Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7.3.8 Μεταφραστές Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7.3.8 Μεταφραστές Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7.3.8 Μεταφραστές Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

2 Γλώσσες υψηλού επιπέδου
7.3.8 Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε κάποια γλώσσα υψηλού επιπέδου να «μεταφραστούν» σε γλώσσα μηχανής. Συμβολικές Γλώσσες Συμβολομεταφραστές Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές Διερμηνευτές Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

3 Συμβολομεταφραστές Οι εντολές των συμβολικών γλωσσών βρίσκονται σε αντιστοιχία μία προς μία με αυτές της γλώσσας μηχανής. Η μετατροπή των προγραμμάτων από συμβολική γλώσσα σε γλώσσα μηχανής γίνεται από προγράμματα που ονομάζονται συμβολομεταφραστές. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

4 Μεταγλωτισστές - Διερμηνευτές
Δύο τρόποι για την εκτέλεση προγραμμάτων που είναι γραμμένα σε γλώσσες υψηλού επιπέδου Με τη χρήση μεταγωττιστή Με τη χρήση διερμηνευτή Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

5 Μεταγλωττιστής Διαδικασία
Γραφή του προγράμματος σε γλώσσα υψηλού επιπέδου (πηγαίο πρόγραμμα). Το πηγαίο πρόγραμμα μεταγλωττίζεται σε γλώσσα μηχανής οπότε προκύπτει το αντικείμενο πρόγραμμα. Για να ολοκληρωθεί μεταγλώττιση το πρόγραμμα πρέπει να είναι συνακτικά σωστό γι’ αυτό ελέγχεται για συνατικά λάθη. Από το αντικείμενο πρόγραμμα συνήθως λείπει κώδικας κοινής χρήσης (κώδικας που διαχειρίζεται τις λειτουργίες εισόδου εξόδου ή μαθηματικές συναρτήσεις). Ο συνδέτης συνδέει το αντικείμενο πρόγραμμα με τα απαραίτητα προγράμματα από τις βιβλιοθήκες και παράγει το αυτόνομο εκτελέσιμο πρόγραμμα που εκτελείται από την ΚΜΕ. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

6 Μεταγλώττιση Τα βήματα είναι: Συγγραφή Μεταγλώττιση Σύνδεση Εκτέλεση
Τα βήματα είναι: Συγγραφή Μεταγλώττιση Σύνδεση Εκτέλεση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

7 Διερμηνευτής Το πρόγραμμα γράφεται με τη βοήθεια κάποιου συντάκτη κειμένου ενσωματωμένου στο διερμηνευτή. Ο διερμηνευτής αναλαμβάνει να εκτελέσει μία μία τις εντολές του προγράμματος. Ο διερμηνευτής δεν μεταγλωττίζει το πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής, αλλά εκτελεί ο ίδιος το πρόγραμμα. Συνήθως ο διερμηνευτής μετασχηματίζει το πρόγραμμά μας σε μια ενδιάμεση μορφή και στη συνέχεια το εκτελεί. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

8 7.4 Αρχές Κατασκευής Λογισμικού
Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

9 Τμηματικός προγραμματισμός
Όταν το πρόγραμμα είναι μεγάλο και εμπλέκονται στην κατασκευή του δεκάδες ή και εκατονάδες άτομα, τεμαχίζεται σε μικρότερα τμήματα, τα οποία κατασκευάζονται ανεξάρτητα και στη συνέχεια συνδυάζονται για να δημιουργηθεί το συνολικό σύστημα. Η στρατηγική αυτή ονομάζεται τμηματικός προγραμματισμός (modular programming) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

10 Τμηματικός προγραμματισμός
Βασικό εργαλείο αποτελεί η υπορουτίνα. Η υπορουτίνα (subroutine) είναι ένα τμήμα κώδικα στο οποίο έχουμε δώσει ένα όνομα και μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος απλώς με αναφορά του ονόματος της. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

11 Δομημένος προγραμματισμός
Βασική τεχνική του δομημένου προγραμματισμού είναι η διάπαση των λειτουργιών του προγράμματος σε άλλες, απλούστερες και ανεξάρτητες κατά το δυνατό, επιμέρους λειτουργίες και στη συνέχεια η υλοποίησή τους με δομές ελέγχου. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

12 Δομές ελέγχου – Δομημένος προγραμματισμός
Η διαδοχή (ακολουθία). Οι εντολές εκτελούνται με τη σειρά που είναι γραμμένες. Η επιλογή. Η εκτέλεση των εντολών εξαρτάται από την τιμή αλήθειας της συνθήκης. Η επανάλληψη. Οι εντολές επαναλαμβάνονται, εφόσον αληθεύει ή δεν αληθεύει η συνθήκη. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

13 7.5 Πρότυπα προγραμματισμού
Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

14 7.5.1 Διαδικαστικός προγραμματισμός
Είναι το παλαιότερο πρότυπο και ευρύτερα χρησιμοποιούμενο. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο ξεχωριστά δομικά στοιχεία: Από εντολές που περιγράφουν την διαδικασία επίλυσης του προβλήματος Από δομές δεδομένων, στις οποίες αποθηκεύονται τα δεδομένα του προβλήματος τα οποία χειρίζονται οι εντολές Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

15 Εντολές σε διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμόύ
Εντολές ανάθεσης. Καταχωρούνται τιμές σε θέσεις μνήμης. A:=B+C; Εντολές συνθήκης. Με αυτές εκτελείται μια ομάδα εντολών ή όχι ανάλογα με την τιμή αλήθειας μια συνθήκης. Χρησιμοποιούνται για να υλοποιήσουμε σημεία στα οποία λαμβάνεται κάποια απόφαση If vath>18.5 then Print «Άριστα» Else Print «Όχι άριστα»; Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

16 Εντολές συνθήκης Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

17 Εντολές σε διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμόύ
Εντολές επανάλαψης Οι εντολές επανάληψης καθορίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια ομάδα εντολών εκτελείται επαναληπτικά. While a>0 do Begin a:=a-1; x:x+a end; Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

18 Εντολές σε διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμόύ
Εντολές για είσοδο και έξοδο στοιχείων. Είναι οι εντολές με τις οποίες το πρόγραμμα χειρίζεται τη ροή δεδομένων. readln(a); writeln(a); Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα


Κατέβασμα ppt "7.3.8 Μεταφραστές Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google