Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Gr. Kastellanou / 20121 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακ ώ ν Σπουδών Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Gr. Kastellanou / 20121 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακ ώ ν Σπουδών Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Gr. Kastellanou / 20121 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακ ώ ν Σπουδών Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

2 Gr. Kastellanou / 20122 Το Τμήμα με τους τρεις Τομείς του αποτελεί έναν από τους δύο εθνικούς θεσμούς παροχής εκπαίδευσης Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης καθώς και κέντρων διδασκαλίας ξένων γλωσσών όλης της επικράτειας Το Τμήμα με τους τρεις Τομείς του αποτελεί έναν από τους δύο εθνικούς θεσμούς παροχής εκπαίδευσης Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης καθώς και κέντρων διδασκαλίας ξένων γλωσσών όλης της επικράτειας

3 Gr. Kastellanou / 20123 Το Π.Μ.Σ., με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εξειδίκευσης και διδακτορικής έρευνας, αποβλέπει στη δημιουργία ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να στελεχώσει : 1.τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά της χώρας και της αλλοδαπής, 2.άλλους πολιτισμικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, της χώρας και της αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ., με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εξειδίκευσης και διδακτορικής έρευνας, αποβλέπει στη δημιουργία ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να στελεχώσει : 1.τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά της χώρας και της αλλοδαπής, 2.άλλους πολιτισμικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, της χώρας και της αλλοδαπής.

4 Gr. Kastellanou / 20124 Το πρόγραμμα λειτουργεί αναμορφωμένο από το 2007-08 (ΦΕΚ 1994/11-10-07), με τρεις ειδικεύσεις : -της λογοτεχνίας, -της διδακτικής των γλωσσών και της επικοινωνίας, -της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας. Το πρόγραμμα λειτουργεί αναμορφωμένο από το 2007-08 (ΦΕΚ 1994/11-10-07), με τρεις ειδικεύσεις : -της λογοτεχνίας, -της διδακτικής των γλωσσών και της επικοινωνίας, -της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας.

5 Gr. Kastellanou / 20125 Αντικείμενο του προγράμματος : η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της λογοτεχνίας, της γλώσσας και της μετάφρασης-μεταφρασεολογίας και η κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες. Αντικείμενο του προγράμματος : η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της λογοτεχνίας, της γλώσσας και της μετάφρασης-μεταφρασεολογίας και η κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες.

6 Gr. Kastellanou / 20126 Σκοποί του προγράμματος είναι : - η μελέτη της λογοτεχνίας ως μέσου διαφύλαξης των γλωσσών/πολιτισμών· - η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών/πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της Γλωσσολογίας· - η εκπαίδευση μεταφραστών και η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στους τομείς της Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας· Σκοποί του προγράμματος είναι : - η μελέτη της λογοτεχνίας ως μέσου διαφύλαξης των γλωσσών/πολιτισμών· - η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών/πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της Γλωσσολογίας· - η εκπαίδευση μεταφραστών και η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στους τομείς της Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας·

7 Gr. Kastellanou / 20127 - η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας γλωσσών/πολιτισμών, των λογοτεχνικών κειμένων και της μετάφρασης ως πράξης· - η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών· - η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτημένης με την αρχή της γλωσσικής/πολιτισμικής πολυμορφίας στον ευρωπαϊκό χώρο. - η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας γλωσσών/πολιτισμών, των λογοτεχνικών κειμένων και της μετάφρασης ως πράξης· - η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών· - η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτημένης με την αρχή της γλωσσικής/πολιτισμικής πολυμορφίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

8 Gr. Kastellanou / 20128 Μεταπτυχιακοί τίτλοι 1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη: - λογοτεχνία με κατεύθυνση : -διδακτική των γλωσσών & γλωσσική επικοινωνία, -Μετάφραση - μεταφρασεολογία. 2. Διδακτορικό Δίπλωμα στους παραπάνω επιστημονικούς τομείς. 1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη: - λογοτεχνία με κατεύθυνση : -διδακτική των γλωσσών & γλωσσική επικοινωνία, -Μετάφραση - μεταφρασεολογία. 2. Διδακτορικό Δίπλωμα στους παραπάνω επιστημονικούς τομείς.

9 Gr. Kastellanou / 20129 Κατηγορίες Πτυχιούχων : 1.Για κτήση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί όλοι οι Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ. 2.Για κτήση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) όλους τους κατόχους Μ.Δ.Ε. Ανθρωπιστικών Σπουδών. 1.Για κτήση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί όλοι οι Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ. 2.Για κτήση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) όλους τους κατόχους Μ.Δ.Ε. Ανθρωπιστικών Σπουδών.

