Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
1o ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ

2 Γιατί αυτό το θέμα: Πρώτες σκέψεις
Στις μέρες μας οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες λόγω της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Η αναζήτηση μιας δουλειάς που να ταιριάζει στους στόχους, την προσωπικότητα και τις φιλοδοξίες είναι δύσκολη υπόθεση και πολλές φορές οδηγεί σε δρόμους χωρίς ή με δύσκολη επιστροφή αν επιλεχθεί μια εργασία απλά ως λύση ανάγκης. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε καλά από τα μαθηματικά μας χρόνια όλες τις παραμέτρους ώστε τόσο η εξεύρεση επαγγέλματος όσο τα θεσμικά που το διέπουν να μας βοηθήσουν στην αρτιότερη επιλογή μας και στην επιτυχημένη σταδιοδρομία μας.

3 Έτσι να οι στόχοι μας… Να ενημερωθούμε για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Να εντοπισουμε το πως ενημερώνεται κάποιος σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά στα εργασιακά θέματα Και να γνωρίσουμε το τι γίνεται στην ευρωπαϊκή ένωση και μας αφορά. τέλος Να εντοπίσομε το τι γίνεται στην τοπική αγορά εργασίας και πως αναζητά κάποιος εργασία

4 Αρχίσαμε με σύνταξη συμβολαίου και χρονοδιαγράμματος για το πώς θα δουλέψομε κάθε τετράμηνο

5

6 Και στη διάρθρωση της εργασίας
H ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2) ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3) Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Β. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 1) ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ -ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ 3) ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 5) ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

7 Πως ορίζεται το εργασιακό μας περιβάλλον
Το περιβάλλον κάθε εργασίας διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό και οι όροι αυτοί δεν αφορούν παρά στις “εντός” ή “εκτός” επιρροές που δέχεται η οργανωτική δομή κάθε επιχείρησης. Ως εξωτερικό περιβάλλον ορίζουμε κυρίως τους εξωτερικούς παράγοντες που είναι σε θέση να επιδράσουν στην επιχείρηση και αυτοί διακρίνονται σε: οικονομικούς πολιτικούς κοινωνικούς τεχνολογικούς Το “οικονομικό” περιβάλλον αναφέρεται από τη μια μεριά, στη γενική κατάσταση της οικονομίας, της χώρας Αφορά ακόμα στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς, στη σχέση της επιχείρησης με τους προμηθευτές, τους πελάτες τις τράπεζες, κοκ. Αυτό σημαίνει πως στελέχη ή ο ιδιοκτήτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να μελετά όλους τους παραπάνω παράγοντες κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

8 Οι Νόμοι και οι άδειες Σύμφωνα με τους περί Τεχνιτών Οχημάτων Νόμους του 2006 και και το ΠΔ 362/ΦΕΚ 245 Α/ για τη συντήρηση ή και επιδιόρθωση οχήματος ή εξαρτήματος απαιτείται άδεια που παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Η άδεια αυτή παραχωρείται σε φυσικά πρόσωπα μόνο, για μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικότητες: Μηχανικός αυτοκινήτων Μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός) Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων Τεχνίτης βαφής Τεχνίτης ελαστικών Τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης Τεχνίτης κλιματισμού Τεχνίτης οργάνων Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων Τεχνίτης ψυγείων (ραντιατέρ).

9 Το θεσμικό πλαίσιο Τεχνίτες Αυτοκινήτων:
α. Μηχανοτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) β. Ηλεκτροτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) γ. Τεχνίτης συστήματος πέδησης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) δ. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ε. Τεχνίτης εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) στ. Τεχνίτης οργάνων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ζ. Τεχνίτης αναρτήσεων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) η. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) θ. Τεχνίτης ψυγείων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ι. Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ια. Τεχνίτης βαφής Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ιβ. Τεχνίτης τροχών Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ιγ. Τεχνίτης συσκευών υγραερίου Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ιδ. Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

10 Έτσι για να γίνει κάποιος καλός τεχνίτης οχημάτων χρειάζεται να χρησιμοποιεί ένα πλήθος από γνώσει και δεξιότητες, Όπως: Να μάθει καλά το αντικείμενο του. Να μιλάει παραπάνω από μια γλώσσα. Να διαχειρίζεται σωστά τα οικονομικά του. Να γίνει επικοινωνιακός. Να μπορεί να εκπαιδεύεται δια βίου.

