Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθ. Μαρία Λαζαρίδου, Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθ. Μαρία Λαζαρίδου, Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθ. Μαρία Λαζαρίδου, Α.Π.Θ.
«Εκπαιδευτική- Ερευνητική και Κοινωνική δραστηριότητα του Τμήματος Βιολογίας( )» Καθ. Μαρία Λαζαρίδου, Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2 Αντικείμενο και σκοπός:
- αποτίμηση - ανάδειξη - καταγραφή Με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού, κοινωνικού (και άλλου) έργου με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεκμηρίωση ΟΜ.Ε.Α. Δυσκολίες και Αλλαγές Συνεργασίες Π.Π.Σ
Π.Μ.Σ. Αρχείο Αποφοίτων Φόρτος διδακτικού έργου Υποδομές Ερευνητική πορεία Χρηματοδοτήσεις Συνεργασίες με το εξωτερικό Εξέλιξη του προσωπικού Διοικητικού κ.λπ. Σχέση του Τμήματος με την κοινωνία Βελτιωτικά μέτρα Δεξιότητες Ποιότητα μαθημάτων Δομή προγράμματος Δομή φοιτητικού πληθυσμού Διάρκεια Σπουδών/ Βαθμός Πτυχίου Εξεταστικό

4 Τεκμηρίωση Θεσμικό πλαίσιο για τη «διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Ν. 3374/2005) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ν. 3549/2007). Δελτία Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης 2007 (6) Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης: Μαθημάτων από το τους Φοιτητές (45 ερωτήσεις) Μαθημάτων από το ΔΕΠ Εσωτερική αξιολόγηση από το ΔΕΠ & τα διοικητικά όργανα Το κείμενο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:

5 ΟΜ.Ε.Α. Τμ. Βιολογίας Α.Π.Θ. (14 μέλη)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Μαρία Λαζαρίδου Μέλη (3): Καθηγητής Αμπατζόπουλος Θεόδωρος Καθηγήτρια Βώκου Δέσποινα Καθηγητής Στεργίου Κωνσταντίνος Υποστηρικτικό Προσωπικό (10): Λέκτορας 407 Αϊβαζίδης Κωνσταντίνος Λέκτορας Αντωνοπούλου Ευθυμία Λέκτορας Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος Λέκτορας Γκάνιας Κωνσταντίνος Λέκτορας Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος Λέκτορας Τσιριπίδης Ιωάννης Δρ. Κρίγκας Νικόλαος Δρ. Μπαξεβάνης Αθανάσιος Δρ. Παπαευθυμίου Χρυσοβαλάντης Δρ. Τσακίρη Ευδοξία

6 Συνεργασίες ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Με τις επιτροπές του Τμήματος (21≈100 άτομα) Γραμματεία του Τμήματος (4) Γραμματείες των Τομέων (5) Α.Π.Θ. Γραφείο Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επιτροπή Ερευνών Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Α.ΔΙ.Π.

7 Δυσκολίες & Βελτίωση διαδικασίας
Καταρτισμένο προσωπικό Έλλειψη μηχανογράφησης Καθυστέρηση στην υποβολή των δελτίων Αξιολόγησης από το Υπουργείο Βελτίωση Διαδικασίας Βελτιωμένα ερωτηματολόγια Μεθοδολογία για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων Αντιστοίχηση των δελτίων με τα προτεινόμενα κριτήρια

8 Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών & ΔΕΠ στην Αξιολόγηση
Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών & ΔΕΠ στην Αξιολόγηση ΔΕΠ % K. Aϊβαζίδης

9 Π.Π.Σ.

10 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ EΡΓΟ (από το 1973…)
Εκπόνηση Προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (περισσότερες από 900 ). Έκδοση διδακτικών συγγραμμάτων (περισσότερα από 100)

11 Π.Μ.Σ.

12 Αρχείο Αποφοίτων

13 Έλλειψη στοιχείων σε σχέση με την καταγραφή των τομέων απασχόλησης των πτυχιούχων Βιολόγων
Δεν υπήρχε, Τώρα υπάρχει......

14 Φόρτος διδακτικού έργου

15 Οι ώρες εκπαιδευτικού έργου κυμαίνονται από 14,5 - 26,6/εβδομάδα
. Οι ώρες εκπαιδευτικού έργου κυμαίνονται από 14,5 - 26,6/εβδομάδα . Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκει το 69% των μελών Δ.Ε.Π.

