Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νόμοι αερίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νόμοι αερίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νόμοι αερίων

2 Γιατί ασχολούμαστε με τα αέρια;
Οι Μηχανές αυτοκινήτων, Οι Ατμοστρόβιλοι Οι Αερόσφυρες ( κομπρεσέρ) …. Βασίζουν τη λειτουργία τους σε διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν ΑΕΡΙΑ

3 Βασικά χαρακτηριστικά αερίων
Αποστάσεις μορίων πολύ μεγάλες Δυνάμεις αλληλεπίδρασης πολύ μικρές Διαρκής κίνηση και σύγκρουση μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα του δοχείου Μεταξύ δυο συγκρούσεων η κίνηση θεωρείται ευθύγραμμη και ομαλή Ταχύτητες της τάξης 1600 Km/h Δεν έχουν σταθερό όγκο και σχήμα ( συνέπεια των 1 και 2) Βρείτε διαφορές στις ιδιότητες μεταξύ των μορίων αερίων- στερεών -υγρών ….

4 Τρόποι μελέτης των φαινομένων
Μακροσκοπική μελέτη Δεν υπεισέρχονται: Υποθέσεις Θεωρίες Μεγέθη Που έχουν σχέση με τη δομή ή τη σύσταση των αντικειμένων που συμμετέχουν στο φαινόμενο Μικροσκοπική μελέτη όταν υπεισέρχονται …

5 Ισόθερμη μεταβολή Νόμος Boyle - Mariotte

6 V Τ

7 για Τ= σταθ. «Όταν η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή τότε η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου.»

8 Παράσταση ισόθερμης εκτόνωσης σε διάγραμμα P-V

9 Παράσταση ισόθερμης συμπίεσης σε διάγραμμα P-V

10 Παράσταση ισόθερμης εκτόνωσης σε διάγραμμα P-Τ
T P P-T Παράσταση ισόθερμης εκτόνωσης σε διάγραμμα P-Τ

11 Παράσταση ισόθερμης συμπίεσης σε διάγραμμα P-Τ
T P P-T Παράσταση ισόθερμης συμπίεσης σε διάγραμμα P-Τ

12 Παράσταση ισόθερμης εκτόνωσης σε διάγραμμα V-T

13 Παράσταση ισόθερμης συμπίεσης σε διάγραμμα V-T

14 Ισόχωρη μεταβολή Όταν V = σταθ, τότε : Νόμος Charles

15 «Όταν ο όγκος του αερίου παραμένει σταθερός τότε η πίεση είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας.»

16 P-T T P Ισόχωρη Θέρμανση

17 P-T T P Ισόχωρη Ψύξη

18 V-T T V Ισόχωρη Θέρμανση

19 V-T T V Ισόχωρη Ψύξη

20 P-V V P Ισόχωρη Θέρμανση

21 P-V V P Ισόχωρη Ψύξη

22 Ισοβαρής μεταβολή

23 Νόμος Gay Lussac Όταν P = σταθ, τότε :

24 Γιατί η πίεση του αερίου είναι σταθερή ;
Το έμβολο κινείται με σταθερή ταχύτητα , επομένως : Ας την υπολογίσουμε. H πίεση , επομένως , του αερίου είναι σταθερή.

25 «Όταν η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή τότε ο όγκος του είναι ανάλογος της απόλυτης θερμοκρασίας του.»

26 T V V-T Ισοβαρής Θέρμανση

27 T V V-T Ισοβαρής Ψύξη

28 T P P-T Ισοβαρής Θέρμανση

29 T P P-T Ισοβαρής Ψύξη

30 V P P-V Ισοβαρής Θέρμανση

31 V P P-V Ισοβαρής Ψύξη

32 ΣΥΝΟΨΗ Όταν T = σταθ, τότε : Όταν V = σταθ, τότε :
Όταν P = σταθ, τότε :


Κατέβασμα ppt "Νόμοι αερίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google