Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης Το web 2.0 Σχετικά με τις έννοιες: ► Ορισμένοι ερευνητές (Wenger 1999) θεωρούν ότι η συμμετοχή σε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης Το web 2.0 Σχετικά με τις έννοιες: ► Ορισμένοι ερευνητές (Wenger 1999) θεωρούν ότι η συμμετοχή σε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης Το web 2.0 Σχετικά με τις έννοιες: ► Ορισμένοι ερευνητές (Wenger 1999) θεωρούν ότι η συμμετοχή σε Κοινότητες, τις Κοινότητες Πρακτικής, όπως τις ονομάζει, αποτελούν βασικό παράγοντα μάθησης. ► Με τον όρο Ψηφιακές Κοινότητες ή Online Κοινότητες, νοούνται κοινότητες οι οποίες στηρίζονται στην ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία. ► Με τον όρο « web 2.0 » εννοούνται μια σειρά εφαρμογές και περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο τα οποία είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και ευνοούν την ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών. http://en.wikipedia.org/wiki/web 2.0 http://en.wikipedia.org/wiki/web 2.0http://en.wikipedia.org/wiki/web 2.0

2 Οι Online Κοινότητες Είναι σημαντικές στους εκπαιδευτικούς καθώς προσφέρουν: ► Δυνατότητα επικοινωνίας χωρίς όρια χρονικά ή γεωγραφικά (επικοινωνία σύγχρονη ή ασύγχρονη, κειμενική ή πολυμεσική). ► Δυνατότητα πληροφόρησης (στοχευμένης). ► Δυνατότητα διαμοίρασης και συνεργατικής επεξεργασίας. ► Σχεδίαση και υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών projects.

3 Οι Online Κοινότητες Έχουν τόσο μεγάλη σημασία ώστε σήμερα γίνεται λόγος για: Κοινωνική Δικτύωση Web 2.0 Κοινωνική Δικτύωση Web 2.0 και και Εκπαίδευση (Education) 2.0 Εκπαίδευση (Education) 2.0

4 Online Κοινότητες ► http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community ► http://apopsis.otenet.gr/). ► Yahoo! (http://www.yahoo.com) ► Google (http://www.google.com) http://www.google.com ► My Space (http://www.Myspace.com).

5 Συνεργατικά συστήματα μάθησης και διαχείρισης τάξης Υπηρεσίες Web 2.0 Συνεργατικές δραστηριότητες με χρήση υπολογιστή: κοινότητες μάθησης (moodle, google groups, blogs, wikis)

6 Συνεργατική μάθηση ► Η διαδικασία κοινής οικοδόμησης νοήματος όπου δύο ή περισσότερα άτομα αλληλεπιδρούν για να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση μιας έννοιας, ενός γνωστικού τομέα ή μιας περιοχής πρακτικής που δεν είχαν πριν μόνοι τους

7 Συνεργατική μάθηση: οφέλη ► συμβάλλει στην ανάπτυξη αισθήματος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιεργεί κλίμα που ενθαρρύνει τη μάθηση ► ευνοεί την κοινωνικοποίηση των ατόμων και την διατύπωση απόψεων ► προωθεί δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και την εργασία στο πλαίσιο ομάδων

8 Συνεργατική μάθηση: συνθήκες ► Ανάγκη ύπαρξης ενός μέσου που επιτρέπει την κοινή δραστηριότητα και ενός μέσου επικοινωνίας ► Ανάγκη για δόμηση και υποστήριξη της συνεργατικής δραστηριότητας (ρόλοι, στόχοι, υλικό, φάσεις) ► Τεχνολογικό περιβάλλον ως κοινός χώρος και μέσο συνεργασίας

9 υπόβαθρο ► Ψυχολογικές θεωρίες κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι - ή μπορεί να βελτιωθεί μέσα από - μια κοινωνική διαδικασία ► Φαίνεται ότι η γνώση γενικότερα, και η επιστημονική γνώση ειδικότερα, οικοδομείται σε κοινωνικό επίπεδο

10 Συστήματα Υποστήριξης Συνεργασίας με Υπολογιστή ► Οnline forums (φόρα συζητήσεων) ► video or audio conferencing (τηλε-διάσκεψη) ► Learning content management systems LMS, CMS (οργάνωση ομάδων, δραστηριοτήτων και περιεχομένου), ► Virtual environments, collaboratories (εικονικά περιβάλλοντα, συνεργατικά περιβάλλοντα) ► Σύγχρονη- ασύγχρονη συνεργασία

