Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια1 Η Ανερχόμενη Σημασία των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Ημερίδα σε Θέματα Μπολόνιας 14 Απριλίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια1 Η Ανερχόμενη Σημασία των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Ημερίδα σε Θέματα Μπολόνιας 14 Απριλίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια1 Η Ανερχόμενη Σημασία των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Ημερίδα σε Θέματα Μπολόνιας 14 Απριλίου 2008 Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια2 Κύρια Ερώτηση που τίθεται σε ένα Απόφοιτο Προηγουμένως: «Τί έκανες για να αποκτήσεις το δίπλωμά σου;» Τώρα: «Τί μπορείς να κάνεις τώρα που έχεις αποκτήσει το δίπλωμά σου;»

3 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια3 Στόχος Μέχρι το 2010 όλα τα προγράμματα σπουδών εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΕΧΑΕ) να βασίζονται στην έννοια των μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning outcomes) και τα περιεχόμενά τους να σχεδιάζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν τη νέα αυτή προσέγγιση.

4 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια4 Διεθνές Ενδιαφέρον Η βασιζόμενη σε μαθησιακά αποτελέσματα, διδακτική προσέγγιση, στην πραγματικότητα δεν είναι καινούργια ή αποκλειστική της Ευρώπης, αφού συνεχώς κερδίζει αυξανόμενο ενδιαφέρον σε διεθνή κλίμακα.

5 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια5 Πώς Ορίζεται η Έννοια των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί, οι οποίοι, επί της ουσίας, δεν διαφέρουν μεταξύ τους.

6 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια6 Ορισμός που δίνεται στον Οδηγό Χρήσης του ECTS Μαθησιακά αποτελέσματα είναι προτάσεις αναφορικά με το τι ένας διδασκόμενος αναμένεται να μάθει, να κατανοήσει ή/και να είναι σε θέση να επιδείξει μετά την ολοκλήρωση μίας διεργασίας μάθησης.

7 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια7 Εναλλακτικός Ορισμός Μαθησιακά αποτελέσματα διατυπώνουν σαφώς ποια αναμένεται να είναι τα επιτεύγματα των διδασκομένων και πως αναμένεται να επιδείξουν τα επιτεύγματα αυτά.

8 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια8 Σημαντική Αλλαγή Προσανατολισμού Από την παραδοσιακή προσέγγιση που επικεντρώνεται στο διδάσκοντα Σε μία προσέγγιση που επικεντρώνεται στο διδασκόμενο Δηλαδή από “input-based” (τι είναι δηλαδή το περιεχόμενο του προγράμματος/μαθήματος) σε “output-based” (τι δηλαδή μπορεί να μάθει/επιτύχει ο φοιτητής)

9 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια9 Μαθησιακά Αποτελέσματα Εστιάζονται 1.Στο τι έχει επιτύχει ο διδασκόμενος και όχι στο ποιες είναι οι προθέσεις του διδάσκοντα 2.Στο τι μπορεί να επιδείξει ο διδασκόμενος με την ολοκλήρωση μίας διεργασίας μάθησης

10 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια10 Διαφορές ανάμεσα σε Σκοπό, Στόχους και Μαθησιακά Αποτελέσματα Σκοπός (Aims) –Γενικό περιεχόμενο και κατεύθυνση του μαθήματος Στόχοι (Objectives) –Πιο συγκεκριμένη διατύπωση αναφορικά με το τι αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της διδασκαλίας –Μπορεί να είναι “output-based” Μαθησιακά Αποτελέσματα –Πιο ακριβείς και πιο ξεκάθαρες διατυπώσεις ως προς το τι αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της μάθησης, σε σύγκριση με τους στόχους

11 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια11 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα θεωρούνται ως είδος «κοινού νομίσματος» Που βοηθά τα προγράμματα σπουδών και τις θεματικές ενότητες/μαθήματα που τα απαρτίζουν να είναι πιο διαφανή, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο

12 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια12 ECTS Δεν είναι απλά ένα σύστημα πιστωτικών μονάδων, αλλά ένα σύστημα όπου υπάρχει ισχυρή σύζευξη ανάμεσα στα Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (learning outcomes), και το Συνολικό Φόρτο Εργασίας (workload) των διδασκομένων για την επιτυχή κατάκτηση των μαθησιακών αυτών αποτελεσμάτων

13 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια13 Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαιδευτική Ενότητα Μάθημα Μαθησιακά Αποτελέσματα Γνώση Κατανόηση Δεξιότητες Μέθοδοι Διδασκαλίας (Μαθησιακοί Πόροι) Μέθοδοι Αξιολόγησης Καταλληλότητα Διαφάνεια Συνέπεια Πιστοποίηση Επίτευξης ΜΑ Ο φοιτητής πιστώνεται με μονάδες για κάθε μάθημα που επιτυγχάνει τα μαθησιακά του αποτελέσματα ECTS

14 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια14 Μαθησιακά Αποτελέσματα Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης Τρόποι Αξιολόγησης

15 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια15 Αυτοδύναμη Μάθηση Οι διδασκόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και τη διαχείριση της δικής τους μάθησης, αναλαμβάνοντας αυξημένη ευθύνη καθώς σταδιακά αναπτύσσουν την ικανότητα για αυτοδύναμη μάθηση.