10 Gr. Kastellanou / 201210 Χρονική διάρκεια : -Τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη φοίτηση και οκτώ (8) η μέγιστη, για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. -΄Εξι (6) διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη φοίτηση και δώδεκα (12) η μέγιστη, για την απόκτηση Δ.Δ. -Τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη φοίτηση και οκτώ (8) η μέγιστη, για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. -΄Εξι (6) διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη φοίτηση και δώδεκα (12) η μέγιστη, για την απόκτηση Δ.Δ.

11 Gr. Kastellanou / 201211 Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών: 1.Για την ειδίκευσης της λογοτεχνίας: απαιτείται η άριστη γνώση της γαλλικής, συνεκτιμάται η πολύ καλή γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας και η καλή χρήση Η/Υ. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση: - το γενικό βαθμό πτυχίου (10%) -το μέσο όρο προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (15%) -την ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα (5%) -την προφορική συνέντευξη σε ένα από τα αντικείμενα της προτεινόμενης έρευνας (20%) -τη γραπτή εξέταση στη γαλλική λογοτεχνία (40%) -τη γνώση ξένων γλωσσών (10%). 1.Για την ειδίκευσης της λογοτεχνίας: απαιτείται η άριστη γνώση της γαλλικής, συνεκτιμάται η πολύ καλή γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας και η καλή χρήση Η/Υ. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση: - το γενικό βαθμό πτυχίου (10%) -το μέσο όρο προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (15%) -την ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα (5%) -την προφορική συνέντευξη σε ένα από τα αντικείμενα της προτεινόμενης έρευνας (20%) -τη γραπτή εξέταση στη γαλλική λογοτεχνία (40%) -τη γνώση ξένων γλωσσών (10%).

12 Gr. Kastellanou / 201212 2.Για την ειδίκευση της διδακτικής των γλωσσών και της γλωσσικής επικοινωνίας: απαιτείται η αποδεδειγμένη και σε άριστο επίπεδο μιας ευρωπαϊκής γλώσσας, συνεκτιμάται η πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών και η καλή χρήση Η/Υ. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση: - το γενικό βαθμό πτυχίου (10%) -Το μέσο όρο προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (15%) -την ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα (5%) -την εξέτάση που συνίσταται στη γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός σχεδίου έρευνας βασισμένου πάνω σε υπόθεση εργασίας που δίνεται ως θέμα (60%) -τη γνώση ξένων γλωσσών 2.Για την ειδίκευση της διδακτικής των γλωσσών και της γλωσσικής επικοινωνίας: απαιτείται η αποδεδειγμένη και σε άριστο επίπεδο μιας ευρωπαϊκής γλώσσας, συνεκτιμάται η πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών και η καλή χρήση Η/Υ. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση: - το γενικό βαθμό πτυχίου (10%) -Το μέσο όρο προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (15%) -την ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα (5%) -την εξέτάση που συνίσταται στη γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός σχεδίου έρευνας βασισμένου πάνω σε υπόθεση εργασίας που δίνεται ως θέμα (60%) -τη γνώση ξένων γλωσσών

13 Gr. Kastellanou / 201213 3. Για την ειδίκευση της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας: Απαιτείται η άριστη γνώση της γαλλικής και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, Συνεκτιμάται η πολύ καλή γνώση Η/Υ. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση: - το γενικό βαθμό πτυχίου (10%) -την προφορική συνέντευξη (20%) -τα λοιπά προσόντα (δημοσιεύσεις, επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιπλέον ξένη γλώσσα κλπ) (15%) -την ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα (5%) -τη γραπτή εξέταση μετάφρασης κειμένου από τη γαλλική στην ελληνική (50%). 3. Για την ειδίκευση της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας: Απαιτείται η άριστη γνώση της γαλλικής και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, Συνεκτιμάται η πολύ καλή γνώση Η/Υ. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση: - το γενικό βαθμό πτυχίου (10%) -την προφορική συνέντευξη (20%) -τα λοιπά προσόντα (δημοσιεύσεις, επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιπλέον ξένη γλώσσα κλπ) (15%) -την ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα (5%) -τη γραπτή εξέταση μετάφρασης κειμένου από τη γαλλική στην ελληνική (50%).

