Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το ευέλικτο δίκτυο πεδίου για βιομηχανικές εφαρμογές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το ευέλικτο δίκτυο πεδίου για βιομηχανικές εφαρμογές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το ευέλικτο δίκτυο πεδίου για βιομηχανικές εφαρμογές
Η έξυπνη λύση για αυτοματισμούς κατοικιών και κτιρίων Jens Neigaard

2 Πυραμίδα “Βιομηχανικού Αυτοματισμού”
Net Plant Plant Computer Prod. Level Prod. Comp. Process Level PC's, SCADA PLC's Device Level Dupline Component Level Counters, Timers, Drives Sensors, Switches, Relays, Valves, Motors Jens Neigaard

3 Αισθητήρες, Μπουτόν, Βαλβίδες, Επαφές, Ρελέ κλπ.
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΈΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Controller PLC / PC Συσκευές πεδίου Αισθητήρες, Μπουτόν, Βαλβίδες, Επαφές, Ρελέ κλπ. Κλασσική Εγκατάσταση Dupline (ή άλλο Fieldbus) Jens Neigaard

4 Point to Point (σημείο προς σημείο) 2wire (2σύρματη) επικοινωνία
Η χρήση του Dupline όπου επιβάλλεται μείωση καλωδίων Point to Point (σημείο προς σημείο) Ο “κλασικός” τρόπος επικοινωνίας. Ένας αγωγός για κάθε σήμα, όπου μία είσοδος ενεργοποιεί μία έξοδο (η είσοδος Ι1 την έξοδο Ο1, η Ι2 την Ο2 κ.ο.κ) 2wire (2σύρματη) επικοινωνία Ο “σύγχρονος” τρόπος επικοινωνίας. Ένα συνεστραμμένο ζεύγος αγωγών για όλα τα σήματα. Βασικές διαφορές: μία είσοδος μπορεί να ενεργοποιεί περισσότερες από μία εξόδους ακόμα και σε διαφορετικούς χώρους. Επίσης δεν υπάρχει πτώση τάσης επιτρέποντας έτσι την μετάδοση σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Jens Neigaard

5 Ελαχιστοποίηση καλωδίων Ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους
Γενικά πλεονεκτήματα ενός πεδίου διαύλου αυτοματισμού Μείωση κόστους εγκατάστασης Ελαχιστοποίηση καλωδίων Ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους Διεύρινση της Ευελιξίας Αύξηση όγκου διαχείρισης σημάτων Jens Neigaard

6 Βασικό συστατικό: Το ζεύγος 2 πόλων
Η εξέλιξη: από την επικοινωνία “σημείο προς σημείο” στην 2σύρματη επικοινωνία με ταυτόχρονη μεταφορά Αναλογικών και Ψηφιακών σημάτων. Dupline + Dupline - Πόλος σήματος Πόλος δυναμικού μηδεν Jens Neigaard

7 Η κύρια Γεννήτρια (παραγωγής σήματος)
Βασικό συστατικό: Η κύρια Γεννήτρια (παραγωγής σήματος) Παράγει και δρομολογεί το σήμα ΒUS Συγχρονίζει ολόκληρο το δίκτυο. Κωδικοποιεί τις πληροφορίες από τις εισόδους. Αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες στις εξόδους. Jens Neigaard

8 ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
G ΑΠΌ 8 ΜΕΧΡΙ 128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣG ΜΕΧΡΙ 128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ G ΔΙΚΤΥΑΚΗ RS485 ΜΕΧΡΙ 4096 (=32Χ128) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ G ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕ DATALOGGER Jens Neigaard

9 Διάφοροι τύποι Εισόδων Τύπου Επαφής /NPN Transistor Τύπου Τάσης
Dupline Ψηφιακές Είσοδοι/Εξοδοι I/O-modules Διάφοροι τύποι Εισόδων Τύπου Επαφής /NPN Transistor Τύπου Τάσης Διάφοροι τύποι Εξόδων Relay NPN Transistor PNP Transistor Διάφοροι τύποι Εισόδων/Εξόδων H-Housings, D-Housings and Open PCB Διάφορες τάσεις τροφοδοσίας Jens Neigaard

10 Dupline Standard Housing Διαστάσεις 2,4,8 στοιχείων ράγας
Carlo Gavazzi Jens Neigaard

11 - Δέχεται εισόδους από το πεδίο: Μπουτόν / Επαφές Οριακοί Διακόπτες
Βασικό συστατικό: Η είσοδος = Input - Δέχεται εισόδους από το πεδίο: Μπουτόν / Επαφές Οριακοί Διακόπτες Αισθητήρες Τάση AC/DC Αναλογικά Σήματα (0-10V, 0/4…20mA κτλ) Jens Neigaard

