Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ της Υπεύθυνης Φροντίδας Responsible Care® OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ της Υπεύθυνης Φροντίδας Responsible Care® OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ της Υπεύθυνης Φροντίδας Responsible Care® OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

2 Το όραμα της Cefic για την απόδοση στην Υπεύθυνη φροντίδα  Να μην υπάρξει καμία βλάβη στους υπαλλήλους, εργολάβους και το κοινό απο τις εγκαταστάσεις μας.  Να μην υπάρξει καμία βλαπτική επίδραση στο περιβάλλον η το κοινό απο την λειτουργία των εγκαταστάσεων μας και την διανομή των προιόντων μας.  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πηγών του πλανήτη μας.

3  Προσφέρουμε προιόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας και τα οποία μπορούν να παραχθούν,να μεταφερθούν, να χρησιμοποηθούν και να αποριφθούν μετά το τέλος της ζωής τους με ασφάλεια.  Η χημική βιομηχανία γίνεται αποδεκτή ως μία ανοικτή, τίμια και υπεύθυνη δραστηριότητα απο όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους καθώς και απο το ευρύ κοινό.  Η κοινωνία αναγνωρίζει ότι η χημική βιομηχανία είναι ένας υπεύθυνος βιομηχανικός κλάδος με σημαντική συνεισφορά στην βελτίωση της καθημερινής ζωής μας και του βιοτικού επιπέδου της ανθρωπότητας. Το όραμα της Cefic για την απόδοση στην Υπεύθυνη φροντίδα

4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΕΙΚΤΏΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  Το 1993 έγινε απο την Cefic η πρώτη έκδοση κανόνων και οδηγιών για την αναφορά στοιχείων απόδοσης σταθέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος.  Η ανάγκη αναφοράς των στοιχείων απόδοσης πηγάζει και τα διάφορα νομοθετήματα, απαιτήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης (EMAS 1836/93), που συμπληρώθηκε το 2001 και την (IPPC) 96/61/EC, (EPER).  Το 1998 η Cefic υιοθέτησε κοινούς κανόνες αναφοράς για τα θέματα ασφάλειας, Υγειινής και προστασίας περιβαλλόντος βασισμένους στις αναφορές των εθνικών συνδέσμων που τυπώθηκαν για πρώτη φορά το 1997.  Το 2003 και 2004 έγινε γενική ανασκόπηση και μελέτη του συστήματος αναφοράς και αποφασίστηκε η ανανέωση του με βάση τις αρχές και τους κανόνες που υιοθετήθηκαν το 1998.  Η Ανανέωση έγινε το 2005 και οι νέες οδηγίες υιοθετήθηκαν το 2006 απο την Cefic και τα μέλη της.  Η πρώτη έκδοση των Ευρωπαικών στοιχείων θα γίνει τον Οκτώμβριο του 2009.

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  Οι εθνικοί συνδέσμοι θα συλέγουν τα στοιχεία απο τα μέλη τους και θα τα αθροίζουν σε εθνικό επίπεδο το οποίο θα δημοσιεύεται απο την Cefic σε Ευρωπαικό επίπεδο.  Τα στοιχεία θα συλλεγούν για τα χρόνια 2007/2008 και θα ανακοινωθούν τον Οκτώμβριο του 2009.  Οι εθνικοί σύνδεσμοι πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία μέχρι τέλους Ιουνίου 2009  Ο Σύνδεσμος Ελληνικών χημικών βιομηχανιών συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή.Παρακαλούμε τα μέλη μας που έχουν υιοθετήσει την Υπεύθυνη Φροντίδα να υποβάλουν τα στοιχεία έγκαιρα για να μπορέσουμε να τα ομαδοποιήσουμε και να τα αναφέρουμε στην Cefic.  Μετά την πρώτη δημοσίευση τα στοιχεία θα δημοσιεύονται κάθε χρόνο απο την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης τους.

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  Αριθμός θανάτων( για υπαλλήλους και εργολάβους ) Ορισμός: Θάνατος που προέρχεται απο στιγμιαίο συμβάν η έκθεση μέσα στην περίοδο ενός ημερολογιακού χρόνου.  Λόγος συχνότητας απώλειας χρόνου λόγω ατυχημάτων (για υπαλλήλους και εργολάβους ) Ορισμός: Ο λόγος ωρών που χάθηκαν λόγω ατυχημάτων ανα ενα εκατομύριο ωρών εργασίας.

7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΑΦΟΣ Επικίνδυνα απόβλητα για διάθεση Ορισμός: Απόβλητο που περιέχεται στην λίστα επικινδύνων αποβλήτων (Απόφαση 2000/532/EC – απόφαση 2000 OJ L 226/3, 6.9.2000 – προσθήκη απόφασης 2001/118/EC, 2001/119/EC και 2001/573/EC που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Ντιρεκτίβας 91/689/EEC για τα επικίνδυνα απόβλητα ). Μη επικίνδυνα απόβλητα για διάθεση Ορισμός: Οτι απορίπτεται και δεν εμπίπτει στην κατηγορία των επικινδύνων αποβλήτων

8 ΑΕΡΑΣ  Διοξείδιο του θείου  Οξείδια του αζώτου  Πτητικές οργανικες ενώσεις (VΟC)  Διοξείδιο του άνθρακα  Νιτρώδες οξείδιο  Φθορουδρογονάνθρακες ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

9 ΝΕΡΟ  Απαίτηση οξυγόνου (C Ο D) Ορισμός: COD είναι η ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για την χημική οξείδωση των οργανικών ενώσεων μέσα στο νερό. (Οι περισσότερες πρότυπες μεθόδοι χρησιμοποιούν Διχρωμικά άλατα).  Ενώσεις Φωσφόρου  Ενώσεις αζώτου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