11 Αθέατες διέξοδοι Τεχνικός πωλήσεων. Οδηγός Επαγγελματικών οχημάτων.
Συντηρητής μηχανημάτων έργων. Μεταλλικές κατασκευές. Βιολογικοί καθαρισμοί.

12 Τι γίνεται στην Ε.Ε. το πλαίσιο προσόντων

13 Χρήσιμες ιστοσελίδες για αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα European Personnel Selection Office Διεθνές Γραφείο Εργασίας Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σταδιοδρομία στην Ευρώπη Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη Θέσεις εργασίας στην Ευρώπη Υποτροφίες, Θερινά Σχολεία, Εργασία

14 Τι γίνεται στην Χίο Υπάρχει ζήτηση; Που θα βρω δουλειά;
Πώς θα την αναζητήσω; Τι πιστεύουν για μας; Η έρευνα μας Τα αποτελέσματα Συμπεράσματα

15 Η προσφορά Τα σχολεία ( ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Ι.Ε.Κ.
Τα σχολεία ( ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Ι.Ε.Κ. Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ)

16 Η ΖΗΤΗΣΗ Σπουδές…. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (Ποια; Που; Πως; )
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (Ποια; Που; Πως; ) ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ( Νομοθεσία) Το βιογραφικό σημείωμα ( μάθαμε πως)

17 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. Ν1ΚΟΛΟΣ Ι. ΛΩΡΗ 16, , ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣ. & ΑΝΤ Ο.Ε. ΠΑΝΑΓ. ΑΓΙΟΔΕΚΤΙΝΗ , ΚΑΜΠΟΣ , ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΣΤΡ. ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤ. & ΠΑΝ ΝΕΟΧΩΡΙ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ Κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓ .ΔΙΟΜΗΔΗ , ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΈΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΕΜΕΛΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙ, ΠΑΝΝΟΥΛΗΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΔΑΜΑΔΑ , ΚΑΜΠΟΣ Ι , ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, ΓΡΟΥ Ε. ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ ΣΤΕΦ.ΚΑΡΤΟΥΛΗ 33, ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ ,

18 ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΜΙΜΗΣ ΑΔ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ 23, 6932713334 22710 21621
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜ & ΠΑΝΑΓ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 21, ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΚΟΝΤΑΡΙ, , ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑ 52, ΚΟΡΜΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΝΤΑΡΙ , ΚΟΥΝΟΥΚΛΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΔΑ, ΚΑΜΠΟΣ, , ΛΟΪΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΚΟΝΤΑΡΙ, ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 41, ΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΚΟΝΤΑΡΙ, Τ ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡ, & ΕΥΑΓ. ΓΡΟΥ, ΜΟΝΟΠΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΣΤΡΟΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 16, ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΕ Γ.ΒΕΡΙΤΗ , ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Ν. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΥΤΑ 27, ΜΠΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, ,

19 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΕΡ.ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 25, ΦΑΡΚΑΙΝΑ
Μ.ΨΑΡΡΟΣ Α. ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑ 13 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤ & ΣΤΕΛ ΚΟΝΤΑΡΙ, ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 32, Γ ΣΤΟΥΠΟΣ Ν. - ΠΟΛΙΤΣΗΣ Λ. ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΚΟΝΤΑΡΙ, ΣΦΗΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΦΑ ΚΟΝΤΑΡΙ, ΤΣΙΚΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΒΑΛΙΑΔΗ 8, ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ. ΤΙΜΩΝΗ 3, Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΑΕΡ .ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 22 ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΝΗΣ 3, ΒΑΡΒΑΣΙ, ΧΑΛΟΥΣ Ν. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΥΤΑ 41,