16 Κατανομή ανά μέλος Δ.Ε.Π. του αριθμού των Προπτυχιακών Φοιτητών που συμμετείχαν στις ερευνητικές δραστηριότητες του τελευταίου χρόνου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Α. Μπαξεβάνης

17 Κατανομή ανά μέλος Δ.Ε.Π. του αριθμού των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που συμμετείχαν στις ερευνητικές δραστηριότητες του τελευταίου χρόνου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Α. Μπαξεβάνης

18 Κατανομή ανά μέλος Δ.Ε.Π. του αριθμού των Υποψηφίων Διδακτόρων που συμμετείχαν στις ερευνητικές δραστηριότητες του τελευταίου χρόνου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Α. Μπαξεβάνης

19 Υποδομές

20 Υποδομές Αρνητικά στοιχεία :
Οι υπάρχουσες αίθουσες δεν επαρκούν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών Η γνώμη του διδακτικού προσωπικού για την ποιότητα των αιθουσών διδασκαλίας είναι κατά 59% αρνητική, κατά 28% θετική και κατά 13% ουδέτερη Θετικά στοιχεία : Η μέγιστη χρήση των μέσων και υποδομών του Τμήματος Η πολυ-επιστημονικότητα του ιδρύματος και η χωροταξική του διάρθρωση δίνει ευκαιρίες για την αξιοποίηση των υποδομών Χ. Παπαευθυμίου

21 Ερευνητική πορεία

22 Ι. Επιστημονικές δημοσιεύσεις Έλεγχος διπλοεγγραφών
Δηλώσεις μελών ΔΕΠ Φύλλα καταχώρησης δεδομένων στο Microsoft Εxcel Α ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1: Δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη ΔΕΠ Δημιουργία ενιαίου συγκεντρωτικού πίνακα για όλα τα μέλη ΔΕΠ (276 γραμμές και 34 στήλες = σημεία πληροφοριών, datapoints) ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2: Η ίδια εργασία δηλώνεται από διαφορετικά μέλη ΔΕΠ (συνεργασίες) Μετατροπή των πληροφοριών σε δεδομένα και επεξεργασία με ηλεκτρονικούς ηθμούς (φίλτρα) και αναφορές συγκεντρωτικών πινάκων (πίνακες-κλειδιά) Έλεγχος διπλοεγγραφών Κρίγκας Ν. 22

23 Ι. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Β Αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις βιβλιογραφίας Web of Science και/ή Scopus των επιστημονικών εργασιών που εμφανίζουν διεύθυνση του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. [ ] Web of Science: Address=(Arist* Univ SAME Biol), και Scopus: AFFIL(Arist*Univ*) AND (Biology) Τα αποτελέσματα αναζήτησης στο Web of Science και/ή Scopus εισήχθησαν ξεχωριστά στο λογισμικό Refworks Συνένωση αποτελεσμάτων αναζήτησης από τις ηλεκτρονικές βάσεις, εξέταση εργασιών, αποκλεισμός διπλοεγγραφών και επεξεργασία δεδομένων ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3: Περιλαμβάνονται και δημοσιεύσεις μη μελών ΔΕΠ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2: Δεν περιλαμβάνονται όλες οι δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ Κρίγκας Ν. 23

24 ΙΙ. Αναγνώριση ερευνητικού έργου
Από το λογισμικό Refworks ελέγχθηκαν οι αναφορές στις δημοσιεύσεις που εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές βάσεις βιβλιογραφίας Web of Science και/ή Scopus για την περίοδο Κριτήριο: τίτλος της κάθε εργασίας (ή μέρος αυτού) Εξαγωγή των αναφορών σε αρχείου κειμένου (διαχωρισμένο με κόμματα ή ερωτηματικά) Ένωση των αναφορών στο Excel βάσει συναρτήσεων αναζήτησης (πεδίο-κλειδί: κωδικός εργασίας) Σύνολο αναφορών Σύνολο αυτοαναφορών Σύνολο ετεροαναφορών Εύρεση για κάθε μέλος ΔΕΠ (πενταετία & ανά έτος): Τσιριπίδης

25 Στοιχεία σχετικά με τις αναφορές στις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Δ.Ε.Π. για τη χρονική περίοδο , ανά βαθμίδα. Οι μέσοι όροι υπολογίστηκαν με βάση τις δημοσιεύσεις τους κατά τη χρονική περίοδο

26 N. Κρίγκας, Χ. Παπαευθυμίου, Α. Μπαξεβάνης
Γραμμική παλινδρόμηση: εργασίες κατά δηλώσεις μελών Δ.Ε.Π. σε σχέση με εργασίες που εντοπίζονται σε Web of Science και/ή Scopus N. Κρίγκας, Χ. Παπαευθυμίου, Α. Μπαξεβάνης

27 N. Κρίγκας, Χ. Παπαευθυμίου, Α. Μπαξεβάνης
Επιστημονικές δημοσιεύσεις (κατά δήλωση) (ΜΟ/μέλος ΔΕΠ στην πενταετία ) Επεξηγήσεις: Α: Βιβλία/μονογραφίες Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Η: Άλλες εργασίες Θ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά Ι: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά K: Άλλα N. Κρίγκας, Χ. Παπαευθυμίου, Α. Μπαξεβάνης