10 ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  Χρήση ενέργειας, Ειδική κατανάλωση ενέργειας Ορισμός: Η χρήση ενέργειας είναι η ποσότητα των ορυκτών καυσίμων που καταναλώνουμε, συν την ενέργεια που αγοράζουμε απο τρίτους, συν την ενέργεια που παράγουμε απο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδική κατανάλωση ενέργειας είναι η κατανάλωση ενέργειας ανα μονάδα παραγόμενου προιόντος.Η Ευώπη χρησιμοποιεί τον δείκτη αυτό ως κύριο δείκτη ενεργειακης αποδοτικότητας.  Κατανάλωση νερού Ορισμός: Είναι η κατανάλωση νερού ενέργειας (π. χ. Υπόγεια και επιφανειακά νερά).

11 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  Ατυχήματα κατα την μεταφορά Ορισμός:Κάθε ατύχημα κατα την μεταφορά χημικών προιόντων που πληρή τα κατωτέρω κριτήρια ανεξαρτήτως αν αυτά χαρακτηρίζονται επικίνδυνα βάσει των υποδείξεων των Ηνωμένων Εθνών για την μεταφορά επικινδύνων υλικών.(Δεν συμπεριλαμβάνονται ατυχήματα κατα την φόρτωση και εκφόρτωση)

12 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  Θάνατος η τραυματισμός απο ατύχημα κατα την μεταφορά χημικών προιόντων. Ο τραυματισμός απαιτεί ιατρική περίθαλψη η απώλεια ωρών εργασίας.  Απώλεια προιόντος 50 Κg προιόντος που είναι επικίνδυνο 1000 Κg προιόντος μη επικίνδυνου

13 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  Καταστροφή προιόντος η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον. Κάθε ζημία με κόστος πάνω απο 50,000 Ευρώ σε περιουσία τρίτου η κόστος καθαρισμού περιβάλλοντος.  Κάθε εμπλοκή των αρχών η των μέσων επέμβασης έκτακτης ανάγκης λόγω ατυχήματος κατα την μεταφορά προιόντων.

14 CEFIC RESPONSIBLE CARE CORE PARAMETERS REPORTING CP Nu. SAFETY UNIT VALUE/2007VALUE/2008 1 Number of fatalities for employees Number of fatalities 2 Lost time injuries frequency rate for employees Number of lost time injuries per million working hours 3 Number of fatalities for contractors Number of fatalities 4 Lost time injuries frequency rate for contractors Number of lost time injuries per million working hours

15 CEFIC RESPONSIBLE CARE CORE PARAMETERS REPORTING CP NU ENVIRONMENTAL PROTECTION WASTE UNIT VALUE/2007VALUE/2008 5 Hazardous waste for disposal Tonnes 6 Non-hazardous waste for disposal Tonnes Emissions to Air 7 Sulphur dioxide (SO2 ) Tonnes SO2 8 Nitrogen oxides (NOx) Tonnes of NO2 9 Volatile organic compounds (VOC) Tonnes

16 CEFIC RESPONSIBLE CARE CORE PARAMETERS REPORTING CP Nu Emissions of Global Warming Gases VALUE/2007VALUE/2008 10 Carbon dioxide (CO2 ), tonnes of CO2 equivalent 11 Nitrous oxide (N2O) tonnes of CO2 equivalent 12 Hydrofluorocarbons (HFCs) tonnes of CO2 equivalent

17 CEFIC RESPONSIBLE CARE CORE PARAMETERS REPORTING CP Nu Discharges to Water VALUE/200 7 VALUE/200 8 13 Chemical oxygen demand (COD) Tonnes of oxygen 14 Phosphorus compounds Tonnes of phosphorus 15 Nitrogen compounds Tonnes of nitrogen USE OF RESOURCES 16 Use of energy Tonnes of fuel oil equivalent (toe). 16 Specific energy consumption Ratio of the total energyconsumption to the volume of chemicals production in tonnes 17 Water consumption Fresh water used in cubic meters

18 CEFIC RESPONSIBLE CARE CORE PARAMETERS REPORTING CP Nu TRANSPORT VALUE/2007VALUE/2008 18Transport incidents Number of incidents/million tonnes distributed for each transport mode (air - rail - road - sea - inland waterway - pipeline)

19 Το Μέλλον  Αυτές οι ανανεωμένες οδηγίες αναφοράς των δεικτών απόδοσης θα ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Υπεύθυνη Φροντίδα είναι ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά την χημική βιομηχανία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.Μέρος της ανταπόκρισης αυτής είναι η εξέταση των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων που εντοπίζονται και η προσθήκη νέων θεμάτων που προβληματίζουν το κοινωνικό σύνολο.  Σήμερα υπάρχουν αρκετά εξωτερικά κίνητρα για την ενθάρυνση της κοινοποίησης πληροφοριών που έχουν σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη όπως: (GRI), WBCSD

20 Το Μέλλον  Η μελοντική ανάπτυξη της Υπεύθυνης Φροντίδας θα περιέχει μια πιο δομημένη μεθοδολογία για την αποτύπωση της γνώμης των κοινωνικών εταίρων. Αυτή θα είναι μια πρωτοβουλία που θα αντικατοπρίζει την συνεισφορά του κλάδου στην βιώσιμη ανάπτυξη,και θα περιέχει ειδικές παραμέτρους με θέματα που θα εξετάζουν προβλήματα σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη.


Κατέβασμα ppt "ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ της Υπεύθυνης Φροντίδας Responsible Care® OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google