20 Το ερωτηματολόγιο και η έρευνα
Πλήθος 37 συνεργεία Δείγμα 37 ερωτηματολόγια σε εμπλεκομένους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους Απάντησαν οι 31 ( 83,70 %) Αξιοπιστία αποδεκτή

21 Το ερωτηματολόγιο 1ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είμαστε οι μαθητές της Β΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χίου και φιλοδοξούμε να γίνουμε καλοί τεχνίτες στον τομέα των οχημάτων μετά την αποφοίτηση μας. Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα είναι ένα νέο μάθημα που βοηθά το μαθητή να γίνει και ερευνητής Με την εργασία μας αυτή προσπαθούμε ακόμα να διευρύνουμε το χώρο του επαγγέλματος που φιλοδοξούμε να ακολουθήσουμε. Η όλη προσπάθεια μας συντονίζεται από τον καθηγητή κ. Κων/νο Βούκουνα Μηχ/γο Εκπ/κό Msc. Η συμβολή σας στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος είναι καθοριστική και σας ευχαριστούμε για αυτό. Ευελπιστούμε δε να έχουμε και στο μέλλον συνεργασία μαζί σας. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1.Ποια είναι η σχέση σας με το συνεργείο; ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  1α Γνωρίζεται ότι στα ΕΠΑ.Λ. εκπαιδεύονται και τεχνίτες Οχημάτων; ΝΑΙ  ΟΧΙ  2.Έχετε πτυχίο από:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΕΠΑ.Σ   ΕΠΑ.Λ   ΤΕΙ   ΑΕΙ   ΑΛΛΟ (τι;) …………………..…………..  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  2α. Η σχολή που αποφοιτήσατε σας βοήθησε στην εργασία σας 3.Αν θα επιλέγατε κάποιο συνεργάτη τι θα ζητούσατε να έχει ως τίτλο: (μέχρι 2 απαντήσεις)  ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Σ   ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΛ   ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ – ΤΕΙ   ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΑ   ΜΟΝΟ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Η/Υ 

22 4.Ποιόν από τα παρακάτω προκρίνετε ως προσόν για τον τεχνίτη οχημάτων;
(μέχρι 2 απαντήσεις) Πράξη και δεξιότητες  Ειδικές γνώσεις ( π.χ. Πληροφορική)  Ξένες γλώσσες  Εκπαιδευσιμότητα  Καλός χαρακτήρας  5.Ποιό χαρακτηριστικό συμπεριφοράς προκρίνεται; (Μέχρι 3 απαντήσεις) Υπευθυνότητα  Φιλοδοξία  Ποιοτική εργασία – μεθοδικότητα  Παρατηρητικότητα  Συμφέρον του συνεργείου  Πρωτοβουλία  Λιγόλογοι και συνοπτικοί  Αποδοχή ελέγχου  Έλεγχος νεύρων  Ομαδικοί και συνεργάσιμοι  6.Ποιά σωματικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένας τεχνίτης οχημάτων; (Μέχρι 3 απαντήσεις) Ευέλικτος  Χειροδύναμος  Ευκίνητος Γρήγορος  Έξυπνος  Επιδέξιος  Ευγενικός  6α. Θα βοηθούσατε τον βοηθό σας να εξελιχθεί; ΝΑΙ  ΟΧΙ 