16 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια16 Περιγραφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων «Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να....» Τα σχετικά ρήματα είναι «ενεργητικά»

17 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια17 Περιγραφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Γνώση –Ανακαλεί –Περιγράφει –Ορίζει –Προσδιορίζει –Καταγράφει Κατανόηση –Διαφοροποιεί –Προσδιορίζει –Προβλέπει –Επεξηγεί –Αναγνωρίζει –Κατατάσσει Εφαρμογή –Κατασκευάζει –Εφαρμόζει –Επιλέγει –Συσχετίζει –Τροποποιεί –Επιδεικνύει Ανάλυση –Αναλύει –Συγκρίνει –Επιχειρηματολογεί –Υπολογίζει Σύνθεση –Αναγνωρίζει –Προτείνει –Συνοψίζει –Συσχετίζει –Οργανώνει Αξιολόγηση –Αξιολογεί –Συνοψίζει –Προβλέπει –Εκτιμά

18 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια18 Κατευθυντήριες Γραμμές 1.Τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός μαθήματος πρέπει να σχετίζονται με τα απώτερα αποτελέσματα του προγράμματος 2.Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι παρατηρήσιμα και μετρήσιμα 3.Θα πρέπει επίσης να είναι αξιολογήσιμα 4.Και θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά επιτεύξιμα εντός του δεδομένου χρόνου και των διαθέσιμων πόρων

19 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια19 “Granularity” Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Αν είναι πολύ γενικά, θα είναι δύσκολο να αξιολογηθούν επαρκώς Αν είναι υπερβολικά συγκεκριμένα, θα είναι πάρα πολλά και πολύ λεπτομερή Δεν υπάρχει απόλυτα ορθός τρόπος για τη διατύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων

20 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια20 Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Η διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε αυτά να μπορούν να αξιολογηθούν Η πρόκληση για τους διδάσκοντες είναι η εναρμόνιση ανάμεσα –στις μεθόδους διδασκαλίας –τις τεχνικές αξιολόγησης –τα κριτήρια αξιολόγησης –τα μαθησιακά αποτελέσματα

21 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια21 Κατανόηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων μέσω Αξιολόγησης Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει κατανοητό προς τους διδασκόμενους πως θα πρέπει να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι η ξεκάθαρη διατύπωση των τεχνικών και κριτηρίων αξιολόγησης

22 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια22 Αξιολόγηση Από τη σκοπιά του διδάσκοντα Από τη σκοπιά του διδασκόμενου Στόχοι Επιθυμητά Μαθησιακά Αποτελέσματα Διεργασίες Διδασκαλίας Αξιολόγηση Διεργασίες Μάθησης Μαθησιακά Αποτελέσματα

23 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια23 Συνεχής Αξιολόγηση Να συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης Να στοχεύει τόσο στην επανατροφοδότηση των διδασκομένων, όσο και στη βαθμολόγησή τους

24 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια24 Κριτική Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Φιλοσοφικές ενστάσεις Πρακτικές/τεχνικές ενστάσεις Τα πάντα εξαρτώνται από τη μορφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων –Ούτε η μάθηση χρειάζεται να περιοριστεί, ούτε να μειωθεί η διανοητική πρόκληση για τους διδασκόμενους

25 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια25 Ενίσχυση της Ποιότητας Αυξημένη διαφάνεια και συγκρισιμότητα επιπέδων εντός και ανάμεσα προσόντων Μεγαλύτερη αξιοπιστία και χρησιμότητα προσόντων Τα μαθησιακά αποτελέσματα διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο ως σημεία αναφοράς για την εδραίωση και αξιολόγηση επιπέδων

26 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια26 Επίπεδα Εφαρμογής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Επίπεδο ιδρυμάτων (ενότητες/μαθήματα, προγράμματα σπουδών, ακαδημαϊκά προσόντα) Επίπεδο χωρών (πλαίσια προσόντων, πρότυπα για ειδικότητες, συστήματα διασφάλισης ποιότητας) Διεθνές επίπεδο (μετα-πλαίσια προσόντων, αναγνώριση, διαφάνεια)

27 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια27 Η έννοια των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων θεωρείται πλέον ο θεμέλιος λίθος της νέας αρχιτεκτονικής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης η βάση για ευέλικτες διαδρομές μάθησης

28 14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια28 Το όραμα για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση μπορεί να μην επιτευχθεί ποτέ αν δεν υπάρξει ευρεία και συνεπής εφαρμογή της έννοιας των μαθησιακών αποτελεσμάτων


Κατέβασμα ppt "14 Απριλίου 2008Ημερίδα για Μπολόνια1 Η Ανερχόμενη Σημασία των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Ημερίδα σε Θέματα Μπολόνιας 14 Απριλίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google