Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ρύπανση του νερού –πηγές ρύπανσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ρύπανση του νερού –πηγές ρύπανσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ρύπανση του νερού –πηγές ρύπανσης

2 Τί είναι ρύπανση ; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων και των άλλων ειδών του πλανήτη. Η ρύπανση μπορεί να επηρεάζει, επίσης, την υλική και πολιτιστική βάση της ζωής, τους φυσικούς πόρους, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της αναψυχής. Η ρύπανση μπορεί να είναι χημική, με την εισαγωγή επικίνδυνων, βλαβερών ή και τοξικών ουσιών, ενεργειακή βιολογική, αισθητική, ηχητική, γενετική

3 Τί είναι μόλυνση; Μόλυνση είναι μια ειδική κατηγορία ρύπανσης, που οφείλεται σε μικροοργανισμούς. Όταν καταλήγουν σε ποτάμια, λίμνες ή στη θάλασσα βρώμικα νερά από κατοικίες, νοσοκομεία, χώρους απόρριψης σκουπιδιών κλπ μπορεί να προκαλέσουν διάφορες μορφές ρύπανσης: για παράδειγμα, ρύπανση εξαιτίας της παρουσίας χημικών, βλαβερών ουσιών, αλλά και μόλυνση εξαιτίας της παρουσίας μικροβίων και γενικότερα παθογόνων οργανισμών στα απόβλητα.

4

5 Τί είναι άμεση ρύπανση ;
Άμεση ρύπανση είναι αυτή που μπορεί να αντιληφθούμε άμεσα. Ένα παράδειγμα άμεσης ρύπανσης είναι η περίπτωση ενός ποταμού ή μιας λίμνης, όπου καταλήγουν τοξικά απόβλητα και προκαλείται άμεσος κι αιφνίδιος θάνατος ψαριών.

6 Τί είναι έμμεση ρύπανση ;
Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα, επειδή δεν είναι ορατή. Για παράδειγμα, όταν καταλήγουν σε ένα ποτάμι, σε μια λίμνη ή στη θάλασσα λύματα ή απόβλητα, σε ποσότητες που δεν μπορούν τα υδατικά οικοσυστήματα να καθαρίσουν, είναι πολύ πιθανό να προκληθούν σταδιακά αλλαγές στα είδη που υπάρχουν σε αυτό.

7

8 Πηγές ρύπανσης νερού Οι πηγές ρύπανσης του νερού χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες οι οποίες είναι: Σημειακές πηγές ρύπανσης Μη σημειακές πηγές ρύπανσης

9 Σημειακές πηγές ρύπανσης
Έτσι χαρακτηρίζονται όλες οι πηγές που εκβάλλουν ρύπους σε εντοπισμένα σημεία. Αυτά είναι τα άκρα αγωγών ,τάφρων ή αποχετευτικών δικτύων που καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες .Σε αυτή την κατηγορία ταξινομούνται οι βιομηχανικές μονάδες ,οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που απομακρύνουν μέρος των ρυπών ,ενεργά ή εγκαταλελειμμένα ορυχεία πετρελαιοπηγές και τάνκερς .Επειδή βρίσκονται σε συγκεκριμένα μέρη συνήθως σε αστικές περιοχές είναι σχετικά εύκολος ο ο εντοπισμός τους και κατά συνέπεια η παρακολούθηση τους.

10 Μη σημειακές πηγές ρύπανσης
Είναι πηγές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν σε κανένα ειδικό σημείο απορροής .Είναι συνήθως μεγάλες περιοχές που ρυπαίνουν το νερό με επιφανειακή απορροή , υπεδάφια ροή ή απόθεση στην ατμόσφαιρα .τέτοιες είναι οι απορροές χημικών στα επιφανειακά νερά και η διαρροή τους στο έδαφος μέσα από χωράφια ,υλοτομημένα δάση ,ζωοτροφές ,δρόμους ,αποχετεύσεις .Εκτιμάται ότι σε χώρες με αγροτική παραγωγή ή γεωργική ρύπανση υπό την μορφή στερεών αποθέσεων ,ανόργανων λιπασμάτων ,κοπριάς ,αλάτων διαλυμένων στο νερό άρδευσης και παρασιτοκτόνων είναι υπεύθυνη για πάνω από 60% των συνολικών ρύπων που φτάνουν σε ποτάμια και λίμνες .Ο έλεγχος της ρύπανσης αυτού του τύπου είναι πολύ δυσχερής ,επειδή είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι τόσο διαφορετικές και διεσπαρμένες πηγές ρύπανσης.