14 Gr. Kastellanou / 201214 Δικαίωμα εγγραφής για Δ.Δ.: 1.Για την ειδίκευση της λογοτεχνίας, όλοι οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. των συγγενών αντικειμένων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 2.Για την ειδίκευση της διδακτικής των γλωσσών και της γλωσσικής επικοινωνίας, οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε συναφή επιστημονική περιοχή με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. 3.Για την ειδίκευση της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας, οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. στη μεταφρασεολογία, στις επιστήμες της γλώσσας ή σε άλλες συναφείς επιστημονικές περιοχές. 1.Για την ειδίκευση της λογοτεχνίας, όλοι οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. των συγγενών αντικειμένων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 2.Για την ειδίκευση της διδακτικής των γλωσσών και της γλωσσικής επικοινωνίας, οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε συναφή επιστημονική περιοχή με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. 3.Για την ειδίκευση της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας, οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. στη μεταφρασεολογία, στις επιστήμες της γλώσσας ή σε άλλες συναφείς επιστημονικές περιοχές.

15 Gr. Kastellanou / 201215 Οργάνωση και διάρθρωση μαθημάτων: - Τα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα προκειμένου να συγκεντρώσουν 30 Ε.Π.Μ./ΕCTS ανά εξάμηνο. -Tο τέταρτο εξάμηνο προορίζεται για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη καθηγητή που βαθμολογείται κι από σύν δύο μέλη χωριστά. -Η διπλωματική εργασία (15.000 λέξεων τουλάχιστον μη συμπεριλανβανομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων κλπ.) συντάσσεται στη γαλλική στην ειδίκευση της λογοτεχνίας, στην ελληνική ή και γαλλική στις δύο άλλες ειδικεύσεις. - Τα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα προκειμένου να συγκεντρώσουν 30 Ε.Π.Μ./ΕCTS ανά εξάμηνο. -Tο τέταρτο εξάμηνο προορίζεται για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη καθηγητή που βαθμολογείται κι από σύν δύο μέλη χωριστά. -Η διπλωματική εργασία (15.000 λέξεων τουλάχιστον μη συμπεριλανβανομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων κλπ.) συντάσσεται στη γαλλική στην ειδίκευση της λογοτεχνίας, στην ελληνική ή και γαλλική στις δύο άλλες ειδικεύσεις.

16 Gr. Kastellanou / 201216 -Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (ποσοστό από 48% έως και 78%) και επιλογής (ποσοστό από 52% έως 22%) κατά ειδίκευση. -Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις ειδικεύσεις. -Απαιτείται πρακτική επαγγελματική άσκηση διάρκειας 150 ωρών στην ειδίκευση της Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών. -Στην ειδίκευση της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της σχολιασμένης μετάφρασης ή της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία είναι προϋπόθεση για την εγγραφή για την απόκτηση Δ.Δ. -Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (ποσοστό από 48% έως και 78%) και επιλογής (ποσοστό από 52% έως 22%) κατά ειδίκευση. -Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις ειδικεύσεις. -Απαιτείται πρακτική επαγγελματική άσκηση διάρκειας 150 ωρών στην ειδίκευση της Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών. -Στην ειδίκευση της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της σχολιασμένης μετάφρασης ή της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία είναι προϋπόθεση για την εγγραφή για την απόκτηση Δ.Δ.

17 Gr. Kastellanou / 201217 Διδακτικό Προσωπικό: Στο Π. Μ. Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, διδάσκουν : -7 μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λογοτεχνίας, -8 μέλη ΔΕΠ του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών, -4 μέλη ΔΕΠ του Τομέα Μετάφρασης, -4 μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων με ανάθεση. Ε π ι π λέον έχουν π ρογραμματιστεί 4 τέσσερα μετα π τυχιακά σεμινάρια α π ό Καθηγητές του εξωτερικού ( Γαλλία, Ιταλία, Σενεγάλη και Η.Π.Α. ). Στο Π. Μ. Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, διδάσκουν : -7 μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λογοτεχνίας, -8 μέλη ΔΕΠ του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών, -4 μέλη ΔΕΠ του Τομέα Μετάφρασης, -4 μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων με ανάθεση. Ε π ι π λέον έχουν π ρογραμματιστεί 4 τέσσερα μετα π τυχιακά σεμινάρια α π ό Καθηγητές του εξωτερικού ( Γαλλία, Ιταλία, Σενεγάλη και Η.Π.Α. ).

