Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 11 Επενδύσεις και Αναζήτηση Αξίας Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 11 Επενδύσεις και Αναζήτηση Αξίας Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 11 Επενδύσεις και Αναζήτηση Αξίας Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

2 11- 2 Θέματα  Πρακτικά Θέματα στην Αξιολόγηση Έργων  Τεχνικές Ανάλυσης Ευαισθησίας της ΚΠΑ  Σφάλματα Μέτρησης στον Υπολογισμό της ΚΠΑ  Ιδιωτική και Δημόσια Πληροφόρηση  Θετική ΚΠΑ και Ανταγωνισμός

3 11- 3 Τεχνικές Ανάλυσης Ευαισθησίας της ΚΠΑ  Ανάλυση ενδεχομένων Εκτίμηση της ΚΠΑ (εκατ. ευρώ) ΠαράμετροςΑπαισιόδοξηΑναμενόμενηΑισιόδοξη Μέγεθος αγοράς 152545 Μερίδιο αγοράς −102550 Κόστος παραγωγής −202565

4 11- 4 Τεχνικές Ανάλυσης Ευαισθησίας της ΚΠΑ  Η μέθοδος της προσομοίωσης (Μόντε Κάρλο.)  Κανόνας από τη θεωρία ή αυθαίρετος  Χ ν = Χ ν−1 + ε ν Χ ν-1 ΧνΧν Προεξόφληση και εκτίμηση της μέσης τιμής. Διαφορετική ΚΠΑ κάθε φορά. Μικρότερο σφάλμα καθώς αυξάνει ο αριθμός των δοκιμών.

5 11- 5 Σφάλματα Μέτρησης της ΚΠΑ  Υπερεκτίμηση της ΚΠΑ οδηγεί σε εσφαλμένη αποδοχή έργων.  Υποεκτίμηση της ΚΠΑ οδηγεί σε εσφαλμένη απόρριψη έργων.  Οι εκτιμήσεις του αναλυτή οδηγούν μερικές φορές σε αύξηση του σφάλματος μέτρησης της ΚΠΑ.

6 11- 6 Σφάλματα Μέτρησης της ΚΠΑ  Μείωση του σφάλματος με χρήση της πληροφόρησης από την αγορά, αν η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά.  Ιδιωτική πληροφόρηση: Τι γνωρίζουμε (ή μπορούμε να μάθουμε) ως εταιρεία καλύτερα από άλλους για το έργο και τις ταμειακές ροές του.  Δημόσια πληροφόρηση: Τιμές χρηματιστηρίου μετοχών, τιμές εμπορευμάτων, επιτόκια δανεισμού, τιμές ομολόγων, κλπ.

7 11- 7 Θετική ΚΠΑ και Ανταγωνισμός  Αν υπολογίσουμε ότι η ΚΠΑ > 0, πιθανόν να έχουμε κάνει λάθος εκτός και αν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε.  Γιατί μπορεί η εταιρεία μας να παράγει ΚΠΑ > 0;  Τι επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει έναντι άλλων εταιρειών;  Μήπως η θετική ΚΠΑ οφείλεται στο συγκεκριμένο έργο και γιατί;

8 11- 8 Θετική ΚΠΑ και Ανταγωνισμός  ΚΠΑ > 0 σημαίνει ότι το έργο αποφέρει οικονομικά ενοίκια.  Πρόχειρος ορισμός του οικονομικού ενοικίου ενός συντελεστή παραγωγής (γης, κεφαλαίου):  Διαφορά της προσόδου από το συντελεστή και του κόστους ευκαιρίας του συντελεστή στην παρούσα χρήση.  Χαρακτηριστικά του κλάδου ή του έργου που οδηγούν σε αποκόμιση θετικής ΚΠΑ.

9 11- 9 Χαρακτηριστικά του Κλάδου  Δομή του κλάδου: Ό αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και το μερίδιο αγοράς που κατέχει η κάθε μια.  Δύο ακραίες δομές, Μονοπώλιο και Τέλειος Ανταγωνισμός.

10 11- 10 Χαρακτηριστικά του Κλάδου  Μονοπώλιο  Μοναδική εταιρεία που καθορίζει την τιμή και την ποσότητα που παράγεται και πωλείται.  Μεγάλος αριθμός αγοραστών.  Εμπόδια εισόδου άλλων εταιρειών.  Έλλειψη υποκατάστατων προϊόντων.  Υπάρχουν οικονομικά ενοίκια. Τα έργα της εταιρείας θα χαρακτηρίζονται από ΚΠΑ > 0.  Π.χ., Φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός.

11 11- 11 Χαρακτηριστικά του Κλάδου  Τέλειος Ανταγωνισμός  Μεγάλος αριθμός εταιρειών οι οποίες δεν μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές.  Ομοιογενές προϊόν.  Ελεύθερη είσοδος εταιρειών.  Τέλεια πληροφόρηση. Τα έργα αναμένεται να έχουν ΚΠΑ = 0. Αγορά μετοχών ενός μονοπωλίου?

12 11- 12 Χαρακτηριστικά του Κλάδου  Ενδιάμεσες δομές όπως Ολιγοπώλιο:  Γενικά μικρός αριθμός εταιρειών με διαφοροποιημένα προϊόντα.  Υπάρχει συνήθως εταιρεία(ες) με δεσπόζουσα θέση και το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.  Τα έργα μπορεί να έχουν ΚΠΑ > 0, ειδικά για τη δεσπόζουσα εταιρεία.  Παραδείγματα: Διατροφή, τράπεζες, μέσα ενημέρωσης, εταιρείες διύλισης πετρελαίου.

