Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου
Κεφάλαιο 10 Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου

2 Θέματα Το Κόστος Κεφαλαίου του Έργου Το Κόστος Κεφαλαίου της Εταιρείας
Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου Κόστος Χρέους Η Έννοια του Σταθμικού Μέσου Κόστους Κεφαλαίου (ΣΜΚΚ) Προβλήματα με τη Χρήση του ΣΜΚΚ στην Αξιολόγηση Έργων

3 Το Κόστος Κεφαλαίου του Έργου
Το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο για κάθε επένδυση είναι αυτό που είναι προσαρμοσμένο για τον συστηματικό κίνδυνο της επένδυσης. Δεν είναι το κόστος δανεισμού της εταιρείας… …Ούτε η απόδοση που επιθυμούν οι μέτοχοι.

4 Το Κόστος Κεφαλαίου του Έργου
Έστω ότι η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι 15% και η απόδοση από ασφαλείς επενδύσεις είναι 5%. Έστω επίσης ότι το βήτα ενός έργου Α είναι 1,2. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι: κΑ = Ε(τA) = 0,05 + 1,2[0,15 − 0,05] = 0,17

5 Το Κόστος Κεφαλαίου του Έργου
Προβλήματα: Το έργο δεν είναι γνωστό από τους επενδυτές. Το έργο δεν έχει προηγούμενο και δεν έχει ομοιότητες με άλλα έργα στην εταιρεία ή στην οικονομία. => Άγνωστο το βήτα. Τι κάνουμε; Στρεφόμαστε στο βήτα της εταιρείας ή του κλάδου με την ελπίδα ότι θα προσεγγίσουμε το σωστό κόστος κεφαλαίου για το έργο.

6 Το Κόστος Κεφαλαίου του Έργου
Γενικότερη κριτική Ένα έργο μπορεί να έχει χαμηλό βήτα και υψηλότατο κίνδυνο για την εταιρεία. Η χρήση του ΥΑΠΣ για τέτοια έργα πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη. Άλλοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, όπως το μέγεθος του έργου και η δυνητική ζημία για την εταιρεία και οι δυσχέρειες που αυτό θα επιφέρει.

7 Κόστος Κεφαλαίου Εταιρείας
Ας υποθέσουμε ότι το εν λόγω έργο δεν διαφέρει πολύ από το μέσο έργο της εταιρείας. Τότε είναι σαν να ψάχνουμε για το κόστος κεφαλαίου του ενεργητικού της εταιρείας = σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Πρακτικώς αδύνατον.

8 Κόστος Κεφαλαίου Εταιρείας
Εναλλακτικά: Αξία ετ. = {Αξία μετ. κεφ.} + {Αξία χρέους} Αε = Αμ + Αχ Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου (χωρίς φόρους):

9 Κόστος Κεφαλαίου Εταιρείας
Εταιρεία λογισμικού αξιολογεί ένα τριετές έργο για κατασκευή παιχνιδιών. Υποτίθεται ότι το νέο έργο δεν διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα έργα της εταιρείας. Το έργο θα κοστίσει 140 χιλιάδες ευρώ και θα αποφέρει 100 χιλιάδες ευρώ ανά έτος. Η αξία των μετοχών της εταιρείας είναι 600 εκατ. ευρώ και του χρέους 400 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος κεφαλαίου είναι 35% για τις μετοχές και 10% για το χρέος.

10 Κόστος Κεφαλαίου Εταιρείας
Προεξοφλούμε με το 0,25. ΚΠΑ = − /(1,25) + 100/(1,25) /(1,25)3 = 55,2 χιλ. > 0. Δεκτό.

11 Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου
Πρόκειται για το προεξοφλητικό επιτόκιο των μετοχών. Αν είναι γνωστό το βήτα των μετοχών, τότε χρησιμοποιούμε την ΓΑΧ. Π.χ., αν ο συντελεστής βήτα της μετοχής είναι 1,8, το άνευ κινδύνου επιτόκιο είναι 0,1 και η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς είναι 15%, τότε το κόστος μετοχικού κεφαλαίου είναι: κμ = Ε(τ) = 0,1 + 1,8[0,15 − 0,1] = 0,19

12 Κόστος Χρέους Πρόκειται για το προεξοφλητικό επιτόκιο του χρέους.
Δυσκολίες: Το χρέος μπορεί να μη γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια, να είναι π.χ., τραπεζικό δάνειο. Αντιμετώπιση: Σταθμικός μέσος του επιτοκίου δανεισμού για όλα τα δάνεια της εταιρείας. Αλλιώς, από τον ισολογισμό, υποθέτοντας ΔΛΠ είναι σωστά, και το χρέος ως συγκεκριμένη ακολουθία, λύνουμε ως προς τ.

13 Κόστος Χρέους Όλο το χρέος της εταιρείας είναι σε μορφή πενταετών ομολόγων με ονομαστική αξία 100 ευρώ και τοκομερίδιο 10%. Η αξία τους είναι σήμερα 99 ευρώ. Δηλαδή: => κχ = 0,103.

14 Προβλήματα με το ΣΜΚΚ Η χρήση του ΣΜΚΚ για έργα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα συνηθισμένα έργα της εταιρείας οδηγεί σε εσφαλμένες αποφάσεις. Με τη μέθοδο της ΚΠΑ οδηγεί είτε σε υπερεκτίμηση είτε σε υποεκτίμηση της αξίας του έργου. Ομοίως, με τη μέθοδο της ΕΑ, αν υποθέσουμε ότι το ΣΜΚΚ θεωρηθεί ως το σωστό κόστος κεφαλαίου.

15 Προβλήματα με το ΣΜΚΚ Στις περιοχές Β και Ε λαμβάνονται λανθασμένες αποφάσεις. Δ 12 5 ΓΑΧ Απόδοση Α E ΣΜΚΚ Β Ζ Γ 0,8 Βήτα έργου


Κατέβασμα ppt "Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google