Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι καθορίζει την φυσική κατάσταση ενός σώματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι καθορίζει την φυσική κατάσταση ενός σώματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι καθορίζει την φυσική κατάσταση ενός σώματος
Δύο παράγοντες καθορίζουν εάν μια ουσία είναι ένα στερεό, ένα υγρό, ή ένα αέριο: Η κινητική ενέργεια των μορίων (άτομα, μόρια, ή ιόντα) που αποτελούν μια ουσία. Η κινητική ενέργεια τείνει να κρατήσει τα μόρια χώρια. Οι ελκτικές διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ των μορίων που τείνουν να σύρουν τα μόρια από κοινού. Εάν η μέση κινητική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από τις ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων, μια ουσία δεν θα συμπυκνώνεται για να σχηματιστεί ένα υγρό ή ένα στερεό. Εάν η κινητική ενέργεια είναι μικρότερη από τις ελκτικές δυνάμεις, θα σχηματιστεί ένα υγρό ή ένα στερεό.

2 Σύγκριση δυνάμεων σε αέρια - υγρά
Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων σε ένα αέριο είναι αρκετά μεγάλη να υπερνικήσει τις δυνάμεις της έλξης μεταξύ τους. Τα μόρια ενός αερίου κινούνται χώρια όταν συγκρούονται. μέση κινητική ενέργεια των μορίων σε ένα υγρό (ή το στερεό) είναι αρκετά μικρή ότι οι δυνάμεις της έλξης μεταξύ τους είναι επαρκείς για να κρατήσουν τα μόρια στενά από κοινού. Τα μόρια σε ένα υγρό (ή το στερεό) δεν κινούνται χώρια

3 Συμπύκνωση μακροσκοπική άποψη
Η συμπύκνωση είναι η αλλαγή από έναν ατμό σε ένα συμπυκνωμένο κράτος (στερεό ή υγρό). Η μικροσκοπική άποψη της συμπύκνωσης Όταν ένα αέριο ψήχεται αρκετά ή, σε πολλές περιπτώσεις, όταν αυξάνεται αρκετά η πίεση στο αέριο, οι δυνάμεις της έλξης μεταξύ των μορίων τις αποτρέπουν από να κινηθούν χώρια, και το αέριο συμπυκνώνει είτε σε ένα υγρό είτε ένα στερεό. Παράδειγμα: Ο υδρατμός συμπυκνώνεται και διαμορφώνει το υγρό ύδωρ (ιδρώτας) έξω από ένα κρύο ποτήρι ή μπορεί. Παράδειγμα: Υγρές μορφές διοξειδίου του άνθρακα στην υψηλή πίεση μέσα σε έναν πυροσβεστήρα του CO2.

4 Η μικροσκοπική άποψη της εξάτμισης
Η εξάτμιση είναι η αλλαγή ενός υγρού σε ένα αέριο. . Όταν ένα υγρό θερμαίνεται αρκετά ή όταν μειώνεται αρκετά η πίεση στο υγρό, οι δυνάμεις της έλξης μεταξύ των μορίων δεν τις αποτρέπουν από να κινηθούν χώρια, και το υγρό εξατμίζει σε ένα αέριο. Παράδειγμα: Ο ιδρώτας έξω από ένα κρύο γυαλί εξατμίζει όταν θερμαίνει το γυαλί. Παράδειγμα: Το αέριο διοξείδιο του άνθρακα παράγεται όταν ανοίγουν τη βαλβίδα σε έναν πυροσβεστήρα του CO2 και η πίεση μειώνεται.

5 Αέρια, υγρά, και στερεά Τα αέρια, τα υγρά και τα στερεά όλα αποτελούνται από τα άτομα, τα μόρια, ή/ και τα ιόντα, αλλά οι συμπεριφορές αυτών των μορίων διαφέρουν στις τρεις φάσεις. Ο ακόλουθος αριθμός επεξηγεί τις μικροσκοπικές διαφορές. Μικροσκοπική άποψη ενός αερίου. Μικροσκοπική άποψη ενός υγρού. Μικροσκοπική άποψη ενός στερεού. Σημειώστε ότι: Μόρια στο α: το αέριο είναι καλά χωρισμένο χωρίς την κανονική ρύθμιση. το υγρό είναι στενό μαζί με καμία κανονική ρύθμιση. το στερεό συσκευάζεται στενά, συνήθως σε ένα κανονικό σχέδιο. το αέριο δονείται και κινείται ελεύθερα με τις υψηλές ταχύτητες. το υγρό δονείται, τριγυρνά, και φωτογραφική διαφάνεια η μια μετά από την άλλη. το στερεό δονείται (jiggle) αλλά γενικά δεν κινείται από μέρος σε μέρος. Τα υγρά και τα στερεά αναφέρονται συχνά ως συμπυκνωμένες φάσεις επειδή τα μόρια είναι πολύ στενά από κοινού. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις ιδιότητες των αερίων, των υγρών, και των στερεών και προσδιορίζει τη μικροσκοπική συμπεριφορά αρμόδια για κάθε ιδιοκτησία.