13 11- 13 Χαρακτηριστικά του Κλάδου  Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός  Μεγάλος αριθμός εταιρειών με ελαφρώς διαφοροποιημένα προϊόντα.  Ανταγωνισμός σε ποιότητα και διαφήμιση.  Ελεύθερη είσοδος εταιρειών.  Τα έργα έχουν ΚΠΑ = 0 παρόλο που οι τιμές είναι υψηλότερες από το οριακό κόστος.  Παραδείγματα: Βιβλιοπωλεία, εστιατόρια.

14 11- 14 Χαρακτηριστικά του Κλάδου  Η δομή του κλάδου επηρεάζει τη συμπεριφορά της εταιρείας (τιμολόγησης, επενδυτική στρατηγική, έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, διαφήμιση, κλπ.)  Αντιστρόφως, η συμπεριφορά των εταιρειών μπορεί να επηρεάσει τη δομή.  Με διαφήμιση, γενιές προϊόντων (δημητριακά, μικροεπεξεργαστές, 3Μ).  Νομικά και άλλα εμπόδια (πατέντες και συνδεσιμότητα, Η/Υ, τηλεφωνία).

15 11- 15 Χαρακτηριστικά του Κλάδου  Είσοδος με στόχο την έγκαιρη παρεμπόδιση του ανταγωνισμού.  Σημαντική σε ολιγοπώλια που έχουν χαρακτηριστικά δικτύου (φορητή τηλεφωνία, Γερμανός).  Εναρμόνιση πρακτικών, σαφής ή έμμεση, για τιμολόγηση, διανομή και διαφήμιση (ΟΠΕΚ, καταστήματα τροφίμων). Α. Σμιθ. Παίγνιο.

16 11- 16 Χαρακτηριστικά Έργου ή Εταιρείας  Η εταιρεία πρέπει να μελετήσει τη θέση της σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες.  Ποιο είναι το πλεονέκτημά μας έναντι του ανταγωνισμού;  Το πλεονέκτημα αυτό σχετίζεται με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω γνωρίσματα.

17 11- 17 Χαρακτηριστικά Έργου ή Εταιρείας  Φθηνότερο κόστος παραγωγής.  Καλύτερη ποιότητα προϊόντος.  Προστασία από τον ανταγωνισμό (πατέντες, νομικά και άλλα εμπόδια).  Καλύτερο δίκτυο διανομής και προώθησης.  Πιο αποτελεσματική διοίκηση και προσωπικό.  Έρευνα και ανάπτυξη που υπερέχει  Αν δεν υπάρχει κανένα προφανές πλεονέκτημα, τότε η θετική ΚΠΑ είναι αμφισβητήσιμη.

18 11- 18 Μαθήματα για τον Διευθυντή  Εταιρεία αρχίζει να δραστηριοποιείται σε καινοτόμο κλάδο.  Τα παρατηρούμενα κέρδη προσελκύουν άλλες εταιρείες.  Οι ανταγωνιστές δημιουργούν υποκατάστατα με την αντίστροφη μηχανική (π.χ., στυλό διαρκείας).  Ο χρονισμός, ο τύπος και η ένταση του ανταγωνισμού εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του κλάδου ή του προϊόντος.  Η ΚΠΑ των νέων έργων υποχωρεί, ίσως προς το μηδέν.

19 11- 19 Μαθήματα για τον Διευθυντή  Δεν σημαίνει ότι η εταιρεία θα πρέπει να αποφεύγει ανταγωνιστικούς κλάδους.  Όμως, συγκρίνετε επενδύσεις όπως σε χρηματιστήρια και πραγματικές επενδύσεις.  Κερδοφόρες επενδύσεις υπάρχουν παντού και η ικανή διοίκηση μπορεί να βρει και να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες αυτές.

20 11- 20 Παράδειγμα Ολυμπιονίκης ιδρύει πρωτότυπο γυμναστήριο. Οι άδειες και οι ειδικές εγκαταστάσεις χρειάζονται 2 έτη για να ολοκληρωθούν και αρχική εκταμίευση 10 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά ετήσια κέρδη προβλέπεται να είναι 12 εκατ. και εκτιμάται ότι ανταγωνίστριες εταιρείες θα αποφασίσουν να εισέλθουν στο τέλος του 3ου έτους. Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 30%, υπολογίστε την ΚΠΑ.

21 11- 21 Παράδειγμα Νέες εταιρείες αποφασίζουν να εισέλθουν στο έτος 3, και επομένως οι πρώτες ταμειακές εισροές τους καταγράφονται στο τέλος του έτους 6. ΚΠΑ = 0 για τις νέες εταιρείες αν υποθέσουμε τέλειο ανταγωνισμό. Πρέπει να βρούμε το Ρ. Λύνοντας, βρίσκουμε Ρ = 5,07 εκατ.

22 11- 22 Παράδειγμα Τη στιγμή 0, η αρχική εταιρεία προσδοκά να εισπράξει καθαρά 12 εκατ. στα έτη 3-5. Από το σημείο εκείνο και μετά η εταιρεία θα λάβει 5,07 εκατ. για πάντα όπως κάθε άλλη εταιρεία του κλάδου. Ο ανταγωνισμός θα συμπιέσει τις ταμειακές ροές της από τα 12 εκατ. στα 5,07 εκατ.


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 11 Επενδύσεις και Αναζήτηση Αξίας Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google