Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5.4 Υδατικό δυναμικό 5.6 Χρήσεις του νερού 5.7 Ρύπανση υδάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5.4 Υδατικό δυναμικό 5.6 Χρήσεις του νερού 5.7 Ρύπανση υδάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5.4 Υδατικό δυναμικό 5.6 Χρήσεις του νερού 5.7 Ρύπανση υδάτων
Μάρθα Καρβουνίδου Γεωπόνος ΠΕ1404 2ο ΓΕΛ Νάουσας Υδατικοί Πόροι 5.4 Υδατικό δυναμικό 5.6 Χρήσεις του νερού 5.7 Ρύπανση υδάτων

2 Υδατικό δυναμικό Το νερό υπάρχει παντού αλλά κινείται συνεχώς.
Υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. Αδύνατο να έχουμε ακριβείς υπολογισμούς (κυβικά χιλιόμετρα ή κυβικά μίλια). Υπάρχει σε λεκάνες νερού.

3 Επιφανειακά νερά Ωκεανοί: λεκάνες αλμυρού νερού μεταξύ των ηπείρων.
Θάλασσες: κλειστές λεκάνες αλμυρού νερού, μικρότερες των ωκεανών. Πελάγη: τμήματα των θαλασσών. Λιμνοθάλασσες: μεγάλες κλειστές ή ημίκλειστες λεκάνες με άμεση σύνδεση με τη θάλασσα. Το νερό τους είναι αλμυρό ή υφάλμυρο, γιατί δέχονται και γλυκά νερά.

4 Επιφανειακά νερά Λίμνες: βαθιές λεκάνες με γλυκά νερά. Δεν επικοινωνούν άμεσα με θάλασσα. Έλη: ρηχές μικρές λεκάνες με γλυκά νερά. Ποταμοί: ρέουσες μεγάλες μάζες γλυκού νερού. Χείμαρροι: πρόσκαιρα ρεύματα γλυκού νερού μεγάλης κλίσης και μικρού μήκους.

5 Εδαφικό νερό Το έδαφος απορροφά νερό μέχρι να γεμίσει τους εδαφικούς πόρους απομακρύνοντας τον αέρα τους. Κορεσμός τους εδάφους: η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί το έδαφος να συγκρατήσει, δηλαδή όλοι οι πόροι είναι γεμάτοι με νερό.

6 Νερό βαρύτητας ή ελεύθερο
Το νερό των μεγάλων πόρων στο κορεσμένο έδαφος που κινείται προς τα κάτω λόγω της βαρύτητας. Τη θέση του νερού στους πόρους παίρνει πάλι ο αέρας.

7 Υπόγειο νερό Το ελεύθερο νερό που συνεχίζει την κάθοδό του κάτω από το επιφανειακό στρώμα του εδάφους και γεμίζει τα διάκενα του εδάφους και των βράχων.

8 Τριχοειδές νερό Το νερό που παραμένει στο έδαφος μετά την απομάκρυνση του ελεύθερου.

9 Υγροσκοπικό νερό Το νερό που παραμένει στο έδαφος όταν απομακρύνεται το τριχοειδές νερό. Συγκρατείται πολύ ισχυρά από μόρια του εδάφους κυρίως κολλοειδή. Μετακινείται σε μορφή υδρατμών. Χαρακτηρίζεται ως εδαφική υγρασία.

10 Χρήσεις του νερού... Αυξημένες απαιτήσεις σε νερό.
Η γεωργία καταναλώνει το 60% της συνολικής κατανάλωσης. Η αύξηση του πληθυσμού απαιτεί μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων, που προσπαθεί να καλύψει η άρδευση. Η βιομηχανία χρησιμοποιεί το 23%. Η αστική – οικιακή χρήση απαιτεί το 8%.

11 ...χρήσεις του νερού Ονομαστικά: Γεωργία Υδατοκαλλιέργειες Βιομηχανία
Αλιεία Οικιακή και αστική χρήση

12 Ρύπανση Η εισαγωγή από τον άνθρωπο στο περιβάλλον άμεσα ή έμμεσα ουσιών και ενέργειας με αποτέλεσμα βλαπτικές συνέπειες στους ζώντες οργανισμούς, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων που γίνονται στη θάλασσα, στις λίμνες και στα ποτάμια (συμπεριλαμβανομένης και της α- λιείας), υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων προς χρήση και για ψυχαγωγικούς σκοπούς".

13 Ρύπανση - Μόλυνση Ρύπανση των νερών δεν είναι μόνο η χημική, αλλά η αισθητική, η πολιτιστική και ό,τι άλλο τα υποβαθμίζει. Μόλυνση των νερών είναι μόνο η μικροβιακή ρύπανσή τους.

14 Η παγκόσμια κρίση του νερού

15 Λέξεις κλειδιά Μορφές επιφανειακών νερών Κορεσμός εδάφους
Νερό της βαρύτητας ή ελεύθερο Τριχοειδές νερό Υγροσκοπικό νερό - Εδαφική υγρασία Υπόγειο νερό Χρήσεις νερού Ρύπανση - μόλυνση


Κατέβασμα ppt "5.4 Υδατικό δυναμικό 5.6 Χρήσεις του νερού 5.7 Ρύπανση υδάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google