Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέο Λύκειο / μέθοδος Project

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέο Λύκειο / μέθοδος Project"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέο Λύκειο / μέθοδος Project
Δρ. Θεοχαρούλα Μαγουλά Σύμβουλος Οικονομολόγος Π.Ι.,

2 Νέο Λύκειο Νέα μαθήματα επιλογής
Μείωση ύλης και περιορισμός αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων, χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διδασκαλία μαθημάτων και στόχευση για 4 από 6 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νέα μαθήματα επιλογής Δραστηριότητες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα Καινοτομίες στη διδασκαλία και αξιολόγηση (Ερευνητική εργασία / Ατομικός φάκελος αξιολόγησης)

3 Νέο Λύκειο Α΄ τάξη από 16 σε 8 μαθήματα 3 ώρες ερευνητική εργασία (Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες) Β΄ τάξη από 17 σε 12 μαθήματα (33 ώρες) Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης (5) Γ΄ τάξη από 16 σε 10 μαθήματα (περίπου 35 ώρες) Α (θετικές, τεχνολογικές και επιστήμες υγείας, Β (κλασσικές κ ανθρωπιστικές) ΑΒ (οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές): Μακροοικονομική - Μικροοικονομική (5) Αρχές Οργάνωσης κ Διοίκησης Επιχειρήσεων κ Υπηρεσιών (3)

4 Νέο Λύκειο / Ερευνητική εργασία
Νέο Λύκειο / Ερευνητική εργασία Γνώση και κατανόηση του Θέματος 1. Κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς. 2. Κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εμπλεκομένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισμό των ζητημάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και για ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή) Προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω ανάλυσης ολοτήτων στα δομικά τους στοιχεία και τις μεταξύ τους σχέσεις ανάδειξης χρονικών, αιτιωδών, λογικών, ταξινομικών, στατιστικών και λοιπών μορφών σχέσεων χρήσης κατάλληλων πινάκων και γραφημάτων για την αναπαράσταση των ερευνητικών δεδομένων ανάπτυξης απαγωγικών συλλογισμών ανάδειξης παραδοχών, λογικών αντιφάσεων, στερεοτύπων, προκαταλήψεων. 4. Διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν. 5. Αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση συνεκτικών, τεκμηριωμένων και πειστικών τοποθετήσεων της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την υπεράσπισή τους , χωρίς ατεκμηρίωτες γενικεύσεις. 6. Υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών τους. 7. Συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας. 8. Κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών και θεσμικών επιλογών, ρόλων και χρήσεων.

5 Διδακτικοί Στόχοι Γνώση (στοιχειώδεις – εκμάθηση πληροφοριών-, γνώση μέσων και μεθόδων που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των επιμέρους δεδομένων, γνώση αφηρημένων εννοιών και γενικών αρχών) Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση (στοιχείων, σχέσεων, οργανωτικών αρχών) Σύνθεση Αξιολόγηση

6 Ερευνητική εργασία / Μέθοδος project
Bruner (ανακαλυπτική μάθηση) Χαρακτηριστικές διαδικασίες που λειτουργούν στη διδακτική πράξη Ανακάλυψη γνώσεων Μετασχηματισμό γνώσεων Αξιολόγηση, εκτίμηση – έλεγχο των γνώσεων

7 Ερευνητική εργασία / Μέθοδος project
Η αποτελεσματικότητα της ανακαλυπτικής μεθόδου οφείλεται Στάση και ετοιμότητα για μάθηση Τα κίνητρα Οργάνωση πληροφοριών στη γνωστική δομή του ατόμου Γενικό επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης

8 Ερευνητική εργασία / Μέθοδος project- βασική δομή
Εντοπισμός προβλήματος Ανακοίνωση – διδακτικών- στόχων Συλλογή δεδομένων Ερμηνεία δεδομένων Συμπεράσματα

9 Μέθοδος project Ενδεικτική εξειδικευμένη Δομή
Πρωτοβουλία μαθητών να εργαστούν σε σχέδιο δράσης Καθορισμός θέματος με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών Προσδιορισμός στόχου Καθορισμός ομάδων – υποομάδων Καθορισμός πορείας – διαλειμμάτων για ενημέρωση και ανατροφοδότηση Συγκέντρωση υλικού Επεξεργασία υλικού και καταμερισμός αρμοδιοτήτων για τη φάση παρουσίασης των αποτελεσμάτων Παρουσίαση των αποτελεσμάτων Αξιολόγηση

10 Ερευνητική εργασία -κοινωνικές επιστήμες-
Οικονομία και Εγώ Οικονομία – Επιχειρηματικότητα ΦΕΚ 1254/ τ Β Καινοτομίες / Έρευνες – Προγράμματα / Επιχειρηματικότητα νέων/ Οικονομία και Εγώ/ Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

11 Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα
Ενδεικτικά δίνονται Πίνακας που αναφέρεται σε δείκτες απασχόλησης στην Ελλάδα και ΕΕ (Ζητείται το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ) Πίνακας που αναφέρεται στην απασχόληση ανά μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων στον αγροτικό τομέα και εργαζομένων στον μη αγροτικό τομέα στην Ελλάδα από το 1980 (Ζητείται η σχέση μισθωτών / αυτοαπασχολούμενων στον αγροτικό και στον μη αγροτικό τομέα)

12 ΑΠΣ Οικονομικών μαθημάτων
Αρχές Οικονομίας (ΦΕΚ 2322/ τ Β) Αρχές Οικονομίας (ΦΕΚ 131/τΒ / ) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 131/τΒ / ) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΦΕΚ 131/τΒ / )

13 Ερευνητικές Εργασίες Ενισχύουν την αυτονομία του εκπαιδευτικού έργου
Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης Προσβλέπουν στην ορθολογική διαχείριση των πηγών και των νέων τεχνολογιών

14 Αξιολόγηση βάσει φακέλου (portfolio)
Οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν και να παρουσιάσουν τι μαθαίνουν. Η μαθησιακή διαδικασία των μαθητών μπορεί να αξιολογηθεί μέσω των φακέλων. Τα χαρακτηριστικά ενός φακέλου: Η χρήση στοιχείων που αντικατοπτρίζουν εργασίες σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής του μαθητή. Η συλλογή σημαντικών εργασιών του μαθητή Η ενθάρρυνση της καλλιέργειας της αναλυτικής σκέψης του μαθητή Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μαθητή - καθηγητή

15 Είδη φακέλων για την αξιολόγηση οικονομικών μαθημάτων
Εξελικτικός φάκελος υλικού : Ο μαθητής επιλέγει δείγματα εργασιών του που δείχνουν την εξέλιξή του. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του μαθητή Αντιπροσωπευτικός φάκελος υλικού: Περιλαμβάνει μόνο ολοκληρωμένες εργασίες του μαθητή. Συμβάλλει στην αυτοαξιολόγηση. Διεπιστημονικός κά

16 Σχέδια εργασίας- αξιολόγηση μέσω φακέλου
Ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αυτοπεποίθησης Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος Ανάπτυξη κριτικής σκέψης Ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας Κινητοποίηση των μαθητών για έκφραση και δημιουργία (καινοτομία) ώστε να τολμήσουν την ενεργό συμμετοχή στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.


Κατέβασμα ppt "Νέο Λύκειο / μέθοδος Project"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google