11 Το διαδίκτυο προάγει τη συνεργατική μάθηση (social space)

12 Συστήματα διαχείρισης Μάθησης στο διαδίκτυο ► BlackBoard http://www.blackboard.com http://www.blackboard.com ► Joomla! http://www.joomla.org http://www.joomla.org ► Μoodle http://moodle.org http://moodle.org ► E-Class http://www.eclass.net http://www.eclass.net

13 E-Class http://www.eclass.net http://www.eclass.net

14 παραδείγματα μέσα για την υποστήριξη της δημιουργίας και της διαχείρισης κοινοτήτων μάθησης - moodle - google groups - blogs - wikis

15 moodle ► Παράδειγμα ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου μάθησης

16

17

18 Moodle ► Τα μαθήματα του Moodle μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές, πχ  Εβδομαδιαία  Θεματική  Κοινωνική- συνεργατική

19 Εβδομαδιαία ► Στην εβδομαδιαία μορφή, το περιεχόμενο του μαθήματος οργανώνεται σε εβδομάδες, με ημερομηνία έναρξης και λήξης. ► Κάθε εβδομάδα αποτελείται από δραστηριότητες, κάποιες από τις οποίες μπορούν να επεκτείνονται σε περισσότερες από μία εβδομάδες. Οι εβδομάδες εμφανίζονται στο κέντρο της σελίδας, ενώ όλες οι δραστηριότητες του μαθήματος, ασχέτως σε ποια εβδομάδα ανήκουν, βρίσκονται συγκεντρωμένες ανά είδος, στο μπλοκ Δραστηριότητες.

20 Θεματική ► Βασίζεται κυρίως σε μία ομάδα συζητήσεων και διαφέρει αρκετά από τις άλλες μορφές. ► Στο κέντρο της σελίδας εμφανίζεται μία ομάδα συζητήσεων, η οποία μπορεί να έχει links ή επισυνάψεις, αλλά όχι δραστηριότητες. Δραστηριότητες σε αυτή τη μορφή μπορούμε να έχουμε μόνο στο ομώνυμο μπλοκ.

21 Κοινωνική ► Βασίζεται κυρίως σε μία ομάδα συζητήσεων και διαφέρει αρκετά από τις άλλες μορφές. ► Στο κέντρο της σελίδας εμφανίζεται μία ομάδα συζητήσεων, η οποία μπορεί να έχει links ή επισυνάψεις, αλλά όχι δραστηριότητες. Δραστηριότητες σε αυτή τη μορφή μπορούμε να έχουμε μόνο στο ομώνυμο μπλοκ.

22 Google groups ► Μηχανισμός διαχείρισης περιεχομένου από μικρή ομάδα – διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

23 Google groups ► Δημιουργία κοινότητας ► Συζήτηση-διαμοιρασμός αρχείων ► Δημιουργία ιστοσελίδων ► Ανάρτηση αρχείων ► Διαχείριση μελών

24 Ιστολόγια ( blogs) ► Όπου διαχέεται η συγγραφή και γίνεται άμεσος ο σχολιασμός http://pake31.blogspot.com

25 blogs Απλή και συνάμα ισχυρή μέθοδος έκδοσης περιεχομένου στο διαδίκτυο Απλή και συνάμα ισχυρή μέθοδος έκδοσης περιεχομένου στο διαδίκτυο Μέσα από έτοιμη και λειτουργική υποδομή ο τελικός χρήστης μπορεί να αναρτήσει, άρθρα, Μέσα από έτοιμη και λειτουργική υποδομή ο τελικός χρήστης μπορεί να αναρτήσει, άρθρα, σχόλια, απόψεις σχόλια, απόψεις Είναι δυνατή η επισύναψη νήματος συζήτησης σε κάθε άρθρο σε κάθε άρθρο Χρονολογική και θεματική ταξινόμηση άρθρων

26 blogs ► To blog ένα αντικείμενο, μια χρονολογικά ταξινομημένη σειρά άρθρων από έναν ή περισσότερους χρήστες σε κατάλληλο ιστότοπο απαιτεί… ► διανοητική διαδικασία, συγγραφής ανάρτησης, διαβούλευσης,συζήτησης