18 Gr. Kastellanou / 201218 Διδακτορική Διατριβή: Οι υποψήφιοι οφείλουν: -να συνεργάζονται μια φορά το δίμηνο με τον επιβλέποντα καθηγητή, -Να έχουν μια ετήσια συνεργασία με τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, -Να παρουσιάζουν την πορεία της ερευνητικής τους έρευνας δημόσιαανά διετία. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε Νοέμβριο έκθεση προόδου του υποψηφίου. Η έκταση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 80.000 λέξεων. Οι υποψήφιοι οφείλουν: -να συνεργάζονται μια φορά το δίμηνο με τον επιβλέποντα καθηγητή, -Να έχουν μια ετήσια συνεργασία με τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, -Να παρουσιάζουν την πορεία της ερευνητικής τους έρευνας δημόσιαανά διετία. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε Νοέμβριο έκθεση προόδου του υποψηφίου. Η έκταση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 80.000 λέξεων.

19 Gr. Kastellanou / 201219 Εγγεγραμμένοι : Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας φοιτούν: - 50 μεταπτυχιακοί Φοιτητές (18 στην ειδίκευση της λογοτεχνίας, 34 στην ειδίκευση της διδακτικής των γλωσσών και της γλωσσικής επικοινωνίας και 8 στην ειδίκευση της μετάφρασης-μεταφρασεολογίας). -28 υποψήφιοι Διδάκτορες (19 στην ειδίκευση της λογοτεχνίας, 8 στην ειδίκευση της διδακτικής των γλωσσών και της γλωσσικής επικοινωνίας και 1 στην ειδίκευση της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας). Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας φοιτούν: - 50 μεταπτυχιακοί Φοιτητές (18 στην ειδίκευση της λογοτεχνίας, 34 στην ειδίκευση της διδακτικής των γλωσσών και της γλωσσικής επικοινωνίας και 8 στην ειδίκευση της μετάφρασης-μεταφρασεολογίας). -28 υποψήφιοι Διδάκτορες (19 στην ειδίκευση της λογοτεχνίας, 8 στην ειδίκευση της διδακτικής των γλωσσών και της γλωσσικής επικοινωνίας και 1 στην ειδίκευση της μετάφρασης - μεταφρασεολογίας).

20 Gr. Kastellanou / 201220 Αξιολόγηση: Στο τέλος κάθε εξαμήνου προβλέπεται αξιολόγηση κάθε μαθήματος από τους φοιτητές. Κάθε τετραετία προβλέπεται έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και ανά πενταετία εξωτερική του Π.Μ.Σ. Οι Διδάσκοντες καταθέτουν ετησίως στη Σ.Ε. Βιογραφικό σημείωμα με τις δημοσιεύσεις τους στης τελευταίας πενταετίας για να δικαιολογείται και η συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. Στο τέλος κάθε εξαμήνου προβλέπεται αξιολόγηση κάθε μαθήματος από τους φοιτητές. Κάθε τετραετία προβλέπεται έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και ανά πενταετία εξωτερική του Π.Μ.Σ. Οι Διδάσκοντες καταθέτουν ετησίως στη Σ.Ε. Βιογραφικό σημείωμα με τις δημοσιεύσεις τους στης τελευταίας πενταετίας για να δικαιολογείται και η συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ.

21 Gr. Kastellanou / 201221 Διοίκηση: Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τη Συντακτική Επιτροπή (Σ.Ε.) για μια τριετία. Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. ορίζεται και Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Κάθε ειδίκευση διοικείται από τριμελή Επιτροπή Ειδίκευσης (Ε.Ε.) που ορίζεται για μια τριετία από τη Γ.Σ. κάθε Τομέα. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τη Συντακτική Επιτροπή (Σ.Ε.) για μια τριετία. Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. ορίζεται και Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Κάθε ειδίκευση διοικείται από τριμελή Επιτροπή Ειδίκευσης (Ε.Ε.) που ορίζεται για μια τριετία από τη Γ.Σ. κάθε Τομέα.

22 Gr. Kastellanou / 201222 Επαγγελματικοί Διέξοδοι: -Η εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων. -Μεταφραστές σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. - Σύμβουλοι δημόσιων ή ιδιωτικών πολιτιστικών οργανισμών (φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα κλπ). -Σύμβουλοι ή διορθωτές εκδόσεων. -Η εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων. -Μεταφραστές σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. - Σύμβουλοι δημόσιων ή ιδιωτικών πολιτιστικών οργανισμών (φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα κλπ). -Σύμβουλοι ή διορθωτές εκδόσεων.