28 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
N. Κρίγκας, Χ. Παπαευθυμίου, Α. Μπαξεβάνης

29 Αναγνώριση του ερευνητικού έργου (ΜΟ/μέλος ΔΕΠ στην πενταετία 2003-07)
Αναγνώριση του ερευνητικού έργου (ΜΟ/μέλος ΔΕΠ στην πενταετία ) Ο μέσος όρος ετεροαναφορών/μέλος Δ.Ε.Π. /έτος 26,6±51,22 έως 31,2±41,22 Επεξηγήσεις: Α: Ετεροαναφορές Α1: Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Α2: Σε διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ: Βιβλιοκρισίες Δ: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας N. Κρίγκας, Χ. Παπαευθυμίου, Α. Μπαξεβάνης

30 Πίνακας Αναφορές σε εργασίες των μελών του Τμήματος της χρονικής περιόδου κατά τη χρονική περίοδο I.Τσιριπίδης

31 Τιμές Impact Factor ανά καθηγητική βαθμίδα την πενταετία 2003-2007

32 Θηκογράμματα (Box plots) των τιμών Impact Factor (log) των περιοδικών όπου δημοσίευσαν εργασίες τα μέλη Δ.Ε.Π. την πενταετία ανά βαθμίδα (δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές) I.Τσιριπίδης

33 Θηκογράμματα (Box plots) των τιμών Impact Factor (log) των περιοδικών όπου δημοσίευσαν εργασίες τους τα μέλη του Τμήματος την πενταετία / Τομέα του Τμήματος. Φαίνεται η διακύμανση των τιμών και γίνεται σύγκριση των μέσων τιμών IF /Τομέα με αυτή των περιοδικών (του Web of Science) που αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο στις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ των Εργαστηρίων του καθενός Τομέα (δεν βρέθηκαν σημαντικές για τους τρεις από τους τέσσερις Τομείς) ΙΚ.Γκάνιας

34 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

35 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2004 - 2009
Ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 140 Διεθνή, Ευρωπαϊκά, και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Το σύνολο των ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων 2008 υπερβαίνει τα Ευρώ Το σύνολο των τακτικών πιστώσεων για το 2008 ήταν περίπου Ευρώ

36 Ύψος χρηματοδοτήσεων από ερευνητικά έργα (που συντόνισαν ή συμμετείχαν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας) και από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (τα ποσά σε €) Oι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού σε σχέση με τη συνολική χρηματοδότηση ήταν κατά μέσο όρο 15,4% (κυμαίνονται από 13,1% ως 18,3% ανά έτος). Oι πιστώσεις για Έρευνα που διατίθεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ε3) ήταν κατά μέσο όρο 2,6% (κυμαίνονται μεταξύ 2,1% ως 3,0%) του συνόλου της Κρατικής χρηματοδότησης. Α. Μπαξεβάνης

37 Συμμετοχή των μελών Δ. Ε. Π
Συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας σε ερευνητικά έργα (ποσοστό επί του συνόλου ενεργών μελών Δ.Ε.Π.) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 69,7 Μ. Γιάγκου

38 Πλήθος ερευνητικών έργων / έτος
Πλήθος ερευνητικών έργων / έτος Μ. Γιάγκου

39 Διάφορα

40 Συνεργασίες με το Εξωτερικό
18 Πανεπιστήμια από Συμφωνίες διμερούς συνεργασίας από 13 χώρες Αλλοδαποί φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus/Socrates έχουν μετακινηθεί προς το Τμήμα την τελευταία πενταετία= 2% του συνολικού αριθμού ενεργών φοιτητών Αριθμός φοιτητών του Τμήματος που έχουν μετακινηθεί προς άλλα ιδρύματα =3% Ε. Αντωνοπούλου & Α. Τριανταφυλλίδης

41 Αριθμός μετακινήσεων (2η σειρά) / Δ. Ε. Π
Αριθμός μετακινήσεων (2η σειρά) / Δ.Ε.Π. του Τμήματος (1η σειρά) / έτος Μέσος όρος: 47 μέλη ΔΕΠ με 200 μετακινήσεις Ε. Αντωνοπούλου & Α. Τριανταφυλλίδης

42 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Στη λήψη αναγκαίων μέτρων Ιστοσελίδα (σκοπός+…. μαθημάτων, δημοσιοποίση των δραστηριοτήτων μας) Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Ηλεκτρονική αξιολόγηση Αρχείο Αποφοίτων Η αξιολόγηση οδήγησε: Στη δημοσιοποίηση ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ: 1. Περαιτέρω αναμόρφωση του προγράμματος 2. Αλλαγή των στόχων σε νέα ιδρυτικά Φ.Ε.Κ. και Υ.Α. 3. Εφαρμογή των ήδη καθορισμένων στόχων της Στρατηγικής του Τμήματος

43 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Καθ. Μαρία Λαζαρίδου, Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google