Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας – «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας – «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας – «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Κέρκυρα Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας – «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» Τετάρτη 24 Νοε. 2004 Δρ. Παναγιώτης Κοτζανικολάου

2 Διαχείριση Πληροφοριών Τεχνο-νομικό Περιβάλλον
Σχήμα: Η-Κοινωνία Η-Κοινωνία Η-Πληροφόρηση Η-Οικονομία Η-Τραπεζική Η-Πληρωμή Η-Μάθηση Η-Δημοσίευση Η-Διακυβέρνηση Η-φορολογία Η-Δημοκρατία Η-Ψηφοφορία Η-Εμπόριο Η-Επιχειρείν Διαχείριση Πληροφοριών Δικτύα Δια-δικτύο Ασφάλεια Π. Συστημάτων ……… ……… Τεχνο-νομικό Περιβάλλον Κοινωνικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Υπόβαθρο Κοινωνικό Υπόβαθρο

3 Η-Διακυβέρνηση (E-Government)
Ορισμός: Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο δημόσιο τομέα με σκοπό: Τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών του δημοσίου τομέα (G2E) Τη βελτίωση της επικοινωνίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες (G2C) Τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ οργανισμών του δημοσίου τομέα με άλλους οργανισμούς (Δημοσίου / Ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, σχέσεις με οργανισμούς άλλων κρατών, …) (G2B, G2G,..) Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία eEurope 2005

4 Η-Διακυβέρνηση Άλλοι Οργανισμοί Εξωτερικές Σχέσεις Κοινότητες
Άλλοι Οργανισμοί Εξωτερικές Σχέσεις Κοινότητες Κυβέρνηση Πολίτες Πελάτες Επιχειρήσεις Κυβέρνηση Εσωτερικές Σχέσεις Μη Κερδ. Οργανισμοί

5 Υλοποιώντας την Ηλ. Διακυβέρνηση
Υιοθέτηση ΤΠΕ στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα Δικτυακή υποδομή – Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet) Ολοκλήρωση των υπηρεσιών / Εφαρμογών Διανομή των υπηρεσιών στους πελάτες, μέσω διαφόρων καναλιών

6 Κανάλια Παροχής Υπηρεσιών
Ελλάδα: Internet (βλέπε συνδέσμους στο τέλος) Call Center “1564”, στα πλαίσια του προγράμματος «Αριάδνη» Εν εξελίξει το πρόγραμμα «Σύζευξις» για την λογική συνένωση (Intranet) των υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα

7 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Μοντέλα (1/2)
Κυβέρνηση προς Πολίτες (Government to Citizens, G2C) Υπουργεία, Υπηρεσίες… Π.χ. Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις (Government to Businesses, G2B) Ηλεκτρονικές Προμήθειες (e-procurement) Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (e-auctions) Π.χ.

8 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Μοντέλα (2/2)
Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (Government to Government, G2G) Intra – Government Συναλλαγές (non-business) με άλλες κυβερνήσεις Κυβέρνηση προς Υπαλλήλους (Government to Employees, G2E) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους Υπαλλήλους (π.χ. εταιρικές Πύλες)

9

10 Υλοποιώντας την Η-Διακυβέρνηση (Μοντέλο: Deloitte Research, 2000) (1/2)
Βήμα 1: Κάθε Δημόσια Υπηρεσία έχει το δικτυακό της τόπο (site), με πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει. Βήμα 2: Οι Υπηρεσίες υποστηρίζουν συναλλαγές (διαδραστικές) με τους πελάτες-πολίτες (π.χ. υποβολές φορ. Δηλώσεων). Βήμα 3: Μια οριζόντια Πύλη εξυπηρετεί τους πελάτες. Ένα σημείο εισόδου στην κυβερνητική πληροφορία Ένα σημείο εξυπηρέτησης για κάθε Υπηρεσία Διαφάνεια ως προς τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται

11 Υλοποιώντας την Ηλ. Διακυβέρνηση (Μοντέλο: Deloitte Research, 2000) (2/2)
Βήμα 4: Υπηρεσίες Προσωποποίησης / Παραμετροποίησης για την Κυβερνητική Πύλη Η εξυπηρέτηση κάθε πολίτη από την οριζόντια πύλη εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε χρήση Βήμα 5: Ομαδοποίηση (clustering) παρόμοιων υπηρεσιών Αποφυγή επαναλαμβανόμενης υλοποίησης υπηρεσιών Αποφυγή περιττής γραφειοκρατείας

12 Παράγοντες που καθυστερούν τη μετάβαση
Εσωτερικοί (δυσκολία προσαρμογής των υπαλλήλων, e-γραφειοκρατία) Μη αποδοχή, ή χαμηλή αποδοχή από τους πολίτες Οικονομικοί (υψηλοί προϋπολογισμοί) Νομικά και Κανονιστικά θέματα (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή)

13 Παραδείγματα Η-Διακυβέρνησης στην Ελλάδα
(Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) TAXISnet Υποβολή Π.δ. ΦΠΑ ( εγγεγραμμένοι χρήστες το 2003) Υποβολή δήλ. Φορ. Εισοδήματος ( χρήστες) e-εισόδημα Υποβολή δήλ. Φορ. Εισοδήματος και έκδοση πιστοποιητικών (εκ. σημείωμα, δήλωση εισοδήματος και φορ. Ενημερότητα) ( χρ) e-Κ.Β.Σ Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών / προμηθευτών και καταστάσεων πιστωτικών υπολοίπων

14 Παραδείγματα Ηλ. Διακυβέρνησης στην Ελλάδα www.e-oikonomia.gr
Υπολογισμός του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και Εκτύπωση ενδεικτικού εκκαθαριστικού e-ΑΠΑΑ Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων e-Οχήματα Υποβολή στοιχείων οχημάτων στο αρχείο της ΓΓΠΣ, βάσει του οποίου αποστέλλονται τα ειδοποιητήρια Ι.Χ. οχημάτων για τα τέλη κυκλοφορίας. e-V.I.E.S: Υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων

15 Παραδείγματα Ηλ. Διακυβέρνησης στην Ελλάδα
ΚΕΠ (Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης) > 800 σημεία εξυπηρέτησης IKA.gr Υποβολή Π.Δ. ηλεκτρονικά μέσω Internet Call Center 184 Εσωτερικό Δίκτυο IKAnet (εσωτερικό intranet/VPN του οργανισμού) - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) Εκπαιδευτική πύλη (Π.Σ. Διαχείρισης Προσωπικού Α’/Β’ θμιας Εκπαίδευσης) Υπηρεσίες online, π.χ. (αναζήτηση διορισθέντων)

16 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη (Ιανουάριος 2004) – Σ.Δ. eEurope 2005
Α ΑΥΣΤΡΙΑ I ΙΤΑΛΙΑ Β ΒΕΛΓΙΟ L ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ DK ΔΑΝΙΑ NL ΟΛΛΑΝΔΙΑ FIN ΦΙΛΑΝΔΙΑ NOR ΝΟΡΒΗΓΙΑ F ΓΑΛΛΙΑ P ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ D ΓΕΡΜΑΝΙΑ E ΙΣΠΑΝΙΑ EL ΕΛΛΑΔΑ CH ΕΛΒΕΤΙΑ ISL ΙΣΛΑΝΔΙΑ S ΣΟΥΗΔΙΑ IRL ΙΡΛΑΝΔΙΑ UK ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ Κωδικοί Χωρών

17 Έρευνα της Ε.Ε: Δημόσιες Υπηρεσίες που αξιολογήθηκαν
CITIZEN BUSINESSES INCOME TAXES SOCIAL CONTRIBUTION FOR EMPLOYEES JOB SEARCH CORPORATE TAX SOCIAL SECURITY BENEFITS VAT PERSONNΕL DOCUMENTS REGISTRATION OF NEW COMPANY CAR REGISTRATION SUBM. OF DATA TO STATISTICAL OFFICE APPLICATION FOR BUILDING PERMISSION CUSTOMS DECLARATION DECLARATION TO THE POLICE ENVIRONMENT-RELATED PERMITS PUBLIC LIBRARIES PUBLIC PROCUREMENT BIRTH AND MARRIAGE CERTIFICATES ENROLMENT IN HIGHER EDUCATION ANNOUNCEMENT OF MOVING HEALTH RELATED SERVICES