27 blogs ► Περιβάλλον δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών χρησιμοποιώντας το λόγο ως μέσο έκφρασης. ► αποτελεί ένα γνωσιακό ασύγχρονο περιβάλλον- Stahl (2006),  ενθαρρύνει τον αναστοχασμό επί του περιεχομένου  υποστηρίζει τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημιουργού και χρηστών- επισκεπτών. ► Η φύση του λόγου που καταγράφεται σε μορφή κειμένων (σχόλια και απαντήσεις) είναι ιδιότυπη (συνδυάζει στοιχεία προφορικής και γραπτής έκφρασης)

28 Blogs: επίπεδα εστίασης ► Personal focus  Ως εφημερίδα, χώρο διαχείρισης γνώσης, ‘σημειωματάριο’ ► ‘Classroom’ focus  Blog Ανακοινώσεων  Χρήσιμες οδηγίες για Μαθητές  Επισημειωμένοι σχολιασμένοι σύνδεσμοι για μαθητές ► Internet-wide focus  Κάθετο ιστολόγιο με συζήτηση για συγκεκριμένο γνωστικό, επαγγελματικό αντικείμενο.  Πχ http://www.edublogs.org http://www.edublogs.orghttp://www.edublogs.org

29 Blogs ► http://aibaliotis.blogspot.com/ http://aibaliotis.blogspot.com/ ► http://e-filologos.blogspot.com/ http://e-filologos.blogspot.com/ ► http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 ► http://blogs.pathfinder.gr/ http://blogs.pathfinder.gr/

30 Blogs: κίνητρα συμμετοχής ► Προσδοκία ανταποδοτικότητας: προσφορά με την προσδοκία της ανταμοιβής για χρήσιμο περιεχόμενο ► Προσδοκία για αναγνώριση από τα μέλη της ομάδας ► Αυτοαξιολόγηση και καταμέτρηση ‘δύναμης’ (σε όρους γνωστικού ‘δυναμικού’) http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community

31 Blogs: αντικίνητρα συμμετοχής Χαμηλή ποιότητα γενικά. Χαμηλή ποιότητα γενικά. Λίγα ιστολόγια αυτή τη στιγμή υπερτερούν διαδικτυακών ή επίσημων συμβατικών πηγών Κυρίως λόγω των πιεστικών χρονικών διαστημάτων για ανανέωση/ενημέρωση Οι καλές ιδέες και απόψεις θέλουν βάθος και χρόνο για να ωριμάσουν Συχνά γίνεται ένα διαδικτυακό ‘κουτσομπολιό’/ψιλοκουβεντούλα

32 Blogs

33 Blogs: κατασκευή ► www.blogspot.com www.blogspot.com

34 Μερικά χαρακτηριστικά των Wiki ► Τεχνολογίες διαδικτύου ► Παρομοίωση: ένα κείμενο word στο διαδίκτυο ► Μια σελίδα που όλοι μπορούν να τροποποιήσουν (όλοι;)

35 wikis ► Όπου συνθέτουμε από κοινού συλλογική αντίληψη για τη γνώση ► Wikis ως πηγή πληροφορίας: Wikipedia ► http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community

36 Wikipedia Η Wikipedia : ► Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια ► Ανάπτυξη σε πολλές γλώσσες ► Πρόσβαση μέσω διαδικτύου ► Οι συγγραφείς είναι εθελοντές που προσφέρουν περιεχόμενο (λήμματα) ή διορθώνουν υπάρχον περιεχόμενο Τα περιεχόμενα μπορούν να τροποποιηθούν από οποιονδήποτε Πάνω από 3 εκατομμύρια λήμματα

37 Τα Wikis ως εργαλεία μάθησης Wikis υποστηρίζουν συνεργατικές δραστηριότητες για τους: ► δασκάλους ► Μέλη της σχολικής κοινότητας ► Συνεργασία μεταξύ σχολείων

38 Δραστηριότητες Ιστοχώροι και υπηρεσίες για Web 2.0 -Εκπαίδευση (Education) 2.0 http://en.wikipedia.org http://www.google.com http://www.myspace.com http://www.yoytube.com http://www.facebook.com ► Επισκεφθείτε του παραπάνω ιστοχώρους και εξετάστε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα πλαίσια της διδασκαλίας σας. διδασκαλίας σας. ► Επισκεφθείτε το http://www.google.com. Διερευνήστε τις δυνατότητες του google ( google group, google docs, blog). http://www.google.com google http://www.google.com google

39 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΚΣΕ 2010-2011) (ΚΣΕ 2010-2011) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ0402


Κατέβασμα ppt "Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης Το web 2.0 Σχετικά με τις έννοιες: ► Ορισμένοι ερευνητές (Wenger 1999) θεωρούν ότι η συμμετοχή σε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google