Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης, Ρ. Γιαννάκος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ι. Οθείτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

2 ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης, Ρ. Γιαννάκος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ι. Οθείτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ 1 Η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε διαβητικά άτομα είναι οι αγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη, είτε ως μακρο- είτε ως μικροαγγειοπάθεια. Η φαρμακευτική παρέμβαση αποσκοπεί τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή πρόληψη αυτών των επιπλοκών.

3 ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης, Ρ. Γιαννάκος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ι. Οθείτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ 2 Η παρακάτω μελέτη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να καταγράψει το ποσοστό των διαβητικών που λαμβάνει αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με απώτερο στόχο να τη λάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι διαβητικοί.

4 ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης, Ρ. Γιαννάκος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ι. Οθείτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 1 Γι’ αυτόν το σκοπό μελετήθηκε ένα τυχαίο δείγμα διαβητικών που προσήλθε σε ένα από τα παθολογικά ιατρεία για συνταγογράφηση ή για παρακολούθηση στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου το τελευταίο εξάμηνο.

5 ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης, Ρ. Γιαννάκος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ι. Οθείτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 2 Συνολικά προσήλθαν 514 άτομα (385 γυναίκες και 129 άνδρες), με μέσο όρο ηλικίας έτη και μέση διάρκεια διαβήτη έτη. Η παρακολούθησή τους πραγματοποιούνταν σε διαβητολογικό ιατρείο του νοσοκομείου, στα αγροτικά ιατρεία ή στο κέντρο υγείας.

6 ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης, Ρ. Γιαννάκος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ι. Οθείτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 Από τα άτομα αυτά λάμβαναν κάποιον αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα οι 75 δηλ. 14.6% (50 άνδρες και 25 γυναίκες, αντίστοιχα 38.75% των ανδρών και 4.86 των γυναικών).

7 ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης, Ρ. Γιαννάκος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ι. Οθείτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 Και αν ληφθεί υπόψιν ότι μέσα στα άτομα που λάμβαναν την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ήταν και αυτά με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο, καταλαβαίνουμε πόσο ανησυχητικά χαμηλά είναι τα ποσοστά

8 ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης, Ρ. Γιαννάκος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ι. Οθείτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 Η ανάγκη παρέμβασης στην φαρμακευτική αγωγή των διαβητικών ατόμων προκειμένου να καρπωθούν τα οφέλη της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής είναι επιτακτική, ιδιαίτερα στην επαρχία όπου η δυσκολία προσέγγισης των διαβητικών, είναι μεγαλύτερη.

9 ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης, Ρ. Γιαννάκος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ι. Οθείτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 Ο γιατρός στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να είναι γνώστης των παραπάνω και αυτό διότι ένας σημαντικός αριθμός αυτών των ατόμων, επισκέπτεται καθημερινά το ιατρείο του.


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Γουδαμάνης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google