Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 1 McGraw-Hill/Irwin ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ  Η Ιστορία της Κεφαλαιαγοράς  Μετρώντας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 1 McGraw-Hill/Irwin ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ  Η Ιστορία της Κεφαλαιαγοράς  Μετρώντας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 1 McGraw-Hill/Irwin ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ  Η Ιστορία της Κεφαλαιαγοράς  Μετρώντας τον Κίνδυνο Χαρτοφυλακίου  ‘β’ και ο Ειδικός Κίνδυνος  Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου

2 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 2 McGraw-Hill/Irwin Η αξία μιας επένδυσης $1 το 1900

3 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 3 McGraw-Hill/Irwin Η αξία μιας επένδυσης $1 το 1900 Πραγματικές Αποδόσεις

4 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 4 McGraw-Hill/Irwin Το Πριμ Κινδύνου της Αγοράς (κατά χώρα) Πριμ Κινδίνου % Χώρα

5 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 5 McGraw-Hill/Irwin Χρηματιστηριακές Αποδόσεις 1900-2003 Source: Ibbotson Associates Έτος Απόδοση Αποδόσεις του Χρηματιστηριακού Δείκτη (ΗΠΑ)

6 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 6 McGraw-Hill/Irwin Μετρώντας τον Κίνδυνο Απόδοση % # ετών Ιστόγραμμα Ετήσιων Αποδόσεων της Αγοράς (ΗΠΑ)

7 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 7 McGraw-Hill/Irwin Μετρώντας τον Κίνδυνο Διακύμανση Μέση τιμή των αποκλίσεων των τιμών της μεταβλητής από τον μέσο στο τετράγωνο Τυπική Απόκλιση Τετραγωνική ρίζα της Διακύμανσης. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης είναι εύκολα συγκρίσιμες και αποτελούν την πλέον εύχρηστη μορφή του μέτρου της μεταβλητότητας (volatility) ή ρίσκου

8 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 8 McGraw-Hill/Irwin Υπολογισμός της Διακύμανσης και της Τυπικής Απόκλισης Έχεις 100, ρίχνεις δύο νομίσματα, με κορόνα χάνεις 10% και γράμματα κερδίζεις 20%

9 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 9 McGraw-Hill/Irwin Κίνδυνος Επένδυσης –Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου – Στρατηγική με την οποία μειώνεται ο κίνδυνος όταν το χαρτοφυλάκιο περιέχει πολλά αξιόγραφα (επενδύσεις) με χαμηλή συσχέτιση αποδόσεων. Ειδικός Κίνδυνος Προέρχεται από παράγοντες που επιδρούν μόνο σε μια επένδυση (π.χ. μετοχή). Συστηματικός Κίνδυνος ή Κίνδυνος Ααγοράς Προέρχεται από παράγοντες που επιδρούν σε όλες τις επενδύσεις της Αγοράς.

10 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 10 McGraw-Hill/Irwin Απόδοση Χαρτοφυλακίου  Απόδοση Χαρτοφ.= % συμμετοχής της 1 ης επένδυσης Χ απόδοση της 1 ης επενδ. + % συμμετοχής της 2 ης επένδυσης Χ απόδοση της 2 ης επενδ.

11 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 11 McGraw-Hill/Irwin Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου

12 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 12 McGraw-Hill/Irwin Measuring Risk

13 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 13 McGraw-Hill/Irwin Διακύμανση Χαρτοφυλακίου Η διακύμανση χαρτοφυλακίου με δύο μετοχές: Το άθροισμα των 4 όρων.

14 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 14 McGraw-Hill/Irwin Διακύμανση Χαρτοφυλακίου Παράδειγμα: Έστω ότι επενδύουμε 60% στην Exxon Mobil και 40% στην Coca Cola. Η αναμενόμενη απόδοση της Exxon Mobil είναι 10% και στην Coca Cola είναι 15%. Η απόδοση χαρτοφυλακίου είναι:

15 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 15 McGraw-Hill/Irwin Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου Έστω ότι επενδύουμε 60% στην Exxon Mobil και 40% στην Coca Cola. Η αναμενόμενη απόδοση της Exxon Mobil είναι 10% και στην Coca Cola είναι 15%.. Η τυπική απόκλιση των δύο μετοχών αντίστοιχα είναι 18.2% and 27.3%. Έστω ο συντελεστής συσχέτισης είναι 1.0

16 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 16 McGraw-Hill/Irwin Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου Έστω ότι επενδύουμε 60% στην Exxon Mobil και 40% στην Coca Cola. Η αναμενόμενη απόδοση της Exxon Mobil είναι 10% και στην Coca Cola είναι 15%.. Η τυπική απόκλιση των δύο μετοχών αντίστοιχα είναι 18.2% and 27.3%. Έστω ο συντελεστής συσχέτισης είναι 1.0

17 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 17 McGraw-Hill/Irwin Απόδοση και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου

18 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 18 McGraw-Hill/Irwin ‘Βήτα’ και ο Συστηματικός Κίνδυνος beta Exp R Exp R M 10% -+ - 10%+10% Copyright 1996 by The McGraw-Hill Companies, Inc -10% 1. Συνολικός Κίνδυνος = ειδικός κίνδυνος + κίνδυνος αγοράς 2. Ο κίνδυνος αγοράς μετράται με το β την ευαισθησία των αποδόσεων της μετοχής ή χαρτοφ ως προς τις αποδόσεις της αγοράς

19 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 19 McGraw-Hill/Irwin ‘ Βήτα’ και ο Συστηματικός Κίνδυνος Χαρτοφυλάκιο της Αγοράς Είναι το Χαρτοφυλάκιο όλων των επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων της οικονομίας. Στην πράξη χρησιμοποιείται ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Βήτα (β) Ο συντελεστής γραμμικής παλινδρόμησης στην οποία η εξηρτημένη μεταβλητή είναι οι αποδόσεις της μετοχής (η χαρτοφυλακίου μετοχών) και ανεξάρτητη μεταβλητή είναι οι αποδόσεις του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς.

20 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 20 McGraw-Hill/Irwin ‘Βήτα’ και ο Συστηματικός Κίνδυνος

21 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 21 McGraw-Hill/Irwin ‘ Βήτα’ και ο Συστηματικός Κίνδυνος Συνδιακύμανση με την αγορά Διακύμανση της αγοράς

22 Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 22 McGraw-Hill/Irwin Web Resources www.globalfindata.com www.econ.yale.edu/~shiller Click to access web sites Internet connection required


Κατέβασμα ppt "Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 7- 1 McGraw-Hill/Irwin ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ  Η Ιστορία της Κεφαλαιαγοράς  Μετρώντας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google