11 Οι δρόμοι της ρύπανσης Πώς οι δρόμοι του νερού γίνονται και δρόμοι ρύπανσης;
Συχνά, ανεπεξέργαστα αστικά λύματα των πόλεων (βρώμικα νερά από κατοικίες και διάφορες οικονομικές δραστηριότητες) μεταφέρονται μέσω των υπονόμων και του δικτύου αποχέτευσης σε υδάτινους αποδέκτες, που είναι επιφανειακοί (ρέματα, ποτάμια, λίμνες και θάλασσα) ή υπόγειοι. Οι δρόμοι του νερού γίνονται και δρόμοι της ρύπανσης. Τα επιφανειακά νερά, δηλαδή οι ποταμοί, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι κλειστοί θαλάσσιοι κόλποι και οι ανοιχτές θάλασσες είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα στη ρύπανση, ανάλογα με τη δυνατότητα ανανέωσής τους και το είδος των ρύπων που καταλήγει σε αυτά. Καθοριστικός είναι και ο ρόλος της ποσότητας του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό .

12

13 Οι επιπτώσεις της ρύπανσης
Η ρύπανση του νερού έχει καταστροφικές συνέπειες στο μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του ανθρώπου και συνέπειες τόσο στην τεχνολογική ανάτυξη όσο και στην ίδια την ζωή στον πλανήτη .Το πρόβλημα βέβαια αφορά στο γλυκό νερό ως πόσιμο ,αρδευτικό ή ακόμα και για βιομηχανική χρήση. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν μείωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό ή και ευτροφισμό των υδάτων.

14 Πρόληψη της ρύπανσης Η ρύπανση του νερού μπορεί να προλαμβάνεται με :
Την επεξεργασία των λυμάτων Τον περιορισμό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

15 Βιολογικός καθαρισμός των υδάτων
Βιολογικό καθαρισμό λέμε δηλαδή την τεχνητή διαδικασία που ακολουθούμε για να εξομοιώσουμε την λειτουργία της φύσης κατά την αδρανοποίηση των λυμάτων. Η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στηρίζεται στη γνωστή μέθοδο της αερόβιας επεξεργασίας. Με λίγα λόγια τροφοδοτούμε το σύστημα μας (στα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων) με λύματα και στην εξοδό του έχουμε καθαρό διαυγές νερό με ποιοτικά χαρακτηριστικά κατάλληλα για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη.

16

17 Συμπέρασμα… Όλα αυτά δείχνουν πόσο καταστροφικοί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι αν το θελήσουν .Μπορούν όμως και να προστατέψουν το νερό .Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ληφθούν δράσεις για τον καθαρισμό των υδάτων τουλάχιστον όπου είναι εφικτό και κυρίως εκεί που υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί .Επίσης θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στις ουσίες που μπαίνουν στα ύδατα.

18 Αν δώσουμε σημασία τόσο σε αυτά όσο και σε πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον ,τότε ίσως το νερό μας συγχωρέσει και να συνεχίσει να μας χαρίζει την χρησιμότητά του στην Γη.

19 Πηγές πληροφόρησης https://docs.google.com

20 Μαθητές: Γούλα Ιωάννα Αναστασιάδης Νικόλαος Γανίκας Σωτήριος
Θεοδωρίδης Απόστολος Αμπατζής Διαμαντής Αναστασιάδης Χρήστος Δρετάκη Μαρία


Κατέβασμα ppt "Η ρύπανση του νερού –πηγές ρύπανσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google