12 Jens Neigaard

13 Εξόδους NPN transistor Εξόδους PNP transistor Εξόδους Relay 0.1-13 A
Βασικό συστατικό: Η έξοδος = Output - Ενεργοποιεί: Εξόδους NPN transistor Εξόδους PNP transistor Εξόδους Relay A Αναλογικές συσκευές με 0-10V ή 0/4…20mA Jens Neigaard

14 Jens Neigaard

15 Αρχή μετάδοσης δεδομένων
Η Κύρια Γεννήτρια παράγει σήμα τετραγωνικού παλμού. Η Γεννήτρια παράγει συνεχώς (κυκλικά) 128 τετραγωνικούς παλμούς διάρκειας 1ms. Πριν την εκκίνηση κάθε κύκλου προηγείται ένας παλμός συγχρονισμού διάρκειας 8ms. Input Output Split I/O Function CONFIGURATION Sender Carlo Gavazzi Master Generator V 8.2 2.2 t 128 Pulses 128 x 1ms Sync. 8ms Jens Neigaard 136ms

16 8.2 2.2 8.2 t .25ms .75ms 2.2 t .5ms .5ms V 8.2 Παλμός Συγχρονισμού 2.2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A P7 P A1 A2 Jens Neigaard

17 Κάνναβος Dupline 128 Διευθύνσεων
I/O Διευθύνσεις: A1, A2, A3 .. A8, B1, B2 .. P7, P8 Κανάλια: Διεύθυνση ονομάζουμε: το συνδυασμό ομάδας και καναλιού Ομάδες: A ... P 8.2 2.2 t .5ms .5ms Jens Neigaard

18 I/O Addresses (διευθύνσεις) : A1, A2 ... A8, B1, B2 ... P7, P8
Διευθυνσιοδότης Dupline ή Προγραμματιστής διευθύνσεων : GAP1605 Κάθε είσοδος ή έξοδος μπορεί να κωδικοποιηθεί με μία από τις 128 διαθέσιμες διευθύνσεις του καννάβου Dupline: I/O Addresses (διευθύνσεις) : A1, A2 ... A8, B1, B2 ... P7, P8 Groups (ομάδες) : A to P ( A, B, C, D, E O, P) Channels (κανάλια) : 1 to 8 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Jens Neigaard

19 n-Περιφερειακές είσοδοι μπορούν να ενεργοποιούν μία κοινή έξοδο
A1 A5 Carlo Gavazzi Receiver Sender C1 C2 Master Generator Οι είσοδοι Α1, Α5 βρίσκονται σε 3 διαφορετικά σημεία που μπορεί να απέχουν εκατοντάδες μέτρα μεταξύ τους. Αν ενεργοποιηθεί έστω μία από αυτές τις εισόδους (π.χ η Α1 του πομπού Νο.2) τότε θα ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα η έξοδος Α1 του δέκτη, ανεξάρτητα από την κατάσταση των άλλων εισόδων με διεύθυνση Α1. (Λειτουργία OR ή παράλληλη σύνδεση) Jens Neigaard

20 Μία κεντρική Είσοδος μπορεί να ενεργοποιεί n-Περιφερειακές εξόδους
Carlo Gavazzi Receiver Sender C1 C2 Master Generator A1 A5 Οι είσοδοι Α1, Α5 λαμβάνονται ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία που μπορεί να απέχουν εκατοντάδες μέτρα μεταξύ τους. Παρατηρείστε ότι 1 είσοδος και 3 έξοδοι καταλαμβάνουν μία μόνο από τις 128 διευθύνσεις και όχι 4 όπως συμβαίνει σε άλλα συστήματα (π.χ PLC) Jens Neigaard

21 Ενεργοποίηση καναλιών
Dupline Tester: GTU8 Ελεγκτής Απόκρισης Σημάτων Επιτήρηση Απόκρισης Καναλιών ανά Ομάδα MODE: DIGITAL 1 GROUP Dupline Test Unit GTU 8 A Οθόνη κατάστασης καναλιών 1 3 7 8 Mode Enter Επιλογή Ομάδας 7 8 Ενεργοποίηση καναλιών 4 5 6 1 2 3 Jens Neigaard

