Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι Φ Ν

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι Φ Ν"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 08.8 08. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι Φ Ν
Rm

2 ΣΤΟΧΟΙ Σ’ αυτό το μάθημα θα μάθουμε: Τι είναι η μαγνητεγερτική δύναμη.
Την έννοια της έντασης του μαγνητικού πεδίου. Τι είναι η μαγνητική διαπερατότητα. Την έννοια της μαγνητικής αντίστασης. Να συσχετίζουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα με το μαγνητικό κύκλωμα. Να υπολογίζουμε τα διάφορα μεγέθη σε μαγνητικό κύκλωμα.

3 Μαγνητεγερτική δύναμη
Φ Ν Ι Ξέρουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η αιτία για τη δημιουργία μαγνητικής ροής γύρω από ένα αγωγό. Το γινόμενο της έντασης του ρεύματος (Ι) και του αριθμού των σπειρών (Ν) ονομάζεται μαγνητεγερτική δύναμη. Η μαγνητεγερτική δύναμη είναι η αιτία για τη δημιουργία μαγνητικής ροής σ’ ένα πηνίο. Σύμβολο: Fm τύπος: Μονάδα μέτρησης: αμπεροστροφές (Αt) Fm = N·I

4 Παράδειγμα 1 Ένα πηνίο με 800 σπείρες διαρρέεται από ρεύμα με ένταση 4 Α. Να υπολογίσετε τη μαγνητεγερτική δύναμη. Λύση: Ν = 800 Ι = 4 Α Fm = ; Fm= N·I = 800·4 Fm = 3200 At

5 Ένταση του μαγνητικού πεδίου
Ένταση του μαγνητικού πεδίου σε κάποιο σημείο ονομάζουμε τη μαγνητεγερτική δύναμη Fm ανά μονάδα μήκους της μαγνητικής γραμμής που περνά από το σημείο εκείνο. Φ Ν Ι Είναι παντού η ίδια στο εσωτερικό του πηνίου Τύπος: Σύμβολο: Η Μονάδα μέτρησης: αμπεροστροφή ανά μέτρο (Αt/m)

6 Παράδειγμα 2 Λύση: Ν = 200 ℓ = 8 cm = 0,08 m Ι = 0,5 Α H = ; Να υπολογίσετε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό πηνίου με 200 σπείρες και μήκος 8 cm, αν διαρρέεται από ρεύμα με ένταση 0,5 Α. H = 1250 At/m

7 Μαγνητεγερτική διαπερατότητα
Είναι μια σταθερά που μας καθορίζει πόσο εύκολα οι μαγνητικές γραμμές περνούν από κάποιο υλικό. Η μαγνητική διαπερατότητα του κενού συμβολίζεται με το: μο Συμβολίζεται: μ Μονάδα μέτρησης: Βέμπερ ανά αμπεροστροφή επί μέτρο (Wb/Αt·m)

8 Μαγνητική αντίσταση Είναι η ιδιότητα ενός σώματος να προβάλλει αντίσταση στη δημιουργία μαγνητικού πεδίου σ’ αυτό. Είναι ανάλογη με το μήκος της διαδρομής των γραμμών ℓ μέσα στο σώμα και αντιστρόφως ανάλογη με τη μαγνητική διαπερατότητα μ του σώματος και του εμβαδού της διατομής S. Φ Ν Ι Rm Σύμβολο: Rm , Μονάδα μέτρησης: Αt/Wb

9 Παράδειγμα 3 Ένα σώμα έχει διαστάσεις ℓ = 10 cm, α = 2 cm και β = 3 cm. Να υπολογίσετε τη μαγνητική αντίσταση του σώματος αν η μαγνητική διαπερατότητα είναι Λύση: R=; ℓ = 10 cm = 0,1 m α = 4 cm β = 8 cm μ=3800·10-6 Wb/At·m α β S

10 Μαγνητικό κύκλωμα Φ Ν Ι Όπως έχουμε ηλεκτρικό κύκλωμα έχουμε και μαγνητικό κύκλωμα. Αντί για ένταση έχουμε Μαγνητική ροή (Φ). Αντί για τάση έχουμε Μαγνητεγερτική δύναμη (Fm). Αντί για αντίσταση έχουμε Μαγνητική αντίσταση (Rm). Fm Rm Ισχύει ο τύπος:

11 Παράδειγμα 4 Να υπολογίσετε τη μαγνητική ροή στο μαγνητικό κύκλωμα του σχήματος, αν η μαγνητική αντίσταση Rm του δακτυλίου είναι 42·103 At/Wb. Λύση: Rm = 42·103 At/Wb I = 5 A N = 4 Φ =; Φ 4 5A

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Μαγνητεγερτική δύναμη Ένταση
4 5A Μαγνητεγερτική δύναμη Βρόγχος υστέρησης ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Ένταση μαγνητικού πεδίου Μαγνητική αντίσταση Μαγνητική διαπερατότητα


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι Φ Ν"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google