Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

0 Πράσινη επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, 18 Μαρτίου 2008 Στρατηγική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "0 Πράσινη επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, 18 Μαρτίου 2008 Στρατηγική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 0 Πράσινη επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, 18 Μαρτίου 2008 Στρατηγική παραγωγής της ΔΕΗ Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση της χώρας Δημήτρης Παπακωνσταντίνου Διευθυντής Στρατηγικής & Προγραμματισμού ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

2 1 Νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ και Περιβάλλον Νέο παραγωγικό δυναμικό & Απόσυρση παλαιών Μονάδων Νέο παραγωγικό δυναμικό & Απόσυρση παλαιών Μονάδων Βελτίωση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Ανάπτυξη ΥΗΣ & λοιπών ΑΠΕ

3 2 Εκπομπές CO 2 Συμβατικοί Ρύποι:  Διοξείδιο του θείου (SO 2 )  Οξείδια του αζώτου (ΝΟx)  Σωματίδια Τοπικό πρόβλημα  ΟΧΙ τοπικό πρόβλημα  Παγκόσμιο φαινόμενο με επιπτώσεις στην Κλιματική Αλλαγή & Αύξηση της θερμοκρασίας Ενέργειες ΔΕΗ Νέες Μονάδες: Σύγχρονος σχεδιασμός και Λειτουργία με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές Υφιστάμενες Μονάδες: Εγκατάσταση και Λειτουργία Σύγχρονου Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές Ενέργειες ΔΕΗ  Νέες Μονάδες capture ready  Αντικατάσταση παλαιών Μονάδων  Αναβάθμιση Υφιστάμενων Μονάδων  Ανάπτυξη ΥΗΣ  Ανάπτυξη ΑΠΕ Συμβατικοί Ρύποι & Εκπομπές CO 2

4 3 Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Συμβατικοί Ρύποι) Υφιστάμενη Λιγνιτική Νέα Λιγνιτική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Ανθρακική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Φυσικού Αερίου με Υπερσύχρονη Τεχνολογία NO 2 kg/MWh SΟ 2 kg/MWh Σωματίδια kg/MWh

5 4 Eκπομπή CO 2 (g/kWh) Μείωση εκπομπών CO 2 με Μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας Υφιστάμενη Λιγνιτική Νέα Λιγνιτική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Ανθρακική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Φυσικού Αερίου με Υπερσύχρονη Τεχνολογία

6 5 Στρατηγική Παραγωγής (1/2) Λιθάνθρακας Λιγνίτης Φυσικό αέριο Καύσιμο 2014700-800Λάρυμνα I (1) 2012450Φλώρινα II 2012450Πτολεμαΐδα V 2013700-800Αλιβέρι VI (1) 2010400Αλιβέρι V 2011800Μεγαλόπολη V Έτος λειτουργίαςΕγκατεστημένη Ισχύς (MW)Νέες Μονάδες Σημείωση (1) : Σε διαπραγματεύσεις για κατασκευή μαζί με δύο μειοψηφικούς εταίρους (έως 200 MW ο καθένας) Θερμοηλεκτρικές Μονάδες υψηλού βαθμού απόδοσης που πρόκειται να ενταχθούν Παλαιές και χαμηλής απόδοσης Μονάδες 750Μαζούτ 200 Ντήζελ και Μαζούτ στις Κυκλάδες 540Φυσικό αέριο 913Λιγνίτης Ισχύς (MW) Μονάδες Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία 29Μετσοβίτικο ΙΙ 125Συκιά (1) Ι, ΙΙ 157Ιλαρίωνας Ι, ΙΙ 160Μεσοχώρα Ι, ΙΙ Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Μονάδες 160Πευκόφυτο (1) Ι, ΙΙ Σημείωση (1) : Εάν η πολιτεία ολοκληρώσει τα φράγματα 2010 2013 2010 2009 Έτος λειτουργίας 2013

7 6 Στρατηγική Παραγωγής (2/2) Νέες θερμικές μονάδες Κρήτη : Αλλαγή του καυσίμου παραγωγής από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο μετά το 2012 για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος Ρόδος και Λέσβος Απόσυρση μη αποδοτικών και δαπανηρών μονάδων Μετατροπή των υπόλοιπων Μονάδων για καύση Φυσικού Αερίου Νέες θερμικές Μονάδες Απόσυρση μη αποδοτικών και δαπανηρών Μονάδων Διασύνδεση Κυκλάδων Σύνδεση με Ηπειρωτικό Σύστημα Παλαιές Μονάδες σε ψυχρή εφεδρεία Διάφορα μικρά νησιά Νέες θερμικές Μονάδες Απόσυρση μη αποδοτικών και δαπανηρών Μονάδων ΑΠΕ Προώθηση σημαντικών επενδύσεων

