Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Μαγνητική ροή Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
(α = 900) (α = 0) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Όταν το πλαίσιο στρέφεται κατά γωνία φ, κατά την ίδια γωνία στρέφεται και το διάνυσμα το κάθετο σε αυτό, δηλαδή α = φ. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

5 Μεταβολή μαγνητικής ροής
Μεταβολή μαγνητικής ροής Μέγεθος Μεταβολή Ρυθμός μεταβολής Ένταση Β ΔΒ=Βτελ-Βαρχ Μαγνητική Ροή Φ ΔΦ=Φτελ-Φαρχ Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Παρατηρήσεις στη μεταβολή της μαγνητικής ροής Επειδή Φ=Β.S.συνα, μερικές περιπτώσεις μεταβολής της μαγνητικής ροής έχουμε όταν: μεταβάλλεται μόνο η Β π.χ. ΔΦ=Βτελ.S.συνα-Βαρχ.S.συνα=(Βτελ-Βαρχ).S.συνα μεταβάλλεται μόνο η S π.χ.ΔΦ=Β.Sτελ.συνα-Β.Sαρχ.συνα=B.(Sτελ-Sαρχ).συνα = =B.ΔS.συνα μεταβάλλεται μόνο η γωνία α (περιστροφή του πλαισίου) ΔΦ=Β.S.(συνατελ-συνααρχ) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

7 μπορεί να δημιουργηθεί _ _ _ _ από μαγνητικό πεδίο;
Το 1820 στην Κοπεγχάγη, ο Hans Christian Oersted διαπίστωσε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί _ _ _ _ _ _ _ _. μαγνητικό πεδίο Μετά τη σημαντική πειραματική διαπίστωση του Oersted, το ερώτημα που μπήκε ήταν, αν μπορούσε να γίνει η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή ρεύμα μπορεί να δημιουργηθεί _ _ _ _ από μαγνητικό πεδίο; Την απάντηση έδωσε το 1831 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

8 Πειραματική συσκευή Faraday The Royal Institution of Great Britain
Michael Faraday (1791 – 1867) The Royal Institution of Great Britain Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

9 Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή “Σε τι χρησιμεύει ένα νεογέννητο μωρό;”
(FARADAY) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

10 Τρόποι δημιουργίας Επαγωγικού φαινομένου
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Κίνηση μαγνήτη ως προς ακίνητο πηνίο Κίνηση πηνίου ως προς ακίνητο μαγνήτη Αμοιβαία επαγωγή Αυτεπαγωγή Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

12 Εεπ Ιεπ Α Ι Τ Ι Ο Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α ΗΕΔ από επαγωγή Επαγωγικό ρεύμα
Αύξηση ή ελάττωση πλήθους δυναμικών γραμμών μέσα από το πηνίο Αύξηση ή ελάττωση μαγνητικής ροής στο πηνίο Πλησίασμα ή απομάκρυνση μαγνήτη Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Εεπ ΗΕΔ από επαγωγή Ιεπ Επαγωγικό ρεύμα Κλειστό κύκλωμα Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

13 Η Επαγωγική τάση εξαρτάται από
τον αριθμό των σπειρών του πηνίου τον ρυθμό (την ταχύτητα) μεταβολής της μαγνητικής ροής Νόμος του Faraday Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

14 Η επαγωγική τάση μπορεί να μεταβληθεί με
μεταβολή του αριθμού των σπειρών του πηνίου, μεταβολή της έντασης του μαγνητικού πεδίου, στροφή του μαγνήτη ως προς το πηνίο ή στροφή του πηνίου ως προς το μαγνήτη, πιο γρήγορη ή πιο αργή κίνηση του μαγνήτη ως προς το πηνίο ή του πηνίου ως προς το μαγνήτη, ή συνδυασμό των παραπάνω. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Κανόνας του Lenz Heinrich Lenz ( ) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε το μαγνητικό του πεδίο να αντιστέκεται στο αίτιο που το προκάλεσε. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Η εξήγηση του κανόνα του Lenz στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ενέργειας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

19 Εύρεση φοράς επαγωγικού ρεύματος
Ν S S Ν Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

20 Υπολογισμός επαγωγικού ρεύματος
Από το νόμο του Ohm για το κλειστό κύκλωμα και το νόμο του Faraday έχουμε και οπότε Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

21 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Νόμος του Neumann Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

22 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
} επίσης Το ηλεκτρικό φορτίο που επάγεται σε ορισμένη μεταβολή της μαγνητικής ροής είναι ανεξάρτητο από το χρόνο που διαρκεί αυτή η μεταβολή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

23 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Joseph Henry ( ) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

24 Ιστορικές συσκευές ηλεκτρομαγνητισμού
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