18 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη
Online Development (Internet) Transaction (full electronic case handling) Two-way interaction No full availability online One-Way interaction (downloadable forms) Information Stage 0 Figure 1. The Scoring Framework (sophistication)

19 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Συνολικά Αποτελέσματα

20 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Πολίτες και Επιχειρήσεις (1)

21 Έρευνα της Ε.Ε για την Ηλ. Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Πολίτες και Επιχειρήσεις (2)

22 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Τελική Κατάταξη ανά Χώρα

23 Έρευνα της Ε.Ε για την Ηλ. Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Τελική Κατάταξη ανά Χώρα

24 Έρευνα της Ε.Ε για την Η-Διακυβέρνηση στην Ευρώπη – Ενδεικτικά Case Studies που μελετήθηκαν
(Εγγραφή για σπουδές σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στη Μεγ. Βρεταννία) (Δανεισμός βιβλίων μέσω Web, Δανία) (Υποβολή Φόρων, Ισπανία) https://www.taxisnet.gr/web/default.html (Υπ. Φόρων, Ελλάς)

25 Στόχοι Μετάβαση από την Ηλ. Διακυβέρνηση (e-Government) στην Ηλ. Δημοκρατία (e-democracy) Κάτι περισσότερο από την «ηλεκτρονική παροχή δημόσιων υπηρεσιών» Συμμετοχή του πολίτη στις δημοκρατικές διαδικασίες Ηλεκτρονικό Βήμα Πολιτών Δημοσκοπήσεις Δημοψηφίσματα Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

26 Σύνδεσμοι ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
(Δικτυακός Τόπος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας) (Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε») (To ανθρώπινο Δίκτυο για την ΚΤΠ) ΠΟΛΙΤΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ο Οδηγός του Πολίτη) (TAXISNet, e-εισόδημα, e-Οχήματα, e-εκκαθάριση,…) – Οι συναλλαγές του Πολίτη με το Υπ. Οικονομικών (Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ) (Αναζήτηση / Προσφορά Εργασίας ηλεκτρονικά: ΟΑΕΔ) (όλα τα έγγραφα για τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δημοσίου) (Ο Οδηγός της Ηλεκτρονικής Πολιτείας)

27 Σύνδεσμοι http://www.synigoros.gr/ (Ο Συνήγορος του Πολίτη)
(Οι υπηρεσίες των ΚΕΠ) (Πρόγραμμα Αστερίας - Υπουργείο Αιγαίου) (Εθνικό Τυπογραφείο – ΦΕΚ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Το επίσημο site της Ελληνικής Κυβέρνησης) (Υπουργείο Εσωτερικών) (Υπουργείο Εξωτερικών) (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) (Υπουργείο Πολιτισμού) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών)

28 Σύνδεσμοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
(Υπουργείο Τύπου) (Υπουργείο Ανάπτυξης) (Υπουργείο Παιδείας) (Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) (Υπουργείο Γεωργίας) (Υπουργείο Δικαιοσύνης) (Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων) (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας) (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) (Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης)

29 Σύνδεσμοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ http://www.ypai.gr (Υπουργείο Αιγαίου)
(Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών) (Γραφείο Πρωθυπουργού) (η Βουλή των Ελλήνων) ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (eEurope Report on online Availability of Public Services, Jan 2004) (eGovernment for Development Project, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester

30 Σύνδεσμοι (OECD e-Government Studies: The eGovernment Imperative, 2003) (Deloitte Research Report: “e-Government’s Νext Generation”, 2002) (Ε-government links) (Περιοδικό «Η Κοινωνία της Πληροφορίας», μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση) (pc-Magazine, ΑΠΡ Αφιέρωμα στην e-Ελλάδα. Υπηρεσίες, Προοπτικές)


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας – «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google