Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Έρευνα για την Καταγραφή Γνώσεων των Ασθενών με Πρώιμο Καρκίνο Μαστού για τον Her2 – Υποδοχέα του Ανθρώπινου Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα Τύπου 2 Οκτώβριος 2010

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σκοπός της έρευνας Αξιολόγηση του επίπεδου γνώσης των ασθενών με διαγνωσμένο καρκίνο μαστού για τον HER 2 - υποδοχέα του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα τύπου 2 Καταγραφή της πορείας των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας από τη στιγμή του εντοπισμού του όγκου μέχρι την πρόσβαση στον εξειδικευμένο ιατρό Καταγραφή του βαθμού ενημέρωσης των ασθενών για θέματα που αφορούν τη νόσο και τη θεραπεία της (τύπος καρκίνου μαστού, διαθέσιμες θεραπείες, ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπείας, διάρκεια θεραπείας, πιθανή πορεία νόσου), όπως και των πηγών ενημέρωσης τους

3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Ταυτότητα Έρευνας 198 γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού, ο οποίος έχει διαγνωστεί 0-12 μήνες πριν Διάμεση ηλικία δείγματος = 50 έτη Τυπική Απόκλιση = 10,8 έτη Εύρος Ηλικίας = 26-78 Η έρευνα είναι σε εξέλιξη…

4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Ταυτότητα Έρευνας – Προέλευση Δείγματος

5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Ταυτότητα Έρευνας – Επίπεδο Μόρφωσης και Ασφαλιστικός Φορέας

6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Πώς πρώτα εντοπίσατε ότι είχατε κάποιο όγκο στο μαστό σας;

7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Αν εντοπίσατε τον όγκο μόνη σας, τί ειδικότητας ήταν ο ιατρός που επισκεφθήκατε μετά τον εντοπισμό;

8 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Τί ειδικότητας ήταν ο ιατρός στον οποίο σας παρέπεμψαν;

9 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Τί ειδικότητας είναι ο ιατρός που σας παρακολουθεί σήμερα;

10 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Θυμάστε ποιοί παράγοντες ανιχνεύθηκαν στη βιοψία σας;

11 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Στη βιοψία σας σε ποιά κατάσταση ανιχνεύθηκε ο Her2;

12 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Τί πιστεύετε ότι επηρεάζει η κατάσταση του Her2;

13 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Γνωρίζετε ποιά θεραπεία σας χορηγείται ειδικά για τον Her2;

14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σε μία κλίμακα 1-5, πόσο ενημερωμένη θεωρείτε ότι είστε σχετικά με τον τύπο καρκίνου μαστού σας;

15 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σε μία κλίμακα 1-5, πόσο ενημερωμένη θεωρείτε ότι είστε σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπείες;

16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σε μία κλίμακα 1-5, πόσο ενημερωμένη θεωρείτε ότι είστε σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας σας;

17 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σε μία κλίμακα 1-5, πόσο ενημερωμένη θεωρείτε ότι είστε σχετικά με τη διάρκεια της θεραπείας σας;

18 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σε μία κλίμακα 1-5, πόσο ενημερωμένη θεωρείτε ότι είστε σχετικά με την πιθανή πορεία της νόσου σας;

19 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ..για τον τύπο καρκίνου του μαστού..για τις διαθέσιμες θεραπείες Πηγές Ενημέρωσης.....για τις ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας..για τη διάρκεια της θεραπείας..για την πιθανή πορεία της νόσου

20 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Μερικά πρώτα συμπεράσματα… Η συχνότερη μέθοδος εντοπισμού του όγκου από τις ασθενείς είναι η αυτοψηλάφηση Το εύρημα αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα της Hellas Health II, αλλά είναι ανησυχητικό ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες, οι οποίες έπρεπε να υποβάλλονται σε μαστογραφία μια φορά το χρόνο Η διαδρομή της ασθενούς στο σύστημα υγείας μέχρι την πρόσβαση στον εξειδικευμένο ιατρό δεν είναι σαφής ούτε γνωστή εκ των προτέρων Μόνο ¼ των ασθενών θυμάται την Her2 κατάσταση του όγκου της, παρ’ όλο που αυτή επηρεάζει καθοριστικά την επιλογή της θεραπείας της Οι ασθενείς θεωρούν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένες για πολλές πτυχές της νόσου, αν και σε συγκεκριμένες ερωτήσεις δεν κατάφεραν να ανακαλέσουν μόνες τους παραμέτρους καθοριστικές για την επιλογή της θεραπείας και την πορεία της νόσου


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google