25 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr

26 Εφαρμογές Ερωτήσεις - Ασκήσεις
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

27 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Στις ερωτήσεις 1-2, να βάλεις σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Αιτία του φαινομένου της επαγωγής είναι: α. η μαγνητική ροή. β. το επαγωγικό ρεύμα. γ. η μεταβολή της μαγνητικής ροής. δ. ο κανόνας του Lenz. 2. Ο κανόνας του Lenz προκύπτει από: α. την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. β. την αρχή διατήρησης της ορμής. γ. την αρχή διατήρησης της ενέργειας. δ. το νόμο του Faraday. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

28 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
3. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ραβδόμορφος μαγνήτης να πλησιάζει κυκλικό μεταλλικό δακτύλιο. Να σχεδιαστεί η φορά του επαγωγικού ρεύματος που διαρρέει το δακτύλιο. Ν S Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

29 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστές και Λ αν είναι λανθασμένες. α. Η ΗΕΔ από επαγωγή εμφανίζεται στα άκρα πηνίου σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλεται η μαγνητική ροή, που διέρχεται από το πηνίο. (…….) β. Όσο πιο γρήγορα μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από ένα πηνίο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ΗΕΔ από επαγωγή, σύμφωνα με το νόμο του Faraday. (……) γ. Ένα πηνίο διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα, οποτεδήποτε μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται μέσα από αυτό. (……) δ. Όταν ένας ραβδόμορφος μαγνήτης βρίσκεται ακίνητος στο εσωτερικό ενός πηνίου, η ΗΕΔ από επαγωγή στα άκρα του πηνίου είναι μέγιστη. (……) Σ Σ Λ Λ Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

30 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
5. Χαρακτηρίστε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις της ερώτησης που ακολουθεί με Σ αν είναι σωστή ή με Λ αν είναι λανθασμένη. Η ΗΕΔ επαγωγής που αναπτύσσεται στα άκρα σωληνοειδούς α. Διαρκεί για όσο χρόνο ο πυρήνας μαλακού σιδήρου υπάρχει ακίνητος μέσα στο σωληνοειδές. (……) β. Διαρκεί για όσο χρόνο ο πυρήνας μαλακού σιδήρου μπαίνει ή βγαίνει από το σωληνοειδές. (……) γ.  Διαρκεί για όσο χρόνο το σωληνοειδές διαρρέεται από ρεύμα. (……) δ.  Διαρκεί για όσο χρόνο μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος. (……) Λ Σ Λ Σ Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

31 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
6. Ένας δακτύλιος από αλουμίνιο είναι κρεμασμένος από νήμα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο εσωτερικό του δακτυλίου κρατούμε ακίνητο ένα ραβδόμορφο μαγνήτη. Καθώς απομακρύνουμε το μαγνήτη προς τα δεξιά, παρατηρούμε ότι ο δακτύλιος κινείται. α. Να αναφέρετε σε ποια κατεύθυνση κινείται ο δακτύλιος. β. Να ονομάσετε τον κανόνα στον οποίο στηρίχτηκε η απάντησή σας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

32 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
α. Ο μαθητής επαναλαμβάνει την πιο πάνω διαδικασία κινώντας το μαγνήτη με μεγαλύτερη ταχύτητα. Να συγκρίνετε τη νέα απόκλιση του γαλβανομέτρου με την προηγούμενη. β. Να αναφέρετε τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια ο μαθητής, για να αποκλίνει ο δείκτης του γαλβανομέτρου προς τα αριστερά. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

33 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
8. α. Ποιος βασικός νόμος της Φυσικής θα παραβιαζόταν αν δεν ίσχυε ο κανόνας του Lenz; β. Στο πιο κάτω σχήμα, κατά το κλείσιμο του διακόπτη δ, ο δακτύλιος μετακινείται προς τα δεξιά. Να εξηγήσετε την παρατήρηση αυτή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

34 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
9. Ένας μαθητής κινεί ένα μαγνήτη, πρώτα προς έναν ανοιχτό και μετά προς έναν κλειστό μεταλλικό δακτύλιο. α. i. Η κίνηση του μαγνήτη προκαλεί διαφορά δυναμικού, μόνο στο δακτύλιο Α, μόνο στο δακτύλιο Β ή και στους δύο; ii. Σε ποιο φαινόμενο οφείλεται η εμφάνιση της διαφοράς δυναμικού; β. Ποιος δακτύλιος θα διαρρέεται από ρεύμα; γ. Η φορά του ρεύματος στο δακτύλιο που διαρρέεται από ρεύμα καθορίζεται από τον κανόνα του Lenz. i. Να διατυπώσετε τον κανόνα του Lenz. ii. Σε ποια αρχή διατήρησης στηρίζεται ο κανόνας του Lenz; Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

