Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικασία ανάπτυξης Προσδιορισμός απαιτήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικασία ανάπτυξης Προσδιορισμός απαιτήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικασία ανάπτυξης Προσδιορισμός απαιτήσεων
Ποιο το πρόβλημα ? Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ποια η λύση ? Πώς θα υλοποιηθεί η λύση ? Λεπτομερής Σχεδιασμός Κωδικοποίηση Κώδικας ??? Έλεγχος Επιλύθηκε το πρόβλημα? Αξιοποιεί ο πελάτης τη λύση ? Παράδοση Συστήματος Παρουσιάζονται προβλήματα ? Λειτουργία - Συντήρηση

2 Δομημένη Σχεδίαση Yourdon – Constantine, 1979
Σχεδιασμός Δομής Προγράμματος Κατευθυντήριες γραμμές, όχι αλγόριθμος βήμα προς βήμα Κάθε σύστημα λογισμικού θεωρείται ότι έχει κάποιες εισόδους τις οποίες μετασχηματίζει στις επιθυμητές εξόδους Κύριο πρόβλημα η υλοποίηση της συνάρτησης μετασχηματισμού Απώτερος στόχος: Ιεραρχική δομή προγράμματος με χαμηλή σύζευξη μεταξύ μονάδων και υψηλή συνεκτικότητα μονάδων

3 Δομημένη Σχεδίαση Παραγοντοποίηση (Factoring) ονομάζεται η διαδικασία αποσύνθεσης μιας μονάδας έτσι ώστε ο κύριος όγκος της εργασίας να πραγματοποιείται από τις υποκείμενες μονάδες Ένα σύστημα θεωρείται πλήρως παραγοντοποιημένο αν όλη η επεξεργασία πραγματοποιείται από ατομικές μονάδες του χαμηλοτέρου επιπέδου και οι μη ατομικές μονάδες εκτελούν τον έλεγχο και συντονισμό Η δομημένη σχεδίαση έχει ως στόχο τη δημιουργία πλήρως παραγοντοποιημένων συστημάτων

4 Δομημένη Σχεδίαση Η γενική στρατηγική συνίσταται στον εντοπισμό των ροών εισόδου, εξόδου και των κεντρικών μετασχηματισμών Μονάδες υψηλού επιπέδου υλοποιούν αυτές τις δραστηριότητες και στη συνέχεια εκλεπτύνεται η σχεδίασή τους Τέσσερα κύρια βήματα: Μοντελοποίηση του προβλήματος ως ΔΡΔ Εντοπισμός εισόδων – εξόδων και αποσαφήνιση των ορίων Παραγοντοποίηση πρώτου επιπέδου Παραγοντοποίηση εισόδου, εξόδου, μετασχηματισμών

5 Μεθοδολογία Συνοπτική περιγραφή συστήματος: Μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (ATM) που επιτρέπει ανάληψη από τους πελάτες Βήμα 1ο: Κατασκευή Διαγράμματος Ροής Δεδομένων (Έμφαση στο σύστημα λογισμικού )

6 ΔΡΔ - Παράδειγμα

7 Μεθοδολογία Εντοπισμός των πιο αφηρημένων μορφών στοιχείων εισόδου και εξόδου Οι μετασχηματισμοί του λογισμικού δεν επιδρούν απευθείας στην πρωτογενή μορφή της εισόδου Οι είσοδοι μετατρέπονται σταδιακά σε μορφή επεξεργάσιμη από τους κεντρικούς μετασχηματισμούς Αντίστοιχα συμβαίνει και στην έξοδο Ο στόχος σε αυτό το βήμα είναι ο διαχωρισμός των μετασχηματισμών που ‘’προετοιμάζουν’’ τα δεδομένα εισόδου και εξόδου από τους μετασχηματισμούς που εκτελούν τις κύριες διεργασίες Τα δεδομένα εισόδου της πιο αφαιρετικής μορφής είναι τα δεδομένα που απέχουν το μέγιστο δυνατό από τις φυσικές εισόδους, αλλά μπορούν ακόμη να θεωρηθούν είσοδοι του συστήματος

8 Μεθοδολογία Εντοπισμός των πιο αφηρημένων μορφών στοιχείων εισόδου και εξόδου Οι πιο αφηρημένες μορφές δεδομένων εισόδου (ΠΑΕ) προκύπτουν συνήθως μετά από λειτουργίες όπως έλεγχος σφαλμάτων, επικύρωση δεδομένων, μορφοποίηση και μετατροπή. Π.χ. μία είσοδος (χρηματικό ποσό) η οποία αρχικά δίδεται σε δολάρια και στη συνέχεια μετατρέπεται σε Euro, παραμένει είσοδος του συστήματος Οι πιο αφηρημένες μορφές εισόδου εντοπίζονται ξεκινώντας από τις φυσικές εισόδους και προχωρώντας προς τις εξόδους στο ΔΡΔ Στόχος η μεγαλύτερη δυνατή απομάκρυνση από την φυσική είσοδο χωρίς να απωλεστεί η εισερχόμενη φύση των δεδομένων

9 ΔΡΔ - Παράδειγμα

10 Μεθοδολογία Οι μετασχηματισμοί που απομένουν μεταξύ των πιο αφηρημένων μορφών εισόδου και εξόδου ονομάζονται κεντρικοί μετασχηματισμοί Οι μονάδες λογισμικού που υλοποιούν τους κεντρικούς μετασχηματισμούς δεν ασχολούνται με μετατροπή των εισόδων σε κατάλληλη μορφή, ελέγχου των δεδομένων κτλ

11 ΔΡΔ - Παράδειγμα Κεντρικοί Μετασχηματισμοί

12 Παραγοντοποίηση 1ου επιπέδου
Έχοντας εντοπίσει τις πιο αφηρημένες μορφές εισόδου και εξόδου καθώς και τους κεντρικούς μετασχηματισμούς, είναι δυνατόν να γίνει ο εντοπισμός των πρώτων μονάδων λογισμικού Αρχικά καθορίζεται μία μονάδα (main) συντονισμού που καλεί τις υποκείμενες μονάδες Για κάθε μία από τις πιο αφηρημένες εισόδους καθορίζεται μία υποκείμενη μονάδα στη μονάδα main (ή μία μονάδα εισόδου για όλες τις εισόδους) Κάθε μονάδα εισόδου έχει ως σκοπό την παροχή στη μονάδα main των πιο αφηρημένων δεδομένων εισόδου για τα οποία δημιουργήθηκε Αντιστοίχως για τις μονάδες εξόδου

13 Παραγοντοποίηση 1ου επιπέδου
Στη συνέχεια, για κάθε κεντρικό μετασχηματισμό καθορίζεται μια υποκείμενη μονάδα στη main (ή μία μονάδα για όλους τους κεντρικούς μετασχηματισμούς) Οι μονάδες αυτές, δεν λαμβάνουν μόνο δεδομένα από την main αλλά της παρέχουν και τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών που υλοποιούν

14 Παραγοντοποίηση - Παράδειγμα
Main Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος

15 Παραγοντοποίηση Εισόδων
User: User_ID : string amount : int verified: bool account : int Main Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Λήψη Αρ. Λογαρ. Λήψη Ποσού Ανάκτ. στοιχ, Χρέωση Λογαρ. Ενημέρ. Λογαρ. Καταγρ. Συναλ


Κατέβασμα ppt "Διαδικασία ανάπτυξης Προσδιορισμός απαιτήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google