8 7 Περιβαλλοντολογικές Επενδύσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις  Εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτροστατικών φίλτρων και προσθήκης νέων  Εγκατάσταση συγκροτημάτων αποθείωσης καυσαερίων  Μείωση των εκπομπών NOx από τις λιγνιτικές Μονάδες  Συστηματική παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας  Διαχείριση υγρών αποβλήτων  Διαχείριση στερεών αποβλήτων  Αύξηση βαθμού απόδοσης θερμικών Μονάδων με αντικατάσταση τμημάτων των μονάδων με νέας τεχνολογίας ή/και με την εγκατάσταση on-line συστημάτων παρακολούθησης της απόδοσης  Πρόγραμμα τηλεθέρμανσης πόλεων

9 8 Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Εγκαταστάσεων κατά ISO 14001  Πιστοποίηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δύο Σταθμών Παραγωγής (ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ) και του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας  Συγκρότημα Νέστου: αναμένεται η πιστοποίηση του ΣΠΔ αμέσως μετά την έγκριση της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  Έντεκα σταθμοί Παραγωγής και το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που αναμένεται να πιστοποιηθούν εντός του 2008.  Έχει προγραμματιστεί η επέκταση προγράμματος πιστοποίησης στους ΑΣΠ - Έχει αρχίσει η διαδικασία στον ΑΣΠ ΚΩ.

10 9 Αποτελέσματα Στρατηγικού Σχεδίου ως προς το Περιβάλλον 2006201520062015 Για την απόδοση μιας kWh στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από θερμικούς σταθμούς της ΔΕΗ

11 10 Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. κατέχει, σήμερα, το 10% της αγοράς των ΑΠΕ στην Ελλάδα… 50 MW φωτοβολταϊκό πάρκο στη Μεγαλόπολη Κοινοπραξίες με : ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ. για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων 35MW σε βιομηχανικές περιοχές. EDF Energies Nouvelles για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 122 MW Μνημόνιο Συνεργασίας με την S&B για την ανάπτυξη γεωθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος έως 120MW στο σύμπλεγμα νήσων Μήλου Ηγετική θέση στο χώρο των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών Πέμπτη θέση στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας Η μόνη εταιρεία που δραστηριοποιείται και στους τέσσερις βασικούς τομείς των ΑΠΕ, κατέχοντας ηγετική θέση σε τρεις από αυτούς Δυνατά Σημεία της Εταιρείας Μεγάλα Έργα

12 11 …και ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη Εγκατεστημένη και προγραμματισμένη Ισχύς της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (MW) 85 29 53 44 266 Αιολικά 8 37 47 121 Μικρά Υδροηλεκτρικά 31 81 Φωτοβολταϊκά 7 Άδειες Παραγωγής (1) Άδειες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμία 70 Σε Λειτουργία Υποβληθείσες Αιτήσεις (1) Υπό κατασκευή Μελέτες (1) Υποσημείωση (1): Προσαρμοσμένα για ρίσκο

13 12 Με επενδύσεις ύψους €1,95 δισ., στόχος είναι η απόκτηση μεριδίου αγοράς 20% μέχρι το 2012 MW Εξέλιξη εγκατεστημένης Ισχύος 2006-2014 300 400 500 600 700 800 900 2011 273 81 120 810 2012 343 81 120 880 2013 413 81 120 950 2014 Μη δρομολογημένα Γεωθερμία Φωτοβολταϊκά 45 86 2006 48 92 2007 61 155 2008 59 71 Μικρά Υδροηλεκτρικά 2009 46 73 96 414 2010 156 293 104 619 Αιολικά 0 100 1,000 200 79

14 13 Αποτελέσματα Ολοκλήρωσης Στρατηγικού Σχεδίου Η ΔΕΗ, με την τεράστια εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία της, πρωτοπόρα επιχείρηση στην Ελλάδα στην εισαγωγή και αφομοίωση σύγχρονων τεχνολογιών στις δραστηριότητες της, πιστεύει ότι η Στρατηγική Παραγωγής που ακολουθεί εξυπηρετεί το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και απαντά: και Ανάπτυξη και Περιβάλλον Στο παραπλανητικό δίλημμα: ή Ανάπτυξη ή Περιβάλλον

15 14 Η ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Απαραίτητη Προϋπόθεση Να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε., που είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία της χώρας Με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής μας: H ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον. την εκπλήρωση της αποστολής μας: H ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον.

16 15 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Στρατηγική παραγωγής της ΔΕΗ Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση της χώρας


Κατέβασμα ppt "0 Πράσινη επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, 18 Μαρτίου 2008 Στρατηγική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google