Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σαπιρίδου Ανδρομάχη & Ελένη Μπουτουλούση Α. Π. Θ. Συνέδριο ΜΟΔΙΠ « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας : Διοίκηση και καλές πρακτικές » Θεσσαλονίκη 20.-21.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σαπιρίδου Ανδρομάχη & Ελένη Μπουτουλούση Α. Π. Θ. Συνέδριο ΜΟΔΙΠ « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας : Διοίκηση και καλές πρακτικές » Θεσσαλονίκη 20.-21."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σαπιρίδου Ανδρομάχη & Ελένη Μπουτουλούση Α. Π. Θ. Συνέδριο ΜΟΔΙΠ « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας : Διοίκηση και καλές πρακτικές » Θεσσαλονίκη 20.-21. 9. 2012 Διαφορο π οίηση κριτηρίων αξιολόγησης σε συνάρτηση με το αντικείμενο σ π ουδών : Παρατηρήσεις στον χώρο των ανθρω π ιστικών ε π ιστημών

2 Διαφοροποίηση κριτηρίων αξιολόγησης σε συνάρτηση με το αντικείμενο σπουδών : Παρατηρήσεις στον χώρο την ανθρωπιστικών σπουδών  1. Εισαγωγή

3 Διαφοροποίηση κριτηρίων αξιολόγησης σε συνάρτηση με το αντικείμενο σπουδών : Παρατηρήσεις στον χώρο την ανθρωπιστικών σπουδών  1. Εισαγωγή  2. Τα κοινωνικά, οικονομικά και επιστημολογικά συμφραζόμενα της αξιολόγησης ( Α )  2. 1 Κριτική στο θετικιστικό επιστημονικό παράδειγμα  2.2. Η αξιολόγηση της Α – το παράδειγμα της Γερμανίας

4 Διαφοροποίηση κριτηρίων αξιολόγησης σε συνάρτηση με το αντικείμενο σπουδών : Παρατηρήσεις στον χώρο την ανθρωπιστικών σπουδών  1. Εισαγωγή  2. Τα κοινωνικά, οικονομικά και επιστημολογικά συμφραζόμενα της αξιολόγησης ( Α )  2. 1 Κριτική στο θετικιστικό επιστημονικό παράδειγμα  2.2. Η αξιολόγηση της Α – το παράδειγμα της Γερμανίας  3. Κριτήρια αξιολόγησης σε ένα τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών

5 Διαφοροποίηση κριτηρίων αξιολόγησης σε συνάρτηση με το αντικείμενο σπουδών : Παρατηρήσεις στον χώρο την ανθρωπιστικών σπουδών  1. Εισαγωγή  2. Τα κοινωνικά, οικονομικά και επιστημολογικά συμφραζόμενα της αξιολόγησης ( Α )  2. 1 Κριτική στο θετικιστικό επιστημονικό παράδειγμα  2.2. Η αξιολόγηση της Α – το παράδειγμα της Γερμανίας  3. Κριτήρια αξιολόγησης σε ένα τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών  4. Επίλογος

6 Εισαγωγή  Θετικές πλευρές  Αδυναμίες της αξιολόγησης  Πηγές

7 Εισαγωγή  Θετικές πλευρές  Καταγραφή του παραγομένου έργου, των υποδομών και των προβλημάτων των ιδρυμάτων  Επίγνωση μιας συνολικής εικόνας  Σύγκριση των δεδομένων με τις διεθνείς προδιαγραφές  Ανταλλαγή εμπειριών και εύρεση λύσεων

8 Εισαγωγή  Αδυναμίες της αξιολόγησης  Η αξιολόγηση δεν μπορεί να διασφαλίσει από μόνη της την ποιότητα της εκπαίδευσης και της παιδείας, αλλά συχνά έχει μια φαντασίωση παντοδυναμίας  Συνήθως είναι κοινή για όλους, εντατικοποιημένη και στηρίζεται σε θετικιστικά πρότυπα  Οι περιγραφές δεν μπορούν καλύψουν την ερευνητική, διδακτική, διοικητική πραγματικότητα στη συνθετότητά τους

9 Εισαγωγή  Πηγές  Εμπειρία ( από το 1990 ερωτηματολόγια )  Συζητήσεις – συνεργασίες  Βιβλιογραφία με θέμα το σύγχρονο επιστημολογικό παράδειγμα  Βιβλιογραφία με θέμα την αξιολόγηση της αξιολόγησης

10 2. Τα επιστημολογικά συμφραζόμενα της αξιολόγησης 2.1 Κριτική στο θετικιστικό πρότυπο  Η αξιολόγηση ως έκφραση κοινωνικο - οικονομικών ανακατατάξεων  Το κυρίαρχο επιστημολογικό παράδειγμα  Πώς φτάσαμε ως εδώ  Τι να πράξουμε

11 2.1 Κριτική στο θετικιστικό πρότυπο  “ Οι προμηθεϊκές τεχνολογικές εφαρμογές που σημάδεψαν το πέρασμα από τον δέκατο ένατο στον εικοστό αιώνα έδωσαν στην πειραματική επιστήμη μια πρωτόγνωρη αυτοπεποίθηση, η οποία την έκανε να πιστέψει πως έχει αποκλειστικό προνόμιο στη σημασιοδότηση του πραγματικού · η φιλοσοφία παραγκωνίστηκε ως παρωχημένη.

