Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφ. 7: Χρήμα – πληθωρισμός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφ. 7: Χρήμα – πληθωρισμός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφ. 7: Χρήμα – πληθωρισμός
Κεφ. 7: Χρήμα – πληθωρισμός Χρήμα: απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Λειτουργίες: 1. Μέσο διατήρησης της αξίας 2. Μονάδα μέτρησης 3. Μέσο συναλλαγών

2 Βασική ιδιότητα: αποδεκτό μέσο συναλλαγών
Χρυσός Κανόνας χρυσού Ρόλος Κεντρικής Τράπεζας Νομισματική Πολιτική Έλεγχος Προσφοράς Χρήματος

3 Έλεγχος Προσφοράς Χρήματος
Κοπή νέου χρήματος πολιτική ανοικτής αγοράς Προεξοφλητικό επιτόκιο Μεταβολή υποχρεωτικού ποσοστού διαθεσίμων

4 Προσφορά χρήματος: εξαρτάται
r p y M1 M2 M3

5 Τι προσδιορίζει πόση ποσότητα χρήματος κυκλοφορεί;
Θεωρίες: Ποσοτική (κλασσική) Κεϋνσιανή

6 1. Ποσοτική Θεωρία (Μ) (Τ)
Χρήμα Συναλλαγές (Μ) (Τ) Μ: ευρώ που χρειάζονται για να αγοράσομε αγαθά και υπηρεσίες (τ) P∙T : αξία συναλλαγών-ευρώ που ανταλλάσσονται μέσα στο έτος για αγορές

7 Σχέση Χρήματος και Συναλλαγών
M ∙ V = P ∙T (ταυτότητα) V=(P ∙T) / M Aν V ↑ και P ∙T σταθερό → Μ ↓ : χρειάζεται λιγότερο χρήμα για τις ίδιες συναλλαγές.

8 V: ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος
Αν αξία συναλλαγών αξία εισοδήματος αξία παραγωγής τότε

9 Ποσοτική ταυτότητα Θεωρία Ζήτησης Προσφοράς

10 Προσφορά χρήματος (σε πραγματικές αξίες)
Πραγματική αγοραστική δύναμη: Μs / P Μs ελέγχεται από Κεντρική Τράπεζα

11 Ζήτηση χρήματος Η ζήτηση χρήματος αφορά την πραγματική αξία του χρήματος:

12 ΄0ταν Υ↑ τότε και k σταθερό Για ισορροπία :

13 Επομένως έχομε ένα υπόδειγμα για την ισορροπία στην αγορά χρήματος:

14 Αν τότε Ποσοτική θεωρία

15 Aν V σταθερό και Y σταθερό
Μ↑ και Ρ↑ Μ καθορίζει το επίπεδο και τις μεταβολές στο Ρ (τιμές)

16 Η ποσοτική θεωρία → θεωρία πληθωρισμού:
Αν Μ αυξάνεται, τότε και Ρ αυξάνεται Επομένως, για dp/p σταθερό, πρέπει και Μs σταθερό Η Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη σταθερότητα της προσφοράς χρήματος.

17 Επιτόκιο και Χρήμα επιτόκιο Ονομαστικό (i) Πραγματικό (r) r = i - πe

18 πe : αναμενόμενος πληθωρισμός
r : καθορίζεται στην αγορά δανειακών κεφαλαίων (επένδυση αποταμίευση) Αποτέλεσμα Fisher: σχέση μεταξύ αναμενόμενου πληθωρισμού και ονομαστικών επιτοκίων (πe, i)

19 Αν π καθορίζεται από την ποσοτική θεωρία
Τότε : Μ↑, π ↑, πe ↑, i ↑ (= r + πe) Αποτέλεσμα Fisher: Σχέση 1:1 μεταξύ πe και i

20 Από πραγματικά δεδομένα
σχέση μεταξύ π και i Αν π και πe διαφέρουν, τότε διαφέρει και η εκτίμηση που έχομε για τα πραγματικά επιτόκια

21 Πραγματικά επιτόκια: ex ante r = i - πe ex post r = i – π
ex ante r # ex post r επηρεάζεται η αγορά δανειακών κεφαλαίων π.χ. αν π>πe Ποιος ωφελείται δανειστής ή δανειζόμενος;

22 αν π > πe ex post r = i – π μικρότερο από ex ante r = i – πe
Άρα με συμφέρει να δανείζομαι σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού (μη αναμενόμενου)

23 Αποτέλεσμα Fisher: r = i - πe


Κατέβασμα ppt "Κεφ. 7: Χρήμα – πληθωρισμός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google