Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στάδια της έρευνας 1. Τίτλος της έρευνας 2

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στάδια της έρευνας 1. Τίτλος της έρευνας 2"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στάδια της έρευνας 1. Τίτλος της έρευνας 2
Στάδια της έρευνας 1. Τίτλος της έρευνας 2. Παρουσίαση του προβλήματος 3. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 4. Ανάγκες που εξυπηρετεί 5. Παράγοντες που επηρεάζουν την έρευνα μας 6. Περιορισμοί - περιγραφή των ορίων 7. Αξιοπιστία της έρευνας 8. Ερωτηματολόγιο 9. Συμπεράσματα 10. Προτάσεις για συμπληρωματική εργασία 11. Βιβλιογραφία

2 1. Τίτλος της έρευνας Ένας τίτλος για να είναι σωστός θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Να μην είναι ούτε πολύ μεγάλος και αποπροσανατολίζει, ούτε πολύ μικρός και δεν δίνει το μέγεθος του θέματος (από 12 μέχρι 16 λέξεις) Να είναι συγκεκριμένος Να είναι σαφής, ξεκάθαρος

3 1. Τίτλος της έρευνας Η εμφάνιση της παχυσαρκίας στα ελληνόπουλα από 6 έως 12 ετών την τελευταία εξαετία ( ) στη χώρα μας.

4 2. Παρουσίαση του προβλήματος – θέματος Στο στάδιο αυτό παρουσιάζουμε το θέμα εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά του σημεία

5 2. Παρουσίαση του προβλήματος – θέματος Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το σοβαρό θέμα της παχυσαρκίας που αφορά τα ελληνόπουλα από 6 έως 12 ετών την τελευταία εξαετία ( ), και εντοπίζουμε τους κινδύνους που το κατατάσσουν στα προβλήματα.

6 Να γνωστοποιήσει Να ευαισθητοποιήσει Να προφυλάξει Να προλάβει
3. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα. Ο σκοπός της έρευνας είναι: Να γνωστοποιήσει Να ευαισθητοποιήσει Να προφυλάξει Να προλάβει

7 Της κοινωνικής απομόνωσης
3. Ο σκοπός της έρευνας μας είναι να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο έλληνας μαθητής του δημοτικού για το θέμα της παχυσαρκίας που έχει δυσμενείς συνέπειες: Στο τομέα της υγείας Της αισθητικής Του αθλητισμού Της κοινωνικής απομόνωσης

8 4. Ανάγκες που εξυπηρετεί Στο στάδιο αυτό εξετάζουμε κατά πόσο η έρευνα εξυπηρετεί την ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με το θέμα που εξετάζουμε

9 στον τρόπο αντιμετώπισης της
4. Στο συγκεκριμένο στάδιο οι ανάγκες που εξυπηρετούνται έχουν να κάνουν με ενημέρωση στο θέμα της παχυσαρκίας και εντοπίζονται στις αιτίες που την προκαλούν (φαγητό, καθιστική ζωή, κακός μεταβολισμός, ιδιαίτερη ψυχολογία) στον τρόπο αντιμετώπισης της στην αποφυγή της

10 5. Παράγοντες που επηρεάζουν την έρευνα μας Στο στάδιο αυτό αναφέρονται οι παράγοντες που μπορούν ν’ αποπροσανατολίσουν την έρευνά μας και κατά συνέπεια να μας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα

11 5. Στο συγκεκριμένο στάδιο αναφέρονται οι παράγοντες που μπορούν να δυσχεράνουν ή ν΄ αποπροσανατολίσουν την έρευνά μας σχετικά με την παχυσαρκία Θέμα υγείας Θέμα άγνοιας για την διατροφή Θέμα κακής ποιότητας τροφής Θέμα κακού ωραρίου σίτισης

12 6. Περιορισμοί - περιγραφή των ορίων Στο στάδιο αυτό περιγράφονται τα όρια της έρευνά μας με αποτέλεσμα να ξέρει αυτός που την διαβάζει, εάν τον καλύπτει ή όχι

13 Στις ηλικίες των παιδιών Στην εθνικότητα Στη χώρα
6. Η περιγραφή των ορίων σε μια έρευνα αποτελεί ίσως το βασικότερο κομμάτι της. Στην συγκεκριμένη έρευνα για την παχυσαρκία μπορούμε να ορίσουμε όρια σ΄ ότι αφορά: Στις ηλικίες των παιδιών Στην εθνικότητα Στη χώρα

14 7. Αξιοπιστία της έρευνας Στο στάδιο αυτό γίνεται μία εκτίμηση της έρευνάς μας σχετικά με το πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι. Αν δηλ. τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται σ΄αυτό που πραγματικά θέλουμε να ερευνήσουμε και δεν είναι προϊόν κακής αξιολόγησης στοιχείων ή παράλειψης ή υπερεκτίμησης.