12 2.1 Κριτική στο θετικιστικό πρότυπο  [...]. Όμως οι παράπλευρες καταστροφικές συνέπειες της ίδιας αυτής τεχνοεπιστήμης, που ήταν μία από τις τραγικότερες εκπλήξεις του εικοστού αιώνα, ξαναθέτουν το ζήτημα περί των ορίων και των σκοπών της επιστήμης και δείχνουν περίτρανα την ανεπάρκεια του επιστημονικού λόγου να αντιμετωπίσει τις μη τεχνικές, « συγκροτητικές » του, όπως θα λέγαμε, αρχές και προϋποθέσεις ( Τερζάκης 2012: 9). “

13 2. Τα επιστημολογικά συμφραζόμενα της αξιολόγησης 2.2 Η μεταφορά της κριτικής του θετικιστικού προτύπου στην διαδικασία της αξιολόγησης  Κριτική της αξιολόγησης με τη σημερινή της μορφή – η έκθεση του Rauhvargers (2011)  Η εξέλιξη και οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στη Γερμανία (Klenke 2012, Lenzen 2012)

14 Η εξέλιξη και οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στη Γερμανία  Αλλαγή του τρόπου μισθοδοσίας των Πανεπιστημιακών στη Γερμανία  Πρόσθετες αμοιβές υπό τύπον επιδόματος με βάση κριτήρια αξιολόγησης  Η απόφαση της 14.2.2012 (Epping 2012) του συνταγματικού δικαστηρίου της Καρλσρούης ανατρέπει το σκηνικό  Οι αντιδράσεις των επιστημόνων στην αξιολόγηση  (Spiegel και Süddeutsche Zeitung 3.9.2012, Lessenich/Ziegele 2012)

15 3. Κριτήρια αξιολόγησης σε ένα τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών

16  Η ανάγκη για πρόσθετα κριτήρια και κατηγορίες στην Α τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών

17 3. Κριτήρια αξιολόγησης σε ένα τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών  Η ανάγκη για πρόσθετα κριτήρια και κατηγορίες στην Α τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών  Διαφοροποιημένοι στόχοι και μέθοδοι διδασκαλίας στο ΤΓΓκΦ

18 Στόχοι  Σύνδεση θεωρίας και πράξης  Σύνδεση μαθημάτων με την κοινωνία και την τέχνη  Εναλλαγή ρόλων εκπαιδευτών – εκπαιδευόμενων  Δημιουργία θετικών σχέσεων φοιτητών – διδασκόντων

19 Διαφοροποιημένοι στόχοι και μέθοδοι διδασκαλίας Μέθοδοι : Παραδείγματα μαθημάτων και δραστηριοτήτων  Μάθημα : « Ο λόγος του αποκλεισμού σε κινηματογραφικές ταινίες ΙΙ : Συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση »  Μάθημα μετάφρασης : Υποτιτλισμός και προβολή ταινιών  Μάθημα λογοτεχνίας : Θεατρικές παραστάσεις  Καφέ ( κύκλος ) γλωσσολογίας, καφέ ( κύκλος ) γλώσσας  Ανοιχτές εκδηλώσεις αξιολόγησης φοιτητών - διδασκόντων  Εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για φοιτητές και μαθητές Λυκείου

20 Κοινές δραστηριότητες πανεπιστημιακών που συνδέονται όμως με μεγάλο φόρτο εργασίας  20 ενεργές επιτροπές  « κύκλοι ποιότητας »  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 100 φοιτητών στα σχολεία  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Επίβλεψη διδακτορικών, μεταπτυχιακών και πτυχιακών εργασιών  Εισηγητικές εκθέσεις και κρίσεις συναδέλφων  Διαλέξεις, workshops, επιμορφωτικά σεμινάρια  Συνεργασίες με Πανεπιστήμια εξωτερικού, προγράμματα Erasmus  Διαδικασία αξιολόγησης κ. ά. κ. ά. κ. ά.

21 3. Κριτήρια αξιολόγησης σε ένα τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών  Η ανάγκη για πρόσθετα κριτήρια και κατηγορίες στην Α τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών  Διαφοροποιημένοι στόχοι και μέθοδοι διδασκαλίας στο ΤΓΓκΦ  Μαθήματα και Δραστηριότητες στο ΤΓΓκΦ που δεν απεικονίζονται σε παραδοσιακούς πίνακες αξιολόγησης  Ανάγκη αρωγής εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ στα θέματα Α  Ανάγκη αρωγής Υπουργείου, Πανεπιστημίου σε θέματα διασφάλισης ποιότητας

22 5. Επίλογος  Το πλεονέκτημα της παράδοσης στις ανθρωπιστικές σπουδές  Αξιολόγηση στα εκάστοτε γλωσσικά, πολιτισμικά, οικονομικά και ιστορικά συμφραζόμενα  Μελέτη της αξιολόγησης της αξιολόγησης σε άλλες χώρες

23 Επίλογος  Διασφάλιση της ποιότητας με διάφορους τρόπους και αρωγή των τμημάτων και σχολών στις ιδιαίτερες ανάγκες τους  Αναστοχασμός ως προς το κυρίαρχο επιστημολογικό παράδειγμα και τις επιπτώσεις του : Διερεύνηση του διαλόγου φιλοσοφίας με θετικιστικές και ανθρωπιστικές επιστήμες


Κατέβασμα ppt "Σαπιρίδου Ανδρομάχη & Ελένη Μπουτουλούση Α. Π. Θ. Συνέδριο ΜΟΔΙΠ « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας : Διοίκηση και καλές πρακτικές » Θεσσαλονίκη 20.-21."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google