητα της καλής επικοινωνίας και η θέληση της διαρκούς μάθησης, Οι εργοδότες απαιτούν από τους υποψηφίους εργαζόμενους ικανότητες όπως η δημιουργικότητα, η ευελιξία, η ικανότητα για ομαδική δουλειά, η συνεργασία με άτομά άλλης κουλτούρας.

4 Πραγματικότητες… 87% από τα άτομα που χάνουν τη δουλειά τους ή αποτυγχάνουν να προαχθούν είναι επειδή δεν έχουν κατάλληλες εργασιακές συνήθεις και αξίες παρά γιατί έχουν πρόβλημα με τις τεχνικές τους δεξιότητες Άλλωστε οι περισσότεροι εργοδότες θεωρούν ότι έτσι και αλλιώς θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους πάνω σε θέματα που αφορούν τη θέση εργασίας και πολλές φορές προβαίνουν σε εκπαίδευση για τις τεχνικές ικανότητες. Αυτό που περιμένουν από τους εργαζόμενους είναι κάτι διαφορετικό.

5 Συμπέρασμα Οι εργοδότες δεν θεωρούν προτιμητέες τις ικανότητες απασχολησιμότητας αλλά τις ΑΠΑΙΤΟΥΝ Οι ικανότητες απασχολήσιμότητας Α) Βασικές Ικανότητες Β) Ικανότητες Προσωπικής διαχείρισης Γ) Ικανότητες Ομαδικής εργασίας

6 Α)Βασικές Ικανότητες

7 Επικοινωνία O επιτυχημένος υποψήφιος : Γνωρίζει και κατανοεί πληροφορίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές (λέξεις, γραφήματα, διαγράμματα) Γράφει και μιλάει σωστά έτσι ώστε οι άλλοι να κατανοούν Ακούει και ρωτάει τις κατάλληλες ερωτήσεις που τον βοηθούν να κατανοούν τις απόψεις των άλλων Γνωρίζει πώς να μοιράζεται τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία (fax, Voice mail, computers) Χρησιμοποιεί λογική επιχειρηματολογία για να επεξηγεί τις ιδέες του

8 Διαχείριση Πληροφοριών
Ο επιτυχημένος υποψήφιος: Εντοπίζει, αναλύει και οργανώνει τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τα συστήματα πληροφοριών Εντοπίζει, να αναλύει και να εφαρμόζει τις γνώσεις και τις ικανότητες από διάφορους τομείς (πχ τέχνες, γλώσσες, μαθηματικά, επιστήμες)

9 Χρήση αριθμών Ο επιτυχημένος υποψήφιος: : Να μπορεί αποφασίζει τι χρειάζεται να μετρηθεί ή να υπολογισθεί Να παρατηρεί και να καταγράφει δεδομένα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, εργαλεία και την τεχνολογία Να μπορεί να κάνει προβλέψεις (estimates)

10 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Ο επιτυχημένος υποψήφιος: Μπορεί εντοπίζει και να κατανοεί τα προβλήματα Αναζητά εναλλακτικές γνώμες και να τις αξιολογεί βασιζόμενος σε γεγονότα Αναγνωρίζει την ανθρώπινη, τεχνική, επιστημονική και μαθηματική διάσταση ενός προβλήματος Μπορεί να αναγνωρίζει την αιτία ενός προβλήματος Είναι δημιουργικός και καινοτόμος στη λύση των προβλημάτων Αξιολογεί τη λύση του προβλήματος

11 Β) Ικανότητες Προσωπικής διαχείρισης

12 Θετική στάση Ο επιτυχημένος υποψήφιος: Έχει αυτοπεποίθηση
Αντιμετωπίζει τους ανθρώπους τα προβλήματα και τις καταστάσεις με ειλικρίνεια και ηθική Δείχνει ενδιαφέρον, πρωτοβουλία και προσπάθεια Δείχνει ενθουσιασμό

13 Υπευθυνότητα Ο επιτυχημένος υποψήφιος: :
Θέτει στόχους και προτεραιότητες έχοντας ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή Ξέρει να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του (time Management) και τους χρηματικούς πόρους (financial planning) Mπορεί να διαχειριστεί τις κρίσεις (Crisis Management)

14 Προσαρμοστικότητα Ο επιτυχημένος υποψήφιος: :
Μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα, αλλά στα πλαίσια της ομάδας Μπορεί να εκτελεί παράλληλες εργασίες(multiple tasks) Είναι καινοτόμος, προτείνοντας εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης Είναι ανοιχτόμυαλός (open mindness) Αντιδρά θετικά στην αλλαγή Δέχεται την αξιολόγηση (feedback) Mπορεί να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα

15 Διαρκής μάθηση Ο επιτυχημένος υποψήφιος:
Είναι πρόθυμος να μαθαίνει και να αναπτύσσεται προσωπικά Αναγνωρίζει τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες του Θέτει τους δικούς του μαθησιακούς στόχους (learning goals) Αναγνωρίζει τις ευκαιρίες

16 Γ) Ικανότητες Ομαδικής Εργασίας

17 Δουλεύοντας με άλλους Ο επιτυχημένος υποψήφιος: :
Μπορεί να εργάζεται ομαδικά Κατανοεί τους στόχους και το όραμα της ομάδας Σέβεται τη διαφορετικότητα των άλλων, τους στόχους τους και την προσωπικότητα τους Μπορεί να δίνει σωστό Feedback Μπορεί να διαχειριστεί τις συγκρούσεις (Conflict management Mπορεί να παρακινεί τους άλλους

18 Συμμετοχή σε Έργα Ο επιτυχημένος υποψήφιος: :
Να μπορεί να σχεδιάσει να εκτελέσει και να αξιολογήσει ένα έργο Να μπορεί να δουλεύει με συγκεκριμένα Standards Να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει την πορεία ενός έργου Να είναι επιχειρηματικός, προσβλέποντας στην μεγιστοποίηση του αποτελέσματος

19 Πραγματικότητες Ένας εργοδότης από το βιογραφικό και τη συνέντευξη θα προσπαθήσει να καταλάβει ποια από τα παραπάνω στοιχεία διαθέτετε Σε μια αγορά εργασίας με πανομοιότυπα CVs ανθρώπων που έχουν τι ίδιες ικανότητες

20 Τελικά αυτός που θα μπορέσει εύκολα να βρει δουλειά είναι αυτός που έχει αποφασίσει ότι μπορεί κάνει τη διαφορά!!!!

21 1ο “Μάθετε τι θέλετε από τη καριέρα σας και ζωή σας !!!»
3 Βασικά Βήματα 1ο “Μάθετε τι θέλετε από τη καριέρα σας και ζωή σας !!!» Τι αγαπάτε να κάνετε; Πως φαντάζεστε τον εαυτός σας μετά από 10 χρόνια; Πως θέλετε να ζείτε; Τι στόχους έχετε στη ζωή σας Αποφασίστε τι σας κάνει ευτυχισμένο

22 2o Πληροφορηθείτε Εφημερίδες Internet Σεμινάρια Μιλήστε με ανθρώπους
Γνωρίστε ανθρώπους (Networking) Σύμβουλοι Επαγγελματικού προσανατολισμού

23 3o Δράστε Bάλτε τέλος στην αναβλητικότητα
Πιστέψτε ότι έχτε πάνω σας κάτι που όλος ο κόσμος το χρειάζεται Τολμήστε Never give up Μην βάζετε οι ίδιοι εμπόδια στη ζωή σας Μείνετε ευέλικτοι

24 Τρόποι Απόκτησης Προϋπηρεσίας
Τρόποι Απόκτησης Προϋπηρεσίας Εκμεταλλευτείτε τις εποχικές εργασίες (Τουριστικά γραφεία το καλοκαίρι, λογιστικά γραφεία την περίοδο των δηλώσεων, πολυκαταστήματα στις γιορτές, αντικατάσταση αδειούχων). Η εποχική εργασία πολλές φορές οδηγεί σε μόνιμη Προγράμματα εκπαίδευσης μεγάλων εταιρειών Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (AIESEC), Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ Leonardo da Vinci) και του ΟΑΕΔ ( π.χ Stage)

25 Τρόποι Απόκτησης Προϋπηρεσίας
Εργασιακή εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές Συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Εργασίες στο πανεπιστήμιο Δοκιμαστική εργασία Γραφείο Σταδιοδρομίας (Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε καλά;
Τι καινούριο έχετε να προσφέρετε στην αγορά; Προγράμματα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Φίλοι-Συμφοιτητές

27 …γιατί δεν έχει φτάσει το τέλος τους
Τα πράγματα στο τέλος πάντα πάνε καλά. Και αν δεν πάνε καλά είναι …γιατί δεν έχει φτάσει το τέλος τους

28


Κατέβασμα ppt "Απασχολησιμότητα- Τι ζητάει η αγορά εργασίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google