23 7.Ποιές ειδικές γνώσεις κυρίως πρέπει κατά τη γνώμη σας να διαθέτει ο τεχνίτης οχημάτων;
Βασικές λειτουργίες κινητήρα  Εργαλεία, όργανα, εξαρτήματα για βασικές εργασίες  Βασικές δεξιότητες ειδικότητας (υγρά , πιέσεις , λάδια)  Αναγνώριση εξαρτημάτων  Αυτοματισμούς  8. Αν χρειαζόσασταν βοηθό με ποια κριτήρια θα τον επιλέγατε; (Μέχρι 3 απαντήσεις) Τίτλο αποφοίτησης  Εμφάνιση – ντύσιμο  Χειρισμός Η/Υ και γλώσσα (π.χ. Αγγλικά)  Προηγούμενη εμπειρία  Τρόποι και ευγένεια  9. Κρίνεται απαραίτητη τη συνεχή επιμόρφωση στο χώρο σας; Ναι  Όχι  Μέχρι ενός ορίου(ΗΛΙΚΙΑ):  Θέλετε να συνεργαστείτε στο μέλλον με το σχολείο μας για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση του τομέα μας σχετικά με το επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων Ναι  Όχι  Αν ναι αφήστε μας τηλέφωνο επικοινωνίας ή τη διεύθυνση σας: …………………………………………………………………………………………………………. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

24 Σχέση με το συνεργείο Τίτλος ερωτώμενου

25 Τίτλος μελλοντικού συνεργάτη

26 Βασικό προσόν συνεργάτη (πρόκριση)

27 Κριτήριο συμπεριφοράς

28 Ειδικά χαρακτηριστικά

29 Εξειδικευμένη τεχνική γνώση (γνώση που ζητάει το συνεργείο)

30 Εξέλιξη στο χώρο εργασίας
Παράλληλα Κριτήρια επιλογής συνεργάτη

31 Συνεργασία με το σχολείο
Επιμόρφωση

32 Τα συμπεράσματα της έρευνας μας
Στην περιοχή μας οι εργαζόμενοι στα συνεργεία είναι κυρίως και ιδιοκτήτες τους. Τα περισσότερα έχουν έναν βοηθό. Γνωρίζουν το σχολείο και τον τομέα μας. Οι εμπλεκόμενοι με τα συνεργεία έχουν πτυχίο ΕΠΑΣ σε ποσοστό 34,5 %. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. σε ποσοστό 26 % . Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 29 % και σε ποσοστό 6,5 % έχουν κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές. Στον χώρο δουλείας ως συνεργάτης προκρίνεται ο πτυχιούχος ΕΠΑ. Λ. (51 %) Ως συνεργάτης ακόμα προκρίνεται εκείνος που επιδεικνύει υπευθυνότητα και μεθοδικότητα διαθέτει δεξιότητες και μπορεί να εκπαιδευτεί. Η αγορά εργασίας ζητάει από τον εργαζόμενο να είναι ευγενικός, έξυπνος και γρήγορος. Να γνωρίζει τον κινητήρα του κάθε οχήματος τα εργαλεία και τα εξαρτήματα του οχήματος. Η διαρκής επιμόρφωση καταδεικνύεται ως απαραίτητη. Τον συνεργάτη που θα επέλεγαν θα τον αξιολογούσαν βάση της εμπειρίας του και των καλών του τρόπων και μετά βάση των σπουδών και του τίτλου του. Οι ιδιοκτήτες συνεργείων απάντησαν παρά του ότι θα βοηθούσαν τους υπαλλήλους τους να εξελιχθούν παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέροντος για συνεργασία με το σχολείο και τον τομέα μας.

33 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Τρόποι καλύτερης συνεργασίας με την αγορά εργασίας. Τρόποι αλληλεξάρτησης παρεχόμενης γνώσης και δεξιότητας στο σχολείο με την αντίστοιχη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δημιουργία αρχείου καριέρας - επιτυχίας των αποφοίτων μας. Διερεύνηση τρόπων διαρκούς επιμόρφωσης αποφοίτων εντός του σχολείου.

34 Η ομάδα εργασίας

35 Συνεργασία με επαγγελματίες

36 Ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google