22 Ελεύθερη Τοπολογία αστέρας βρόγχος συνδυασμός Jens Neigaard

23 Δεν απαιτείται ειδική θωράκιση Συνίσταται διατομές
Τύποι καλωδίων για Dupline Απλό συννεστραμμένο ζεύγος Δεν απαιτείται ειδική θωράκιση Συνίσταται διατομές Για μεγάλες αποστάσεις: 1.5mm2 Μεσαίες αποστάσεις: mm2 Μικρή απόσταση: 0.35 mm2 Χαμηλή χωρητικότητα για μεγάλες αποστάσεις: (κατά προτίμηση< 80 nF/km) Jens Neigaard

24 Ποτέ μην ενώνετε τον πόλο δυναμικού 0 του Dupline-Bus με τη Γείωση
Χρησιμοποιείτε την μονάδα προσαρμογής DT01 για αποστάσεις > 1.5 km Ελέγξτε αυστηρά τη συνέχεια και την πολικότητα του ζεύγους Dupline-Bus Jens Neigaard

25 Χρησιμοποιείτε συγκόλληση στις ενώσεις σας όταν δεν διαθέτετε
Ενώσεις / Απομονώσεις Ζεύγους Dupline-Bus Χρησιμοποιείτε συγκόλληση στις ενώσεις σας όταν δεν διαθέτετε πρότυπες κλέμες Οι ενώσεις σας πρέπει να είναι υποδειγματικές Μην φέρνρτε σε επαφή τους δύο πόλους του Dupline Bus Jens Neigaard

26 Τροφοδοσία μονάδων Dupline από το Ζεύγος Bus
Η συνολική απαιτούμενο ρεύμα δεν πρέπει να ξεπερνά την συνολική ένταση της κύριας γεννήτριας: G : Max. 70 mA (μη προγραμματιζόμενη) G : Max. 130 mA (προγραμματιζόμενη) b) Η συνολικά καταναλισκώμενη ένταση πολλαπλασιαζόμενη επί την συνολική αντίσταση του καλωδίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 V. Κοινώς: Το Dupline-Bus ως προς το μήκος «επιλύεται» Παράδειγμα: Σε 2 km χρησιμοποιούμε ζεύγος διατομής 1.0 mm2 . Η μονάδα G χρησιμοποιείαται και ως είσοδος και φέρει πάνω της LED. Η αντίσταση καλωδίου διατομής 1.0 mm2. είναι 20 Ohms/km. Ένα καλώδιο NYA μήκους 2 km έχει αντίσταση 40 Ohms Οι 2 πόλοι του Dupline-Bus έχουν συνολική αντίσταση 2 x 40 ohms = 80 Ohms. Αυτό σημαίνει ότι το max ρεύμα που θα καταναλωθεί είναι 2 V / 80 Ohms = 25 mA. Μία μονάδα G με λειτουργία LED χρησιμοποιεί 1.2 mA Επομένως το max Πλήθος μονάδων G = 25 mA / 1.2 mA = 20 Αν δεν γίνεται χρήση του LED, τότε το ρεύμα που καταναλώνει η G είναι μόνο mA οπότε : το max Πλήθος μονάδων G 's = 25 mA / 0.15 mA = 166 Jens Neigaard

27 Jens Neigaard

28 Φωτισμός Dimming Ασφαλέστερη καλωδίωση για Dimmer
Επιτρεπτή καλωδίωση για Dimmer από το Dupline Jens Neigaard

29 (μέρος 4, παράγραφος 411.1.3.2 περίπτωση 3)
Κανονισμός HD384 του ΕΛΟΤ (μέρος 4, παράγραφος περίπτωση 3) Jens Neigaard

30 Jens Neigaard

31 Παράδειγμα Jens Neigaard

32 Φόρμα Προ-Προγραμματισμού
Jens Neigaard

33 Ηλ/κό Σχέδιο Jens Neigaard

34 Jens Neigaard

35 Jens Neigaard

36 Modbus Profibus DP Lonbus DeviceNet Ειδικά RS485 RS232, Ethernet
Πρωτόκολλα PLC προσαρμογείς Modbus Profibus DP Lonbus DeviceNet Ειδικά RS485 RS232, Ethernet Mitsubishi Siemens Allan-Bradley OMRON GE-Fanuc LG Jens Neigaard