6 συμπιέσιμα μέρη του ελεύθερου διαστήματος μεταξύ των μορίων
Μερικά χαρακτηριστικά των αερίων, των υγρών και των στερεών και της μικροσκοπικής εξήγησης για τη συμπεριφορά αέριο υγρό στερεό υποθέτει τη μορφή και τον όγκο του δοχείου του τα μόρια μπορούν να κινηθούν μετά από το ένα άλλο υποθέτει τη μορφή του μέρους του δοχείου που καταλαμβάνει τα μόρια μπορούν να κινηθούν/γλιστρούν μετά από το ένα άλλο διατηρεί έναν σταθερό όγκο και μια μορφή άκαμπτα - μόρια που κλειδώνονται στη θέση συμπιέσιμα μέρη του ελεύθερου διαστήματος μεταξύ των μορίων όχι εύκολα συμπιέσιμα λίγο ελεύθερο διάστημα μεταξύ των μορίων όχι εύκολα συμπιέσιμα λίγο ελεύθερο διάστημα μεταξύ των μορίων ρέει εύκολα τα μόρια μπορούν να κινηθούν μετά από το ένα άλλο ρέει εύκολα τα μόρια μπορούν να κινηθούν/γλιστρούν μετά από το ένα άλλο δεν ρέει εύκολα άκαμπτα - τα μόρια δεν μπορούν να κινηθούν/γλιστρούν μετά από το ένα άλλο

7 Αποτελέσματα της θερμοκρασίας στα υγρά
Αποτελέσματα θερμοκρασίας Μικροσκοπική άποψη ενός υγρού σε μια χαμηλή θερμοκρασία. . Σημείωση πώς η θερμοκρασία επηρεάζει την κίνηση των ατόμων ή των μορίων σε ένα υγρό. αν η θερμοκρασία ενός στερεού, το υγρό ή το αέριο αυξάνεται, η κίνηση μορίων γρηγορότερα. Καθώς η θερμοκρασία πέφτει, έχομε επιβράδυνση των μορίων. Εάν ένα υγρό ψύχεται αρκετά, διαμορφώνει ένα στερεό. Εάν ένα υγρό θερμαίνεται αρκετά, διαμορφώνει ένα αέριο. Μικροσκοπική άποψη ενός υγρού σε μια υψηλή θερμοκρασία διαμορφώνει ένα αέριο.

8 Αποτελέσματα της πίεσης στα υγρά
Αποτελέσματα πίεσης Η αλλαγή στη πίεση έχειν πολύ λίγη επίδραση στον όγκο ενός υγρού. Τα υγρά είναι σχετικά ασυμπίεστα επειδή οποιαδήποτε αύξηση στην πίεση μπορεί μόνο ελαφρώς να μειώσει την απόσταση μεταξύ των πολύ συσκευασμένων μορίων. Εάν η πίεση επάνω από ένα υγρό αυξάνεται αρκετά, το υγρό διαμορφώνει ένα στερεό. Εάν η πίεση επάνω από ένα υγρό μειώνεται αρκετά, το υγρό διαμορφώνει ένα αέριο

9 Τρεις καταστάσεις της ύλης

10 Η καμπύλη ψύξης για την μετατροπή των υδρατμών σε πάγο
Εικόνα 4 Η καμπύλη ψύξης για την μετατροπή των υδρατμών σε πάγο

11 Heat supplied

12 στερεό -υγρό- αέριο νερό
H2O (g) H2O (s) H2O ()


Κατέβασμα ppt "Τι καθορίζει την φυσική κατάσταση ενός σώματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google