Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εναλλασσόμενα Ρεύματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εναλλασσόμενα Ρεύματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εναλλασσόμενα Ρεύματα
Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενα Ρεύματα Δίκτυο Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εναλλασσόμενα Ρεύματα FAER105 Εναλλασσόμενα Ρεύματα AEEE231

2 Δίκτυο Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Στην Κύπρο η τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 240V Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι 220V, 230V ή 240V Στην Αμερική και άλλες χώρες είναι 110V ή 120V Η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ είναι γύρο στα 750MW. Η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής στα δίκτυα διανομής γίνεται σε υψηλές τάσεις (11ΚV και 66ΚV) H τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα σπίτι είναι περίπου 10 KW. Η ασφάλεια στο σημείο ένωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ενός σπιτιού είναι 40Α ή 60Α. Παραγωγή, μεταφορά, και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι τριφασική (3Φ) Οι εγκαταστάσεις βιομηχανικών καταναλωτών είναι τριφασικές Οι εγκαταστάσεις οικιακών καταναλωτών είναι συνήθως μονοφασικές FAER105 Εναλλασσόμενα Ρεύματα

3 Δίκτυο Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Μετασχηματιστής Μεταφορά Παραγωγή Διανομή FAER105 Εναλλασσόμενα Ρεύματα

4 Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τάση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας: Χαμηλή Τάση (Κύπρου): Μονοφασική Παροχή = 240V. Τριφασική Παροχή :- 415V Τάση δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Μεσαία Τάση (Κύπρου) – 11ΚV Υψηλή Τάση (Κύπρου) – 66ΚV Σε άλλες χώρες με μεγαλύτερες αποστάσεις η υψηλή τάση είναι 132ΚV ή μεγαλύτερη Ανάγκη για ψηλές τάσεις: Απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας στις γραμμές μεταφοράς. Οι απώλειες σε μια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανάλογες της αντίστασης των αγωγών και του ρεύματος (I2 x R). Η ισχύς στους καταναλωτές είναι ανάλογη της τάσης και του ρεύματος (V x I). Αυξάνοντας την τάση, μειώνεται το ρεύμα, και κατά συνέπια μειώνονται οι απώλειες. Διατομή την καλωδίων μεταφοράς. Για κάθε καλώδιο υπάρχει μια μέγιστη τιμή ρεύματος, το οποίο μπορεί να περάσει από το καλώδιο χωρίς να το καταστρέψει (λόγω υπερθέρμανσης). Το ρεύμα αυτό εξαρτάτε από την διατομή του καλωδίου. Αυξάνοντας την τάση, μειώνεται το ρεύμα, και κατά συνέπια μειώνονται η απαιτούμενη διάμετρος των καλωδίων στο δίκτυο μεταφοράς. Πολλοί θεωρούν ότι οι γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης είναι πιθανό να προκαλούν καρκίνο. Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας για κατοικίες = περίπου 300 μέτρα FAER105 Εναλλασσόμενα Ρεύματα

5 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αρχή λειτουργίας της Ηλεκτρογεννήτριας: Η λειτουργία της γεννήτριας βασίζεται στο φαινόμενο της Επαγωγής που ανακάλυψε το 1831 ο Michael Faraday. Όταν ένας αγωγός κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο τότε ο αγωγός διαπερνάται από ηλεκτρικό ρεύμα. Η ένταση του ρεύματος εξαρτάται από την γωνιά που σχηματίζεται μεταξύ της κατεύθυνσης της κίνησης του αγωγού και την φορά των μαγνητικών γραμμών. FAER105 Εναλλασσόμενα Ρεύματα

6 Εναλλασσόμενα Ρεύματα
Τα εναλλασσόμενα ρεύματα έχουν ημιτονοειδή μορφή Ένας κύκλος αντιστοιχεί με 360 μοίρες Περίοδος (T): Ο χρόνος που αντιστοιχεί σε ένα κύκλο Στην Κύπρο η περίοδος της τάσεως παροχής είναι 20 ms. Συχνότητα (f): Ο ρυθμός μεταβολής της τιμής του εναλλασσόμενου ρεύματος. Στην Κύπρο η συχνότητα της τάσεως παροχής είναι 50 κύκλοι/δευτερόλεπτο. Η μονάδα μέτρησης της συχνότητας είναι το Hertz (1 Hz= 1 κύκλος/δευτερόλεπτο) Συχνότητα: f = 1/T = 1/20 ms = 50 Hz Περίοδος: T = 1/f = 1/50 Hz = 20 ms FAER105 Εναλλασσόμενα Ρεύματα

7 Τιμές Εναλλασσόμενου Ρεύματος
Στιγμιαία Τιμή: Η τιμή μιας εναλλασσόμενης τάσης μεταβάλλεται συνεχώς. Η στιγμιαία τιμή είναι η τιμή της τάσης στην συγκεκριμένη στιγμή. Μέγιστη Τιμή: Η μέγιστη στιγμιαία τιμή. Στην Κύπρο η μέγιστη τιμή τάσεως σε ένα μονοφασικό σύστημα είναι 339V. Ενεργός Τιμή: Η μέση τιμή μιας εναλλασσόμενης τάσης είναι η αντίστοιχη τιμή μίας συνεχούς τάσης που θα προκαλούσε τα ίδια θερμικά αποτελέσματα σε μια αντίσταση. Στην Κύπρο η ενεργός τιμή τάσεως σε ένα μονοφασικό σύστημα είναι 240V. Η Ενεργός τιμή είναι γνωστή και σαν η τιμή RMS (Root-Mean-Square) Ενεργός Τιμή: Vrms = * Vm Μέγιστη Τιμή: Vm = 1.414* Vrms Τιμή από κορυφή σε κορυφή: Vptp = 2 * Vm FAER105 Εναλλασσόμενα Ρεύματα

8 Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Οι Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εκτελούνται βάση συγκεκριμένου ηλεκτρικού σχεδίου το οποίο ετοιμάζεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Τόσο η ετοιμασία του σχεδίου της εγκατάστασης, όσο και η εκτέλεση της, πρέπει να είναι σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς και πρότυπα. Στην Κύπρο έχουν υιοθετηθεί οι κανονισμοί των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Μεγάλης Βρετανίας (IEE). Βασικοί σκοποί των κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι Προστασία των χρηστών της εγκατάστασης από ηλεκτροπληξία, Προστασία των εξαρτημάτων και των συσκευών της εγκατάστασής από υπερένταση ή υπέρταση. Προστασία των εξαρτημάτων και των συσκευών της εγκατάστασής από φυσικά φαινόμενα, όπως κεραυνούς, κλπ Προστασία της εγκατάστασης και του υποστατικού από πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί από την ηλεκτρική εγκατάσταση, Αποφυγή περιττών δαπανών FAER105 Εναλλασσόμενα Ρεύματα


Κατέβασμα ppt "Εναλλασσόμενα Ρεύματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google