Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νόμοι αερίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νόμοι αερίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νόμοι αερίων

2 Ισόθερμη

3 Τ V

4 «Όταν η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή τότε η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου.»

5 Νόμος Boyle - Mariotte

6 Κατά την εκτόνωση…

7 V P

8 Κατά την συμπίεση…

9 V P

10 Άλλα διαγράμματα

11 T P Εκτόνωση : P-T

12 T P Συμπίεση : P-T

13 Εκτόνωση : T V V-T

14 Συμπίεση : T V V-T

15 Ισόχωρη

16 «Όταν ο όγκος του αερίου παραμένει σταθερός τότε η πίεση είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας.»

17 Νόμος Charles Όταν V = σταθ, τότε :

18 Διαγράμματα

19 T P Θέρμανση : P-T

20 T P Ψύξη : P-T

21 T V Θέρμανση : V-T

22 T V Ψύξη : V-T

23 Θέρμανση : V P P-V

24 ψύξη : V P P-V

25 Ισοβαρής

26 Γιατί η πίεση του αερίου είναι σταθερή ;
Ας την υπολογίσουμε. Το έμβολο κινείται με σταθερή ταχύτητα , επομένως : H πίεση , επομένως , του αερίου είναι σταθερή.

27 «Όταν η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή τότε ο όγκος του είναι ανάλογος της απόλυτης θερμοκρασίας του.»

28 Νόμος Gay Lussac Όταν P = σταθ, τότε :

29 Διαγράμματα

30 T V Θέρμανση : V-T

31 T V Ψύξη : V-T

32 T P Θέρμανση : P-T

33 T P Ψύξη : P-T

34 Θέρμανση : V P P-V

35 Ψύξη : V P P-V

36 Όταν T = σταθ, τότε : Όταν V = σταθ, τότε : Όταν P = σταθ, τότε :

37 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Εφαρμογές Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

38 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η αντιστρεπτή θερμοδυναμική μεταβολή ΑΒ που παρουσιάζεται στο διάγραμμα πίεσης – όγκου (p–V) του σχήματος περιγράφει: α. ισόθερμη εκτόνωση. β. ισόχωρη ψύξη. γ. ισοβαρή συμπίεση. δ. ισόχωρη θέρμανση. 2. Στην ισόχωρη θέρμανση ιδανικού αερίου: α. ο όγκος του παραμένει σταθερός. β. η πίεση του παραμένει σταθερή. γ. η εσωτερική του ενέργεια παραμένει σταθερή. δ. η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

39 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
3. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε μια ισόθερμη μεταβολή; Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

40 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
4. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε δοχείο σταθερού όγκου V. Το αέριο το ψύχουμε μέχρις ότου η απόλυτη θερμοκρασία του υποδιπλασιαστεί. Τότε η πίεση του p θα α. διπλασιαστεί β. μείνει σταθερή. γ. υποδιπλασιαστεί δ. τετραπλασιαστεί. 5. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου συμπιέζεται αντιστρεπτά και ισόθερμα στο του αρχικού όγκου. Η τιμή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του αερίου: α. παραμένει αμετάβλητη β. διπλασιάζεται. γ. υποδιπλασιάζεται δ. τετραπλασιάζεται. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

41 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
6. Στο παρακάτω διάγραμμα πίεσης - όγκου (p–V) παριστάνονται αντιστρεπτές μεταβολές ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου. Α. Να χαρακτηρίσετε τις μεταβολές ΑΒ και ΒΓ, που υφίσταται το αέριο, αν Τ1<Τ2. Β. Να παραστήσετε ποιοτικά τις παραπάνω μεταβολές σε διάγραμμα πίεσης - θερμοκρασίας (p–T). Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

42 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
5. ∆ύο δοχεία Α και Β ίσου όγκου περιέχουν ιδανικό αέριο µε αριθµό mol nΑ και nΒ αντίστοιχα, όπου nΑ>nΒ. Αν το αέριο του κάθε δοχείου υποστεί ισόχωρη αντιστρεπτή µεταβολή, ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα είναι σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός


Κατέβασμα ppt "Νόμοι αερίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google