37 Τυπική Εφαρμογή (σύνδεση με σύστημα Αυτοματισμού)
RS232/RS485 PC/SCADA – Συστήμα Αυτοματισμού Δίκτυο Dupline® Προσαρμογέας Ψηφιακές Έξοδοι Ψηφιακές Είσοδοι Αναλογική Έξοδος Αναλογική Είσοδος 4-20mA 4-20mA Έλεγχος βαλβίδας 2 καταστάσεων Έλεγχος θέσης της αναλογικής βαλβίδας Στάθμη νερού δεξαμενής Ανάδραση από βαλβίδα Πότισμα καλλιεργειών Ύδρευση Αυτοματισμοί κτιρίων Συστήματα συναγερμού & ασφαλείας Σιδηροδρομικά συστήματα Πλοία Ορυχεία και Στοές Ανελκυστήρες Μεταφορικές ταινίες Jens Neigaard

38 Τυπική Εφαρμογή (σύνδεση πολλών δικτύων σε μεγαλύτερο σύστημα Αυτοματισμού)
RS232 Σύστημα Αυτοματισμού Μετατροπέας Δίκτυο Dupline® 1 Προσαρμογέας 1 Ψηφιακές Έξοδοι Ψηφιακές Είσοδοι Αναλογική Έξοδος Αναλογική Είσοδος 4-20mA 4-20mA Έλεγχος βαλβίδας 2 καταστάσεων Έλεγχος θέσης της αναλογικής βαλβίδας Ανάδραση από βαλβίδα Στάθμη νερού δεξαμενής Δίκτυο ® network 2 Προσαρμογέας 2 Ψηφιακές Έξοδοι Ψηφιακές Είσοδοι Αναλογική Έξοδος Αναλογική Είσοδος 4-20mA 4-20mA Έλεγχος βαλβίδας 2 καταστάσεων Ανάδραση από βαλβίδα Έλεγχος θέσης της αναλογικής βαλβίδας Στάθμη νερού δεξαμενής Δίκτυο® network n Προσαρμογέας n Ψηφιακές Έξοδοι Ψηφιακές Είσοδοι Αναλογική Έξοδος Αναλογική Είσοδος 4-20mA 4-20mA Έλεγχος βαλβίδας 2 καταστάσεων Έλεγχος θέσης της αναλογικής βαλβίδας Ανάδραση από βαλβίδα Στάθμη νερού δεξαμενής Jens Neigaard

39 Jens Neigaard

40 Σύνδεση με Μετρητές Ενέργειας
S F ! WM3-96 Smart Power Quality Analyzer PRG measures CARLO GAVAZZI 32-bit m P TecH Free Cable topology I/O module 1.2 1.6 2.2 2.6 1.1 1.5 2.1 2.5 1.3 1.7 2.3 2.7 1.4 1.8 2.4 2.8 G I/O module R L CARLO GAVAZZI WM2-DIN POWER ANALYZER 1.2 1.6 2.2 2.6 1.1 1.5 2.1 2.5 1.3 1.7 2.3 2.7 1.4 1.8 2.4 2.8 G 1.2 1.6 2.2 2.6 1.1 1.5 2.1 2.5 1.3 1.7 2.3 2.7 1.4 1.8 2.4 2.8 G S F ! WM3-96 Smart Power Quality Analyzer PRG measures CARLO GAVAZZI 32-bit m P TecH 1.2 1.6 2.2 2.6 1.1 1.5 2.1 2.5 1.3 1.7 2.3 2.7 1.4 1.8 2.4 2.8 G 1.2 1.6 2.2 2.6 1.1 1.5 2.1 2.5 1.3 1.7 2.3 2.7 1.4 1.8 2.4 2.8 G R L CARLO GAVAZZI WM2-DIN POWER ANALYZER Electricity Gas Water I/O module RS232 CARLO GAVAZZI MODE UP DOWN ENTER ON LINE BUSY FAULT Dupline R Mastergenerator Jens Neigaard

41 Dupline on-Line Jens Neigaard

42 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ DUPLINE
Μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις Εύκολο στη χρήση Αποκεντρωμένες Είσοδοι - Έξοδοι Ανοσία στο θόρυβο Ελεύθερη τοπολογία καλωδιώσεων Δεν απαιτούνται ειδικά καλώδια Ύπαρξη συσκευών που δεν απαιτούν εξωτερική τροφοδοσία Οικονομικό Προσαρμόζεται με άλλα συστήματα του εμπορίου Ευέλικτο και ανθεκτικό Plug & Play κωδικοποίηση και έλεγχος – Δεν απαιτείται Η/Υ Τηλεχειρισμός μέσω κινητών τηλεφώνων και Internet Jens Neigaard


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το ευέλικτο δίκτυο πεδίου για βιομηχανικές εφαρμογές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google