23 Gr. Kastellanou / 201223 Συνεργασίες: Το Π.Μ.Σ. Του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνεργάζεται : Σε επίπεδο Μάστερ -με το Π.Μ.Σ. Erasmus-Mundus «Ευρωπαϊκοί πολιτισμοί και λογοτεχνίες» που συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Bologna και συμμετέχει εκτός από το Α.Π.Θ. τα Πανεπιστήμια του Στρασβούργου, της Mulhouse, (Γαλλία), του Dakar (Σενεγάλη), της Βομβάης (Ινδία) και της Αλμπέρτα (Καναδά)· -με το Π.Μ.Σ. «Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» που συντονίζει το Τμήμα Αγγλικής του Α.Π.Θ. -Με το Π.Μ.Σ. «Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)» που συντονίζει το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Το Π.Μ.Σ. Του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνεργάζεται : Σε επίπεδο Μάστερ -με το Π.Μ.Σ. Erasmus-Mundus «Ευρωπαϊκοί πολιτισμοί και λογοτεχνίες» που συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Bologna και συμμετέχει εκτός από το Α.Π.Θ. τα Πανεπιστήμια του Στρασβούργου, της Mulhouse, (Γαλλία), του Dakar (Σενεγάλη), της Βομβάης (Ινδία) και της Αλμπέρτα (Καναδά)· -με το Π.Μ.Σ. «Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» που συντονίζει το Τμήμα Αγγλικής του Α.Π.Θ. -Με το Π.Μ.Σ. «Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)» που συντονίζει το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

24 Gr. Kastellanou / 201224 Σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος με το διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό Π.Μ.Σ. Διδακτορικό Ανωτάτων Ευρωπαϊκών Σπουδών «Οι Λογοτεχνίες της Ενωμένης Ευρώπης» που συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Bologna και συμμετέχουν, εκτός από το Α.Π.Θ. τα Πανεπιστήμια: - της Mulhouse (Γαλλία), - του Clermont-Ferrand (Γαλλία), - του Göttigen (Γερμανία), - του Swansea (Αγγλία), - της Λισαβώνας (Πορτογαλία), - της Κρακοβίας (Πολωνία), - της Σόφιας (Βουλγαρία), - του Valladolid (Iσπανία), - του Ανωτάτου Διεθνούς Ινστιτούτου Μεταφραστών Βρυξελλών (Ι.S.T.I.). Σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος με το διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό Π.Μ.Σ. Διδακτορικό Ανωτάτων Ευρωπαϊκών Σπουδών «Οι Λογοτεχνίες της Ενωμένης Ευρώπης» που συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Bologna και συμμετέχουν, εκτός από το Α.Π.Θ. τα Πανεπιστήμια: - της Mulhouse (Γαλλία), - του Clermont-Ferrand (Γαλλία), - του Göttigen (Γερμανία), - του Swansea (Αγγλία), - της Λισαβώνας (Πορτογαλία), - της Κρακοβίας (Πολωνία), - της Σόφιας (Βουλγαρία), - του Valladolid (Iσπανία), - του Ανωτάτου Διεθνούς Ινστιτούτου Μεταφραστών Βρυξελλών (Ι.S.T.I.).

25 Gr. Kastellanou / 201225 Προβλήματα λειτουργίας: -Χρηματοδότηση (έλλειψη χορηγών). -Αναπάρκεια χώρων για εξειδικευμένα σεμινάρια (μετάφρασης, επεξεργασίας λογοτεχνικών κειμένων με Η/Υ κλπ). -Έλλειψη διδακτικού προσωπικού. -Γραφειοκρατία που αποθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία πρόσκλησης ξένων καθηγητών και ενίσχυση της έρευνας στα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές. -Χρηματοδότηση (έλλειψη χορηγών). -Αναπάρκεια χώρων για εξειδικευμένα σεμινάρια (μετάφρασης, επεξεργασίας λογοτεχνικών κειμένων με Η/Υ κλπ). -Έλλειψη διδακτικού προσωπικού. -Γραφειοκρατία που αποθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία πρόσκλησης ξένων καθηγητών και ενίσχυση της έρευνας στα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές.


Κατέβασμα ppt "Gr. Kastellanou / 20121 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακ ώ ν Σπουδών Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google