35 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
10. Ένας ραβδόμορφος μαγνήτης κινείται προς τα αριστερά και απομακρύνεται από ακίνητο κυκλικό αγώγιμο και λεπτό δακτυλίδι, όπως δείχνει το σχήμα. Το δακτυλίδι έχει ωμική αντίσταση 6 Ω. Η μαγνητική ροή μέσα από το δακτυλίδι ελαττώνεται κατά 0,6 Wb σε χρόνο 0,2 s. α. Να υπολογίσετε την ένταση του επαγωγικού ρεύματος στο δακτυλίδι κατά τη διάρκεια της μεταβολής της ροής. β. Να σημειώσετε και να εξηγήσετε τη φορά του ρεύματος στο δακτυλίδι. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

36 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
11. Να εξηγήσετε, γιατί όταν κλείσουμε το διακόπτη, ο μεταλλικός δακτύλιος πετιέται προς τα πάνω; Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

37 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
12. Να σχεδιάσετε τη σωστή φορά του ρεύματος σε κάθε σωληνοειδές. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

38 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
13. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται το διάγραμμα της μαγνητικής ροής σε συνάρτηση με το χρόνο Φ=f(t), που περνά μέσα από ένα πηνίο αμελητέας αντίστασης. Ζητούνται: α. Το διάγραμμα της επαγωγικής τάσης που αναπτύσσεται στα άκρα του πηνίου σε συνάρτηση με το χρόνο, Εεπ=f(t). β. Το διάγραμμα της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο σε συνάρτηση με το χρόνο Ιεπ=f(t), όταν συνδέσουμε στα άκρα του πηνίου ωμική αντίσταση R = 5Ω. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

39 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
14. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται το διάγραμμα της μαγνητικής ροής που περνά μέσα από ένα αγώγιμο πλαίσιο, σε συνάρτηση με το χρόνο. Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της επαγωγικής τάσης Eεπ η οποία εμφανίζεται στο πλαίσιο, σε συνάρτηση με το χρόνο. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

40 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
15. Σε πηνίο που έχει Ν=100 σπείρες αυξάνεται η ροή κατά 10-2Wb σε χρόνο Δt=0,2s. Να υπολογιστεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται. 16. Ένας κυκλικός αγωγός ακτίνας r=10cm βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=0,1Τ. Αν σε χρόνο Δt=0,1s ο κυκλικός αγωγός στραφεί κατά 90o γύρω από κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο του να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

41 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
17. Ένα πηνίο έχει Ν=100 σπείρες και το εμβαδόν κάθε σπείρας είναι S=100cm2. Το πηνίο βρίσκεται με τον άξονα του παράλληλο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β =2Τ και έχει αντίσταση R1=0,9Ω ανά σπείρα. Αν συνδέσουμε τις άκρες του πηνίου με αμπερόμετρο αντίστασης R2=10Ω, να βρεθεί η ένδειξή του όταν σε χρόνο Δt = 1s η ένταση του μαγνητικού πεδίου α. διπλασιάζεται β. μηδενίζεται. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

42 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
18. Ένα σωληνοειδές διαρρέεται από ρεύμα Ι=2Α έχει η=5 σπείρες/cm, αντίσταση Rολ=40Ω και το εμβαδόν κάθε σπείρας είναι S=20cm2. Να υπολογιστούν η ΗΕΔ από επαγωγή και το φορτίο που θα αναπτυχτεί αν α. διακόψουμε το ρεύμα σε χρόνο Δt =0,01s. β. βάλουμε μέσα στο σωληνοειδές σιδηρομαγνητικό υλικό που έχει μαγνητική διαπερατότητα μ=2001 σε χρόνο Δt =1s. Δίνεται: l =1m. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

43 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
19. Ένα κυκλικό πλαίσιο έχει Ν=20 σπείρες, το εμβαδόν κάθε σπείρας είναι S=0,2m2, το πλαίσιο είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου και κάθε σπείρα έχει αντίσταση R=2Ω. Όταν τις άκρες του πλαισίου τις συνδέσουμε με γαλβανόμετρο αντίστασης R1=10Ω και βγάλουμε το πλαίσιο απότομα από το μαγνητικό πεδίο το γαλβανόμετρο δείχνει ότι περνά μέσα απ' αυτό φορτίο q= .10-3C. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

44 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
20. Ένα κυκλικό πλαίσιο ακτίνας r=20cm αποτελείται από Ν=20 σπείρες και είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου έντασης Β =2Τ. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο όταν σε χρόνο Δt=π s α. το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής τετραπλασιαστεί. β. το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής υποτετραπλασιαστεί. γ. η φορά της μαγνητικής επαγωγής αντιστραφεί. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google