15 7. Η έρευνά μας είναι αξιόπιστη όταν τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
Σωστή καταγραφή των αιτιών της παχυσαρκίας Οι μετρήσεις που αφορούν την παχυσαρκία να είναι αντικειμενικές, επαναλαμβανόμενες, σωστές και να πληρούνται γενικά διεθνείς προδιαγραφές.

16 8. Ερωτηματολόγιο Στο στάδιο αυτό δημιουργείται ένα ερωτηματολόγιο από τους μαθητές-ερευνητές, και μπορεί ν΄ απευθύνεται σε συμμαθητές τους, σ΄ έφηβους ή ενήλικες.

17 8. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να δημιουργηθεί ως εξής:
Γράφουμε στο πίνακα όποια λέξη μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε την λέξη παχυσαρκία Κατατάσσουμε τις λέξεις σε ομάδες εφόσον έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό π.χ. η παχυσαρκία οφείλεται στο: Φαί, έλλειψη γυμναστικής, κακή διατροφή, ψυχολογία κ.λπ. Και δημιουργούμε ερωτήσεις με βάση την δημιουργία των ομάδων.

18 9. Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα είναι το προϊόν της έρευνας και προκύπτει συνήθως και από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις αυτές μπορούν να παρουσιασθούν σε διαγράμματα και να γίνει μία στατιστική ανάλυση

19 Στην έλλειψη εκγύμνασης 22 Στην κακή διατροφή 13
9. Παράδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στ΄ αποτελέσματά μας για την παχυσαρκία. Ρωτήσαμε 100 ενήλικες που οφείλεται κατά την γνώμη σας η παχυσαρκία που παρουσιάζεται στα ελληνόπουλα ηλικίας από 6-12 ετών την τελευταία εξαετία, και πήραμε τις εξής απαντήσεις: Στο φαί Στην έλλειψη εκγύμνασης 22 Στην κακή διατροφή 13 Στο κακό προγραμματισμό των ωρών σίτισης 14 Στο άγχος 7

20 9. Αναλύοντας το γράφημα που προέκυψε από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα: απαντιέται από τους μαθητές…

21 10. Προτάσεις για συμπληρωματική εργασία Στο στάδιο αυτό γίνονται διάφορες προτάσεις προς άλλους ερευνητές που αφορούν παρεμφερείς με το θέμα μας έρευνες.

22 10. Οι προτάσεις που αφορούν την συμπληρωματική εργασία για την παχυσαρκία μπορούν να έχουν την φιλοσοφία: Το ίδιο θέμα για άλλες ηλικίες Ομοίως για άλλες περιόδους Για άλλες εθνικότητες ή για ομάδες κρατών (ΕΕ, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική κ.λπ.) Οτιδήποτε είναι βλαβερό στην αντίστοιχη παιδική ηλικία…(τηλεόραση, ΗΥ, αθλητικός φανατισμός) κ.λπ.

23 Εύκολος έλεγχος των πληροφοριών που παραθέτουμε
11. Βιβλιογραφία Το στάδιο της βιβλιογραφίας (μπορεί να είναι και ξενόγλωσση) είναι το στάδιο που κλείνει την έρευνά μας και είναι απαραίτητο για δύο λόγους: Εύκολος έλεγχος των πληροφοριών που παραθέτουμε Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ξέρει από πού πήραμε τις πληροφορίες και να ανατρέχει σ’ αυτές για περαιτέρω ή παρεμφερή έρευνα

24 11. Η βιβλιογραφία που αφορά την έρευνά μας παρουσιάζεται ως εξής:
Βιβλιογραφία Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια «Παχυσαρκία και νέοι», εκδόσεις ΙΩΝ, Πανεπιστημίου 57, Αθήνα 2000 Περιστεράκης Σ., «Ασκήσεις φυσικής», εκδόσεις ΙΩΝ, Πανεπιστημίου 117, Αθήνα 1999 Timosenko Young., «Theory of Plates and Shells», Mc Graw-Hill, Wall Street 100, N. York, 1986


Κατέβασμα ppt "Στάδια της έρευνας 1. Τίτλος της έρευνας 2"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google